Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Gertrudiskerk
Adres:Buorren 3 8642 WG Lytsewierrum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
562517001 - Sjoerd Tj. Gaastra (1876-1960)
- Trijntje v.d. Goot (1879-1950)
 
562532002 - Grietzen Gaastra (1913-1936)  
562534003 - Theodorus Franciscus Antonius (Theo) Borgonjen (1957-2013)  
562538004 - W. van Embden (-)
- T. van Embden (-)
 
562554005 - Sipke Hobma (1890-1985)  
562562006 - Folkert Ligthart (1944-2007)  
571892007 - Sjoerd M. Feitsma (1867-1932)
- Geertje C. Faber (1871-1946)
 
587290008 - (-)  
587291009 - (-)  
622835010 - Tsjalyn Hofstra (1957-2012)  
728274011 - Lucas Bosma (1927-1998)  
733722012 - Roelof Toering (1921-2001)  
764305013 - Hylke Jorritsma (1937-2004)
- Flop Meijer
 
1051807014 - Tjalke Sj. Gaastra (1846-1917)
- Trijntje Joh. Kalma (1850-1932)
- Catharinus Gaastra (1908-1993)
- Sjoerd Gaastra (1916-1995)
 
1051808015 - Hendrik Gaastra (1919-1984)
- Tines Gaastra (1921-2005)
- Jettje J. Kalma (1858-1859)
- Johannes H. Kalma (1822-1890)
- Taetske E. Heeg (1825-1897)
 
1051868016 - Hinderika Scholte (1925-1995)
- Hein Dijkstra (1922-1997)
 
1051869017 - Freerk Hofstra (1912-1993)
- Tryntsje Wiersma (1915-2001)
 
1051880018 - Cornelis Johannes Ruitenberg (1939-1997)  
1051882019 - Johannes Hobma (1887-1953)
- Jacobje Faber (1889-1968)
 
1051913020 - Jacob Wijnia (1904-2000)  
1051921021 - Sijbren Bergsma (1917-1980)
- Hotske Postma (1919-1993)
 
1051923022 - Sjoerdtje Stilma (1913-1994)
- Symon Elgersma (1913-1981)
 
1051924023 - Tjitske Klaaske van Dijk (1898-1992)  
1051925024 - Klaaske R. Faber (1845-1889)  
1051926025 - Jacob Faber (1897-1976)  
1489866026 - Jitske Hofman (1943-)
- Jitske Tolsma (1903-1943)
- Roelof Klok (1932-2013)
 
1505062027 - Oene Hofman (1928-1945)  
1505063028 - Benjamin Hofman (1899-1976)
- Grietje Koopmans (1910-1997)
 
1505064029 - Arnold Geldermans (1925-1999)  
1509831030 - Hendrik Grijpstra (1928-1987)
- Elizabeth Klaaske Kuipers (1926-2007)
 
1552101031 - Johan Bakker 
1554188032 - Douwe Pier Houtsma (1933-2001)  
1600060033 - Anton Houtsma (1959-1986)  
1603198034 - Corrie C.R. Zandee (1933-2007)  
1605842035 - Klaas de Jong (1926-2011)  
1606278036 - Jacob Nauta 
1606309037 - Sietske (Zus) Wierda
- Harmen Pieter Jaarsma (1929-2001)
 
1608849038 - Wijtske Aafje Wierda (1930-2016)
- Thijs P. Jaarsma (1927-1992)
 
1639607039 - Pieter Ruurd Jaarsma (1947-1970)
- Keimpe Jacob Jaarsma (1944-1944)
 
1642874040 - IJnskje Joutes Bijlsma (1894-1933)  
1661251041 - Janke Stienstra (1921-1999)
- Freark Jaarsma (1893-1962)
 
1661963042 - Jan Veninga (1931-2007)
- Janke Feenstra (1930-2014)
 
1661964043 - Roelof Visser (1929-2008)  
1662047044 - Yde Abe Sinnema (1928-2011)  
1662076045 - Tinus Zeilstra (1938-1949)
- Lieuwkje Faber (1905-1989)
- Sietze Zeilstra (1907-1986)
 
1672632046 - Marie Terpstra (1931-2016)  
1672644047 - Rinnert Hartog (1920-2010)
- Ottje Kuipers
 
1673179048 - Renze van Beem (1889-1968)
- Jetske Kuipers (1892-1962)
 
1673269049 - Sjoerdtsje Bottema (1936-1996)
- Freerk P. Jaarsma (1933-2011)
 
1674712050 - Hiltje Kingma (1900-1972)
- Pieter Jaarsma (1895-1974)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact