Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:NH Begraafplaats
Adres:Skill Workum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1128232001 - Jenne Tjeerde (-1901)
- Reinou A. Faber (-1886)
- Dubbeld Tjeerde (-1911)
 
1128315002 - Eelke Jan Tjeerde (1872-1919)  
1128324003 - Auke K. Feenstra (1880-1939)  
1128333005 - J.T. Gaatra (-)  
1128680007 - Cornelis IJntema (1932-1934)  
1128681008 - Klaas Jacob Boorsma (1858-1931)  
1134357009 - Siebren K. de Jong (1848-1931)
- Trietje de Jong (1888-1968)
- Folkjen P. Kuperus (1863-1933)
 
1135842010 - Grietje IJntema (1894-1934)  
1137184012 - Anke Kuperus (1853-1938)
- Jouw v.d. Akker (1852-1930)
 
1138309013 - Tietje Buwalda (1858-1932)
- Wijbe Visser (1853-1932)
 
1138310014 - Maaike Tj. Deinum (1850-1933)  
1139763015 - (-)  
1140006016 - del Koch (1850-1929)  
1140033017 - Gerben de Groot (1891-1921)
- Jetze A. de Groot (1877-1938)
 
1140317018 - Zijlstra (-)  
1140373019 - Rinske Zijlstra (-)  
1140421020 - Douwe van der Veen (1870-1940)
- Foektje van der Veen (1874-1948)
 
1140702021 - Pieter de Vries (1860-1942)
- Jacob J. de Vries (1850-1908)
- Minke Quarré (1863-1955)
 
1140775022 - Kornelis Jan de Vries (1866-1939)
- Pietrik de Ruiter (1867-1950)
- Jan P. de Vries (-1929)
 
1140779023 - Martentje Bouma (1846-1919)
- Tjeerd van Dijk (1843-1920)
 
1140864024 - Jan Joh. Bokma (1862-1945)
- Ruurd Bokma (1892-1953)
- Piertje v.d. Meulen (1863-1929)
 
1140878025 - Edjer M. v.d. Meulen (1879-1888)
- Geertje Jans Oosterbaan (-1939)
 
1143322026 - C.D. de Jong (1871-1929)
- Eelkje C. Kuipers (1869-1951)
 
1144703027 - Johanna Ratsma (1867-1952)  
1145034028 - Geeske Dijkstra (1871-1953)
- Herre de Groot (1871-1937)
 
1145047029 - Hendrik Willems de Vries (1840-1919)
- Minke Jans Laansma (1853-1918)
 
1145224030 - Sjuttje Kemker (1873-1934)
- Timon Visser (1864-1950)
- Jan Visser (1904-1955)
 
1146234031 - L. E. (1902-)  
1146608032 - Pierkje Molenaar (1892-1933)  
1146616033 - Bosma (-)  
1146617034 - Murkje (-)
- Dirkje (-)
 
1146621035 - (-)  
1147287036 - Klaas Bonne Postma (1855-1944)
- Neeltje H. Roosjen (1857-1920)
 
1147295037 - Auke Atzes de Groot (1847-1926)  
1147298038 - Tjaltje Jans Bosch (1847-1931)  
1147305039 - Hinke A. Terpstra (1857-1941)  
1147661040 - Age Otte Feenstra (1838-1919)  
1147749041 - Jacoba de Vries (1842-1907)  
1148110042 - Sijtje Feenstra (1877-1915)  
1148143043 - Tjebbe F. Deinum (1851-1922)  
1148147044 - IJke Hoekstra (1914-1915)  
1152206045 - Tietje B. Buwalda (1842-1905)  
1152212046 - Hendrik Jans van Dijk (1842-1917)  
1152214047 - Andries Taekes Deinum (1859-1921)  
1152445048 - Piebe Visser (1877-1952)
- Sietske de Vries (1876-1946)
 
1152449049 - Gerri Wempe (-)  
1152452050 - Aukje Molenaar (1887-1931)
- Jan van der Heide (1887-1966)
 
1157237051 - Otto van der Veen (1867-1935)
- Oege van der Veen (1862-1934)
 
1157242052 - Tjeerd Zijlstra (1917-1924)  
1157251053 - Pietrik Tjeerde (1876-1949)
- Schelte Nauta (1878-1911)
- Jan Martinus Nauta (1910-1917)
- Tjerk Goslinga (1869-1930)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact