Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Soerenseweg
Adres:Soerenseweg 71 7314 JE Apeldoorn

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
54331601/0000 - Sonja Ingel (1905-1936)  
53063801/0001 - Jacob Adriaan van Hasselt (1835-1897)
- Geertruida Glashorst (1838-1905)
burgemeester Apeldoorn1872-1897
het eerste graf dat hier werd gegraven, en wel voor burgemeester Van Hasselt, die op 8 mei 1897, na enkele enerverende raadsvergaderingen met geruzie over de aanleg en de kosten van deze begraafplaats, aan een hartaanval overleed. Eenvoudige platte zerk met mooie belettering in een krans van coniferen, omgeven door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk 
53091201/0002 - Frederika Hendrika Bennink (1836-1900)
- Gerrit Jan Bennink (1829-1900)
- Adriana Jacoba Bennink (1824-1907)
platte steen gescheurd en moeilijk leesbaar 
66539801/0002 - Willem van Enst (1846-1900)
- Johanna de Ruiter (1845-1925)
- Johanna Wilhelmina van Enst (1882-1926)
W. van Enst, opzichter RWS. Opschrift: Van kanaal-en wegpersoneel. Bijzondere steen, obelisk met lauwerkrans en kaars. 
53093501/0005 - Gerarda Hendrika Scheij (1837-1916)
- Emanuel Charles Smets (1823-1900)
- Carolina Hermine Smets (1865-1917)
 
66540701/0006 - Kier Meinard van der Weide (1853-1900)  
53094301/0007 - Geertruy Cornelia de Wit (1863-1919)
- Johanna Catharina den Hartog (1824-1900)
Juni 2016 hekwerk door vrijwilligers geschilderd 
53094601/0008 - Jan Pieter Vroeg (1859-1902)
- Adrianus Marinus Vroeg (1828-1912)
- Luitje van Vulpen (1820-1900)
Juni 2016 hekwerk door vrijwilligers geschilderd 
53094901/0009 - Arnolda Geertruida Krol (1875-1934)
- A.M. Wernink (1837-1900)
 
53392901/0010 - Johannes Cornelis Schaake (1912-1995)  
53095401/0012-0013 - Johanna Wilhelmina Constance Boddens (1870-1939)
- Johanna Adriana Boddens (-1931)
- Johanna Adriana Beumer (-1906)
- Jacob Boddens (1826-1899)
- Albert Adriaan Hendrik Hosang (1867-1924)
- Elizabeth Boddens (1866-1949)
Sterk hellende zerk met rol. Hek met cannelures, sierlijsten, ranaatappels en franse lelies.Ondernemersfamilie, die een villa bezat op het terrein waarop in 1927 de Sparta fietsen fabriek werd gebouwd. Nu staan daar appartementen: Spartalux.
Juni 2016 hekwerk door vrijwilligers geschilderd 
53097401/0014 - Dany Derk Elise Charles Noordenbroek (1878-1915)
- Cornelia Petronella Ebeli (1836-1914)
- A Noordenbroek (1825-1900)
 
53097901/0015 - M.E. van Grieken (1809-1901)
- Joh. W van den Burg (1813-1907)
- Johanna Berdina Christina van Beemen (1844-1922)
De staande steen is het oudst. Rijk bewerkte natuurstenen plaat. Zespuntige ster, twee met strikje verbonden palmtakken. 
53098901/0016 - Derk Lambert Jonker (-1901)
- Neeltje Diederika Lambertina Jonker (-1950)
- Neeltje van de Cofs (-1906)
moeilijk leesbaar. geg. begraafplaats adm. 
53099001/0017 - J.J. Sprenger van Eijk (1812-1901)
- Adriana Maria Sprenger van Eijk (1840-1929)
- Carl Gustav von Zeppelin (1841-1910)
Betreft een keldergraf van de familie Von Zeppelin, bestaande uit een eenvoudige grote liggende hardstenen zerk (Fa P. Meyer) zoals die vroeger ook in de kerkvloer lagen.
Carl Gustav von Zeppelin kwam in 1883 uit Freiburg (Zwitserland) naar Apeldoorn. Hij nam de in 1863 gestichte nettenfabriek over. Hij bouwde de fabriek uit tot een van de grootste nettenfabrieken ter wereld. Naar men zegt waren er slechte sociale omstandigheden, in het bijzonder na de invoering van gasverlichting en door de strafbepalingen, boetes van 10 cent voor te laat komen, praten onder het werk en dergelijke). In de fabriek woedde in 1958 een van de grootste branden in Apeldoorn, met een dode, de brandman H.Jonker, en een schade van miljoenen.
Hoe belangrijk de papierfabricage ook was voor Apeldoorn, op deze begraaf
plaats zijn slechts enkele mensen begraven die daaraan herinneren.
 
53099101/0018 - Berendina Maria Anna Gesina Pennink (1841-1901)  
53099201/0019 - Th.Chr van Meurs (1877-1932)
- F.B. Daniels van Wijkhuyse (1834-1902)
 
53099301/0020 - Anna Geertruida Verster (1835-1902)  
53099401/0021 - Susanna Cornelia Hooft (-1905)
- Constantia Jacoba Hooft (-1905)
- Margaretha Jacoba Hooft (-1901)
geg.uit begrpl. adm. 
53099701/0022 - Anthony Johannes Willekens (1840-1901)
- Geertruida M.J. Willekens (1894-1919)
- A.J.M.W. Kolff van Oosterwijk (1857-1914)
Zowel staande als liggende steen(6267)
Anthony Willekens was kap.luit. ter zee 
53099801/0023 - Johanna Oosterveld (1813-1901) moeilijk leesbaar 
53100001/0025 - Catherina Cornelia de Wit (1831-1900)  
53212401/0026 - Helena Florentina Calkoen (1902-1948)
- Karel Willem van Muyden (1837-1909)
- Louisa Anna van Haastert (1851-1913)
Karel W. van Muyden, een van de eerste Apeldoornse projectontwikkelaars.
Grondeigenaar van Muyden legde in de parken enkele lanen aan en bouwde daar huizen. De Mariannalaan en de Frederikslaan zijn genoemd naar zijn twee kinderen.
De familie woonde in het huis WIRAH aan de Loolaan 53.Dit was de naam van de kampong waar mevr. van Muyden - Haastert was geboren.
In dit graf liggen ook echtgenote Louisa A van Muyden-van Haastert, en de echtgenote van Frederik van Muyden Jkvw. Helena F.Calkoen
 
53212601/0027 - Emilia Alice Kallenbach (1869-1919)
- Wilhelmina Johanna Lentzer (1840-1902)
- Friedrich Wilhelm Oswald Kallenbach (-1917)
Een obelisk met marmeren tekstplaten, omgeven door een ijzeren hekwerk. Kallenbach was de eerste homeopathische arts in Apeldoorn.
Dr. Friederich W.O. Kallenbach, een tot Nederlander genaturaliseerde Berlijner, vestigde zich in 1899 aan het Wilhelminapark, waar hij tot 1908 homeopatisch spreekuur hield. Hij verhuisde in 1917 met zijn dochter naar Hummelo.
De dochter is hier na haar overlijden in 1919 begraven, haar naam staat op de aparte steen. Op de obelisk ontbreekt een paneel.
 
74930701/0028 - Johannes Benedictus Kan (1832-1902) geruimd 2014 
104628201/0028 - Wilhelmina Mathea Waldheim 
53212701/0029 - Leendert Pot (1864-1935)
- Sierk Hennes (1838-1924)
- Maria Hennes (-1902)
Leen Pot was vanaf 1892 gemeente-arts, sinds 1899 hofarts en mede-oprichter van het Juliana ziekenhuis

Dokter Pot vestigde zich in 1892 aan de Loolaan 71, naast de Koningsschool. Hij werd gemeente-arts. Hij was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst (N.M.G.), later ook voorzitter van de vereniging "Het Ziekenhuis" en in 1899 werd hij hofarts.
In 1901 liet Pot een verdieping op zijn huis bouwen voor een "sanatorium met huiselijk verkeer" voor dames en kinderen met bloedarmoede en malaria (er kwamen in die tijd steeds meer verlofgangers en Indische gepensioneerden naar Apeldoorn).
 
53212501/0030 - Elly Wenting (-1901)
- Geertruida Maria Duys (1843-1901)
Okt. 2015 Schoongemaakt en hekwerk geschilderd door vrijwilligers 
53113901/0031 - Henrica van Gerrevink (1833-1902)
- Anthony Wesselink (1828-1907)
- Gerard Herman Wesselink (1879-1901)
okt 2015 Steen schoongemaakt en hekwerk geschilderd door vrijwilligers 
53212801/0032 - Maria Kamphuis (-1903)
- Frederik Kamphuis (1862-1912)
- Henrica F Kamphuis (1892-1974)
- Dirkje Wesselink (1862-1925)
 
53287301/0032 - Nicolaas Jacob Tolk (1842-1902) moeilijk leesbaar
Kapitein der Infanterie 
53212901/0034 - Anna Maria Pascum (1867-1946)
- Petrus Johannes Eerdmans (1849-1918)
- Abrahamina Hendrika K van Schaik (1824-1904)
 
53213001/0035 - Christina Geertruida Recter (1838-1904)
- Theodorus Johannes Boks (1835-1907)
Okt. 2015 Schoongemaakt en hekwerk geschilderd door vrijwilligers 
53213101/0036 - Ellen Hamelberg (-1930)
- Herman Frederik Hamelberg (1832-1904)
 
53213201/0037 - Scato jonkheer Gockinga (1851-1943)
- Wilhelmina Susanna Maria J Schuyt van Castricum (1862-1904)
Jugendstil. Plaat marmerglas van atelier Bouvy uit Amsterdam met treurende vrouw met stèle en taxusboom (invloed Jugendstil). De plaat bevindt zich niet meer op de standaard. Bakstenen voetmuur en 10 hardstenen hekpalen met ijzeren schakelkettingen.
Gockinga,afstammeling van een invloedrijke familie in de provincie Groningen, werd in 1889 burgemeester van 't Zandt. Daarna werd hij in 1891 burgemeester van Appingedam tot 1897. In februari 1907 werd Gockinga burgemeester van Hoogkerk. In februari 1917 legde hij om gezondheidsredenen zijn ambt neer. Bij zijn afscheid kreeg hij van het gemeentebestuur een vuurscherm, waarin in gebrand glas het wapen van Hoogkerk afgebeeld was
 
53213401/0039 - Henry Willem Koorn (1930-2011)  
74930801/0039 - Petronella Johanna Sloot (-1904)
- Jeanne Hermina Sloot (-1908)
- Johanna Mathilda Sloot (-1928)
geruimd 2012 
74930901/0040 - Robertha Jacoba van der Vegte (1838-1904)
- Helena Fredrika van der Vegte (1835-1906)
Grafplaat met letters onder het mos. Door vrijwilligers in juli 2018 weer zichtbaar gemaakt 
53213501/0041 - Gerritje Broekhoven (1825-1905)
- Antonius Jurriaan Donck (1864-1910)
- Antonius Jurriaan Donck (1896-1916)
A.J. Donck was leraar. Graf is neo-classisitisch met Jugendstil elementen. Bijzonder zijn de ornamenten, omgekeerde brandende fakkels en papaverbollen. Grafzerk is gemaakt door de fa. Wegerif
In het graf ligt tevens begraven zijn schoonmoeder en zoon.
Donck woonde als eerste bewoner aan de Mariannelaan en oprichter van de school ernaast die in 1902 werd gebouwd.Er werd bijzonder onderwijs gegeven en vlgs. de gemeente archieven was de naam van de school Eikenstein.Het zou gaan om een bijzondere school voor Lager en Mulo. Na zijn overlijden werd het onderwijs voortgezet door zijn vrouw.In 1916 kocht de gemeente het gebouw en de volledige inventaris. Het gebouw zou later als handelsdagschool gebruikt worden.Vanaf 1999 heeft het pand een woonbestemming gekregen. 
53213601/0042 - Geertruida Cornelia Saalbach (-1958)
- Catharina Maria van Akerlaken (1831-1904)
- Catharina Maria Carolina Saalbach (-1934)
 
53213701/0043 - Magdalena Jacoba Doyer (1863-1944)
- Anna Hendrika Doyer (1861-1935)
- Anna Madelaine Lamaison (1836-1904)
 
53213801/0044 - Jonkvrouwe Johanna Marie van Weede (1833-1903) Een zerk met opgelegd kruis (1903). Dit is een typisch adellijk graf, zoals die vroeger in de kerken werden gebruikt  
53224201/0045 - Edmond Willem de Fiellietaz Goethart (1845-1913)
- Vrouwe Giliane Steffers (1850-1903)
Fam de Fiellietaz Goethart, een patricirsfamilie.
De in 1765 in Maastricht geboren Gaspar Martin Goethart, oud officier in Hollandse dienst, trouwde met de in Batavia geboren Jeannette Wilhelmina (Guillelmine) Marie de Fiellietaz. Zij was een dochter van de uit Zwitserland afkomstige "ondercoopman" Pierre Jean de Fiellietaz die geëligeert Gouverneur was van Malakka. Hun zoon, Mr. René L. de Fiellietaz Goethart, geboren in 1807, kwam in 1855 naar Apeldoorn met zijn vrouw Antoinette van Dam van Isselt en hun zoon Edmond Willem, geboren 1845.René de Fiellietaz Goethart was grootgrondbezitter en eigenaar van het landgoed Maria's Lust. Hij verkocht dit aan een consortium die wegen aanlegde, percelen te koop aanbood en villa's bouwde. Edmond Willem trouwde met Giliane Steffers. De familie woonde aan de Regentesselaan. Edmond Willem was als kapitein commandant van de 1e Compagnie Landstorm. Ook hij was grondbezitter, in 1895 verhuurde hij een paar percelen bouwland. In 1903 overleed zijn vrouw. Een paar jaar later, toen zijn laatste kind uit huis was, ging hij naar Amsterdam. Hij overleed in 1913 en werd in Apeldoorn begraven.
 
53224701/0047 - Cornelia Adriana Backer Overbeek (1833-1903)  
74931001/0048 - Christiaan Hendrik de Bert (1826-1907)
- Ambrosius de Bert (1872-1903)
- Anna Clementia EBBENHOUT (1833-1912)
wordt geruimd 
66541101/0049 - Hendrik Cornelis Rant (1850-1903)  
53224801/0050 - Geertruida Ernestina de Vos tot Nederveen Cappel (1880-1903)
- Antoinette Cornelia Josephina Beyerinck (1853-1929)
- Willem Leonard de Vos tot Nederveen Cappel (1928-1997)
- Hendrik Anthonie de Vos tot Nederveen Cappel (1851-1929)
 
74931101/0051 - Catharina Maria Bosch (1841-1913)
- Catharina Maria Jacobine Dorothea le Sueur (1818-1903)
geen foto/zerk 
53225101/0052 - Hermina Frederika Munnik (1842-1922)
- Johan Herman Knapper (1882-1903)
- Christiaan Knapper (1841-1916)
 
53225301/0053 - Johanna Geertruida Verhagen (1850-1903)
- Cornelis Vehagen (1848-1938)
- Bernardus Cornelis Verhagen (1825-1914)
 
 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ