Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Kerk
Adres:Tsjerkebourren 5 8732 ED Kubaard

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1922760 - (-)  
921392KUBAARD001 - Willem Timmermans Paquy (1862-1919)  
921426KUBAARD002 - Enne Feenstra (1898-1943)
- Jantje de Vries (1899-1987)
 
928962KUBAARD003 - Setske Feenstra (1931-1985)
- Annigje Feenstra (1932-1984)
 
928964KUBAARD004 - Tjerk Dijkstra (1923-2004)  
1023042KUBAARD005 - Roelie Sippie (-1995)  
1041199KUBAARD006 - Elisabeth Antonia Heslinga (1892-1986)
- Reitze Kooistra (1890-1979)
 
1041222KUBAARD007 - Douwe Kooistra (1928-2011)  
1041226KUBAARD008 - Douwe J. Kooistra (1856-1911)
- Aukjen R. Elzinga (1858-1944)
 
1047396KUBAARD009 - Jos Hogenes (1949-2017)  
1047402KUBAARD010 - Geeske P. de Groot (1846-1915)
- Klaas Haites Schukking (1845-1916)
 
1047409KUBAARD011 - Dirk Bootsma (1944-1946)
- Albert Bootsma (1941-1944)
 
1047419KUBAARD012 - Trijntje Tiemersma (1913-2002)
- Auke Bootsma (1912-1971)
 
1047420KUBAARD013 - Meinte P. Dijkstra (1914-1920)  
1047424KUBAARD014 - Klaaske Abma (1887-1976)  
1047597KUBAARD015 - Albert K. Tiemersma (1886-1958)  
1047686KUBAARD016 - Tjitsche IJpes Bruinsma (1890-1936)  
1047698KUBAARD017 - Klaas Jacob Tiemersma (1921-1989)  
1047700KUBAARD018 - Dooitze Koopmans (1895-1962)
- Andrieske Wiersma (1903-2000)
 
1047780KUBAARD019 - Botje Bos (1918-1999)
- Dirkje Bleeker (1907-1944)
- Bonne U. Talsma (1934-1943)
- Sjoerd B. Talsma (1905-1971)
 
1050480KUBAARD020 - Cornelis de Boer (1915-1995)
- Maria Tiemersma (1919-2000)
 
1050482KUBAARD021 - Berdina Couperus (1930-1998)
- Klaas van der Brug (1924-2015)
 
1050816KUBAARD022 - Jacob Adema (1940-1944)  
1066900KUBAARD023 - Tjeerd S. v.d. Brug (1880-1923)
- Hotske Wijnia (1884-1956)
 
1222772KUBAARD024 - Willem Osinga (1900-1900)
- Klaas Osinga (1894-1896)
- Annigje v.d. Valk (1870-1937)
- Eelkje A. Osinga (1889-1895)
- Anne J. Osinga (1863-1940)
- Antje Jelllema (1867-1901)
- Eelkje A. Osinga (1912-1926)
 
1222773KUBAARD025 - Eelkje Lanting (1921-2003)
- Foekje Osinga (1893-1985)
- Wijtze T. Lanting (1893-1964)
- Geertje W. Lanting (1920-1941)
 
1023136KUBAARD026 - Dieuwke G. de Boer (1840-1916)
- Sjoerd S. Heeg (1839-1916)
 
1023137KUBAARD029 - Trijntje Krol (1872-1954)  
1023138KUBAARD030 - Sijbe Nettinga (1874-1930)  
1023187KUBAARD031 - Froukje Nettinga (1912-2004)  
1023188KUBAARD032 - Akke Heeg (1877-1961)
- Eelke Reitsma (1876-1933)
 
1023189KUBAARD033 - Johannes E. Reitsma (1903-1978)
- Jantje Bergsma (1905-1983)
 
1023190KUBAARD034 - Fokeltje Jongema (1888-1959)
- Jentje Osinga (1925-2004)
- Joukje Jongema (1927-2016)
- Joukje van Roukema (1860-1890)
 
1023191KUBAARD035 - Wijtske Finnema (1917-1989)
- Hijlke Hempenius (1919-2011)
 
1023192KUBAARD036 - Jeltje Hempenius (1922-2014)
- Hendrik Zaadstra (1919-2010)
 
1023193KUBAARD037 - Jan Rienstra (1912-1965)
- Maartje Leegwater (1919-2015)
 
1023194KUBAARD038 - Marten Wijtze Algra (1938-2013)  
1023195KUBAARD039 - Jeltje Hemstra (1888-1969)
- Hendrik Elzinga (1888-1967)
 
1023244KUBAARD040 - Weltje S. Goinga (1873-1913)
- Karel S. Westhof (1868-1923)
- Sipke Westhof (1905-1911)
 
1023245KUBAARD041 - IJsbert Bualoy de Haan (1975-1993)  
1023246KUBAARD042 - Hendrik D. Twerda (1911-2004)
- Gerbrich A. Sieperda (1873-1959)
- Hendrik (1899-1909)
- Maartje Rep (1925-2014)
- Dirk H. Twerda (1871-1931)
 
1023247KUBAARD043 - Fokke Hempenius (1920-2001)
- Trijntje Koopmans (1926-2014)
 
1023248KUBAARD044 - Baukje de Vries (1896-1983)
- Ulbe Hempenius (1891-1985)
 
1023249KUBAARD045 - Hans J. Bootsma (1875-1966)
- Antje Damstra (1876-1967)
 
1023250KUBAARD046 - Janke Bootsma (1902-2002)
- IJsbrand U. de Haan (1904-1966)
 
1023251KUBAARD047 - Klaaske H. Bootsma (1901-1985)
- Pier J. Noordmans (1899-1987)
 
1023252KUBAARD048 - Aukje E. Zijlstra (1910-1987)
- Rindert H. Algra (1902-1964)
 
1023253KUBAARD049 - Hans Bootsma (1934-2014)  
1023254KUBAARD050 - Sake de Vlas (1943-1949)  
1222793KUBAARD051 - IJtsje v.d. Ploeg (1914-1993)
- Sjoerd de Vlas (1912-1997)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies