Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Personenlijst

Begraafplaats

Naam:Algemene Begraafplaats Ypecolsga
Adres:Ypecolgea / Suderswei 8554 RD Woudsend

Persoonslijst

? - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z

naamgeborenoverledenleeftijde.v.opmerkingaanduiding
Alida Baak07-02-1930 18-06-2005 75 Krab  R. NR-0088 
Sietske van der Baan31-03-1898 07-11-1985 87 Tijsma  L. NR-0122 
Anna Bajema17-11-1908 20-02-2002 93 Okma "Mijn verlosser leeft" L. NR-0170 
Rensche Bajema02-12-1818 18-02-1906 87  e.v. Jacob de Vries L. NR-0066 
Geeuwke Jacobs Bakker09-12-1865 27-04-1930 64 Bosscha/ Bruinsma  M.NR-0058 
Gosse Annesz. Bakker04-02-1878 01-07-1958 80 Timmer/ Reitsma z.v.Anne Klaasz.Bakker en Tjaltje Sipkes Bakker R. NR-0174 
Jan B. Bakker15-02-1839 02-06-1921 82 Grondsma  L. NR-0062 
Lamkje Bakker08-12-1902 26-06-1957 54 Sikkes  R. NR-0120 
Pieter Anne Bakker14-03-1918 23-03-2016 98 Lee "Sterke man van grazig land" M.NR-0081 
Tjaltje Bakker17-03-1891 15-08-1965 74 Holtrop  M.NR-0065 
Johanna van Balen09-11-1908 31-07-1975 66 Pieksma  R. NR-0129 
Peke Bangma03-10-1923 03-01-1993 69 Jong  M.NR-0037 
Thea Nelly Batema03-04-1941 08-09-1973 32 Troostheide "Weest standvastig in het Geloof" R. NR-0110 
Fongertje K. Batstra23-10-1878 19-03-1959 80 Knobbe  R. NR-0079 
Nel van Beek27-04-1955 13-07-2015 60  P.v. Sybren Boscma M.NR-0090 
Mettje van den Berg27-08-1915 27-05-1994 78 Oppedijk  R. NR-0074 
Lieuwe Bergsma06-06-1906 06-11-1976 70 Nolles  R. NR-0090 
Oeke Bergsma08-04-1919 18-03-1982 62  "Mijn Genade is U genoeg" R. NR-0068 
Romkje Bergsma06-10-1898 02-04-2002 103  Fam.Bergsma R. NR-0071 
Arend Bergstra22-04-1879 11-04-1975 95   L. NR-0117 
Atte Bergstra28-01-1910 14-10-1982 72   L. NR-0110 
Gerben Bergstra05-12-1912 18-05-1995 82 Wierda  R. NR-0121 
Thomas Bergstra08-11-1931 03-08-2008 76 Jong  R. NR-0183 
Jan Betten13-08-1936 04-07-1996 59 Heide "De Heare is ús Hoeder" L. NR-0173 
Hendrik Beuckens11-02-1918 31-03-1999 81 Steenbeek "Waar liefde woont,gebied de Heer zijn zegen" M.NR-0096 
Lucas Beuckens23-04-1885 28-04-1924 39 Velzen Geb.te Sondel Overl.te Woudsend R. NR-0207 
Klaas Beukens¹)     R. NR-0207a 
Jacob Bijl22-06-1941 13-02-2015 73 Sietsma  R. NR-0142 
Klaas Bijl21-06-1938 19-04-1995 56 Amsterdam  R. NR-0167 
Roelof Bijl15-12-1959 02-07-1964   R. NR-0167 
Wilhelmina Bijl05-07-1946 13-10-2013 67 Jong  R. NR-0205 
Antje Bijlsma12-06-1894 16-09-1975 81 Boer  L. NR-0118 
Aplonia Bijlsma27-11-1931 07-08-1988 56 Dijkstra  L. NR-0043 
Bieuwke S. Bijlsma02-08-1842 05-04-1908 65 Haga Geb.te Beesterzwwag Overl.te Woudsend L. NR-0024 
Jantje Bijlsma02-08-1919 31-08-2016 97 Ypenga  R. NR-0057 
Romkje Bijlsma31-03-1930 08-08-2005 75 Plantinga  L. NR-0204 
Wouter Bijlsma03-06-1902 29-04-1974 71 Aukema  M.NR-0017 
Lammigje Bloem10-02-1912 25-11-2009 97 Idsinga  R. NR-0114 
Albert Boeijenga05-09-1895 25-12-1991 96 Boer  M.NR-0084 
Johannes Boeijenga29-07-1905 27-10-1989 84 Rusticus  M.NR-0085 
Aafke de Boer22-03-1880 04-07-1967 87 Lijklema  L. NR-0091 
Akke Mintje de Boer22-12-1897 11-09-1971 73 Boeijenga  M.NR-0084 
Antje de Boer29-11-1874 20-09-1966 91   L. NR-0117 
Atte D. de Boer18-10-1919 16-04-2007 87 Boer  L. NR-0085 
Botte de Boer31-05-1908 04-12-1990 82 Kraak  L. NR-0177 
Cornelia (Corrie) de Boer01-03-1933 20-12-2013 80 IJntema "De Heer is mijn Herder" L. NR-0007 
Douwe A. de Boer27-11-1882 04-02-1956 73 Bijlsma  L. NR-0118 
Enne Johannesz. de Boer17-02-1890 10-11-1918 28 Vellinga z.v.Johannes Gerritsz.de Boer - Akke Ennes de Boer L. NR-0004 
Feike Rients de Boer11-04-1910 25-01-1996 85 Kooij "Het leven is waard om te leven" M.NR-0015 
Gerrit de Boer17-10-1892 16-05-1928 35 Haitsma  M.NR-0083 
Hennie de Boer16-08-1951 20-12-2014 63  "Ik zie een poort wijd open staan........" L. NR-0176 
Itje de Boer25-02-1862 07-01-1941 78 Steenbeek Geb.te Workum Overl.te Sneek M.NR-0108 
Ittje de Boer08-04-1897 22-08-1951 54  d.v.Jouke de Boer en Durkje van der Brug R. NR-0092 
Jan Attes de Boer03-08-1885 18-11-1970 85 Horst  R. NR-0155 
Jetske de Boer26-08-1915 08-01-2008 92 Okma  M.NR-0049 
Jitske de Boer01-06-1929 03-05-2016 86 Faber  M.NR-0102 
Johannes Ennesz. de Boer05-07-1915 13-05-1995 79 Dooren z.v.Enne Johannesz.de Boer - Antje Tiedes Vellinga L. NR-0004 
Jouke de Boer20-06-1863 08-02-1953 89 Brug  R. NR-0092 
Klaas de Boer20-06-1902 09-03-1991 88 Graaf  R. NR-0093 
Klaaske de Boer29-04-1876 23-12-1956 80 Vries "Wie in mij geloofd,zal Leven" L. NR-0014a 
Metje de Boer05-06-1882 12-03-1963 80 Wittermans  R. NR-0026 
Roelof de Boer25-01-1922 23-03-2006 84 Post  R. NR-0155 
Sietsche L. de Boer18-10-1864 13-01-1935 70 Lyklema  L. NR-0092 
Sipkje de Boer1830 20-07-1902 72   e.v. Michiel H.Tromp L. NR-0163 
Trijntje de Boer09-05-1877 27-06-1905 28   L. NR-0117 
Trijntje de Boer22-09-1870 11-02-1952 81 Siegert  L. NR-0025 
Trijntje de Boer14-12-1843 08-01-1937 93 Feenstra Geb.te Lemmer Overl.te Joure R. NR-0154 
Trijntje de Boer27-04-1889 03-08-1916 27 Fortuin Geb.te Heeg Overl.te Woudsend R. NR-0131 
W. de Boer   Visser overl.in de ouderdom van 66 jaren L. NR-0034 
Marijke P. Boersma26-06-1875 05-08-1931 56 Buma Geb.te Lollum Overl.te Ypecolsga M.NR-0079 
Rinkje Boomsma25-10-1900 27-12-1972 72 Walsweer  R. NR-0117 
Gabe van der Bosch25-12-1881 25-11-1954 72 Visser  M.NR-0059 
Foekjen Boschma04-12-1917 20-06-2003 85 Kooy  M.NR-0089 
Hendrikje Boschma25-03-1949 10-06-1953   R. NR-0014 
Iltje Boschma28-06-1862 16-08-1924 62 Osinga  L. NR-0186 
Marten Bosma28-05-1920 15-03-1994 73 Walon  L. NR-0056 
Anne Boukes15-10-1915 21-01-1993 77 IJpenga  R. NR-0144 
Annigje Boukes14-06-1906 21-05-1990 83 Pruiksma  R. NR-0148 
Bauke Meine Bouma25-04-1889 30-06-1942 53 Osinga  L. NR-0179 
Baukje Bouma¹)     R. NR-0046 
Johannes Bouma31-07-1902 09-06-1982 79 Jong  R. NR-0059 
Meintje Bouma17-10-1925 22-11-2011 86  onze zuster en tante L. NR-0147 
Monique Bouma02-12-1972 17-03-1985 12  "Veilig in Jezus armen" R. NR-0053 
Pierkje Bouma17-06-1933 17-05-1996 62 Walinga  R. NR-0062 
Rinske Bouma26-02-1919 18-12-2015 96 Gosliga  L. NR-0040 
Rinze Bouma19-11-1871 16-11-1943 71 Cnossen  R. NR-0059 
Wiepkje Bouwstra17-09-1918 21-06-1969 50 Wal  R. NR-0022 
Hinke Anne Brandsma05-04-1868 08-01-1936 67 Tromp  R. NR-0020 
Lucretia Breeuwsma16-04-1875 03-12-1948 73 Visser  M.NR-0046 
Geert Bremer24-10-1930 27-09-2018 87 Osinga  L. NR-0106 
Tjerk Jacob Broersma03-03-1922 18-01-2009 86  onze broer, zwager en oom L. NR-0088 
Ben Brouwer12-11-1932 29-01-2005 72 Werff  R. NR-0087 
Hiltje Brouwer06-09-1858 06-01-1926 67  e.v. Jochem de Vries L. NR-0066 
Antje van Brug22-02-1898 09-12-1995 97 Vries  R. NR-0128 
Cornelis van der Brug29-01-1900 26-02-1987 87 Wildschut  L. NR-0053 
Cornelis Jelle van der Brug07-03-1965 13-07-1968  Fam.van der Brug-Kampen L. NR-0222a 
Durkje van der Brug22-12-1860 31-10-1954 93 Boer  R. NR-0092 
Eelke J. van der Brug18-06-1834 23-05-1914 79 Schildstra  L. NR-0129 
Elske van der Brug12-01-1870 13-06-1952 82  Geb.te Woudsend Overl.te Wolvega L. NR-0135 
Geeske van der Brug19-08-1883 27-12-1972 89 Hiemstra  L. NR-0052 
Jelle van der Brug17-05-1931 25-06-1995 64 Kampen  L. NR-0222 
Jeltje C. van der Brug03-06-1854 03-02-1928 73 Pruiksma  R. NR-0183 
Jetske van Brug05-05-1901 09-09-1988 87 Rodijk  L. NR-0111 
Johannes J. van der Brug08-06-1887 23-11-1965 78  z.v. J.Joh. van der Brug en R.Zandstra L. NR-0138 
Sjouke van der Brug16-10-1867 14-04-1947 79 Postma/ Haga  L. NR-0069 
Bocke Hepkes Bruijnsma 03-08-1572   e.v. S.B.H.B. Arfcke L. NR-0060 
Akke Bruinsma23-06-1887 03-05-1971 83 Fortuin  R. NR-0159 
Anne Bruinsma16-09-1885 17-06-1961 75 Posthumus  R. NR-0023 
Ate Bruinsma27-01-1920 09-07-2002 82 Jongh  M.NR-0097 
Hylcke Trepcke Hans Bruinsma 25-05-1620  Hanssen  L. NR-0058 
Jantje Martens Bruinsma20-08-1869 02-02-1932 62 Bakker  M.NR-0058 
Jan Buikema19-03-1934     R. NR-0133 
Harmen Buma04-12-1916 15-01-1993 76   M.NR-0076 
Sipke Buma13-12-1950 24-03-1957  ons zoontje en broertje M.NR-0076 
Sipke A. Buma11-11-1871 03-06-1956 84 Boersma Geb.te Heeg Overl.te Ypecolsga M.NR-0079 
Boukje Busscher10-09-1960 02-09-2016 55 Nagelhout  L. NR-0074 
Klaas Busscher21-07-1921 16-12-1998 77 Oost  L. NR-0082 
IJtje Buwalda17-03-1926 07-01-1972 45  Annigje, Hendrik en Wiebe L. NR-0186 
Wiebe Buwalda15-03-1893 20-05-1974 81 Osinga  L. NR-0185 

¹) - Gegevens van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is worden niet weergegeven
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies