Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken Dorpskerk
Adres:Lekdijk 118 2957 CJ Nieuw-Lekkerland

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
142261 - ...l....e Corsen (-1622) …L..E CORSEN
DE HUISVROU VAN
WILLEM ARYAENSE
EN STERF DEN 2
EN APRIL ANNO 1622
 
142263 - Cornelis Philipse van Nederveen (-)
- Aerdt Cornelisen van Hornaer (-1631)
Hier ligt begraven Aerdt Cornelisen
van Hornaer Sluysmeester van den
Overwaerdt Sterft den 19 april 1631
en de syn huysvrouwe overleden 16.. .
en Cornelis Philipse van Nederveen
Sluys..... 
142264 - Marygien Jans (1554-1635)
- Aert Adryaensen den Haen (1561-1643)
Hier leggen begraven De Eersame Aert Aedryaensen
De Haen in syn leven gereyst viermael tot Romen
in Italien en doen hy ontrent 70 jaer out was doen gereyst
nae Jerusalem in Judea hy sterf 3 November 1643 was
out 82 jaren . En de syn huysvrouw Margien Jans sy
sterf den 1 october 1635 was out 81 jaren samen in den
echten houwelycken staet geleeft 54 jaren. 
142266 - Neeltje Gerrits (1621-1692)
- Jan Blaeseris (1618-1670)
Hier leyt begraven Jan Blaeseris in syn leven
scheeptimmerman tot Elshout oudt 52 jaer.
Sterft den 29 Augustus 1670
en syn huysvrouw Neeltje Gerrits oudt
71 jaer sterft den 19 januarius 1692 
142269 - Aert Janssen (1552-1629) Hier ligt begraven Aert Janssen oudt 77 jaren
gestorfen den 29 febrywary anna 1629
Al wat ick gaf is my gecomen te baeten
Al wat ick behiel hebick moeten verlaten. 
142299 - (-) Het verloren gegane wandbord van Aert Adriaensz. de Haen
dat vroeger achter in de kerk hing.

Omtrent deze merkwaardige reiziger werd het volgende vermeld op een eikenhouten bord, destijds in het bezit van de toenmalige president-kerkvoogd J. Kleyburg. (1849-1916, rijksveearts) Het bord vertoonde in alle opzichten, ofschoon het zeer goed geconserveerd was, sporen van hoge ouderdom.
De heer Kleyburg schijnt dit bord te hebben gezonden aan een schilder te Rotterdam om een en ander op te knappen, doch daar is het of bedorven, of verloren gegaan.
In sierlijke gouden letters las men:

"Aert Adriaensen de Haan, die viermaals heeft tot Rome,
"Door Duytslant heen gereyst Italien becomen
"Ook Switser Swaben lant en oock Lombardië mee
"Door Cropperland daerby doen hij dees reysen dee
"En doen hy is gheweest by sevenmaal thien jaren
"Trock hij door Vranckrijck heen met sijne gryse haaren
"Turkijen en Judeen Jerusalem Hy besocht
"En wiert by Christus graf van d'inwoonders gebrocht
"In de voetstap getreen die Christus heeft getreden
"Gewandelt door het Lant het lant zeg ik van vreede
"Alsmé tot Bethlehem en oock tot Nasareen
"Soodat vâ duysende niet een was die Dat deen

 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies