Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin

Zerken in en om de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Zerken in en om de Dorpskerk
Adres:
Dorpsstraat 146
 
2992 BE Barendrecht
Gemeente:
Barendrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,858129 4,53344
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Hoogendyck (3x), Uyterlinde (2x), Roobol (2x), Barendregt (2x), den Boer (2x), Cranendonck (1x), Spruyt (1x), van der Jagt (1x), Nysse (1x), Jongeneel (1x)

Algemene Informatie


Kerkhof om de Dorpskerk en grafzerken in de Dorpskerk

Van oudsher kregen overledenen eeuwenlang een laatste rustplaats op de begraafplaats rondom het kerkgebouw, dat was immers gewijde grond. Zo'n begraafplaats kreeg de toepasselijke naam 'kerkhof'. Dat gebeurde ook in Barendrecht.Op de tekening is aangegeven welke ruimte er was gereserveerd voor eerste klas, tweede klas en derde klas graven.
De aanzienlijkste personen uit een dorpsgemeenschap echter, zoals dijkgraven, schouten en rentmeesters, werden op hun verzoek en tegen een flinke betaling binnen in de kerk begraven. Een plaatsje dicht bij het altaar had daarbij de voorkeur. Ook in de Barendrechtse Dorpskerk werden de nodige notabelen begraven.

Op grond van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1827 mocht er niet meer in de kerken begraven worden en dienden nieuwe kerkhoven buiten de bebouwde kom te worden ingericht. Van die laatst genoemde verordening kon een gemeente met meer dan duizend zielen vrijstelling aanvragen.

De gezamenlijke gemeenteraden van Oost- en West-Barendrecht dienden in 1828 een verzoek in om het kerkhof rondom de Dorpskerk wel te mogen handhaven. Dat verzoek werd gehonoreerd. Vanaf dat moment ging het beheer van het kerkhof over van het kerkbestuur naar de gemeente. Ruim veertig jaar later, op 1 juni 1871, werd het kerkhof buiten gebruik gesteld.
Vanaf die periode is begraven op de Algemene Begraafplaats, toen met de ingang aan de 1e Barendrechtseweg. Door latere uitbreiding(en) is de ingang van deze begraafplaats verplaatst naar de Scheldestraat.


De laatsten die in de kerk begraven werden, waren de schout van West-Barendrecht, Gerrit den Boer, en zijn weduwe Petronella den Boer - Leenheer in 1820.

Bij de restauratie van 1960 zijn alle stoffelijke resten opgegraven,ze zijn vervolgens gezamenlijk herbegraven.

Aan de voet van de zuidgevel zijn nog een drietal grafzerken in het grasveld blijven liggen.

Bij een nadere bestudering van de grafzerken in 1983 is een fragment van de oorspronkelijke altaarsteen ontdekt. Deze altaarsteen (van vóór 1574) had een vijftal kruisjes voorstellende de wonden van Jezus Christus. Het ontdekte fragment van de altaarsteen heeft twee kruisjes. Deze steen ligt nu tussen de zerken in het looppad, vlak voor het begin van de dooptuin. De rest van de altaarsteen is verloren gegaan.

KERKGEBOUW.
In het jaar 1006 kwam een groot deel van Barendrecht in handen van het bisdom Utrecht. Vroeger bestond Barendrecht, dat deel uitmaakte van de Riederwaard, uit drie ambachten: Carnisse, West- en Oost Barendrecht. Het gebied werd reeds in de 12e eeuw bewoond. Het Evangelie van Jezus Christus was al vroeg bekend in deze streek. Het oudste document, dat spreekt van een kerk in Barendrecht, is een akte gedateerd 18 februari 1264. Deze, in het Latijn gestelde, akte bevindt zich in het nationaal archief. Daarin staat onder meer beschreven de stichting van een kerk in Barendrecht, verder wordt vermeld dat het patronaatsrecht van deze kerk toebehoort aan de Abdij van Sint Paulus te Utrecht.

Eind 14e eeuw werden er nieuwe plannen gemaakt voor kerkbouw. In 1510 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk. Het polderbestuur, het Heemraadschap, heeft de Dorpskerk gesticht en de bouwmaterialen ervoor aangekocht. Overigens blijkt uit een telling in het jaar 1515 dat Barendrecht toen 120 parochianen telde.

De oorspronkelijke Dorpskerk was een één-beukige kerk met een driezijdige koorsluiting en dus veel kleiner dan het huidige gebouw. Ruim de helft van haar eeuwenoude bestaan heeft de kerk deze geringe omvang gehad.

Zoals gebruikelijk voor kerken uit die periode ligt ook deze historische kerk "georiënteerd", dat wil zeggen dat de kerk is gebouwd met het altaar gericht naar het oosten gericht op het Heilige Jeruzalem.

De kerk werd ingewijd op 2 mei 1512.
De Reformatie in 1574 heeft zich in de Dorpskerk tamelijk geruisloos voltrokken. De pastoor noemde zich voortaan dominee en de kerk werd eigendom van wat toen nog genoemd werd de "Gereformeerde Kerk in Nederland", dat veranderde in 1816 toen de naam "Nederlandse Hervormde Kerk" werd. Als eerste predikant wordt genoemd Michiel Egidii, die tot 1576 in Barendrecht bleef.
Het polderbestuur heeft oorspronkelijk een eigen bank in de kerk gehad, de zogenaamde Heemraadsbank. Bij de uitbreiding van 1771 is die verloren gegaan. Het polderwapen dat de oorspronkelijke bank sierde, is bij de restauratie van 1960 als hommage aan de stichters van de kerk nagemaakt en in de lambrisering aangebracht.
De Dorpskerk is als gebouw een Internationaal erkend Rijksmonument, ook zijn er een aantal eeuwenoude interieurelementen met een monumentale status.


bron: Dorpskerk Barendrecht en Historische Vereniging Barendrecht.


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies