Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de NH-Kerk van Blokland
Adres:Dorpsweg 82 4221 LJ Hoogblokland

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
2539501 - Jan Anthonis (-)
- Adriaen van Muylwijck (-1653)
Hier leyt begraven Jan Anthonis.
Hier leyt begrave Adrijaen van
Muylwijck jongman
sterft den 10 Julius 1653. 
2539602 - Willem Willemsen (-)
- Jannegen Tielen (-1653)
Hier leyt begraven Jannegen Tielen
de huysvrou van Tonis Cornelis Boef
sterf den 30 Meert anno 1653.
Willem Willemsen. 
2539703 - Dionijs Ariensz (-)
- Arien Nijssen (1610-1687)
- Aentien Lamberts (1600-1686)
Hier leyt begraven Arien Nijssen
hij sterft op den 13 April 1687
oudt 76 jaeren met
Aentien Lamnerts sijn huysvrou
sij sterft op den 24 February
anno 1686 oudt 85 jaeren.
Hier leyt begraven Dionijs
Ariensz.  
2539804 - Ariaentien Dircx (-1668) Ariaentien Dircx huysvrouwe van
Arien Hendrickz Teck
sterft den 18 Junius 1668. 
2539905 - Geerit Jansen (-1636) Hier leyt begraven Geerit Jansen
in sijn leven cappetein van Hoch
Blocklant sterf den 12 febrewary
1636. 
2540006 - Jan Hermanz. van Karssen (-)
- Stintgen Wouters (1551-1642)
- Teuntje Cornelisdr. (1620-1696)
Hier leit begraven Stintgen Wouters
weduwe van Sa. Jan
Claes Coenen sterf
den 6en Octobris
anno 1642 out 91 yaren
boortich van Hooch
Blocklandt.

Hier leyt begraven
Teuntje Cornelisdr
huysvrouw van Jan
Hermanz. van Karssen
ouwt 6 jaren sterft
den 19en December anno 1696.

Hier leit begraven Jan Hermanz.
van Karssen out 80 jaren.
 
2540107 - Antonis Peters van Muilwijck (1634-1670) Antonis Peters van Muilwijck
sterft den XXVI February 1670
out 35 jaer.

(Wapens: I. een dwarsbalk, vergezeld boven van negen bollen (5 en 4) en beneden van 6 bollen (3, 2 en 1); II. drie rozen (2 en 1); helmteken een vlucht.
 
2540208 - Mayken (-1673)
- Floris van Muylwijck (-1534)
- Floris Jansen van Muylwijck (-1616)
Hier leit begr. Floris va. Muylwijck
Jasz. en sterft ao. XVcXXXIIII
de XXV dach Augusti ende
Floris van Muylwijck Jansen ende
sterft den ... September anno
1616.
Hier ligt begraven Mayken
Cornelisdochter sterft den
18 November 1673.(?)

(Wapens als 1 bij no. 7) 
2540309 - Kornelis Kornelissen Boef (-1661) Hier leyt begraven
Kornelis Kornelissen
Boef out 89 jaer sterf
den 30 Mey 1661.

H.L.B.G.T.A.D.S.T.V.H.B.L.
(de laatste initialen betekenen vermoedelijk: van Hoog Blokland) 
2540410 - Lijntje Jans (1644-1721)
- Gerreth Dirckz. de Gelder (1648-1731)
- Metien Cornelis Verlek (1602-1681)
- (1696-1753)
Hier leyt begraven
Metien Cornelis
Verlek sterft den
12 November 1681
oudt 79 jaer.
Hier leyd begraven
Lijntje Jans de huys-
vrouw van Gerreth
Dirkz de Gelder ouwd
76 jaar sterft den 4en
January anno 1721.

Hier leyd begraven Ger-
reth Dirkz de Gelder
in zyn leven owderling
op Hoogblokland
owd 83 jaren storf den 8en
September anno 1731.
 
2540511 - Anthonis Arijensen (-1664) Hier leyt begraven
Anthonis Arijensen
sterft den XI
februaryus 1664. 
2540612 - Maria Rutten (1649-1697)
- Anthony Wemmers van Steensvoort (1633-1693)
- Woutz Ariensz. (-1671)
Hier leit begraven
Woutz Ariensz. van
Hoch Blockland
sterft den 26 July
1671.

Hier leyt begraven
Anthony Wemmers
van Steensvoort in
sijn leven waarsman
op Hoogh-Bloklant
out 59 jaar sterft
den 24 february
anno 1693 ende
Maria Rutten sijne
huysvrouw oud 48
jaar sterft den
3en July anno 1697. 
2540713 - Antonis Jacobssoon (1603-1677)
- Kuyntijn Jansdochter (1559-1630)
- Gerreth van den Dool (-1729)
Hier leyt begraven
Kuyntijn Jansdochter
weduwe van Jacop
Cornelissen Boef
sterf den 5 februwary
anno 1630 out 70 jaer.

(Wapen: in ruitvorm 2 ruiten en daaronder een halve ruit).

Hier leyt begraven
Antonis Jacobs soon
ouden schout op
Hoogh Blocklandt
oudt 74 jaer sterft
den 2en Desember 1677.
Hier leyt begraven Ger-
reth van den Dool int
jaer 1729.
 
2540814 - Ari Stam (-)
- Dirk Wemmers (-1718)
- Aeryen Rutten (-1630)
Hier leit begraven
Aeryen Rutten van
Blocklant sterft
den 31 october anno
1630 en
Dirk Wemmers sterft
den 8en october ao.
1718.
Ari Stam. 
2540915 - Neeltijin Tonisdr. (-)
- ... Cornelissen Boef (-1XXX)
- Heimken Antonis (-1663)
Hier leyt begraven
.... Cornelissen Boef
... jaer sterft den
14 ...
Heimken Antonis ...
Willem Willemszn
XXII Junyus 1663 out
...
Neeltijin Tonisdr.
 
2541016 - Engeltje Aeriens (-16X5)
- Pieter Aryense de Groodt (-1662)
Hier leyt begraven
Engeltje Aeriens de
huysvrou van Pieter
Verijk van de Groodt
sterft den 19 April
anno 16.5.
Hier leyt begraven
Pieter Aryense de
Groodt sterft den
.. Janwaris anno
1662. 
2541117 - Adriaentien Derckx (-1653) A.v. Hier leyt begraven
Adriaentien Derckx de
huysvrouw van Aert
Barten sterft den 18
febrewarius anno 1653. 
2541218 - (-1651) A.v. Op den .. Mayus ao. 1651.

(Twee wapens: I. als I. bij no. 7 en II. drie rozen (2 en 1).
Dus vermoedelijk een Van Muylwijck) 
2541319 - Jan Dircks (-167X) Hier leyt begraven
Jan Dircks sterf den
.. Augusti des jaers
167.. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies