Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de Dorpskerk
Adres:Dorpsdijk 65 3161 KD Rhoon

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
388925grafkelder Bentinck - Christ.N.Fredrik Anton van Bentinck (-)
- Anna (Vrouwe) Villiers (-1688)
- Wilhelm Jr. Bentinck (-1683)
- Willem (Jonkheer Graeve) Bentinck (1704-1774)
- Jannete Bentinck (-0063)
- Maria Catharina (Baronesse) van Tuyl van Serooskerken (-1793)
Op de grote kist staat:

Wilhelm Bentinck Junior, Obiit 5 may 1683

Vrouwe Anna Villiers Genaemt Bentinck, gemalinne van den Camerheer en Generaal Maior Bentinck, Heer van Rhoon Pendrecht, obijt 2 noveber 1688.

Jannette Bentinck, Obijt 17...63
een jaartalplaatje .... 1889

Jonkheer Willem Graeve Bentinck Heere van Rhoon Pendregt en Doorwerth EE natus 16 november 1704, Obijt 13 oktober 1774.

Christ.n. Fredrik Anton Gravw van Bentinck Heere van Varel Natus 17 8/M10D 34 Obiit 17 4M/11D 68.

Maria Catharina Baronesse van Tuyl van Serooskerken, douariere van den Hooh Geb. Heere Christiaan Fredrik anton Willem Carel Grave van Bentinck. Vrouwe van Varel en Kniphausen oud 50 jaaren en 7 maanden, obiit den 28 october 1793. 
388956grafkelder Bentinck - Willem Antoon de Bentinck (-1813) Op de kleine kist is alleen een naamplaatje 4/10 1889 en de naamplaat van Willem Antoon de Bentinck de Rhoon age de treize ans cinq mois et demi Decede le 6 mars 1813 
388983grafzerk 01 - Adriana Jans de Raet (-1653) Adriana Jans de Raet in haer leven huisvrou en weduwe van
Adriaen Pietersen Roonear sterif den 25de april ano 1653, out 60 jaren 
388965grafzerk 02 - Anthonie Tromer (1804-1808)
- Johanna Maria Tromer (1812-1817)
- Isaac Tromer (1777-1815)
- Jacobus Tromer (1801-1809)
- Jacobus Tromer (1747-1811)
- Catharina Johanna (-1780)
- Isaac Tromer (-1796)
- Maria Bogaard (1749-1805)
- Johanna van der Pot (1787-1814)
- Suzanna Maria Tromer (1810-1818)
grafkelder van den ... Isaac Tromer, Raad in de Vroedschap der stad Schiedam en wegens de selve gedeputeert in het collegie der edele mogende Heeren gecommitteerde raden mitsgaders oud Baljuw &&& van Rhoon en Pendrecht. 
388985grafzerk 03 - Adriana de Roeden (-1527) De oudste zerk in deze kerk met tekst (vrije vertaling)

Dona Adriana de Roeden (van Roon), abdis van deze plaats gedurende de laatste 38 jaar, sterf 14 juni ano 1527. Bid voor haar. 
388989grafzerk 04 - Cornelia de Heuyter (-1598) Hier leyt begraven Jonckvrouwe Cornelia de Heuyter,
weduwe wijlen Jonckheer Johan Pijnsen.
In zijn leven Heere van Offem en sterf den XXIIII dacht van september in het jaer ons HEEREN Duysent VcXCVIII 
388993grafzerk 05 - Elisabeth van Roon (-1582) Hier leet begraven vrouwe Elisabeth van Roon
weduwe wilen heren Charles van den Nijtszem in sijn leven ridder en president van Vrieslt en sterf op den 4den dacht julijk anno MDLXXXII 
388994grafzerk 06 - Pieter van Roden (-) Pieter van Roden heer van den lande van Roden ende Hofstad
sterf op ...dach van ... in ....
 
388995grafzerk 07 - Francois van Roen (-1550) Hier leyt begraven Franchois va Roen, schiltknape zu zu leven,
baljuw en scout tot Rotterda, sarf Ao XVcL DU XXUYw F 
389014grafzerk 08 - Margrete van Roon (-)
- Ana van Grave (-1555)
Hier leyt begrave Jonckvrou Margrete van Roon,
dochter wijlen Pieters Heer van Roon en
jongvrou Ana van Grave, huysvrou van meester Everhardt Nicolai Raet der keys mat in sijne secreterade.
Overledt de thienste dag van IV, in het jaar onse Heren MVCLV.
Biedt voer die siele. 
389016grafzerk 09 - Segelijn van Halveringe (-1544) Hier leyt begraven Segelijn van Halveringe,
Heer van Hofwegen Ridder Raed en rekenm. des kamers in Hollant en de rentmeester des Princiem van Orangin vader Swalu ende lecke ende sterf ano XVc XLIII - XVI.
 
389029grafzerk 10 - Gerrit Pieterse Velsenaar (-1633) Hier leyt begraven Gerrit Pieterse Velsenaar sterft den 18 december AA 1633 out 55 jaaren 2 maenden 18 dagen. 
389254grafzerk 11 - Adriaen Pietersen Roonaer (-1652) Hier leyt begraven Adriaen Pietersen Roonaer in zijn leven Heemraet ende schepen van Roon sterft Heemraad van den Lande van Poortugael de 17den december ao 1652 out 72 jaar en 10 maanden. 
389255grafzerk 12 - Neeltien Willemse (-1645) Hier leyt begraaven Neeltien Willemse de huisvrouw van Jan Pieterse de Raet oud 85 jaaren sterif de 7 maart ao 1645. 
389256grafzerk 13 - Pieter Philipszoon (-1587) Hier leyt begrave Pieter Philipszoon en hij sterft op 10 IV ao 1587 
389257grafzerk 14 - Cornelis (-1740) Begraven 1637, Cornelis 1740 
389259grafzerk 16 - Jan Pietersz. de Raet (-1624) Hier leyt begravne Jan Pietersz de Raet in zijn leven schout ende schepen in Rhoon, leenman in den Lande van Putten, heemraedt in Poertugael ende scheepen in Albrantswaert, scheepen in Schravenambocht sterft den 24e januari anno sestienhondert vier en twintigh. 
389260grafzerk 17 - Rocus Jacobse van der Es (-1653) Hier leyt begrave Rokus Jacobse van der Es.
Hij sterf de 14 april ano 1653 out sijnde 33 jaren  
389261grafzerk 18 - Klaas Leenderts Koornneef (-1675)
- Pieter Barendregt (-1778)
Hier leyd begraven Klaas Leenderts Koornneef is gestorven de 6 september ano 1675 oud sijnde 43 yaren.
Hier leyd begraven Pieter Barendregt in sijn leven dijkgraeff van het Binne- en Buyteland van Roon, heemeraadt van den Molepolder en schepen van Rhoon, is gestorven den 23 februarius ano 1778 out 84 jaren en 7 weeken. 
389266grafzerk 19 - Bastiaen Leendertsen Wercker (-1639)
- Meyntgen Cornelisdochter (-1651)
Hier leyt begraven Bastiaen Leendertsen Wercker sterif den 15 januarij anno 1639 out geweeest over de 74 jaren
ende sijn huisvrou Meyntgen Cornelisdochter sterf den 27 October anno 1751 out gheweest over de 81 jaren 
389271grafzerk 20 - Anneke Maertensd. (1632-)
- Kleys Teunisse Kranenburg (1625-)
- Teun Kranenburg (1585-)
- Neelte Woutersd Nieuwenboer (1633-1684)
Hier leijt begraven den ouwe Teun
nog leijt begraven Neelte Wouters de eerste huisvrou VKT
nog leijt begraven Kleys Teunisse
nog leijt begraven Anneke Maertens de tweede huisvrouw VKT.
Dese serk in de kerk gebroght door ordre van Maartens Cornelisse Molenaar 1716.

Aanvullende gegevens ontvangen van Wim Kranenburg:
De achternaam van de 2 mannen is Kranenburg (Cranenburgh)
Neelte Woutersdr. was de 1e vrouw van Kleys Teunisse (VKT), terwijl Anneke Woutersdr. zijn 2e vrouw was.
Maarten Corneliszn. Molenaar was een schoonzoon van Kleys Teunisse Kranenburg (Cranenburgh) 
389277grafzerk 21 - Ingetje Bastiaanse van der Kaa (-1681)
- Cornelis Pieters Kouwenhoven (-1702)
Hier leijt begrave Cornelis Pieters Kouwenhoven egteman van Ingetje Bastianse van der Kaa sterf 27 juni ano 1702 omtrent 70 jaren.
Hier leijt begraven Ingetje Bastiaanse van der Kaa huisvrou van Cornelis Kouwenhoven sterf 21ste september anno 1681 out 32 jaar. 
389280grafzerk 22 - Wouter Pieterse Kouwenhoven (-1657) Hier leyt begraven Wouter Pieterse Kouwenhoven ende is gerust op de 30ste mey anno 1657 out zijnde 28 jaren. 
389282grafzerk 23 - Cornelis Klaasz Koornneef (-1705) Hier leyd begraven Cornelis Klaasz Koornneef in sijn leeven Leenman van de Halsheerlijkheid van Roon mitsgaders dijkgraaff van het Binnen- en Buytenland van Roon en Pendrecht is gestorven den 16 februarius ano 1705 out sijnde 42 jaren en 5 dagen. 
389258grafzerk 24 - Dirk Cornelis Saarloos (-1613) Hier leyt begrave Dirck Cornelis Saarloos
Hij sterft de XXVII augusti anno 1613 
389283grafzerk 25 - Hendrick Ariensen Fonkert (-1803) Hier leyt begraven Hendrick Ariensen Fonkert in leven dijkgraaf van het Binnenland en heemraed van het Buitenland van Roon, gestorven den 15 september ao 1803 oud 70 jaere en 7 weken 
389284grafzerk 26 - Marike Pieters de Neve (-1533) Hier leit begrave Marike Pieters de Neve huysvr. za. Willezone was en sterf a XVC LIII de XIX septembris. 
389285grafzerk 27 - Cornelia Pieters t Hart (-1715) Hier leijt begraven Cornelia Pieters t Hart sterf den 1 februarij anno 1715 out 47 jaar. 
389286grafzerk 28 - Arian Jans Boede van Roede (-)
- Liesbeth Pieterse (-)
Arian Jans Boede van Roede.
Liesbeth Pieterse sine huisvrou 
389287grafzerk 29 - Dirk Pieterse Oven (-0000) Hier leijt begraven Dirck Pieterse Oven, oudt W 71 jaar ende sterft october ano ... sijn huivrou oudt 78 jaar de 7 maart  
389288grafzerk 30 - H.L.B. G.A.I.D. E. (-) H.L.B. G.A.I.D. E. 
389289grafzerk 31 - Leenaart Cornelissoon Robol (-1600) Hier leyt begraven Leenaart Cornelissoon Robol
Hij sterf de eersten juny in t jaar ons Heeren Jesu Christi 1600 
389290grafzerk 32 - Inghen Bastiaenen Dochter (-1613) Hier leijt begraven Inghen Bastiaenendochter die huysvrouw van Jan Coornelis den Wercker sij sterf den 24 september ano 1613 
389291grafzerk 33 - Cornelis Leendertse Santwegh (-1701) Hier leijt begraven Cornelis Leendertse Santwegh oud 49 jaren is gestorven den 19 Yulijk anno 1701  
389292grafzerk 34 - Bastiaan Fonkert (-0000)
- Adriaentje Pieterse Leeuwenburg (-1806)
Hier leid begraven Bastiaan Fonkert overleeden den 9 mei oud 78 jaren en circa 11 maand.
Hier leid begraven Adriaentje Pieterse Leeuwenburg huisvrouwe van Bastiaan Fonkert overleeden 10 maart ao 1806 oud 75 jaar en circa 5 maand. 
389293grafzerk 35 - Jacob Aers Vinck (1596-1659) Hier leijt begraven Jacob Aers Vinck in sijn leven mansman van den Hove en Hoge Vijerschaer van Suythollandt ende Hoogdijckheemeraet van Rijderkerck is geboren int tiaer 1596 den 15 september sterf 3 april 1659 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies