Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginKerkhof naast de Kerk Heveskes

Kerkhof naast de Kerk, Oosterhorn, Heveskes

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Kerkhof naast de Kerk
Adres:
Oosterhorn
 
Heveskes
Gemeente:
Eemsdelta
Provincie:
Groningen
Co÷rdinaten:
53,308994 6,964915
Oppervlakte (plm.):
2.000 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Bouman (6x), Toxopeus (6x), Jager (5x), Wolf (5x), Kuiper (4x), Wenke (4x), Lesman (3x), Venhuis (3x), Kuipers (3x), Geertsema (3x)

Algemene Informatie

De kerk van het nagenoeg geheel verdwenen kerkdorp Heveskes staat tegenwoordig op een industrieterrein waarbij de infrastructuur en de oorspronkelijke bebouwing werden verwijderd en zijn aangepast aan de grootschalige en inmiddels ook omringende industrie-bouwwerken.
Alleen de kerk is nog overgebleven en is eigendom geworden van de Stichting Oude Groninger Kerken welke de restauratie ook heeft bewerkstelligd.
De kerk zou aanvankelijk ook worden gesloopt, maar werd toch op het nippertje gered en vervolgens gerestaureerd.

De restauratie zelf vond plaats in 1999 en is toen uitvoerig beschreven in het tijdschrift van deze Stichting. Ook eerder, in het maart-nummer van 1989, verscheen een voortreffelijk artikel in hetzelfde tijdschrift over de toch wel bewogen geschiedenis van deze kerk. De alleszeggende titel was toen: Heveskes, bedreigd maar niet verloren ......
Van het interieur is echter niets meer over omdat de banken, de preekstoel en het orgel voordien al werden verwijderd.

Op de begraafplaats rond deze oude kerk liggen nog slechts een paar, maar wel zeer oude, zerken. Een daarvan dateert zelfs uit 1694 !
De begraafplaats is veel groter geweest dan zoals deze nu lijkt te zijn en liep door tot aan de pastorie die ten zuiden van de kerk heeft gestaan.

Op de site van de Oosterhoek is een namenlijst van de destijds vernieuwde begraafplaats te vinden: http://www.oosterhoek.com/index.html

Een aantal personen werd nog herbegraven op de Algemene Begraafplaats te Farmsum. Dat staat ook per grafnr. aangegeven.
De eerste 9 zerken liggen rechts naast het toegangspad en komen uit de kerk zelf, volgens auteur Pathuis in zijn boek: Groninger wetenswaardigheden. De nauwelijks compleet leesbare namen/teksten zijn in dit boek opgetekend en werden hieraan deels ontleend voorzover dat nodig of nuttig was.

De inventarisatie is van augustus 2011.

Voor veel meer info over zowel het dorp, de bewoners, de kerk en de oorspronkelijke begraafplaats zie de informatieve site: www.oosterhoek.com
Verder kan natuurlijk het antiquarische boek De verdwenen dorpen van de Oosterhoek (1991 uitg. Profiel) als onontbeerlijk naslagwerk geraadpleegd worden.
De gebruikte grafnummers zijn voor het eerste deel eigen nummers.
Voor het overige zijn de oorspronkelijke nummers vermeld.

De plattegrond van het dorp zoals het ooit is geweest.....


Het zuidelijke deel van de begraafplaats in de nog oorspronkelijke staat en voor de grootschalige ontruiming in de jaren zeventig


Vooraanzicht van de kerk


De noordzijde van de kerk


De zuidgevel van de kerk


De beschadigde gedenkplaat boven de ingang

Volgens Pathuis hieronder de volledige tekst:
DIT KERKGEBOUW IS BEGONNEN VERNIEUWD TE WORDEN IN DEN JAARE 1778 DOOR DEN HOOGWELGEB. GESTR. HEER L. S. RENGERS, HEER VAN FARMSUM, SIDDEBUUREN EN ONDERHORIGE DORPEN, STAAT GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, BEWINDHEBBER DER WESTINDISCHE COMPAGNIE TER KAMER STAD EN LANDE, CURATOR VAN 'S LANDS HOOGESCHOOL, MEESTERKNAAP VAN PROVINCIALE JAGTGERIGTE, UNICUS COLLATOR DEZER KERK, ENZ. ENZ. ENZ., EN NA DAT ZALIGE OVERLYDEN IN DEN VOLGENDE JAARE VOORTGEZET DOOR DE HOOGWELGEB. VROUWE DOUAR. A. E. RENGERS GEB. BENTINCK VAN SCHOONHEETEN, VROU IN DIEPENHEIM. OOK DEZE IN DATSELVE JAAR OVERLEDEN ZYNDE, VOLTOOID DOOR DE HOOGWELGEB. VROUWE MOEDER M. B. DOUAIRI╚RE RENGERS GEB. TIARDA VAN STARKENBORGH IN DEN JAARE 1780, TOEN KERKVOOGDEN WAREN H. WESTENDORP EN B. HINDRIKS.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies