Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginKerkhof Hervormde Kerk Hidaard

Kerkhof Hervormde Kerk, Buorren, Hidaard

Begraafplaats:
Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:
Buorren
 
Hidaard
Gemeente:
Súdwest-Fryslân
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
53,079779 5,603279
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Bonnema (8x), Wijbenga (4x), Rienstra (3x), Boschma (3x), Terpstra (3x), de Jong (3x), Jorritsma (3x), Boersma (2x), Groenveld (2x), Sandstra (2x)

Algemene Informatie

De kerk

De kerk is een bezoekje waard. Een stukje historie: "De eerste kerk dezes dorps zou, volgens het verhaal der kronijken, door eene adellijke Jonkvrouw uit het geslacht van Ubnia, die in een klooster ging, in het jaar 1303 gebouwd zijn, aan de noordzijde van het oude klooster, naast de stins van Broeder Dodo Tjebbinga, die aan deze nieuwe kerk een schoon kruisbeeld gaf; terwijl zij door zijne beide broeders, Gerlacus en Benedictus, met twee fraije schilderijen beschonken werd. Doch deze kerk naderhand door ouderdom vervallen zijnde, werd daarvoor, in het jaar 1508, eene geheel nieuwe gebouwd en met eenen nieuwen toren voorzien, wijl de oude reeds in het voorgaande jaar was ingestort."


het kerkje


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies