Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Algemene Begraafplaats Essenhof
Adres:Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1489817 - Henrike Phyllis (Phéline) Theunisse 
1535606 - Adriana Willemina (Addy) Evera (1942-2008)
- Cécile Theodora Lorist (1967-1968)
Foto: Désirée Lorist 
19664_nedindie - Johannes Adrianus Erlings (1926-1948)
- Cornelis Vink (1917-1948)
- Adrianus Kooiman (1915-1947)
- Pieter van Westen (1923-1947)
- Evert Plomp (1928-1948)
- Cornelis van Wingerden (1920-1947)
- Leendert Pieter Bijl (1927-1948)
- Adrianus Josephus van Schijndel (1924-1949)
- Jacob Kuik (1908-1950)
- Jan Bolleurs (1927-1947)
- Barend Booi (1926-1947)
- Pieter Kraaijeveld (1927-1947)
- Johannes Ekkel (1911-1946)
- Gerrit Bleumink (1925-1948)
- Jozias Johan Christoffel Döbken (1925-1949)
- Teunis van der Leer (1927-1949)
- Nicolaas Johanna Welters (1924-1948)
- Jan Roelof Drost (1925-1948)
monument Nederlands-Indie 1945-1950;
'Gedenk in uw gedachten dat zij hun
leven gaven en ver van hun verwanten
in den vreemde zijn begraven' 
18521a-a-01 - (-)  
18522a-a-02 - Jan Johannes Keller (1926-1990)  
18523a-a-03 - Jan Kruger (1930-1987)  
18524a-a-06 - Hendrina Hoffman (1836-1902)
- Derk Jan van Brummen (1825-1902)
 
18525a-a-07 - Huiberdina Margaretha Geertruida van Peeren (1860-1918)
- Derk Jan van Brummen (1862-1946)
 
18526a-a-08/14 - Alida Geertruijd van Hoven (1757-1835)
- Adriana Johanna Jacoba van Wageningen (1819-1907)
- Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wageningen (1852-1907)
- Catharina van Wageningen (1842-1897)
- Boudewina Catharina Maria van Wageningen (1821-1898)
- Rudolph Abdorf (-1831)
- Maria Bentink (1812-1884)
- Nicolaas Jan van Wageningen (1901-1964)
- Catharina van Wageningen (1902-1982)
- Johannes Kisselius (1778-1850)
 
18527a-ab-15 - Abraham van Duren (-1891)  
18528a-ab-16/20 - Henri Vriesendorp (-1909)
- Corneille Adrien Vriesendorp (-1911)
- Matilda van der Waijfort (-1914)
- Jacob Staets Johannes Vriesendorp (-1916)
 
18529a-ab-21/26 - Harrie Hartogs (1934-1991)  
18536a-b-06 - Anneke Zegwaart (1944-1996)
- Richard Guido Gündel (1940-2003)
 
18535a-b-07 - Cornelia Adriana van de Groep (1916-2013)
- Richard Guido Gündel (1909-1991)
 
18534a-b-08 - Grietje Huijgen (1922-2013)
- Jan Stal (1923-2000)
 
18532a-c-15 - Ans Houtman (1953-1999)  
18537a-c-16 - Dirk Troost (1851-1924)
- Maria Voordendag (1855-1928)
 
18538a-c-17 - E. Verhoeven (-)
- Apolonia A. Tritten (1853-)
 
18531a-c-21 - Clemence Catherine Emma Fallot (1847-1920)  
18530a-c-22 - Gualtherus Jacob Dozy (1903-1965)  
18533a-cd-12/14 - Sophia Dorothea Bemolt (-1891)
- Elisabeth Bemolt (-1908)
- Johanna Bemolt (-1913)
- Margaretha Bemolt (-1916)
 
18539a-cd-24/26 - het doodgeboren kind van mr. W.P. Smits (1862-1862)
- het doodgeboren kind van mr. W.P. Smits (1867-1867)
- Jan Smits (-1857)
- Hendrik Marius van der Sande Lacoste (-1868)
- Krijntje Maria Roest (-1871)
- Adriana Cornelia Smits (-1872)
- mr Willem Pieter Smits (-1872)
- Elizabeth Maria Jacoba Smits (-1875)
- Jan Anthonij Smits (-1893)
- Elisabeth Maria Jacoba de Reus (-1901)
- Frans Herman Veth (-1910)
 
67178a-d-15 - Pieter Gips (1847-1917) - overlijdensadvertentie Pieter Gips, hoofd der Prinses Julinaschool;
[BRON: NRC 1917_04_10_2_08]

- Gedenktsteen. Hedenmiddag drie uur werd op de Algemeene Begraafplaats alhier, door de daar voor gevormde commissie de gedenktsteen onthuld op het graf van wijlen den heer P. GIPS J.Czn. In tegenwoordigheid van velen werd de steen aan mevr. de wed. Gips overgedragen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuweblad 6 sept 1917]

- Onthulling gedenktsteen. Zooals reeds kort in het vorig nummer van ons bald werd bericht, had gistermiddag ongeveer 3 uur op de Algemene begraafplaats de onthulling en overdraging aan mevrouw de weduwe plaats van een steen met daarbij aanpassend hekje, op het graf vna wijlen den heer P. Gips.
Dit monument van blauw granietsteen door dankbare leerlingen opgericht voor hun opvoeder en vaderlijken vriend, is belangeloos ontworden door een oud-leerling, den heer C. Drogendijk alhier en vervaardigd in het atelier der firma G. Van der Linden.
De steen draagt tot opschrift: "Hier rust P. Gips J.Czn., 13 Jan. 1847-9 April 1917. in leven hoofd van de Christ. Prinses Julianaschool voor M.U.L.O. te Dordrecht. Door leerlingen, oud-leerlingen en vrienden geschonken."
Velen hadden zich op den doodenakker verzameld, w.o. de leden van de commissie voor oprichting van het gedenkteeken en het P.C. Gipsfonds ter betaling van schoolgeld voor kinderen, wier ouders niet bij machte zijn het schoolgeld voor de Prinses Julianaschool te betalen, zij, die aan monument of fonds hadden bijgedragen, vele belangstellenden, alsmede enkele oud en huidige leerlingen der school.
De heer W. van Dijk, voorzitter der Commissie van het Fonds, las, nadat allen zich rond de groeve geschaard hadden, Psalm 119:73-77. Daarna herinnerde hij aan Spreuken 10 vers 7 aan de woorden: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Als we echter, aldus spr. zien wat rodom ons geschiedt zouden we veeleer wanen op het gebied van droefheid dan op dat van zegening te zijn. Het is Satan gelukt dien toestand te scheppen. Toch zijn er bemoeienissen van Gods genade, wat het meest toonbaar geworden in den persoon van Jezus Christus. Die tot grooten zegen werd voor het geheele menschdom. De gedachtenis van dien Rechtvaardige is tot grooten zegen geweest. Door het geloof in Hem zijn velen tot rechtvaardigen geworden. En als het zulk een rechtvaardige vergund is jaren te staan aan het hoofd eener Chr. school zak de gedachte aan dezen ongetwijfeld ook velen harten ten zegen zijn. Pieter GIPS is voor ontelbaar velen een raadgever geweest op hun levenspad. Ook een voorbeeld was hij en door hetgeen hij voor velen was, heeeft hij zich het schoonste gedenkteeken dat er is, in dankbare harten n.l. opgericht.
Maar men was het erover eens, dat ook openlijk een gedenkteeken moest worden geplaatst als betuiging van veler genegenheid en dankbaarheid. (Volgde de onthulling van het monument). Tot mevrouw GIPS zich wendend zelde spr.: God is een man der weduwen. Daarom zal het u aan troost niet ontbreken. Moge God steeds aan uw zijde gaan en voorzien in al uw behoeften....etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuweblad 7 sept 1917] 
18542a-d-16 - Laurens Jan Eijdman (1838-1917)
- Jacoba Fija Maasdam (1844-1925)
Laurens Jan Eijdman
geb. Oud-Beijerland 8-5-1838 akte 70.
overl. Dordrecht 10-10-1917 akte 638.

Jacoba Fija Maasdam, zijn vrouw
geb. Numansdorp 31-10-1844 akte 75.
overl. Dordrecht 20-9-1925 akte 397.  
18541a-d-17 - Maria Wilhelmina Clasina van Nassau (1858-1917)
- Johannes Tuinenburg (1847-1928)
 
18540a-de-18/20 - het doodgeb kind van Johannes Carel den Bandt (1867-1867)
- het doodgeb kind van Johannes Carel den Bandt (1869-1869)
- Vrouwe Johanna Antonetta Huijgen (-1861)
- Jeanette Rudolphine Christine van den Berg (-1870)
- Francoise Frederika den Bandt (-1870)
- Clasina Anthonetta Wilhelmina Blussé (-1881)
- Catharina den Bandt (-1884)
- Jacob den Bandt (-1888)
- mr. Adrianus den Bandt (-1898)
- Huibert den Bandt (-1913)
 
18548a-e-06/07 - Machiel Adrianus van den Hout (1950-1997)  
18549a-e-06/07 - Arie Jan van den Hout (1921-1991)
- Aaltje Scheurwater (1923-2009)
 
18547a-e-08 - Martina Verkerk (1950-2001)  
18545a-e-16/17 - Willem van de Weg (1883-1948)
- Arie van de Weg (1884-1907)
 
18546a-e-16/17 - Arina Hoogendijk (1860-1953)
- Cornelis van de Weg (1850-1908)
 
18543a-e-24/26 - Hijltje Johanna van Buul (-1859)
- Adrianus Vos van Hagestein (-1873)
Vos | van Hagestein 
18544a-ef-21/23 - Catharina van Winsen (-1897)  
18551a-f-01/05 - Pieternella Giltaij (1856-1856)
- Anna Giltaij (1883-1883)
- Elisabeth van Strij (-1855)
- Cornelis Giltaij (-1868)
- Hendrik Giltaij (-1880)
- Sophia Catharina van Strij (-1884)
- Johannes Hendrik Giltaij (-1884)
- Johanna Helena Moll (-1891)
- Jacob Giltaij (-1897)
- Cornelis Giltaij (-1909)
- Willem William Giltaij (-1910)
 
24683a-f-06 - Wijnand Aarsbergen (1920-2001)  
18553a-f-07 - Mies Plazier (1921-2004)
- Arie Boers (1919-1999)
 
18555a-f-09 - Greetje Eijskoot (1922-)
- Johannes Philip Laurens (Hans) Petri (1919-1996)
 
18562a-f-24/26 - van Tussenbroek (-)  
18559a-g-11 - Cornelis Stempels (1903-1929)  
18561a-g-22/26 - Johannes Renout (-1859)
- Josina Renout (-1872)
de graven 22 tot 26 / behoren aan / Johannes Renout 
18571a-gh-01/04 - Pieternella Francina Boekée (1835-1904)
- Frans Boekée (-1859)
- Maaike de Voogd (-1877)
- Maria van den Bergh (-1898)
- Abram Adrianus Crollius (-1904)
familie Boekée 
18560a-gh-15/19 - Maria van Laer (1852-1912)
- Anne Cornelis van Nievervaart (1852-1916)
- Emilia Henriette van Nievervaart (-1879)
- Jan van Nievervaart (-1891)
- Huberta Adriana van Laer (-1895)
hier rust / Maria van Nievervaart / geboren Van Laer / geboren te Amsterdam / 15 Mei 1852 / overleden te Dordrecht / 6 febr 1912 / en / Anne C. van Nievervaart / geboren te Dordrecht / 19 juni 1852 / overleden te Dordrecht / 12 Juni 1916 
18570a-h-06/07 - Louise Aletta von Weiler (1864-1942)
- Constance Feenstra (1898-1986)
- mr. C.J.W. van Tricht (1894-1981)
- mr G.J.W. van Tricht (1856-1935)
 
18569a-h-08 - C. v.d. Heuvel (1861-1935)
- Stephanus Monté (1863-1937)
 
18568a-h-09 - Gerardus Johannes Jongkindt (1849-1890)  
18567a-h-10 - Maria Jongkindt (1886-1964)
- Catharina Jacoba Barendina Jongkindt (1888-1900)
 
18566a-h-11 - Catharina Jacoba Barendina Meerkamp van Embden (1856-1903)
- Nicolaas Pieter Jongkindt (1846-1916)
 
18565a-h-12/13 - Johanna Scherer (-1891)
- Jeannette Adriana Maria de Bas (-1903)
- Henricus Willem de Bas (-1907)
 
18564a-h-25 - Jannetje Cornelia van Genderen (1917-2011)
- Jan Troost (1914-2003)
 
18563a-h-26 - Maria Leonora Augusta Amalia Hiddinga (1899-1952)
- Frederik Hordijk (1895-1977)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ