Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Lions
Adres:Leons 2 8833 KA Lions

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1734555001 - Johannes Arendz (1925-1998)  
1734556002 - Aaltje Mulder (1905-1952)  
1734557003 - Fedde Hernamt (1884-1959)
- Martha Bruinja (1884-1966)
 
1734558004 - Piet van der Hem (1910-1995)
- Janke Bonnema (1916-1967)
 
1734559005 - Geartsje Bruinsma (1911-1980)
- Sjoerd van der Hem (1914-1990)
 
1734560006 - Elizabeth Dijkstra (1904-2004)
- Gjalt Tj.D. van der Hem (1906-1990)
 
1734561007 - Tjeerd Gjalts van der Hem (1873-1957)
- Taetske Pieters Sierdsma (1876-1964)
 
1734562008 - Lolkje de Boer (1938-1991)  
1734563009 - Jannie Arends (1940-2017)
- Jantje de Jong (1891-1945)
- Feije Terpstra (1889-1978)
- Willem Terpstra (1940-1998)
 
1734564010 - Liefke Andringa (1831-1915)  
1734565011 - Klaas Siebe Tacoma (-1888)  
1734566012 - Grietje Gjalts van der Hem (1872-1882)  
1734567013 - Janke Tjeerds Dijkema (1835-1905)  
1734568014 - Gjalt Sjoerds van der Hem (1829-1909)  
1734569015 - Antje Gjalts van der Hem (1870-1931)  
1734570016 - Trijntje van der Hem (1894-1977)  
1734571017 - IJnschje Th. Fokke (1875-1938)
- Sjoerd G.J. van der Hem (1867-1956)
 
1734572018 - Janke Sjoerds van der Hem (1910-1998)  
1734573019 - Sjoerd Castelein (1924-2015)  
1734574020 - Johannes v.d. Werff (1873-1967)
- Welmoed Wijnsma (1880-1953)
 
1734575021 - Johannes Barnard (1924-1993)  
1734576022 - Lubbert de Groot (1878-1951)
- Tietje Sietsma (1882-1966)
 
1734577023 - Folkert Jorritsma (1892-1976)
- Marie van der Baan (1892-1971)
 
1734578024 - Pier Jorritsma (1924-1969)  
1734579025 - Jan van der Schaaf (1905-1981)
- Johanna Clara Idzenga (1906-1986)
 
1734687026 - Marten Koldijk (1876-1949)
- Sijke Hottinga van Idsinga (1874-1953)
 
1734688027 - Froukje Ales van der Meer (1843-1922)  
1734689028 - Tabe Martens Koldijk (1843-1915)  
1734690029 - Trijntje Tjallings Bakker (1882-1941)
- Otte van der Meer (1878-1972)
 
1734691030 - Dieuwke van der Meer (1909-1977)
- Jeltje van der Meer (1916-1923)
 
1734692031 - Minne J. Feitsma (1864-1948)
- Baukje G.J. van der Hem (1866-1948)
 
1734693032 - Auke Algra (1918-2001)
- Taetske Fopma (1923-2010)
 
1736200033 - Pieter Reitsma (1901-1944)
- Hein Schukken (1902-1944)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies