Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof
Adres:Sierdsmaweg Hieslum

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1196683HIESLUM001 - J. Buntin (-1943)  
1196684HIESLUM002 - Gatze v.d. Goot (1896-1968)
- Botke Reinstra (1903-1995)
 
1196686HIESLUM003 - Gert Smit (1928-2000)
- Tiny van der Goot (1925-1993)
 
1196687HIESLUM004 - Sijbrigje Buma (1886-1971)
- Broer Burghgraef (1881-1970)
 
1196688HIESLUM005 - Jan Fekkes (1901-1988)
- Jeike Burghgraef (1912-1993)
 
1196689HIESLUM006 - Itske Burghgraef (1914-2001)  
190187HIESLUM008 - Sjoerd Visser (1864-1942)
- Maaike Oosterhoff (1872-1948)
 
1196691HIESLUM009 - Johan Hilt (1903-1983)
- Jeltje Thijsma (1906-1960)
 
1196692HIESLUM010 - Arjen Hilt (1902-1976)
- Corneliske Thijsma (1903-1990)
 
1196704HIESLUM011 - Afke Attema (1922-2007)  
1196705HIESLUM012 - Jelle R. Attema (1926-)
- Rein J. Attema (1887-1940)
- Antsje de Witte (1879-1961)
- Janke Brouwer (1925-1992)
- Auke Attema (1924-1977)
 
1196706HIESLUM013 - Hotze Attema (1959-2012)  
1196707HIESLUM014 - Tjitske Mensonides (1908-1993)
- Tjomme van der Meer (1904-1992)
 
1196708HIESLUM015 - Dirk G. van der Meer (1899-1978)  
1196709HIESLUM016 - Sijmon J. de Jong (1917-1984)
- Yke Hoekstra (1922-2001)
 
1196710HIESLUM017 - Jelle J. de Jong (1872-1953)
- Baukje S. Couperus (1882-1969)
 
1196711HIESLUM018 - Jelle Jelles de Jong (1916-2002)  
1196712HIESLUM019 - Roel van Gosliga (1908-1974)
- Tietje van der Weij (1912-1999)
 
1196713HIESLUM020 - Cornelis S. Couperus (1888-1970)  
1196764HIESLUM021 - Mink O. Zijlstra (1881-1971)
- Geertje Couperus (1878-1937)
 
1196765HIESLUM022 - Attje de Boer (1920-2001)
- Hessel Zijlstra (1912-1995)
 
1196766HIESLUM023 - Jan Kluiwstra (1898-1993)
- Pietje Wiersma (1899-1956)
 
1196767HIESLUM024 - Gatze Labordus (1925-2012)  
1196768HIESLUM025 - Sibbele Palmhof (1924-2002)
- Fokje Zwerver (1896-1967)
- Dirk Poepjes (1896-1985)
 
1196769HIESLUM029 - Romkjen S. Rusticus (-1862)
- Hotse Jacobs (-1782)
- Wiebrig Sjoukes Rusticus (-1816)
 
1196770HIESLUM030 - Sjouke G. de Boer (-1890)  
1196144HIESLUM031 - Eelke de Boer (-)  
1196771HIESLUM032 - Kornelische Dijkstra (1904-1990)
- Otte Zijlstra (1904-1952)
 
1196772HIESLUM033 - Roel Thomas Abma (1905-1993)
- Trijntje van der Meer (1909-1984)
 
1196780HIESLUM034 - Wiebe Zijlstra (1919-2005)  
1196781HIESLUM035 - Jan H. Heeres (1894-1965)
- Grietje R. de Vries (1896-1960)
 
1196782HIESLUM036 - Beatrix A. v.d. Weij (1864-1934)
- Aukje Joh. v.d. Weij (1829-1903)
 
1196785HIESLUM039 - Dirk Plantinga (1882-1962)  
1196786HIESLUM040 - Richtje Heeres (1890-1929)  
1196167HIESLUM041 - Boukje D. Hengst (1867-1930)
- Heere Jans Heeres (1857-1941)
 
1196787HIESLUM042 - Richtje Heeres (1929-2016)  
1196788HIESLUM043 - Jacob Heeres (1922-2007)
- Piertje Wijnja (1923-2007)
 
1196796HIESLUM044 - Heero Plantinga (1916-1939)  
1196797HIESLUM045 - Marian de Jeu (1946-2014)  
1196798HIESLUM046 - Akke Jacobs Rusticus (-)  
1196799HIESLUM047 - Siemon Wijbrands van der Zee (-)  
1196800HIESLUM048 - Herre Heeres (1931-1995)  
1196802HIESLUM049 - Hantje de Vries (1911-1992)
- Durk J. de Boer (1907-1976)
 
1196803HIESLUM050 - Dieuwke U. v.d. Kooy (1909-1950)  
1196804HIESLUM051 - Cornelis M. Zijlstra (1911-1961)
- Elizabeth Bootsma (1920-1992)
 
1196805HIESLUM052 - Gerben Stremler (1936-2004)  
1196806HIESLUM053 - Harmen Stremler (1906-1976)
- Hiltje Landman (1912-1988)
 
1196809HIESLUM054 - Grietje Bakker (1878-1966)
- Thijs A. Thijsma (1869-1952)
 
1196810HIESLUM055 - Sijberen de Jong (1954-1984)  
1196811HIESLUM056 - Rinder Pier Zeldenrust (1923-1980)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies