Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Pieltsjerke
Adres:Jan Jelles Hofstrjitte 14 8611 JT Gaastmeer

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1723927101 - Trijntje de Boer (1882-1956)
- Wimke Elzinga (1880-1957)
 
1723928102 - Beitske Hottinga (1929-2009)
- Hermanus Hoogeterp (1929-1997)
 
1723929103 - Grietje Nijdam (1891-1947)
- Aukje Lemstra (1920-2009)
- Pieter Hoogterp (1918-2004)
- Feike Hoogterp (1885-1966)
 
1723930104 - Hotsche H. Stallinga (1869-1948)
- Wiebe Viersma (1872-1963)
 
1723931105 - Jetze L. Wildschut (1885-1950)  
1723942106 - Theunis Sterk (1890-1962)  
1723943107 - Egbertje Elzinga (1968-1969)  
1723944108 - Hotze van Netten (1966-1969)  
1723945109 - Siek van Netten (1975-2007)  
1723946110 - Tjitske Lolkema (1896-1978)
- Wieger Bakker (1896-1987)
 
1723957111 - Doede v.d. Veen (1934-1943)  
1723958112 - Cornelis Anne Wildschut (1936-1937)  
1723959113 - Harmen Hoekstra (1919-1993)  
1723960114 - Rinze Hof (1888-1975)
- Grietje Roelsma (1891-1980)
 
1723961115 - Ulbe Gerrit Renema (1899-1981)
- Maaike Damsma (1903-1985)
 
1723972116 - Jacobina (Biny) Renema 
1723973117 - Biny Renema (1971-1973)  
1723974118 - Reino Visser (1906-1989)
- Age Wildschut (1902-1990)
 
1723975119 - Willemke Holkema (1887-1972)
- Pier Sjaarda (1880-1941)
 
1723976120 - Sipkje Wolthuizen (1922-2008)
- Willem Heins (1914-1973)
 
1723987121 - Folkert Attema 
1723988122 - Wytze Teake Jansma (1935-2012)  
1723989123 - Aaltje Westerbaan (1896-1974)  
1723990124 - Alle Bokkes Wink (1862-1929)
- Akke Meijes Grasma (1865-1926)
 
1723991125 - Hielke Wildschut (1908-1998)
- Dirkje Fekkes (1928-2009)
 
1724002126 - Elisabeth Westra (1904-1999)
- Jan Huizinga (1900-1972)
 
1724003127 - Taede W. Elzinga (1868-1937)
- Feikje de Vries (1867-1930)
 
1724004128 - Jacob van der Goot (1900-1988)
- Johanna de Boer (1907-1995)
 
1724005129 - Freerk J. van der Goot (1878-1932)
- Wijbren J. van der Goot (1875-1911)
- Tjitsche Lyclama Nijeholt (1875-1949)
 
1724006130 - Wijbren van der Goot (1937-2017)  
1724017131 - Sjirk Westra (1924-2002)
- Sjirk Westra (1867-1953)
- Jeltje Westra (1897-1933)
- Magdalena Kuipers (1866-1932)
 
1724018132 - Tjitte Wolke de Boer (1939-2016)  
1724019133 - Adrianus Hubertus Maria (Ad) van Griensven (1930-2011)  
1724020134 - Gorrit P. van der Goot (1872-1951)
- Akke P. van der Goot (1879-1912)
 
1724021135 - Pieter G. van der Goot (1843-1910)
- IJmkje H. IJkema (1850-1935)
 
1724032136 - Johan (Joop) van der Meer (1922-2011)
- Pietje Kuipers (1889-1910)
- Sietske Wiersma (1854-1926)
- Marten Kuipers (1847-1927)
 
1724033137 - Klaske Fekkes
- Siemen Leenstra (1928-2011)
 
1724034138 - Foekje Jagersma (1881-1936)
- Gorrit Kuipers (1877-1971)
 
1724035139 - Trijntje Gorrits van der Goot (1842-1914)
- Jarig IJ. Kuipers (1842-1931)
- Magdalena Kuipers (1881-1918)
 
1724036140 - Hendrikje Roelsma (1890-1966)
- Pieter Hof (1890-1969)
 
1724044141 - Grietje Visser 
1724045142 - Trijntje Kuipers (1903-1965)
- Jelte B. v.d. Meer (1902-1984)
 
1724046143 - Wolke Tj. de Boer (1900-1935)  
1724047144 - Anna Attema (1906-1990)
- Klaas Hoogterp (1912-1964)
 
1724048145 - Itje Luitzens IJkema (1884-1974)
- Age Lourens Wildschut (1877-1942)
 
1724054146 - Augustinus van der Goot (1944-2015)
- Neeltje (Nel) Ruis (1947-2015)
 
1724055147 - Wypke Veenstra (1956-1964)
- Anne Veenstra (1924-1999)
 
1667347148 - Hiltje Sippes Tjaarda (1800-1866) foto: Elbrich Tjaarda 
1724057149 - Dieuwke Wiegers Visser (-1833)
- Hiltje Sippes Visser (-1863)
 
1724058150 - Wieger Wiegers Visser (1797-1873)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies