Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Monument omgekomen zeelieden 1883
Adres:De Oere Moddergat

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
332285W.L. 01 - Tiete Wiltjes Post (1819-1883)
- Tomas Tietes Post (1863-1883)
- Sytse Jans Jongeling (1846-1883)
- Johannes Hendriks Visser (1854-1883)
- A.T. Post (1869-1883)
De Vrouw Trijntje, gebouwd in 1876 bij Zwolsman te Makkum, is vergaan op de noordzijde van Schiermonnikoog 
332286W.L. 02 - Gooitsen Jans Basteleur (1817-1883)
- Kornelis Sipkes Visser (1822-1883)
- Sybren Doedes de Vries (1858-1883)
- Jan Gooitzens Basteleur (1850-1883)
De Nooitgedacht, werd gebouwd in 1882 bij Zwolsman te Makkum, is vergaan op de noordzijde van Schiermonnikoog 
332288W.L. 03 - Gerben Eelses Visser (1821-1883)
- Kornelis Eelses Visser (1826-1883)
- Jan Kornelis Visser (1858-1883)
- Teade Jans Botstra (1853-1883)
- Jasper Pieters Visser (1854-1883)
Zeldenrust, werd gebouwd in 1880 bij Zwolsman te Makkum, is vergaan op de noordzijde van Terschelling 
332287W.L. 04 - Klaas Jitzes Visser (1839-1883)
- Douwe Jitzes Visser (1842-1883)
- Abe Christiaans Visser (1855-1883)
- Joeke Doekes de Vries (1837-1883)
De Klopper, werd gebouwd in 1846 waarschijnlijk in Kuinre, de strandingsplaats is onbekend. Er werd niets teruggevonden.  
332289W.L. 05 - Aatze Liewes Koudenburg (1817-1883)
- Liewe Aatzes Koudenburg (-1883)
- Bote Sipkes Visser (-1883)
- Riemeren Willems Mans (-1883)
- Willem Riemeren Mans (-1883)
De Gebroeders, of ook De Jonge Willem, werd gebouwd in 1882 bij Zwolsman te Makkum, is vergaan op de noordzijde van Ameland 
332290W.L. 06 - Folkert Pieters Visser (-1883)
- Jetze Pieters Visser (-1883)
- Wietze Folkerts Visser (-1883)
- Klaas Aukes Buurmans (-1883)
- Einte Aukes Buurmans (-1883)
Nooitgedacht, werd gebouwd in 1813, is vergaan op de noordzijde van Schiermonnikoog 
332291W.L. 07 - Jelle Hendriks Visser (-1883)
- Jan Hendriks Visser (-1883)
- Sjolle Gooitsens Basteleur (-1883)
- Minne Gooitsens Basteleur (-1883)
- Douwe Jelles Basteleur (-1883)
De Twee Gebroeders, werd gebouwd in 1874, is vergaan ten oosten van Schiermonnikoog 
332292W.L. 08 - Bote Hilles Groen (1840-1883)
- Sape Gooitzen van der Zee (1840-1883)
- Teake Montes Visser (1833-1883)
- D.Irk Sijbes van der Zee (1860-1883)
- Hille Botes Groen (1869-1883)
De Vier Gebroeders, werd gebouwd in 1859, is vergaan tussen Ameland en Schiermonnikoog  
332293W.L. 09 - Auke Wietzes de Vries (-1883)
- Pieter Wietzes de Vries (-1883)
- Folkert Wietzes Visser (-1883)
- Douwe Tietes Visser (-1883)
- Jan Jans Buurmans (-1883)
De Jonge Dirkje, werd in 1879 bij Zwolsman te Makkum gebouwd, de strandingsplaats is onbekend. Er is niets teruggevonden. 
332295W.L. 11 - Bote Foppes Groen (-1883)
- Kornelis Aants Post (-1883)
- Fopke Foppes Steensma (-1883)
- Sjolle Minnes Zeilinga (-1883)
- Age Nuttus de Jong (-1883)
De Twee Gezusters, werd in 1872 gebouwd, is getrand op de noordzijde van Terschelling maar is later weer hersteld. 
332296W.L. 12 - Frederik Wealtjes Post (-1883)
- Kornelis Wealtjes Post (-1883)
- Haye Dirks de Boer (-1883)
- Monte Liewes Koudenburg (-1883)
- Jan Wietzes de Vries (-1883)
De Jonge Wealtjes, werd gebouwd in 1881 bij Zwolsman te Makkum, is vergaan tussen Ameland en Schiermonnikoog  
332297W.L. 14 - M.T. Visser (-)
- Monte Pieters van der Lei (-1883)
- Willem Tietes Visser (-1883)
- Tiete Frederiks Lei (-1883)
- Klaas Teakes Visser (-1883)
De Vier Gezusters, werd in 1878 gebouwd te Makkum, is gestrand op de noordzijde van Ameland maar later weer hersteld. 
332298W.L. 16 - Hendrik Jans Pilot (-1883)
- Jan Hendriks Pilot (-1883)
- Willem Hendriks Pilot (-1883)
- Minne Thijns Dubblinga (-1883)
- Jacob Aatzes Koudenburg (-1883)
De Twee Gebroeders, weerd gebouwd in 1875, de strandingsplaats is onbekend. Er werd niets teruggevonden. 
332082W.L. 17 - Jan Eintes van der Zee (-1883)
- Sape Eintes van der Zee (-1883)
- Auke Martens Buurmans (-1883)
- Hendrik Pieters Visser (-1883)
- Gerlof Aatns Post (-1883)
De Twee Gebroeders, werd gebouwd in 1873, is vergaan op de noordzijde van Ameland 
332137W.L. 19 - Douwe Jacobs de Haan (-1883)
- Jacob Douwes de Haan (-1883)
- Andries Douwes de Haan (-1883)
- Cornelis Jacobs de Haan (-1883)
- Hille Cornelis de Haan (-1883)
De Drie Gebroeders, werd gebouwd in 1871, is vergaan ten oosten van Schiermonnikoog 
332299W.L. 20 - Tjeerd Sietse Groen (-1883)
- Jan Folkert Visser (-1883)
- Taeke Pieters Visser (-1883)
- Tjerk Eetzes Schregardus (-1883)
- Jan Jans Buurmans (-1883)
Vrouw Jeltje, werd gebouwd in 1878 te Makkum, is vergaan tussen Terschelling en Ameland 
332300W.L. 21 - Frederik Martens Lei (-1883)
- Marten Frederiks Lei (-1883)
- Eetze Tjerks Schregardus (-1883)
- Marten Gerbens Lei (-1883)
- Bote Lieuwes Koudenburg (-1883)
De Jonge Marten werd in 1877 gebouwd bij Zwolsman te Makkum en is vergaan tussen Ameland en Schiermonnikoog. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies