Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Koepelkerk
Adres:Tsjerkestrjitte 2 9041 AV Berlikum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
99387P1670637 - Tine Boomsma (1925-2010)  
341850P1670639 - Andele Boomsma (1896-1967)
- Anna Schaaf (1897-1985)
 
413850P1670640 - Gosse H. Miedema (1905-1986)
- Wapke Hogenhuis (1906-1996)
 
447324P1670641 - Marijke Tiesnitsch (1891-1957)  
447325P1670642 - Ype W. Groenhout (1897-1942)  
447327P1670643 - Fokeltje Terpstra (1911-1984)
- Jurjen Pietersma (1908-1992)
 
447331P1670644 - Marie Spijksma (1905-1952)  
447341P1670645 - Pieter Boomsma (1898-1979)
- Feikje Visser (1907-1990)
 
447342P1670646 - Dirk F. Lautenbach (1896-1940)
- Pietje Boomsma (1895-1982)
 
447343P1670647 - Gerben van den Berg (1921-1991)
- Baukje de Haan (1923-2010)
 
447344P1670648 - Dirk Pietersma (1938-1947)  
447358P1670649 - Popke Schram (1932-2014)
- Anna Mud
 
463724P1670650 - Gerke D. de Jong (1868-1938)  
463727P1670651 - Engeltje J. Stienstra (1868-1945)  
463728P1670652 - Mari van Dijk (1908-1967)
- Pietje Mobach (1907-1930)
- Dirk van Wigcheren (1907-1976)
 
463729P1670653 - Jacobje van der Heide (1881-1943)
- Klaas van der Schaaf (1878-1946)
 
463730P1670654 - Taeke van der Schaaf (1909-1988)
- Yke Tigchelaar (1910-2002)
 
463732P1670655 - Frederika Oenema (1923-1995)
- Douwe Runia (1925-1994)
 
463733P1670656 - Tineke Rienks (1928-2010)
- Lijsbert Hoitsma (1878-1945)
- Minne Braaksma (1878-1952)
 
463734P1670657 - Marianne Jacoba Eerland (1936-2007)
- Antje Braaksma (1915-2009)
- Leendert Daniã«l Eerland (1897-1977)
 
463735P1670658 - Hendrikje Schaap (1911-1998)
- Klaas Elsma (1910-1992)
 
463736P1670659 - Tjitske Reitsma (1882-1949)
- Ysbrand Bontekoe (1881-1944)
 
463737P1670660 - Anne Bonnema (1890-1968)  
463738P1670662 - Pieter Geert Prins (1938-1975)  
463739P1670663 - Thomas van der Meer (1908-1996)
- Antje Zijlstra (1912-1991)
 
463742P1670664 - Jan van der Meer (1942-1943)  
463743P1670665 - Etje de Haan (1899-1988)
- Freerk H. Siegersma (1901-1945)
 
463744P1670666 - Andries Siegersma (1933-2008)
- Gorritje de Vries (1934-2017)
 
463745P1670667 - Doeke Sijens (1933-2007)  
463747P1670668 - Romkje Bosch (1898-1971)
- Klaas Pranger (1898-1989)
 
463749P1670669 - Berend Zijlstra (1943-1944)  
463750P1670670 - Hielkje Zwart (1894-1959)
- Pieter Visser (1894-1973)
 
465235P1670671 - Rein Schiphof (1943-1999)  
465236P1670672 - Antje Schiphof (1945-1945)
- Minne Schiphof (1921-2012)
- Dieuwke Kolthof (1922-2014)
 
465237P1670673 - Grietje L. de Groot (1872-1949)
- Minne R. Schiphof (1868-1956)
 
465239P1670676 - Hendrik Schat (1902-1987)
- Trijntje de Vries (1906-1957)
 
465240P1670677 - Taeke Koopmans (1925-1999)  
465241P1670678 - Jacob Bergema (1891-1981)
- Bauke Dusselaar (1929-2003)
- Eelkje Broersma (1898-1967)
- Engeltje J. Bergema (1931-2016)
 
465243P1670679 - Liepie (Lijsbert) Beimers (1925-2010)
- Sjoerd Quarrã© (1925-2004)
 
465244P1670680 - Jan W. Beetstra (1899-1971)
- Hiske Velkers (1894-1969)
 
465245P1670681 - Jacob Alexander Smit (1913-1988)
- Janke Lont (1914-1996)
 
465247P1670682 - Antje M. Schiphof (1892-1938)
- Abe van der Meulen (1889-1964)
 
465248P1670683 - Rigtje van der Meulen (1909-1955)  
465613P1670684 - Aaltje Andringa (1911-1975)
- Jarig R. Schiphof (1879-1942)
 
466128P1670685 - Baukje Kempenaar (1945-1998)
- Lolke Smit (1942-2003)
 
466130P1670686 - Jan Bonnema (1894-1971)
- Sibbeltje Dijkstra (1895-1972)
 
466132P1670687 - Grietje Lont (1936-2012)  
466133P1670688 - Renske Stienstra (1930-2018)
- Hendrik Willem van der Graaf (1929-1993)
 
466134P1670689 - Jetske de Jong (1909-1989)
- Harmen Herrema (1910-2008)
 
466135P1670690 - Sjoerd Boersma (1911-1960)
- Trijntje Miedema (1909-1985)
- Douwtje Braaksma (1884-1927)
- Sijbren Boersma (1884-1956)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies