Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Personenlijst

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Persoonslijst

? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Y - Z

naamgeborenoverledenleeftijde.v.opmerkingaanduiding
Edmundus Saey11-01-1895 11-05-1962 67 Bergsma  WITMARSUM204 
Jan Samplonius13-02-1897 14-08-1972 75 Haitsma  WITMARSUM322 
Piebe Jan v.d. Schaaf09-06-1885 15-02-1965 79 Terpstra  WITMARSUM261 
Sijtske v.d. Schaaf26-08-1931 06-10-2014 83   WITMARSUM261 
Djurretje Schaafsma06-04-1891 01-10-1976 85 Vries  WITMARSUM313 
Johanna Schaafsma02-11-1880 24-01-1944 63 Oegema  WITMARSUM182 
Antje Schouten24-10-1871 12-05-1960 88 Adema  WITMARSUM207 
Neeltje Schouten20-01-1878 14-08-1970 92 Vos  WITMARSUM310 
G. Schuuring10-03-1886 04-11-1967 81 Nauta  WITMARSUM319 
Martzen Jans Schuurmans10-03-1835 19-02-1922 86 Tacoma  WITMARSUM075 
Sjoukje Jetses Schuurmans24-06-1852 12-02-1892 39 Buwalda  WITMARSUM005 
Antje J. Seekles16-09-1838 22-06-1911 72 Straatsma  WITMARSUM066 
E. Short28-05-1943    20 jaar WITMARSUM215 
Lauwrens Sierkstra 16-09-1913  Langedijk  WITMARSUM102 
Jiskjen Sieswerda21-11-1864 24-02-1949 84 Deinum  WITMARSUM008 
Jochem Sieswerda27-12-1902 01-07-1980 77 Bergsma  WITMARSUM032 
Reinder Sieswerda05-04-1883 31-01-1935 51 Sipkema  WITMARSUM158 
Tine Sieswerda23-06-1909 10-03-1944 34   WITMARSUM158 
Grietje Sietzema¹)     WITMARSUM228 
Ynskje Sijtsma29-11-1897 30-06-1996 98 Leijendekker  WITMARSUM276 
G.H.S. Sikken15-05-1910 04-08-2001 91   WITMARSUM336 
J.M. Sikken24-01-1923 11-08-2011 88 Binnerts  WITMARSUM336 
Willem Sikken01-08-1875 08-01-1948 72 Boonstra  WITMARSUM336 
Pietje Sinnema07-02-1876 11-07-1932 56 Elgersma  WITMARSUM185 
Afke Sipkema20-10-1886 20-05-1968 81 Sieswerda  WITMARSUM158 
Age Sipkema27-01-1957 10-02-2011 54   WITMARSUM234 
Bettie Sipkema18-03-1960 20-06-1975 15   WITMARSUM234 
Jacob Sipkema03-08-1933 08-12-1978 45 Kikstra  WITMARSUM234 
Aukje van Slageren08-08-1907 17-04-1994 86 Geertsma  WITMARSUM237 
Jacob van Slageren16-11-1891 10-05-1969 77 Tigchelaar  WITMARSUM350 
Ruurd Smeding10-03-1913 14-12-1980 67 Koopmans  WITMARSUM271 
Harkje Smid26-02-1914 20-03-2003 89 Kuperus  WITMARSUM011 
Eeltje H. Smidstra16-06-1851 12-01-1925 73 Gerkema  WITMARSUM264 
Gesina Smidstra06-03-1892 30-03-1972 80 Jong  WITMARSUM335 
Herke Smidstra24-09-1890 25-01-1964 73 Anema  WITMARSUM138 
Jan Smidstra08-04-1866 17-02-1941 74 Tjeerdema  WITMARSUM138 
Sipkje Smit15-07-1876 16-01-1947 70 Buwalda  WITMARSUM122 
Foekjen Spijksma29-03-1910 22-06-1997 87 Wijnja  WITMARSUM259 
Abel Stallinga09-09-1894 03-02-1973 78 Molenaar  WITMARSUM210 
Akke Stallinga12-12-1919 13-08-2010 90 Cuperus  WITMARSUM199 
Dirk Stallinga09-01-1928 14-11-2007 79   WITMARSUM187 
Pieter Stallinga08-09-1896 25-01-1969 72 Faber  WITMARSUM166 
Wiebe Stallinga12-02-1930 07-05-2007 77   WITMARSUM210 
Froukje Steensma30-08-1889 19-10-1974 85 Haas  WITMARSUM363 
Freerk F. Steiginga08-07-1919 01-04-2001 81 Graaf  WITMARSUM289 
Geertje Steiginga20-06-1897 04-12-1988 91 Cuperus  WITMARSUM342 
Gerrit Steiginga08-10-1922 03-08-2003 80   WITMARSUM003 
Sibren Steiginga13-04-1886 21-09-1971 85 Hoekstra  WITMARSUM151 
Klaas Steinfort2511892 27-04-1982  Miedema  WITMARSUM305 
Theunis Steinfort01-06-1895 22-04-1991 95 Andela  WITMARSUM189 
Hille Stellingwerf17-10-1895 14-12-1979 84 Buma  WITMARSUM368 
Jeltje Stenekes25-07-1915 22-08-1997 82 Zijlstra  WITMARSUM253 
Hermanus Sterringa30-12-1896 01-11-1979 82 Boersma  WITMARSUM093 
Dirkje Stoffels05-05-1897 27-11-1970 73 Boonstra  WITMARSUM349 
Geurt Stoffels10-03-1865 23-09-1956 91 Tongeren  WITMARSUM283 
Heimen Stoffels22-11-1903 11-09-1968 64 Jongsma  WITMARSUM163 
Martha E. Stoffels23-09-1910 25-11-2002 92   WITMARSUM284 
Folkert Stokje1898 1977 79 Woudstra  WITMARSUM018 
Jan Stokje1865 1946 81 Kuiken  WITMARSUM018 
Jan Stokje30-09-1945 13-02-2003 57   WITMARSUM018 
Geertje Straatsma19-03-1890 14-06-1975 85 Kooistra  WITMARSUM076 
Jacob J. Straatsma1902 1948 46   WITMARSUM064 
Pieter Jogchum Straatsma28-12-1891 22-09-1987 95 Bangma  WITMARSUM067 
Pieter P. Straatsma13-09-1863 09-01-1934 70 Jaarsma  WITMARSUM065 
Pieter P. Straatsma29-03-1835 14-01-1893 57 Seekles  WITMARSUM066 
Freerkje van Straten14-04-1886 20-03-1958 71 Hoitinga  WITMARSUM096 
Jeltje Strikwerda19-04-1895 23-12-1996 101 Katstra persoon was 101 jaar WITMARSUM162 
M. Strikwerda08-09-1865 01-06-1947 81 Groot  WITMARSUM285 
IJbeltje Stuninga18-11-1879 24-03-1954 74 Tol  WITMARSUM372 

¹) - Recente gegevens worden niet weergegeven in het openbare gedeelte van deze site
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact