Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld
Adres: Hardinxveld-Giessendam

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
2249901 - Abraham Joesten van der Snick (-1595) Hier leyt begrave
Abraham Joesten
vander Snick in syn
leven schout van Hardichvelt. Hy
stere de xxxi july
anno xv xcv

Het familiewapen is sterk afgesleten. Nog net zichtbaar is een ster
met drie jachthoorns. 
2243702 - Ary Ariensen Kooyman (-1673) Ary
Ariensen
Kooyman
1673
 
2243803 - Roelof de Gier (1647-1724) Hier leyt begraven
Roelof de Gier gestor
ven den 1 yanuary 1724
oudt 76 yaaren en
elf maanden 
2244005 - Adriaen Backer (1665-1710) Hier leyt begraven Adriaen
Backer Hendricksoon in

[wapen: aanziende en pronkende pauw]
[Betreft Adriaen Backer (ged. 2-8-1665-overl. impost aang. 10-11-
1710)] 
2274706 - Henrick van Olmen (-1648) Hier leyt beg[r]aven
[Henrick] van Olmen schout
[en] secretaris van Hard[incxvelt]
en waterheemraad
[van de] Overwaert out [...]
[jaren] hebbende deselve bedien[d] ontrent
[... jaren] en is gesturven
[...] juny 1648. 
2244107 - Teuntje Sebastiaens (-1633) Hier leyt begraven
Teuntgen Sebastiaens
dochter in haer leven
huysvrou van Henrick
van Olmen schout tot
Hardinncxvelt sterff den
[...] januari 1633.

Haar wapen is een ruit, gedeeld met links drie honden of herten,
rechts gedeeld met boven twee gekanteelde dwarsbalken en onder drie
bloemen. 
2273908 - Willem Willemsen Vinck (1581-1651) Willem Willemsen Vinck
out omtrent 70 jaeren
en heeft gedient voor schepen
op Hardinckxveldt omtrent
28 jaeren sterf den 23
augustus anno 1651 
2250209 - (-) Afgesleten wapen of uitgehakt 
2250410 - Rokus van den Boudt (-1720) ... [be]graven Roku[s]
[van] den Boudt
.. yuny 1720
. n ?l?m van
hoort nu tot
[d]e Haas

 
2244211 - Joannis Poulisse Herder (-1673) Joannis
Poulisse
Herder
1673
 
2250612 - Maargie Willems Buys (1638-1719) Hier leyt begrav[en]
Maargie Willems
Buys out 83 yaar
gestorven den 21
october 1719 
2250913 - Jan Jacopsen Cleyndier (1604-1661) Hier leyt begraven
Jan Jacopsen Cleyn-
dier in syn leven
kerckmeester tot Her-
dincxvelt out synd
57 jaren sterf den
24en desember in den
jare anno 1661 
2273814 - Fop Leendersen (-1717) Hier leyt begraven
Fop Leendersen in het
jaar 1717 
2274015 - Goevert Janse van der Stoep (-)
- Pietertjen Korsten Besten (1565-1645)
[H]ier leit begrave Goeve-
[r]t Janse van der Sto[e]p
out omtrent 70 jaren
was in leeve gescheepe
geweest in de heerlyck
heyt Hartesfel[t].
[en s]yn huysvrou
[Piet]ertye Korsten
80 yaere sterf
den 4 november
yaer 1645. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies