Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Gertrudiskerk
Adres:Buorren 3 8642 WG Lytsewierrum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1721135051 - Tine Jaarsma (1941-1947)  
1721136052 - Jantje Bruins (1831-1918)  
1721137053 - Olchert Faber (1840-1921)  
1721138054 - Wytske de Vries (1898-1988)
- Klaes Cornelis Hoekstra (1885-1964)
 
1721139055 - Harm Hoekstra (1921-2009)  
1721140056 - Jan van Duinen (1910-1973)
- Jan van Duinen (1945-1993)
- Antje Bonnema (1905-1994)
 
1721141057 - Romkje Dijkstra (1893-1980)
- Dirk Jellema (1890-1957)
 
1721142058 - Hendrika Kooistra (1902-1986)
- Kornelis Spannenburg (1900-1962)
 
1721143059 - Klaas van Beem (1929-1994)
- Trijntje (Tine) Wijnia
 
1721144060 - Hinke v.d. Vegt (1912-1974)
- Sikke Faber (1911-1977)
 
1721145061 - Wijbe Faber (1866-1956)
- Trijntje Bijlsma (1875-1961)
 
1721146062 - Will Conradi 
1721147063 - Janke Gorter (1914-2001)
- Willem Hornstra (1915-2003)
 
1721148064 - Jan Melles Jorritsma (1923-2014)
- Seppie Spannenburg
 
1721149065 - Durk Boelens (1888-1960)
- Geertruida Swierstra (1893-1974)
- Clara Boelens (1926-1926)
 
1721150066 - Aaltje Andela (1912-1972)
- Gerrit Jelsma (1910-1977)
 
1721151067 - Klaas Boelens (1895-1979)
- Trijntje Huisman (1900-1960)
 
1721152068 - Tietje Wiersma (1884-1969)
- Jelte Jelsma (1882-1934)
 
1721153069 - Anneke Jelsma 
1721154070 - Cora de Jonge (1954-2011)  
1721155071 - Baukje Sierksma (1915-1992)  
1721156072 - Oene Sierksma (1889-1975)
- Aukje Reitsma (1888-1975)
 
1721157073 - Sipkje Hanna (Sip Han) Boorsma (1951-2011)  
1721158074 - Jantsje Faber (1897-1989)
- Leendert Kamstra (1895-1941)
 
1721159075 - Frearkje van der Meer (1908-1922)
- Abe van der Meer (1906-1951)
- Sipkje Faber (1880-1960)
- Geart van der Meer (1881-1974)
 
1721303076 - Joppe Johanna (Joppe) van der Ende (1923-2014)  
1721304077 - Johannes Nieuwenhuis (1887-1973)
- Hiltje Sitenga (1890-1984)
 
1721305078 - Jacob (Jappie) Visser (1921-2007)
- Beitske Nieuwenhuis (1920-2012)
 
1721306079 - Jan Hanse (1943-1981)  
1721307080 - Jos Bogaarts (1952-2008)  
1721308081 - Marthe (-1988)  
1721309082 - Melle de Boer
- Attsje Buma
 
1721310083 - Sjerp de Jong (1900-1972)
- Hiltje Kingma (1904-1992)
 
1721311084 - Agnes Wispelweij (1940-2012)  
1721312085 - Benjamin (Berry) de Jong 
1721313086 - IJnskje v.d. Bosch (1906-1968)  
1721314087 - Meinte Hoekstra (1914-1999)
- Trijntje Osinga (1917-2008)
 
1721315088 - Geerte Noordhuis (1945-2011)  
1721316089 - Folkert Draaisma (1921-2003)
- Dirkje Kooiker (1926-2015)
 
1721317090 - Sijtske Mulder (1894-1970)
- Johannes Draaisma (1893-1938)
 
1721318091 - Klaas Draaisma (1949-1949)  
1721319092 - Uilke de Jong (1934-1937)  
1721320093 - Sib Baarda (1908-1997)
- Jan Fritsma (1906-1998)
 
1721321094 - Pietje Andela (1908-1987)
- Jochum Hoekstra (1908-1994)
 
1721322095 - Sietse J. Hoekstra (1881-1951)
- Foekje M. Schuurmans (1885-1978)
- Willem Hoekstra (1934-2014)
 
1721323096 - Antje Foekje Hoekstra (-1954)  
1721324097 - Meinte Hoekstra (1938-2005)  
1721325098 - IJsbrand de Jong (1900-1935)
- Tjitske Visser (1899-1993)
 
1721326099 - Abe Hoekstra (1885-1952)
- Jantje Boelens (1883-1964)
 
1721327100 - Douwe Winkler (1875-1945)
- Akke Krol (1876-1967)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact