Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Personenlijst

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Sondel
Adres:Beuckenswijkstraat 2 Sondel

Persoonslijst

? - A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Z

naamgeborenoverledenleeftijde.v.opmerkingaanduiding
Hendrikje H. Bajena17-10-1862 05-09-1938 75 Jong Geb.te Kijenarden Overl.te Sondel R-069 
Hittje Bakker03-07-1875 21-08-1951 76 Grouwstra Geb.te Hemelum Overl.te Sneek L-092 
Trijntje Bakker20-04-1865 07-02-1941 75  Geb.en Overl.te Sondel/ e.v.Pieter Scholtanus L-021 
Tryntsje Bakker05-08-1908 22-02-1999 90 Visser "Hwant ik sil him jitte loovje" R-134 
Antje Balstra01-03-1921 15-07-2008 87 Goot Geb.te Langweer Overl.te Balk L-062 
Hotze Balstra28-11-1924 09-01-1985 60 Bruinewoud  R-152 
Harmen Bangma21-10-1948 18-08-1971 22  Geb.Nijemirdum Overl.Kampen/Fam.U.Bangma en Froukj R-112 
Jelle Bangma19-08-1919 29-06-1994 74 Boomsma "Ik ga heen, om Uw plaats te bereiden" L-072 
Kerst Bangma12-10-1894 16-11-1961 67 Eppinga Geb.te Sondel Geb.te Sneek L-163 
Rinke Bangma26-07-1899 10-10-1984 85 Netten "Door genade ben ik een kind van God" R-027 
Robijn Bangma04-09-1928 28-06-2009 80 Zee Geb.te Sneek Overl.te Sondel L-051 
Sietze Bangma22-07-1936 14-04-1994 57  I.Bangma-Louwsma en kinderen R-147 
Sjirk Bangma07-01-1904 12-10-2006 102 Strak  L-070 
Sybren Bangma04-05-1897 28-02-1958 60 Kroon  L-137 
Uilke Bangma02-08-1925 22-03-1995 69 Akkerman  L-140 
Uilke Bangma14-11-1868 07-02-1959 90 Koopmans Geb.te Oosterzee Overl.te Sondel L-145 
Ulke Bangma01-12-1924 05-04-2010 85  e.v.Grietje Akkerman R-113 
Grietje Baukema04-09-1889 28-09-1975 86  Schotanus L-005 
Antje Beuckens15-01-1881 18-04-1952 71 Stellingwerf  L-149 
G. Beuckens27-07-1872 08-09-1958 86 Boer Geb.te Wijckel Overl.te Sneek R-055 
Jouke Beuckens04-10-1932 02-04-1947 14  z.v.T.S.Beuckens en N.Beukeckes-Tuinier R-021 
Klaes Beuckens22-08-1873 18-07-1962 88 Veer  R-054 
Lipkje Beuckens15-02-1908 03-06-1983 75  -Ypk fan der Fear- R-017 
Titte S. Beuckens02-11-1898 20-02-1961 62 Tuinier  R-022 
Sieger Beukens24-05-1927 15-09-2011 84 Hoek Geb.te Oudemirdum Overl.te Sneek R-020 
Abraham Blok27-11-1904 24-10-1976 71 Boogaard  R-143 
Anneke Boelsma13-12-1811 07-05-1898 86  Geb.te Elshuizen/ w.v. H.J.Carpentier R-039 
Anna de Boer09-10-1924 03-06-2017 92 Jong Geb.te Ruigahuizen Overl.te Eesterga L-032 
Antje de Boer13-04-1889 10-08-1979 90   L-126 
Harmen Leendert Harm de Boer07-03-1946 01-12-2015 69   L-097 
Hendrik de Boer16-11-1910 06-09-1974 63 Midlum  L-098 
Pietje de Boer31-03-1921 27-06-2010 89 Brink Geb.te Stavoren Overl.te Sneek R-016 
Reintje de Boer04-11-1896 29-12-1989 93 Veen God heeft geen kalme reis belooft maar behouden va R-055a 
W.S. de Boer03-02-1871 08-02-1963 92 Beuckens Geb.te Follega Overl.te Sneek R-055 
Douwe H. Boersma06-05-1869 04-05-1940 70 Falkema Geb. en Overl.te Nijemirdum R-028 
Hans Boersma05-01-1901 05-05-1987 86 Veltman  R-099 
Margjen H. Boersma30-01-1873 02-08-1929 56 Samplonius Geb.te Nijemirdum Overl.te Sondel L-120 
Rommert Boersma25-10-1926 28-09-2003 76 Wierda "Voor altijd in ons hart" L-029 
Titte Boersma12-12-1887 31-03-1932 44 Semplonius  L-030 
Jetsche Boerstra03-03-1895 05-12-1983 88 Akkerman  R-141 
Jo Boerstra04-09-1924 10-03-2016 91 Vries "Een nieuwe dag is begonnen" R-136 
Klaas Boerstra24-09-1899 28-06-1975 75 Stellingwerff Geb.te Sneek Overl.te Heerenveen R-137 
Pieter Klaas Boerstra05-03-1927 13-09-2015 88   R-135 
Alida Boogaard22-11-1909 30-10-2002 92 Blok "Zie, ik maak alle dingen nieuw" R-143 
Albert Jan Boomsma02-02-1920 21-07-1978 58  Onze lieve broer L-054 
Jacobus Johannes Boomsma20-07-1950 13-07-2007 56   R-123 
Jacobus Johannes Boomsma06-07-1910 06-11-1944 34  Fam.S.Boomsma-v.d.Werf Leny,Tiny,Piet en Koos L-057 
Jan Boomsma27-05-1913 17-02-1989 75 Sierdsma "Myn ferlosser Libbet" R-122 
Jantje Boomsma06-02-1909 23-03-1990 81 Bangma  L-072 
Johannes Jacobus Boomsma21-07-1914 27-11-1988 74 Klootwijk  R-123 
Nel Boomsma10-11-1947 27-02-2011 63 Venema "Geloof, hoop en liefde" L-147 
Pieter Boomsma13-05-1940 13-02-1944  "Daar Boven juicht een grote schaar"/Fam.J.Boomsma R-121 
Pieter Boomsma21-09-1882 09-11-1959 77 Werf Fam.P.Boomsma te Sondel L-055 
Pieter Jan Boomsma19-01-1945 17-08-2016 71  "Dyn wei gean mei dyn God" Frij en Ferbûn L-003 
Gabe Boonstra13-03-1922 01-07-2003 81 Tiemersma "De Heare is myn Hoeder" R-126 
Jacob Boonstra18-06-1960 13-03-1962  Fam. G.Boonstra en T.Boonstra-Tiemersma R-138 
Klaas G. Boonstra26-12-1893 16-12-1975 81 Jetzinga  R-126 
Age Boschma10-12-1921 28-07-2002 80 Boukes  L-139 
Hessel Boschma05-02-1925 04-03-2001 76 Tijben  R-116 
Jetsche Boschma01-04-1915 16-03-2002 86 Louwsma  L-123 
Doede H. Bosma08-02-1891 03-08-1970 79 Kooij  R-090 
Hains Bosma28-02-1907 07-04-1974 67  "De Heer is mijn Herder" R-033 
Piertje Bosma03-07-1925 1212012 88 Deinum "De Heer is mijn Herder" R-088 
Reintje H. Bosma13-10-1878 13-10-1947 69 Ottema Geb.te oudemirdum Overl.te Sneek R-150 
Froukje Boukes02-05-1923 23-06-2011 88 Boschma  L-139 
Jacobje Bouma26-02-1893 07-07-1975 82  Geb.te Sondel Overl.te Sneek L-044 
Pieter Bouma02-07-1907 03-05-1987 79 Bremer Geb.te Hemelum Overl.te Groningen L-022 
Gerben Lukas Bouwman03-09-1809 06-04-1878 68  in leven Ridder van St.Anna orde van Rusland R-093 
Jacoba Bremer08-01-1907 17-07-1993 86 Bouma Geb.te Wijckel Overl.te Groningen L-022 
Johannes Bremer08-01-1918 07-01-2003 84  "Verblijd in de Here" R-033 
Age ten Brink02-04-1923 14-07-2002 79  Geb.te Nijemirdum Overl.te Snits R-006 
Gerrit ten Brink22-12-1894 19-06-1983 88 Bruinsma "Eens als de bazijnen klinken" R-008 
Harmen ten Brink21-11-1919 23-08-1973 53 Boer  R-016 
Jacob ten Brink16-10-1884 07-06-1953 68 Wignand  R-005 
Jacoba ten Brink12-06-1932 07-08-2012 80   L-103 
Jan ten Brink27-01-1914 22-08-1984 70  "Vaste rots van mijn behoud" Fam.ten Brink R-001 
Jan W. ten Brink06-06-1862 22-03-1940 77 Rondhout  L-102 
Janna ten Brink09-05-1908 11-10-1993 85 Kraak "In het Huis mijns Vader.zijn vele woningen" L-106 
Luitjen ten Brink06-09-1902 22-01-1977 74 Graaf  L-104 
Sjoukje W. ten Brink01-11-1859 13-08-1953 93  Geb.Sondel Overl.Hemelum/ w.v.Feike Haringsma R-132 
Willem ten Brink04-03-1918 23-09-1982 64  "Rust in vrede" Fam.ten Brink R-002 
Bauke Brouwer11-02-1909 12-08-1978 69 Rottiné  R-139 
Grietje Brouwer09-04-1878 08-06-1975 97 Vries  R-065 
Grietje Brouwer08-07-1905 13-01-1976 70  H.Brouwer R-063 
Hendrik Brouwer16-12-1931 26-09-2003 71  Ypie de Vries R-064 
Walter Brouwer26-04-1913 26-01-2003 89 Gijzen  L-069 
Wiebe Brouwer17-12-1927 15-04-2010 82  Hijr rêst ús heit,pake en de heit fan myn bern L-013 
Hendrikje van der Brug23-05-1921 25-11-2004 83 Wiersma  L-035 
Bruinewoud 30-01-1967   z.v.Hotze Balstra en Maaike Bruinewoud R-152 
Maaike Bruinewoud19-06-1932 28-01-1976 43 Balstra  R-152 
Sybrigjen Bruinsma26-04-1895 18-08-1977 82 Brink  R-008 
E.T. Brunmas 11-01-1872    R-007 
Hanny Bunschoten17-04-1934 29-11-1993 59 Smits "De Heer is mijn Herder" L-031 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies