Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH-Kerk
Adres:Tsjerkegrêft 1 Nijland

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1196918NIJLAND001 - Evert Jan Jansen (1935-1995)  
1196919NIJLAND002 - Abraham Talsma (1865-1919)  
1196920NIJLAND003 - Marijke Prins (1862-1916)  
1196921NIJLAND004 - Dieuwke van der Wal (1889-1913)
- Hantje Hannema (1868-1938)
 
1196922NIJLAND005 - Wimpkje Kuperus (1918-2001)
- Anne Feenstra (1913-1995)
 
1195950NIJLAND006 - Wijtze R. Straatsma (1863-1918)
- Bottje T. Wiersma (1866-1943)
 
1196171NIJLAND007 - Richtje Straatsma (1895-1907)
- Tjerk Straatsma (1898-1903)
 
1196473NIJLAND008 - Enne A. Feenstra (1886-1962)
- Minke Westra (1889-1973)
 
1196923NIJLAND009 - Rinke Feenstra (1920-1994)  
1196924NIJLAND010 - Sietze Gerbrandy (1954-1986)  
1196952NIJLAND011 - Marten H. Gerbrandy (1927-2014)  
1196953NIJLAND012 - Ruurd Hiemstra (1908-1994)
- Willemina v.d. Stouw (1909-1979)
 
1196954NIJLAND013 - Sjoukje Wijngaarden (1941-2002)  
1196955NIJLAND014 - Sijbren Jan Wiersma (1935-2011)  
1196956NIJLAND015 - Elizabeth Tetje Rienks 
1196957NIJLAND016 - Ellena Johanna Oedzes (1935-2014)
- Sijbe Bosscha
 
1196958NIJLAND017 - Ype L. Bonnema (1899-1985)
- Taetske Haringa (1909-1999)
 
1196959NIJLAND018 - Bauke Wesselius02091936 (2012-)  
1196961NIJLAND019 - Trijntje Boersma (1932-2007)  
1196962NIJLAND020 - Lourens Feenstra (1903-1994)
- Korneliske Schoonhoven (1904-1991)
 
1197028NIJLAND021 - Klaarke van Gosliga (1871-1934)
- Jouke Boschma (1900-1935)
- Feike Boschma (1855-1951)
- Emma Boschma (1904-1984)
 
1197029NIJLAND022 - Lijsbert v.d. Velde (1922-2013)
- Eelke Kooistra (1920-1990)
 
1197030NIJLAND023 - Rients de Vos (1904-1994)
- Maria Hiemstra (1903-1994)
 
1197031NIJLAND024 - A.J. Schoonhoven (1874-1942)
- Sj. Faber (1876-1967)
 
1197032NIJLAND025 - Trijntje Schukken (1905-1993)
- Catharinus H. Breeuwsma (1905-1974)
 
1197033NIJLAND026 - Klaske van der Velde (1911-2001)
- Sibbele Breeuwsma (1904-1987)
 
1197034NIJLAND027 - Auke Breeuwsma (1934-2012)  
1197035NIJLAND030 - Johannes Aukes Breeuwsma (-)
- Sibbeltje Jenties Bootsma (1843-1911)
 
1197036NIJLAND031 - Auke Johannes Breeuwsma (1872-1931)
- Catharina H. Kleefstra (1876-1949)
 
1197037NIJLAND032 - Hessel A. Breeuwsma (-1982)
- Johanna van der Velde (1910-1997)
 
1197103NIJLAND033 - Klaske Trijntje Breeuwsma (1943-1944)  
1197104NIJLAND034 - Johantje Boschma (1918-1995)
- Koop Heerschop (1914-1974)
 
1197105NIJLAND035 - Geert Heerschop (1884-1973)
- Berbertje Groen (1886-1973)
 
1197106NIJLAND036 - Renske Faber (1893-1973)
- Fokke v.d. Vliet (1891-1973)
 
1197107NIJLAND037 - Sytse ten Hoeve 
1197108NIJLAND038 - Dientje de Jong (1918-2000)
- Doede Rijpma (1913-2000)
 
1197109NIJLAND039 - Akke Rijpma (1911-1957)
- Trijntje Brandsma (1877-1956)
- Makke Rijpma (1909-1996)
- Foppe Rijpma (1876-1963)
 
1197110NIJLAND040 - F. Breeuwsma (1890-1976)
- Tj. Twijnstra (1895-1986)
 
1197111NIJLAND041 - Jac. Alberda (1879-1966)
- Antje Breeuwsma (1881-1956)
 
1197112NIJLAND042 - Jaap van Breukelen (1925-2006)
- Gesina Breeuwsma (1922-2011)
 
1197162NIJLAND043 - Zweitse Huitema (1933-2011)
- Maaike Bosgraaf (1938-2014)
 
1197163NIJLAND044 - Doedje de Jong (1908-1995)
- Ids Bosma (1908-1968)
 
1197164NIJLAND045 - Gerben Breeuwsma (1918-1974)
- Gatske Grietje Breeuwsma (1944-1945)
- Lijsbert Roefstra (1918-1987)
 
1197165NIJLAND046 - Doetje Veenstra (1905-1940)
- Froukje Atsma (1910-1987)
- Hijltje Zondervan (1907-1993)
 
1197166NIJLAND047 - Albertje Dijkstra (1906-2000)
- Hendrik Breeuwsma (1903-1985)
 
1197167NIJLAND048 - Eelkje Bootsma (1901-1972)
- Johannes Aukes Breeuwsma (1901-1976)
 
1197168NIJLAND049 - Sibbeltje Hokwerda (1902-1970)
- Sijbren Bonsma (1902-1985)
 
1197169NIJLAND050 - Hendrik Jhannes Greevelink (1899-1982)
- Rinske Hokwerda (1903-1995)
 
1197170NIJLAND051 - Ate Feike de Boer (1913-1991)
- Elisabeth Bootsma (1913-1992)
 
1197171NIJLAND052 - Auke Johannes Breeuwsma (1910-1990)
- Tiene Bootsma (1915-2003)
 
 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ