Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de kerk van Giessenburg
Adres:Kerkweg 1 Giessenburg

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
23853??? - (-) ... 3 april
.. 1699 ..

(Deze steen ligt onder de pedalen van het orgel) 
23857??? - (-) onleesbaar, vermoedelijk:
Hendrik
Janne
1646 
23859??? - van Suydam (-) van Suyda...

(stuk steen in ruimte naast de toren) 
23862??? - Annigyen Willems van Houwelingen (1610-1698)
- Marigyen Cuyperen (1576-1666)
Hier lyet begraven Marigyen Cuyperen
huysvrouwe van Willem Arienssen van Houw-
elinghe oudt synde
89 yaaren sterft den
in yanuarius anno 1666

hier leyt begraven
Annigyen Willems van
Houwelingen oudt
88 yare. sterft inte
yaer 1698 
23863??? - Vhas Yacobssen (-1665) Hier leyt begraven
Vhas Yacobssen van
NederSlingelandt
sterft den 27en
october int yaar
anno 1665 
23330??3 - Geertgen Ariens (1658-1666)
- Pieter Cornelissen Visser (1600-1647)
- Marigen Wouters (1589-1681)
Hier leyt begraven
Pieter Cornelissen
Visser sterf den 15
october 1647 out
synde ontrent 47

Hier leyt begraven
noch Geertgen Ariens
sterft den 7 martius
oudt synde ontrent
7 yaaren anno 1666

Hier leyt noch begraven
Marigen Wouters
weduwe van Pieter
Cornelissen Visser
out synde ontrent
eenentnegentich yaren
is gestorven den 29
yanniarie 1681 in heeft
geweest in haeren tyt
sterk en schoon sy heeft
gegeven en dese kerck de
mildilste kroon

(de steen lag voor de restauratie ook in het koor)

jaer 
23321003 - Yohannes van Flodorp (-1676) Yohannes van Flo
dorp sterft de 6
aug 1676 
23329008 - (-) geen tekst 
23854009 - Aerien Aeriensse (-1622) Hier leyt begraven Aerien
Aeriensse sterf den 22n desem
ber int jaer ons Heeren
anno 1622

A v d Souw...
M Y K

(Bovenste tekst in gotische letters) 
23855009b - (-) ..... ro
..n..12..
.s...int yae.

(Betreft stuk steen) 
23856009c - J.M. Spoor (-1835) Rustplaats van het stoffe-
lijk overschot van den Wel-
eerwaarden Zeer Geleerden
Heer J.M. Spoor predikant
alhier, overleden 5 Nov.
1835. Zalig zijn de dooden,
die in den Heere rusten.

(Deze zerk ligt gedeeltelijk onder het orgel)  
23328010 - (-) geen tekst 
23319012 - (-) geen tekst 
23860012b - E. v.d. Griend (-) E:V:D: Griend 
23850014 - (-) .nne wari
..no 1687

(Betreft stuk van een steen) 
23851014b - (-) .egt be..
Th va
Uw on 
23331015 - Nanningh Herbers (-1670) Hier leyt begraven
Nanningh.Herbers
en anno 1670 
23332015b - Steven Aertsen (-1662) Steven Aertsen
sterft den 24 febr
uaryus anno 1662 
23324016 - (-) geen tekst 
23546016b - Adriaan Kooyman (1739-1793) Deeze steen bedekt het
ontzielde lichaam van
Adriaan Kooyman
in den Heere ontslape
op den 19 november
anno 1793
oud 54 jaar en 8 maande
 
23334017 - (-) geen tekst 
23339017b - (-) geen tekst 
23547017c - Adriana Groeneveld (1736-1793) Deeze steen bedekt het
ontzielde lichaam van
Adriana Groeneveld
in leeven echtgenoote
van Adriaan Kooyman
stierf den 15 november
Anno 1793
oud 57 jaaren 10 maande
en hier met naaren man
gelyktydig begraaven 
23550017d - Herbert Willemsz van Houwelingen (1563-1625)
- Adriaen Herbersz (1591-1625)
Hier leyt begraven Herbert
Willemsz van Houwelingen tot
Geyssen Neykerck ende sterft op
den 8 december anno 1625 oudt 62 jaar
Hier leyt begraven Adriaen
Herbersz ende sterft op den
10 september anno 1625 oudt 34 jaar

O, genadichste godt als wy
sullen verrysen soo wilt ghy ons
in V eeuwich ryck wysen 
23349018 - Willem van Dashorst (1566-1625) Hier leyt begraven
Willem van Dashorst out
synde 58 jaer sterf de 21
meert anno 1625 
23727018b - Maddeleenti Jans (-1620)
- Grietje Jans (-1620)
Hier leyt begraven Maddeleenti
Jans de huisvrou van Jan Pieterse
sij sterft op den 29 september
anno 1620
Ende acht weeke daerna Grietje
Jans haer dochter de huisvrouw
van Cornelis Elderse
ende desen steen heeft ghekocht
Cornelis Elderse en de Jan Jansse
syn swager

(Bovenste deel in gotisch schrift. Als wapen: een schuin staand kruis in cirkel) 
23346019 - (-) 1621 
23337020 - W T V Kersse (-) W T V Kersse 
23341021 - W. v.d. Myden (-) W.V.D. Myden 
23343021b - ..erdt Cornelissen van der Graef (-1675) ..er leyt begraven
..erdt Cornelissen
..an der Graef, sterft
.en 9 september yn
.aer anno 1675

(De onderzijde en de linkerzijkant zijn niet meer aanwezig)
 
23730022 - Kors Adriaensse (-)
- A v.d. Souwe (-)
Hier leyt begraven
Kors Adriaensse groot...
....er.......

A V D SOUWE

(Bovenste tekst in gotisch schrift begin 17e eeuw) 
23731022b - Arien Dirckse Decker (-)
- Dirck Geeritse (1599-1639)
- ......tie Jacobs (-162X)
Hier leyt begraven.....
Godts ......tie Jacobs
tot Ghisen-Nieuwkerck wede
wee.. van Gherit Dirckse sterft
den 6 febrewary anno 162.

noch begraven Dirck
Geeritse sterf op den 2
meyus anno 1639 out
synde 39 jare
Hier leyt begraven
Arien Dirckse Decker

 
23537023 - Dingentien Aeriens (-16XX) Hier leyt begraven DIN
GENTIEN AERIENS huis
vrou van Schalck Wil
lemssen sterft ....
.. anno 16..
 
23340025 - Cornelis Corssen (-)
- Steyntie Cornelis (-1662)
Hier leyt begraven
cornelis Corssen ende
Steyntie Cornelis syn
dochter.sterft den
24 yunyus int jaer
anno 1662 
23344026 - Leendert Pieterssen (-1669) .ier leyt begravn
..eendert Pieterssen
.terft den 2.
.ey anno 1669

(De linker hoek van deze steen is afgehakt) 
23852027 - Cornelis Luyten (1548-1636)
- Neelken Cornielisd. (-1626)
Hier leyt begraven
Neelken Cornielis d die
huysvrow van Cornielis
Luyten sterft op den 21
october anno 1626
noch begraven Cor
nelis Luyten sterf
den 15 julyus anno 1636
out 88 jaren

A.H.H.M. 
23534028 - A. Hardkoorn (-) A Hardkoorn 
23539028b - (-) T:W:B. 
23535033 - (-) K:V:S 
23335038 - W G D Ruyter (-) W G D Ruyter 
23552040 - W.G. Huysman (-) C.H. V H O
W G HUYSMAN

(Het bovenste tekstdeel is geschreven in gotische letters en dateert uit het begin van de 17de eeuw) 
23542046 - Jacob Joosten (-1652) Hier leyt begraven
Jacob Joosten oudt
63 jaren sterft
den XIIII september
1652
M:Y:K. 
23345047 - Arien Ariense (-166X) Hier leyt be......
Arien Ariense....
yongh ov.. sinde
ontrent 25 yaare
sterft den 24
september anno 166.
door last van
a e m ......
 
23735052 - Ariaenken Jans (1579-1618)
- Jan Willemse de Ruyter (1576-1638)
- Duifken Laurens (-16XX)
Hier leyt begraven
Ariaenken Jans d de
huysvrou van Jan
Willens de Ruyter
sterft den 1 maert
anno 1618 out 38 jaer

noch begraven Jan
Willemse de Ruyter
schout tot Peursum
ster den 2 november
anno 1638 out 62 jare

hier leyt begraven Duif
ken Laurens weduwe
van Yan Willemsen d[e]
Ruyter schout ...
Peursum sterft..
4 martius....

Hier leyt..
Claes.....
La.......
 
23858057 - (-) A.G. 1661 
23315060 - P. van Kleef (-) P V Kleef 
23540060b - Pieter Hyendricksen Schuitmaecker (-1663) Hier leyt begraven
Pieter Hyendricksen
schuitmaecker sterft
den 17 meert anno
1663 
23541060c - (-) Hier leyt begraven
Feygen..yaens sterft
int yaer anno 1672 
23320061 - Aeltgen Ghiessen (-)
- Steeven Aertsen (-1661)
Hier leyt begraven
Steeven Aertsen
sterft den 24
november int yaer
anno 1661. Hier
leyt begraven
Aeltgen Ghiessen
de huisvrou van
......

(steen is langer geweest) 
23342063 - Dirck Yansen van Suydam (-1695) Dirck Yansen van
Suydam timmerman
tot Gissen Niwekerck
leyt hier begraven
sterft den 31 yanuarius
int yaer 1693(1695?)

(Deze grafzerk heeft een huismerk) 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact