Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats rond de NH Kerk
Adres:Hoofdstraat Pieterburen

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
33769301 - Pieter Luitjes van der Borg (1761-1824) Grafschrift (Bron SOGK):
GEDENKSTEEN Ter nagedachtenis toegewijd aan onze waarde vader PIETER LUITJES van der BORG overl. den 9 Dec. 1824 in den ouderdom van 63 jaar, in leven land- bouwer te Pieterburen - Wat is de mensch toch op deez' aarde Wat is toch al zijn doen van waarde 't Zij sterkte, rijkdom eer of goed De dood hier allen sneren doet Gelukkig hij, die tot zijn lot, Den Heiland kiest tot zijnen God.  
33769402 - (-) onleesbaar 
33769503 - Foske Clasen (-1665) dit is een dubbele steen met dezelfde tekst 
33769604 - Wilhelmina van Alberda (-1845) Tekst op deze zerk:
In 1845 is Wilhelmina van Alberda, ook wel Tante Mijntje genoemd, overleden. Zij werd begraven op het kerkhof.
's Nachts is haar graf leeggehaald en het lichaam bijgezet in de familiegrafkelder in de kerk. 
33769705 - Cornelia (1718-1787) grotendeels onleesbaar 
33769806 - (-) onleesbaar 
33769907 - Aeltien Jurjens van Hol (-1677) ANNO 1677, DEN 17 FEBRUARYUS, IS DIE DEUGHTSAEME AELIEN JURJENS VAN HOL, GEWESENDE HUISVROUW VAN DIE EERBAERE TIARCK JANSEN OP TEEMAHEERT, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SAELYGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 466. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen.
GDW, blz. 582, nr. [3204]. 
33770008 - Anne Heres (-1667) ANNO 1667, DEN 5 OCTOBER, IS DIE EERBARE ANNE HERES, DE HUISFROW VAN DEN E. TIARCK JANSEN VAN TEEMAHEERT, IN DEN HEEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 466. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
GDW, blz. 582, nr. [3203]. 
33770209 - Cornelis Willems (1718-1787) ANNO 1787, DEN 16 OCTOBER, IS DE EERSAAME CORNELIS WILLEMS, IN ZYN LEEVEN SMIT TOT PETERBUIREN, IN HET 69STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Gekroond embleem: Een aambeeld, vergezeld van boven van een hamer, rechtop over of onder twee vuurtangen, schuinkruislings.
WANNEER DE DOOD OP EENEN STERFLING STORT / VERDWYNT ZYN GLANS, JA KRAGT VERGAAT IN 'T KORT / WAAROVER SIC; ALLOM DE MOT VERSPREID / GEWIS DE MENSCH IS ENKEL YDELHEID.584
GDW, blz. 583, nr. [3211]. 
33770310 - Anne Goties (-1624) Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3198:
ANNO 1624, DEN 20 MAY, IS DIE ERB. ANNE GOTIES, DE HUISFROW VAN DEN E. GOTTEN JACOPS, IN DEN HEEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 179. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
GDW, blz. 581, nr. [3198]. 
33771411 - Tjark Jansen (Op Teemaheert) (-1700) Zerk incompleet.
Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3206:
ANNO 1700, DEN 18 JANUARIUS, IS DIE EERBAERE TJARK JANSEN OP TEEMAHEERT SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SAELYGE OPEERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II huismerk nr. 467, vergezeld van de letters T.I. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; H drie klaverbladen.
GDW, blz. 583, nr. [3206]. 
33771512 - Mariia Peters (-1693)
- Peter Fockes (-1658)
Bron bovenste deel: Grafschrift volgens GDW van Pathuis:
ANNO 1658, DEN 16 APRILIS IS PETER FOCKES IN DEN HEREN GERUST.
OMJ. Zie: GDW, nr. 3197A.
GDW, blz. 581, nr. [3199B].
Onderste deel:
ANNO 1613, DEN 2 MARTIUS, IS MARYA BERENTS, DIE DOCHTER VAN DIE E. BEERENT PETERS, IN DEN HEERE GERUST.
OMJ. Hierbij: GDW, nr. 3199B.
GDW, blz. 581, nr. [3197A]. 
33771613 - Goetien Jacobs (-1639) Grafschrift:
Anno 1639 den 5 martius is die eerb. Goetien Jacops in den Heere gerust.
Wiens siel Godt ghenadich sy. 
33771714 - Pieter Gerriets (1599-1663) Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3200:
ANNO 1663, DEN 10DEN NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GHERUIST DIE EERSAME ENDE FROMME ENDE SEER DIESCRETEN PIETER GERRIETS,582 HUISMAN OP PIETERBUREN, GEWONDT HEBBENDE OP WIBBENGA, OUDT OMSTREENDT IN SYN 64STE JAER, ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN. GODT WEES SIN SIELE GENADIG ENDE BARMHERTIG ENDE VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, AMEN.
Wapen: Gevierendeeld: I een omgewende arm, houdend een zwaard rechtop; II gedeeld: 1 een linkerschuinbalk beladen met een ster; 2 een lelie; III huismerk nr. 464, vergezeld van de letters P.G.; IV gedeeld: I twee rozen onder elkaar; 2 een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken hart.
LAAT LOOPEN DIE LOPEN LUST / ... VERLOPEN 'K LIGH / MI IS ... GEWOEL / M ... ES BY GOD AF ` ONS ... FANGEN IS / WY LEVEN HYER IN SMERT / IN PYEN MAER HER BOVEN SAL ONSE VREDE SYEN.
GDW, blz. 581, nr. [3200]. 
33771815 - Griette Pieters (-1666) Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3201:
ANNO 1665, DEN 2 APPRIEL, IS IN DEN HEFRE GERUST DIE EERBARE FROMME ENDE DUECHSAEME GRIETTE PIETTERS DOCHTER, DIE HUISFROWE VAN DE OVERLEDEN EERSAME ENDE FROMMEN ENDE SEER DIESCRETEN PITTER GERRIETS, IN HAREN LEVEN GHEWOONT HEBBENDE TOT PITTERBUIREN OP DIE SATTE VAN WYBBENGA, OUDT OMTRENT IN HAER --STE JAREN ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN. GODT WAS HAREN BEIDE SIELEN GENADICH EN VOORWACHTENDE EEN SALIGEN OPSTANDINGHE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM, AMEN.
Wapen: Gevierendeeld: I een omgewende geharnaste arm, houdend in de hand een zwaard; II gedeeld: 1 een linkerschuinbalk, beladen met een ster; 2 een lelie; III huismerk nr. 465, vergezeld van de letters G.P.; IV gedeeld: 1 twee rozen, onder elkaar; 2 een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken hart. Helmteken: een lelie.
Vers: GDW, nr. 1296.
GDW, blz. 582, nr. [3201]. 
33771916 - (-) onleesbare verklarende tekst, geen zerk 
33772017 - Krijne Jansen (-1680) Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3204A:
ANNO 1680, DEN 28 NOVEMBER, IS KRYNE JANSEN IN DEN HEEREN GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 910.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 582, nr. [3204A]. 
33772118 - (-) onleesbaar 
33772219 - (-) onleesbaar 
33772320 - Reinder Meerten (1687-1751) Bron: Grafschrift volgens GDW van Pathuis indexnr. 3207:
ANNO 1751, DEN 1 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME REINDER MEERTENS, IN ZYN LEVEN COOPMAN TOT PIETERBUIREN, IN 'T 64STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM TEN JONGSTEN DAG.
Wapen: Een anker, vergezeld van de letters R.M. Bijbeltekst: Openbaring 14:13.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 292. OMJ.
GDW, blz. 583, nr. [3207]. 
33772421 - (-) onleesbaar 
33772522 - K??nenberg (-)  
33772724 - (-1714) onleesbaar 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies