Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Hinnaard
Adres:Sassingawei 3 8844 KS Hinnaard

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1732809NR-0001 - Anke Lenie ? (-1992)  
1732810NR-0002 - Antje Koopmans (1932-2003)
- Jan Gerlof Rispen (1929-2014)
 
1732811NR-0003 - Jappy Koopmans (1959-1968)  
1732813NR-0004 - Taede Rispens (1959-1961)  
1732814NR-0005 - Fokke Rispens (1946-1946)  
1732815NR-0006 - Wiebrand Rispens (1903-1970)  
1732816NR-0007 - Wiepkje Rispens (1908-1963)  
1732817NR-0008 - Gerlofke Rispens (1943-1979)  
1732818NR-0009 - Cornelis Talsma (1949-2000)  
1732819NR-0010 - Minne Aukes Wiersma (1914-1996)
- Ymkje Tuinstra (1918-2016)
- Auke Wiersma (1941-1944)
 
1732820NR-0011 - Auke M. Wiersma (1882-1932)
- Theuntje Wiersma (1888-1964)
 
1732821NR-0012 - Jan B. Hoekstra (1882-1957)
- Sijbetje Jorritsma (1881-1970)
 
1732822NR-0013 - Wiebrigje van der Leij (1898-1995)
- Rommert Jorritsma (1887-1926)
- Marijke Jorritsma (1925-1931)
 
1732824NR-0014 - Steffen Ennes Bruinsma (1917-1993)  
1732823NR-0015 - Johannes de Vries (1896-1945)
- Riemke Stapersma (1899-1988)
 
1732825NR-0016 - Gerlofke R. Oudega (1877-1926)  
1732826NR-0017 - Jan F. Rispens (1874-1957)  
1732827NR-0018 - Klaas van den Brug (1941-1991)  
1732828NR-0019 - Teakje J. Visser (1853-1933) Zij was een deugdelijke vrouw,
die steunde op God's trouw,
zij wachtte steeds op 't offerlam,
dat voor haar op aarde kwam. 
1732829NR-0020 - Willem W. Vellinga (-)  
1732830NR-0021 - Martentje Stienstra (1912-1961)  
1732831NR-0022 - Pieter Pier Brouwer (1904-2007)  
1732832NR-0023 - Tjerkje Andela (1914-2002)  
1732833NR-0024 - Jantje Zaadstra (1896-1983)
- Eeke Zaadstra (1893-1937)
 
1732834NR-0025 - Hendrik H. Zaadstra (1856-1922)  
1732835NR-0026 - Pieterschep Proost (1863-1927)
- Japke Zaadstra (1898-1899)
- Jantje Zaadstra (1894-1895)
 
1732836NR-0027 - Jeltje Schaper (1907-1984)
- Feike Boschma (1902-1985)
 
1733170NR-0028 - Minke Boschma (1927-1935)  
1733172NR-0029 - IJnskje Boschma (1876-1949)
- Otte de Jager (1867-1935)
 
1733175NR-0030 - Grietje de Jager (1904-1969)  
1733176NR-0031 - Piet Heeg (1932-2014)  
1733178NR-0032 - Bokke van der Brug 
1733179NR-0033 - Geertje J. van Gosliga (1888-1931)  
1733181NR-0034 - IJnte W. Hofstra (1885-1949)  
1733183NR-0035 - D.S. Visser (1858-1946)  
1733188NR-0036 - J.IJ. Hofstra (1856-1915)  
1733185NR-0037 - Jan Yntes Hoekstra (1918-1990)
- Attje Brandsma (1916-2006)
 
1733192NR-0038 - Jan J. Hofstra (1897-1985)
- Sytse Keuning (1898-1966)
 
1733195NR-0039 - Anne Jans Boschma (1791-1866)  
1733199NR-0040 - Ruurtje Ruurds Reitsma (1787-1870)  
1733200NR-0041 - Ruurd Annes Boschma (1821-1908)  
1733201NR-0042 - Akke J. Visser (1850-1919)  
1733202NR-0043 - Ruurdje Ruurts Boschma (1871-1881) Weent niet over mij,
want ik ga naar de Hemel.
Dit waren haar laatste woorden. 
1733203NR-0044 - Jetze de Jager (1904-1904)
- Ruurd de Jager (1897-1897)
- Anneke Boschma (1878-1878)
 
1733204NR-0045 - Jetze R. Boschma (1883-1967)
- Hiltje Abma (1884-1973)
 
1733205NR-0046 - Anneke de Vries 
1733206NR-0047 - Baby Kingma (-1917)
- Elizabeth de Jong (1881-1917)
- Jurjen R. Kingma (1913-1913)
Zij waren zoo jong van jaren,
Zij werdt zoo teer bemind,
Zij was de steun en vreugd,
Van echtgenoot en kind. 
1733207NR-0048 - Rimmer H. Kingma (1877-1958)  
1733734NR-0049 - Grietje van der Kooi (1910-1986)
- Klaas van der Kooi (1906-1970)
 
1733735NR-0050 - Johannes van der Kooi (1869-1936)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact