Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Wegens onderhoud is op 24 oktober de site tussen 05:00 en 12:00 uur niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:begraafplaats Sint Jacobiparochie
Adres:Zuidweg 9079 LP Sint Jacobiparochie

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1713544234 - Anna Kracht (1909-2001)
- Hielke Postuma (1909-1976)
 
1713545235 - Watze T. Jensma (1850-1929)
- Aukje A Osinga (1886-1968)
- Geertje S. Miedema (1852-1932)
- Goffe W. Jensma (1884-1977)
 
1713546236 - Maaike C. Kuiken (1862-1930)
- Klaas A. Bouma (1868-1958)
 
1713547237 - Trijntje D. Hibma (1868-1943)
- Rutger Kramer (1869-1947)
- Lieuwe H. Bierma (1904-1997)
- Geertje Kramer (1905-1983)
 
1713548238 - Douwe M. Wassenaar (1888-1980)
- Tjerkje Tjepkema (1888-1980)
- Janke Tjeerds Heeringa (1863-1960)
- Minne Douwes Wassenaar (1863-1947)
 
1713549239 - Andries G. Jensma (1918-2002)
- Gelbrigje Tuinstra
 
1713551241 - Marchien Braaksma (1895-1984)
- Wijbe C. Kramer (1841-1910)
- Amerins A. van der Laan (1842-1915)
- Jan P. Heeringa (1897-1984)
 
1713552242 - Jan Dirks van der Meij (1848-1928)
- Trijntje Teunis Jensma (1845-1910)
- Schelte van der Meij (1873-1876)
 
1713553243 - Jacob Joh. Wassenaar (1911-1994)
- Trijntje Osinga (1915-2005)
 
1713554244 - Foekje Gerrits Wassenaar (1919-1919)
- Neeltje Jans Hoogland (1892-1973)
- Gerrit Pieters Wassenaar (1890-1966)
 
1713555245 - Antje W. Wassenaar (1854-1922)  
1713556246 - Gerrit A. Hoekstra (1856-1920)  
1713557247 - Reinder T. Wassenaar (1856-1903)  
1713558248 - Neeltje J. de Boer (1859-1947)  
1713559249 - Trijntje Wassenaar (1888-1964)  
1713712250 - Andries Nieuwenhuis (1864-1930)
- Piet Nieuwenhuis (1905-1972)
- Jantje de Groot (1865-1939)
 
1713713251 - Lieuwe Slager (1906-1981)
- Pieter K. Slager (1864-1947)
- Hiltje D. Leeuwen (1866-1925)
- Elisabeth Schiphof (1906-2000)
 
1713714255 - Aukje K. Kloosterman (1871-1940)
- Dirk S. de Bildt (1872-1951)
 
1713715256 - Tjitsche H. de Jong (1838-1927)
- Jan Rinzes de Vries (1838-1927)
 
1713716257 - Trijntje Fopma (1860-1946)
- Jan Sijbes de Groot (1857-1936)
 
1713717258 - Jan Schouwerwou (1900-1944)
- Antje Schouwerwou (1891-1968)
 
1713718259 - Atje Zeilmaker (1900-1993)
- Teunis D. Krottje (1881-1954)
 
1713720260 - IJttje Santhuizen (1917-1931)  
1713721261 - Sijtske Dobma (1895-1975)
- Willem Santhuizen (1895-1955)
 
1713722262 - Johannes van der Meulen (1929-1932)  
1713723263 - Aaltje Hemrica (1922-2000)  
1713724264 - Ruurd Hemrica (1935-1935)
- Pieter Hemrica (1935-2007)
 
1713725265 - Pieter van Dijk (1896-1935)
- Hiltje Dantuma (1896-1988)
 
1713726266 - Sieds Tilstra (1909-1982)
- Geert Tilstra (1876-1935)
- Fransina Struiksma (1878-1934)
 
1713727267 - Elisabeth Bosma (1900-1934)
- Boukje van der Meulen (1928-1928)
 
1713728268 - Pieter Bosma (1917-1989)
- Teatske Hoogterp (1923-2006)
 
1713729269 - Rein Spijkstra (1926-1991)  
1713730270 - Feike Prosje (1919-1986)
- Elisabeth Boomsma (1918-2002)
 
1713731273 - Baukje P. Koning (1855-1951)  
1713732274 - Jan W. Hiemstra (1854-1933)  
1713733275 - Dirk Kuik (1890-1984)
- Antje de Swart (1891-1986)
 
1713734276 - Aafke Kuik (1913-1933)  
1713735278 - Hendrik Neij (1868-1952)
- Jannigje J. Cuperus (1870-1934)
 
1713868280 - Tjipke Schoonbergen (1885-1968)
- Grietje Vogel (1892-1983)
- Hidde Schoonbergen (1918-2000)
 
1713869284 - Trijntje Lautenbach (1861-1941)
- Jarig P. Wesseling (1855-1935)
- Hendrika Wesseling (1891-1972)
 
1713870285 - Klaas van Noord (1909-1962)
- Geertje Dijkstra (1909-2001)
 
1713871286 - Trijntje M. Dijkstra (1856-1937)
- Douwe B. Smits (1852-1938)
 
1713872287 - Trijntje Wassenaar (1886-1886)  
1713873288 - Jarig R. Wassenaar (1882-1971)  
1713874289 - Meindert W. Hoogterp (1865-1905)
- Klaaske D. Hibma (1866-1945)
 
1713875290 - Janke Hoogterp (1901-1905)
- Jetske Klazes Osinga (1873-1918)
- Andries Wiebrens Hoogterp (1872-1942)
 
1713876291 - Andries W. Hoogterp (1929-2008)  
1713877292 - Geltske Nauta (1910-2003)
- Paulus G. Beimers (1907-1981)
 
1713878293 - Jantje Lieuwes Hesseling (1840-1920)  
1713879294 - Auke Jans Bierma (1836-1923)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact