Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Meer-onkruid-op-begraafplaats-Keern-onvermijdelijk

Nieuwsbericht

Meer onkruid op begraafplaats Keern onvermijdelijk
 - 30-6-2019
Wethouder Simon Broersma schrijft hierover brief aan de raad

Vorig jaar kwamen er veel klachten binnen over de grote hoeveelheid onkruid op de begraafplaats aan het Keern in Hoorn. De gemeente heeft toen actie ondernomen om er voor te zorgen dat de overlast afneemt. Maar de verantwoordelijk wethouder Simon Broersma heeft de raad in een recente brief laten weten dat een onkruidvrije begraafplaats haast niet meer mogelijk is in dit ‘chemie vrije tijdperk’.

Hiermee reageert wethouder Broersma op vragen over het onderhoud op de begraafplaats. Hij legt in de brief uit dat het onderhoud veel complexer en duurder is geworden doordat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden om onkruid te verdelgen.

Er is door de gemeente een plan opgesteld om drie keer per jaar onkruid weg te halen tussen het grind op de paden. Eens per maand wordt het onkruid tussen de graven gemaaid. Het is niet mogelijk om de begraafplaats helemaal onkruidvrij te houden. Meer inzet van mensen wordt gewoonweg te duur. Men zal moeten accepteren dat er wat meer onkruid aanwezig is op begraafplaatsen. Onderhoud van de Algemene Begraafplaats aan het Keern is extra duur omdat de graven veelal oud zijn en daar geen rechten meer voor worden betaald.

De brief van wethouder Broersma aan de gemeenteraad:

Onderwerp: Onderhoud op Begraafplaats Keern

Beste leden van de raad,

Vorig jaar kwam onze begraafplaats aan het Keern negatief in het nieuws. Bezoekers van de begraafplaats klaagden over het onverzorgde beeld op de begraafplaats vanwege overmatige onkruidgroei. Ik heb u de toezegging gedaan u te informeren over het onderhoud op deze begraafplaats.

Eerste actie

Naar aanleiding van de klachten en het bericht hierover in het Noordhollands Dagblad hebben wij direct actie ondernomen. Het onkruid op de paden hebben we toen rigoureus verwijderd. Ook werd de onkruidgroei op de graven waar mogelijk teruggedrongen. Daardoor zag de begraafplaats er de rest van het jaar veel verzorgder uit.

Onderhoud lastig

De begraafplaats aan het Keern is een moeilijke begraafplaats om te onderhouden. Het is een oude begraafplaats met paden van grind en met veel oude graven dicht op elkaar. Van veel graven is er geen rechthebbende meer die het graf onderhoudt, waardoor ze snel verwaarlozen. Dit zorgt voor veel onkruid op en tussen de graven. De grindpaden zijn gevoelig voor onkruidgroei, vanwege vruchtbaar zand en organische stof dat zich tussen het grind nestelt.

Chemievrije onkruidbestrijding

In het verleden heeft de gemeente deze begraafplaats goed onkruidvrij weten te houden met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn niet meer toegestaan, ook niet op begraafplaatsen. Sindsdien ondervinden wij een grote onkruiddruk op de begraafplaats, die we moeten aanpakken met alternatieve bestrijdingsmethoden. Door regelmatig branden houden we nu het onkruid op de paden in toom. Circa twee tot drie keer per jaar laten we een loonwerker het onkruid uit het grind woelen en opvegen. Ongeveer één keer per maand maaien medewerkers van WerkSaam het onkruid op en tussen de graven.

Hogere kosten en minder schoon

Het onderhoud van deze begraafplaats is hiermee veel duurder geworden. Wij hebben moeten uitvinden hoe wij dat zo doelmatig mogelijk kunnen doen, omdat deze begraafplaats ook niets meer bijdraagt aan inkomsten. Vorig jaar ging dat enige tijd niet goed, waardoor de begraafplaats er niet verzorgd uitzag.

Aan de leden van de raad

De gewijzigde omstandigheden hebben tot gevolg dat we met de huidige middelen alleen kunnen zorgen dat de onkruidgroei beheersbaar blijft. We streven naar een aanvaardbaar niveau, maar er zal meer onkruid groeien dan in het chemie tijdperk.

Gemeentelijk monument

Begraafplaats Keern is sinds enkele jaren een gemeentelijk monument. Het beheerplan dat daarbij is vastgesteld, gaat uit van geleidelijk verval. De begraafplaats blijft het uiterlijk hebben van een oude begraafplaats. Wel worden langzaamaan beschadigde grafmonumenten hersteld en houtige beplanting dat er niet thuishoort van de graven verwijderd. Waar herstel niet meer mogelijk is, ruimen we de zwaar beschadigde stenen op.

Met vriendelijke groet,

wethouder S. Broersma

bron: www.hoorngids.nl

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ