Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats
Adres:Putbroekerweg 6191 PL Beek

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
337502001 - Johanna Meier (1901-1977)
- Louis de Leeuw (1895-1983)
- Bernard de Leeuw (1931-1998)
Hier rust mevrouw Chana dochter van de heer Moshe
Hier rust de heer Jehoeda zoon van de heer Shlomo
 
337512002 - Rosalie Frenkel (1871-1926)
- Lion Wolf (1867-1939)
Geen tekst op steen 
337525003 - Israel Adolf Kanarek (1880-1942)
- Johanna Ehrlich (1887-1972)
- Frans Kanarek (1915-1945)
Hier rust Channa dochter van Sh'muel overleden 9 Tevet 5733.
Hier rust Avraham zoon van Ya'akov, overleden Rosh Chodesh Nissan 5705.
Hier rust Ya'akov zoon van Zvi, overleden 28 Tishri 5703 
337530004 - Bernard Meier (1897-1953)
- Julie Jacobs (1898-1972)
Hier rust.
De man die de hemel vreesde en die rechtvaardigheid najaagde. Dit is de heer Rafael Baruch zoon van de heer Moshe. Overleden 30 Menachem Av 5712  
337533005 - Simon Cohen (1889-1942)
- Esthella ten Brink (1904-1942)
- Frieda Cohen (1924-1942)
- Henny Cohen (1925-1942)
- Josephine Cohen (1930-1942)
- Gerrit Cohen (1921-1998)
Geen tekst op steen 
337535006 - Mozes Meier (1861-1914) Hier is geborgen. Een rechtschapen en mens in alle opzichten. Een krachtige steun voor zijn vrouw en zijn kinderen. Dit is de heer Moshe de zoon van Jitschak. Bestuurder van de gemeenschap. Hij overleed plotseling in de bloei van zijn leven aan de vooravond van dinsdag 7 Cheshvan in het jaar 5675. 
337536007 - Veronique Hellendag (1812-1899) Hier is geborgen
Een flinke vrouw, de kroon van haar man. Al haar dagen was zij bezig met de geboden en met weldadigheid. Frommet dochter van Eliezer. De vrouw van Efraim zoon van Efraim Daniels die naar haar Eeuwigheid ging op 25 Adar en werd begraven op 27 Adar 5659  
337537008 - Madelaine Hellendag (1816-1900) Hier rust. Mindele vrouw van de heer Elyakim de zoon van de heer Avraham
overleden op zondag de vooravond van Rosh Chodesh Cheshvan en begraven op dinsdag Rosh Chodesh Cheshvan  
337538009 - Frouwke Wolf (1864-1940) Hier rust. Een flinke vrouw zij week van het kwade en deed het goede. Mevrouw Fratchen dochter van de heer Nathan. Zij overleed aan de vooravond van de Heilige Shabbat 24 Shevat 5700
 
337601010 - Yitschak Joseph Simon Hellendag (1805-1856) En Jitschak gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd(1)
Hier is geborgen In goed en rechtschapen geloof? Al zijn levensdagen ging hij op de rechte weg ....God? vrezend De heer Jitschak, genoemd Itzik, zoon van de hooggeachte rabbijn Eliezer. Hij ging naar zijn Eeuwigheid op maandag 14 Shevat 5616. En werd begraven op de vijftiende van die maand 5616.  
337602011 - Efraim DaniŽls (1820-1894) Hier is geborgen. Efraim zoon van Efraim. Hij ging naar zijn Eeuwigheid op de dag van de Heilige Shabbat 15 Adar II in het jaar 5654.
 
337603012 - Abraham Bloch (1801-1888) Hier Rust. Een ingetogen en rechtschapen man. Hij diende God waarachtig en met ingetogenheid. Hij had de Tora lief, besneed de kinderen van de HebreŽ en. Hij deelde uit, hij gaf hij aan de armen, Zijn ziel zal rusten in den Hoge Hemel. Dit is Avraham zoon van Ya'akov overleden op maandag 25 Sivan en begraven op woensdag 27 van die maand in het jaar 5648. 
337604013 - Sophia Steenweg (1784-1851) Hier is geborgen. Een flinke vrouw, gerechtigheid deed zij als Avigail. Zij bemerkte dat haar koophandel goed was Bescheiden was zij als Debora, haar daden waren aangenaam. De eer van een koningsdochter is in haar innerlijke waarde. Zij is de wijze vrouw, haar ziel steeg op naar de hemel. Al haar dagen wandelde zij op een rechte weg. De geboden van de Eeuwige bewaarde zij. Mevrouw Feilke vrouw van de hooggeachte rabbijn Elazar Zoesman [Zussmann]. Zij ging naar haar Eeuwigheid en overleed op de dag van de Heilige Shabbat 8 Tishrie en werd begraven op zondag 9 in die maand in het jaar 5612  
337605014 - Flora Hellendag (1852-1872) Hier is geborgen. Een jonge maagd die gunst vond in de ogen van allen die haar zagen. Want al haar wegen waren liefelijke wegen. In ieders mond was haar wijze van liefdadigheid bekend. Toen zij (tot haar voorgeslacht) werd verzameld in haar beste jaren was zij slechts negentien jaar. Dit is de vrouwe Feilche de dochter van de geŽerde Moshe.Zij overleed op 18 Tammoez en werd begraven op 19 van die maand 5632.
 
337606015 - Soesman (Simon) Hellendag (1778-1862) De nagedachtenis aan de rechtvaardige is tot zegen. Hier is geborgen. Een man, geacht en oprecht en van het leven verzadigd. Hij verdeelde met liefde zijn brood onder de behoeftigen. Dit is de aanvoerder en de leidsman en de ouderling. De chaveer de heer Eliezer die genoemd werd Zoesman, (Zussmann). De zoon van de geeerde rabbijn Avraham. Zijn ziel steeg op naar de Hemel aan de vooravond van de Heilige Shabbat, op Poerim Katan en hij werd begraven op de zondag erna 5622.  
1010904016 - Abraham Hellendag (1804-1882) Een ingetogen man kwam tot hoge ouderdom, Hij bewandelde de rechte weg al zijn levensdagen, De geachte heer Avraham zoon van de chaveer de heer Eliezer, Overleden op maandag 24 Cheshvan en begraven op woensdag 26 van die maand 5643 
1010906017 - Jozef Hellendag (1814-1886) En uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, Een ijverig man zal hier rusten. Van een ingetogen (levens)wandel En betrouwbaar van geest. Hij diende God in waarachtigheid en ingetogenheid. Zijn ziel zal rusten in de Hoge Hemel.
Dit is Joseef de zoon van Eliezer, die genaamd wordt Soesman? Hellendag
overleden op maandag 23 Tammoez en begraven op woensdag 25 van die maand in het jaar 5646  
1010907018 - Jettchen Dreifusz (1841-1909)  
1010905019 - Raphael Hellendag (1818-1911) Hier rust. Een betrouwbaar man wandelend in ingetogenheid, zijn daden waren goed en volkomen, hij had de Tora lief en hield zich aan haar geboden. Dit is de heer Refaeel zoon van de chaveer de heer Eliezer. Hij ging naar zijn Eeuwigheid in goede ouderdom op dinsdag 16 Shevat 5671. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact