Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Stichting Ter navolging krijgt gouden Terebinth - 16-2-2018

De Stichting Ter Navolging is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de twee historische begraafplaatsen in Tiel. Dat zijn begraafplaats Ter Navolging, die stamt uit 1786 en daarmee een van de oudste buitenbegraafplaatsen van Nederland is, en de joodse begraafplaats uit 1827. Beide begraafplaatsen zijn Rijksmonumenten. De Gouden Terebinth bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van 1000 euro. Het juryrapport prijst de talloze initiatieven van de leden van de Tielse stichting. ‘ Zij organiseren tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen en vele andere culturele activiteiten over en op de begraafplaatsen. Daarnaast is er veel gepresteerd door monumentale graven met hulp van professionals te restaureren en het dagelijks en periodiek onderhoud naar een veel hoger niveau te tillen. Ter Navolging was in 2010, toen de stichting met zijn werk begon sterk verwaarloosd en vooral een bramenparadijs. Nu is het een intiem stadspark met enkele honderden vaak eeuwenoude monumenten en monumentale bomen. Op de begraafplaats rustten veel Tielenaren van naam en bevinden zich enkele bijzondere graven. De bijzondere en sfeervolle begraafplaats is vrij toegankelijk. Dat geldt niet voor de Joodse begraafplaats. Die is slechts enkele malen per jaar te bezoeken. Ook hier hebben de vrijwilligers van Ter Navolging al veel werk verzet. In het metaheerhuisje van de Joodse begraafplaats en in het baarhuisje op Ter Navolging zijn kleine tentoonstellingen ingericht. Wethouder Melissen is er blij mee: “Als college zijn we geweldig trots op de mensen van de Stichting ter Navolging. Zij doen ongelooflijk goed werk. Ik heb respect voor de manier waarop daar gewerkt wordt. Het uit handen geven van het onderhoud van de twee begraafplaatsen aan de Stichting blijkt een goed besluit, dat u als raad genomen heeft”. Met deze woorden informeerde hij de leden van de Commissie Ruimte over de toekening van de prijs aan ‘Ter Navolging’.

Opheffen huurgraven Sliedrecht - 9-1-2018

De Algemene Begraafplaats aan de Thorbeckelaan heeft ruimte nodig. Daarom zullen een aantal huurgraven zonder rechten worden opgeheven. Nabestaanden hebben afstand gedaan van deze graven en de stoffelijke resten krijgen een plaats in een verzamelgraf. Gedenkstenen van graven met nog lopende rechten zullen worden teruggeplaatst. Nabestaanden zijn hierover geïnformeerd.

Om in de toekomst te kunnen blijven begraven op de begraafplaats is ruimte nodig. Deze ruimte wordt gemaakt door graven waar afstand van is gedaan op het veld huurgraven rij A tot en met J te gaan ruimen. De wettelijke grafrusttermijn op deze graven is al geruime tijd verlopen en op de betreffende graven zijn geen gedenkstenen meer aanwezig.


Drainage en ophoging noodzakelijk
Nadat de ruiming heeft plaatsgevonden wordt het grafveld opnieuw ingericht, zodat er beter met de ruimte kan worden omgegaan. Om opnieuw te kunnen begraven op dit veld is draineren en ophogen noodzakelijk. Rechthebbenden van circa 100 graven zijn op de hoogte gebracht. Graven met rechten worden namelijk niet geruimd en de ingemeten grafbedekkingen worden hier op hoogte weer terug geplaatst.

Naast het ruimen van graven is de gemeente op zoek naar voldoende capaciteit om in de toekomst te kunnen blijven begraven. Dit onderzoek vergt veel tijd en een zorgvuldig traject. Zodra hier meer over duidelijk is wordt hierover bericht.

De Algemene Begraafplaats in Sliedrecht is sinds 1885 in gebruik. Eerder werden in 2005 en 2012 op de begraafplaats graven geruimd.

Aanpassing graven Sliedrecht

Veertien graven vernield op begraafplaats 's-Heerenberg - 24-12-2017

'S-HEERENBERG - In 's-Heerenberg is geschokt gereageerd op de vernieling van 14 graven op de protestantse begraafplaats aan het Hof van Bergh. Volgens Fred Heuvel, koster van de protestantse gemeente, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag onder meer grafstenen omgegooid en werden planten uit de grond gerukt.

Een aantal grafstenen is doormidden gebroken. Bloempotten zijn omver getrapt. ,,Het is een redelijke puinhoop’’, zegt Heuvel.

Wie de vernielingen heeft aangericht en waarom, is vooralsnog niet duidelijk. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan. ,,De bewoners van Huis Bergh (het kasteel naast de begraafplaats, red.) hebben 's nachts achteraf wel lawaai gehoord, maar niemand heeft iets gezien. Sporenonderzoek moet nu meer informatie opleveren.’’

De nabestaanden zijn vrijdag geïnformeerd. ,,De mensen zijn verdrietig en kwaad’’, zegt Heuvel. ,,Iedereen is geschokt dat iemand zoiets kan aanrichten. En dat vlak voor de kerstdagen. Dat komt behoorlijk hard aan. Veel mensen hadden juist de bloemen op de graven ververst.’’

Eeuwenoud
De begraafplaats naast Huis Bergh is eeuwenoud en telt zo'n 60 graven, waaronder een aantal monumentale graven. Die zijn ongeschonden. De vernielingen zijn aangericht aan meer recente graven, her en der verspreid op de begraafplaats, in diverse rijen.

Een jaar of vijf geleden is volgens Heuvel een groepje jongeren opgepakt nadat ze op dezelfde begraafplaats planten uit de grond trokken.

De begraafplaats aan het Hof van Bergh is niet afgesloten en is zowel overdag als 's nachts toegankelijk. ,,Als nabestaanden behoefte hebben om een graf te bezoeken, moet dat mogelijk zijn zonder te hoeven letten op openingstijden’’, vindt Heuvel. ,,Bovendien: welke openingstijden zou je moeten hanteren?
Opnieuw grafrecht verkrijgen - 2-12-2017

LANGEDIJK - Op de openbare begraafplaatsen in Langedijk liggen enkele honderden graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, maar die vaak wel in stand worden gehouden door nabestaanden.

De leges zijn echter bedoeld voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid: het is oneerlijk tegenover nabestaanden die wel grafrechten betalen. Daarom geeft gemeente Langedijk nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten voor deze graven te verkrijgen.

Vanuit de bevolking werd de gemeente geattendeerd op deze vorm van rechtsongelijkheid. Graven waarvoor geen leges meer worden betaald, worden toch in stand gehouden en ook grafmonumenten worden niet verwijderd. Tegelijkertijd is de ruimte op de begraafplaatsen beperkt. Vooral bij de Allemanskerk, de Kooger Kerk en aan de Kerklaan raken de begraafplaatsen vol.

Nieuwe werkwijze
Het college heeft daarom besloten om een nieuwe werkwijze te hanteren voor het beheer van de algemene begraafplaatsen. De gemeente wil de graven waarvoor geen leges meer wordt betaald, vrijgeven voor hergebruik. Als een graf vrijkomt, vervalt het recht hiervan aan de gemeente. Dat geeft op termijn de mogelijkheid het graf te ruimen. Zo komt er weer ruimte op de begraafplaatsen. Omdat het college de typerende, rustieke begraafplaatssfeer wil behouden, wordt een graf alleen geruimd als dit nodig is voor hergebruik of als er sprake is van verwaarlozing.

Hoe gaan we te werk?
Gemeente Langedijk wil zorgvuldig omgaan met de graven. Daarom krijgen nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten te verkrijgen. Om iedere belanghebbende op de hoogte te brengen, komt bij elk graf waarvoor geen grafrechten worden betaald een klein bordje te staan. Dit bordje verwijst naar een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats, waarop de graven genummerd staan aangegeven.
Als u als nabestaande (opnieuw) huurrechten wilt verkrijgen voor het desbetreffende graf, kunt u dit kenbaar maken via dhr. N. Blom. De gemeente neemt dan contact met u op.
Als nabestaande heeft u de mogelijkheid om alsnog iets met het graf te doen. Bijvoorbeeld de stoffelijke resten herbegraven of cremeren, opnieuw het grafrecht vestigen of het grafmonument ophalen. Als een jaar na bekendmaking voor het graf geen grafrecht wordt aangevraagd, komt het graf te vervallen aan de gemeente en komt het weer beschikbaar voor hergebruik.
Man neemt beeld mee van begraafplaats, want in Iran is dat normaal - 2-12-2017

DIEMEN - Een man wandelt in juli 2016 rond op een begraafplaats te Diemen en stuit op een koperkleurig beeldje. U las de titel reeds en weet dan dat het besluit volgt om het gevonden voorwerp mee naar huis te nemen. Hoe het kan kan het, maar de politie is succesvol en weet de man op te pakken. Die verklaart in hoger beroep bij het Hof te Amsterdam onschuldig te zijn: het beeld stond niet op een graf en was oud, vies en roestig. Dus kan je ervan uitgaan dat het beeld niemand toebehoorde en dan mag je spullen toe-eigenen, gelijk men een een versleten tennisbal bij het grofvuil vindt en aan de hond geeft. Bovendien, dat is het tweede deel van het pleidooi, gelden in Iran andere regels op begraafplaatsen dan in Nederland. Daar kan elk grafornament dat niet nagelvast met grafzerken is verbonden gewoon in eigen zak worden gestoken. Weten we niet of de man Pers is, een rechtsvergelijkend onderzoek heeft gedaan naar regelgeving inzake begraafplaatsen all over the world of beide. De rechter toont in ieder geval weinig begrip: 'de begraafplaats is een voldoende afgesloten terrein met een zeer uitgesproken bestemming waarvan niet waarschijnlijk is dat mensen daar komen om spullen weg te gooien', daarnaast heeft de verdachte 'verklaard dat hij zich bewust was van het bijzondere karakter van een begraafplaats'. Door aldus te handelen, zegt de rechter, 'heeft de verdachte geen respect getoond voor de overledenen en hun nabestaanden. Het creëert een maatschappelijk gevoel van groot onbehagen als zelfs een begraafplaats niet gevrijwaard is van criminele activiteiten'. Daarom die torenhoge straf: €300 boete met €50 aftrek voor per in voorarrest doorgebrachte dag.
Zie Uitspraak
Voorloper opnieuw ingevoerd! - 1-11-2017

De gemeente Papendrecht gaat met ingang van 1 november voorlopen op de begraafplaats invoeren.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van diverse uitvaartondernemers in vervulling. Men hoeft niet meer van tevoren te komen kijken waar het betreffende graf is en hoe men daar dan moet komen met de kans verkeerd te lopen.

Vanaf bovengenoemde datum zullen de uitvaartondernemers dus ontvangen en begeleidt worden door één van de medewerkers die als gastheer namens de gemeente zal fungeren.

Wat mag de uitvaartondernemer van de voorloper verwachten:

- Het ontvangen van de rouwstoet bij de ingang van de begraafplaats, of bij de deuren van de aula naar de begraafplaats.
- Het in ontvangst nemen en controleren van de wettelijke papieren.
- De rouwstoet begeleiden naar het graf.
- Er voor zorgen dat de kist met de overledene op correcte wijze op de graflift wordt gezet.
- Er voor zorgen dat de kist na aanwijzing van de uitvaartleider tot de juiste diepte daalt (indien gewenst)
- Begeleiden van de belangstellenden naar de uitgang of de koffiekamer.
- Er zijn voor eventuele calamiteiten.

We hopen op deze manier de service en dienstverlening op de begraafplaats verder te verhogen.
Gemeente gaat graven ruimen van ruim 20 jaar oud - 28-7-2017

In oktober 2017 ruimt de gemeente Alblasserdam algemene graven die meer dan 20 jaar geleden zijn uitgegeven.

ALBLASSERDAM - De stoffelijke resten worden overgebracht naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen ook aangeven dat ze willen herbegraven of cremeren. Het ruimen van de graven gebeurt door een deskundig bedrijf. Het gaat om de volgende graven: Vak L, lijn 6, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 11 februari 1995 tot en met 6 april 1996 en Vak L, lijn 5, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 9 april 1996 tot en met 11 juni 1997.

De exacte datums in oktober waarop geruimd wordt komen op het publicatiebord bij de ingang. De begraafplaats is op die dagen gesloten tussen 7.00 en 16.00 uur. Na 16.00 uur is de begraafplaats open tot zonsondergang. De te ruimen grafvakken zijn de hele periode afgeschermd. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Bent u nabestaande en wilt u de grafsteen of andere voorwerpen ophalen? Maak dan vóór 30 september een afspraak met onze beheerder via telefoonnummer 06-23748676. De vaste beplanting heeft de gemeente al verwijderd bij de renovatie van de paden. Herbegraven op de Oude Torenhof is mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven voor herbegraven, grafrecht, bijdrage onderhoud en gedenktekens.

Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Dit moet voor 22 september 2017 bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend zijn. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats. De gemeente heeft zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief gestuurd over de ruiming.

Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met de gemeente op via gemeente@alblasserdam.nl, per brief naar postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of vanaf 24 augustus via telefoonnummer 14078.
Ruimen graven Krimpen aan den IJssel - 4-7-2017

RUIMEN
De capaciteit van de Krimpense begraafplaatsen staat onder druk. Over een paar jaar verwachten we een tekort aan graven. We vinden het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst hun overledenen dierbaren kunnen begraven in Krimpen aan den IJssel. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 het besluit genomen om graven -die daarvoor in aanmerking komen- te gaan ruimen. Medio het derde kwartaal van 2016 wordt gestart op de begraafplaats Waalhoven.
Welke graven worden geruimd?
De graven op Waalhoven die in aanmerking komen voor ruiming zijn algemene graven waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken. Ook ruimen we particuliere graven en urnengraven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan. Hierna worden graven op de begraafplaats IJsseldijk geruimd.
In totaal gaat het om 412 algemene graven, 169 particuliere graven waarvan afstand is gedaan en 4 particuliere urnengraven. De lijsten met grafnummers hangen ter inzage op de informatieborden op de begraafplaats Waalhoven. De lijsten liggen ook ter inzage in het raadhuis en zijn digitaal te raadplegen op deze pagina, onder het kopje 'documenten'. Op de Gemeente Site

Werkzaamheden begraafplaats Scheldestraat - 18-5-2017

De komende twee jaar staan er diverse werkzaamheden gepland op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting. Wanneer grafmonumenten rechtgezet moeten worden, wordt vooraf eerst een foto gemaakt, zodat alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Deze werkzaamheden duren maximaal een halve dag. Grafbeplanting wordt zorgvuldig terug geplant.

Planning
Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar. De aannemer zal zorgvuldig en respectvol te werk gaan, hier worden duidelijke afspraken over gemaakt. Tijdens begrafenissen wordt niet gewerkt. Tijdens rouwdiensten in de aula gaan de werkzaamheden wel door, mits deze geen overlast veroorzaken.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er woensdagavond 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in de aula op de begraafplaats. Hier kunt u binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Tijdens deze avond worden uw eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord. Wethouder Vermaat is ook aanwezig en onthult rond 19.30 uur het infobord met daarop het nieuwe ontwerp van de begraafplaats. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan vooraf aan bij Anné Plaisier via e-mailadres a.plaisier@bar-organisatie.nl . Ook voorafgaand aan de informatieavond kunt u met hem contact opnemen als u vragen heeft. Dit kan via e-mail of via telefoonnummer 14 0180.

bron: barendrechtsdagblad.nl
Familie eist 90.000 euro van begraafplaats Zorgvlied - 16-2-2018

AMSTELVEEN – Een familie die van mening is dat de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd, vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. Dat heeft wethouder Peter Bot (bbA) gemeld in een brief aan de gemeenteraad, nadat afgelopen vrijdag een rechtszaak plaatsvond. Bot spreekt van ‘een uitermate pijnlijke kwestie’.

Diverse media (AT5, De Telegraaf) berichtten over de kwestie, nadat afgelopen vrijdag een rechtszaak plaatsvond tegen Zorgvlied. Op de plek van een van de naar verluidt onterecht geruimde graven ligt nu Harry Mulisch begraven.

Begraafplaats Zorgvlied ligt op Amstelveens grondgebied; de reden dat de wethouder de gemeenteraad van Amstelveen informeert over de kwestie. Hij deed dat met bijgaande brief, nadat de bewuste familie in de publiciteit was gekomen:

‘Afgelopen vrijdag vond een rechtszaak plaats tegen Zorgvlied, aangespannen door een familie die van mening is dat Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd. Met de familie was afgesproken om niet de publiciteit te zoeken gedurende de rechtsbehandeling. De familie heeft met AT5 gesproken. Na berichtgeving in de Telegraaf hebben wij vragen van het ANP beantwoord. We vinden het een uitermate pijnlijke kwestie.’

Geen eeuwigdurend grafrecht
‘De familie is van mening dat zij eeuwigdurend grafrecht op twee graven heeft. Zorgvlied kent echter geen eeuwigdurende graven, maar heeft graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het grafrecht vervalt drie jaar nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen. Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht. Zorgvlied biedt erfgenamen na het overlijden van een rechthebbende op een grafrecht, drie jaar de tijd om het graf over te laten schrijven. ‘

‘Dit is zo geregeld in de beheersverordening van onze gemeente. Na die periode vervalt het grafrecht en heeft Zorgvlied in beginsel het recht en de plicht het graf te ruimen. Voor beide graven zijn geen verzoeken tot overschrijving in die periode binnengekomen. Het voornemen tot het ruimen van een graf, maakt Zorgvlied gedurende een aantal jaren bekend voordat de grafruimte opnieuw wordt uitgeven.’

Nooit verzoek ingediend voor graf waar nu de heer Mulisch begraven ligt
‘De rechthebbende op het grafrecht waar nu Harry Mulisch ligt begraven, is in 1968 overleden. Het grafrecht verviel in 1971. Er is nooit een overschrijvingsverzoek voor binnengekomen. Ook niet naar aanleiding van publicaties over de voorgenomen ruiming (bordjes op het graf, mededelingenbord).’

Verzoek buiten wettelijke termijn
‘Voor het andere graf, waarvan de rechthebbende in 1999 overleed en het grafrecht in 2002 verviel, is buiten de wettelijke termijn in 2006 een overschrijvingsverzoek ingediend en abusievelijk niet in behandeling genomen. Daar heeft de familie nooit op gereageerd en ook geen stappen ondernomen. Beide graven waren in 2010 gereed gemaakt voor uitgifte.’

‘Een aantal jaar later kreeg Zorgvlied het verzoek tot bijzetting van een familielid in dat graf. Tot dan was het Zorgvlied niet bekend dat er een familieverband was tussen beide graven. De graven stonden op naam van twee verschillende familienamen.’

Nieuw graf niet aangenomen
‘Zorgvlied heeft uit coulance de familie een nieuw graf met monument aangeboden. Daar is de familie niet op ingegaan. De familie vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart’, aldus wethouder Bot in de brief.
Monument op begraafplaats St. Jozefkerk Kaatsheuvel vernield - 25-12-2017

KAATSHEUVEL - Het monument op de begraafplaats voor de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel is vermoedelijk vernield op zondag nog vóór kerstavond. Wie het gedaan heeft is niet duidelijk.

Onder het monument liggen de geestelijken begraven die de parochie hebben geleid. Het bestuur van de kerk was onbereikbaar voor commentaar.

Er is vanmiddag aangifte gedaan bij de politie.
Herinrichting gedeelte begraafplaats Nuth - 11-12-2017

NUTH - Op de begraafplaats Nuth gaat de gemeente een gedeelte van de oude begraafplaats “Slagboomsweg” opnieuw inrichten. Oude en vervallen graven waarop geen rechten meer rusten worden verwijderd. Deze vrije ruimte wordt als gazon afgewerkt en een aantal paden wordt beklinkerd. Het betreft de vakken Slagboomsweg E,F,G en H (zie situatieschets).

Begraafplaats Slagboomsweg, vakken E, F, G en H

Door de herinrichting worden de paden beter toegankelijk, wordt de begraafplaats makkelijker te onderhouden en ontstaat er een verzorgder beeld.

De werkzaamheden zullen in januari 2018 starten en, afhankelijk van de weersomstandigheden, 4-6 weken duren.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij trachten de overlast tot een minimum te beperken.

Indien uw vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Nuth tel. 14045 of emailadres gemeente@nuth.nl

met vriendelijke groeten
College van burgemeester en wethouders van Nuth
namens dezen,
dhr. Fons Heuts
Portefeuillehouder Gemeenschapshuizen en bijzondere projectenAl 1.269.381 monumenten on-line! - 22-2-2018 01:41:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.269.381 grafmonumenten, 2.364 begraafplaatsen, 1.954.068 personen, 9.143 monitorrecords, 460 vrijwilligers en 24.018 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (10372x), Jansen (9642x), de Vries (8828x), Bakker (7881x), Visser (7177x), van Dijk (6939x), van den Berg (6074x), Janssen (6060x), Smit (5573x), de Boer (5451x), Bos (5375x), Meijer (5226x), de Groot (4917x), Mulder (4811x), Vos (4471x), Dekker (4194x), Brouwer (3919x), van Leeuwen (2992x), Peters (2982x), Hendriks (2981x).Kok (2960x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
't HardeBegraafplaats Bovenweg1
AlvernaBegraafplaats12
AmsterdamBegraafplaats De Nieuwe Ooster1
BorsseleBegraafplaats1
DeldenBegraafplaats1
Den HelderBegraafplaats Huisduinen20
GoirleBegraafplaats RK Parochie St. Jan1
KallenkoteAlgemene Begraafplaats "De Nieuwe Landen"104
MusselkanaalMusselkanaal Floralaan12
OegstgeestBegraafplaats bij het Groene Kerkje8
OosterbeekAlgemene Begraafplaats Zuid47
OostvoorneBegraafplaats4
OudewaterBegraafplaats101
PapendrechtAlgemene Begraafplaats1
Rekem (B) Begraafplaats19
Santpoort-NoordBegraafplaats De Biezen13
Schoten (B)Gemeentelijke begraafplaats13
SliedrechtAlgemene Begraafplaats14
SommelsdijkAlgemene Begraafplaats1
WilsumAlgemene begraafplaats Wilsum77
YersekeBegraafplaats1
ZwolleBegraafplaats Kranenburg16
 Totaal:468


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51240.489
200727.01067.499
200834.020101.519
200954.456155.975
201092.984248.959
2011122.750371.709
201287.566459.275
2013110.343569.618
2014162.657732.275
2015267.9501.000.225
2016132.8401.133.065
2017121.1631.254.228
201815.1531.269.381
De gemeente is voornemens om 2018 algemene graven te gaan ruimen. - 27-9-2017

RHOON - Algemene Begraafplaats

De gemeente is voornemens om in 2018 algemene graven te gaan ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.
Het gaat hierbij om de algemene graven met nummers:
223A t/m 223K; 224A t/m 224k; 225A t/m 225B; 226A t/m 226E

Voor meer informatie kunt u tijdens kanttooruren bellen naar 010-5061727.

Bron: Gemeente Albrandswaard
Ruimen van graven Zevenhuizen - 4-7-2017

In verband met de benodigde capaciteit, zal de gemeente de algemene én koopgraven waarvan de termijn is verstreken, gaan ruimen op diverse begraafplaatsen in Zuidplas.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar u kunt deze bij de ruiming ook apart laten houden. U heeft dan de keuze om de stoffelijke resten opnieuw te laten begraven of cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Grafrust termijn
De wet kent een grafrust termijn van 10 jaar. Pas ná die termijn mag een algemeen graf worden geruimd. Algemene graven die zijn uitgegeven voor 15 jaar, worden nooit binnen 15 jaar geruimd. De stoffelijke resten van de overledenen worden herbegraven op een apart deel van de begraafplaats. Dit deel is afgesloten voor publiek.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij cluster begraafplaats administratie via begraafplaats@zuidplas.nl of via (0180) 330 300 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Aankondiging ruimen graven
Vanaf tweede helft van juni 2017 start de gemeente met het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Zevenhuizen.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Het gedeelte waar de ruimingen plaatsvinden is met schotten afgesloten. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2017 afgerond.


In het document "Ruiming begraafplaats Zevenhuizen juni 2017' vindt u een overzicht met grafnummers van de graven die geruimd gaan worden, waarvan de termijn tot en met 2015 verlopen is. Contactpersonen, die in de begraafplaatsadministratie geregistreerd staan, zijn per brief geïnformeerd over de verlopen grafrust en de verschillende mogelijkheden. Bij graven, waarvan geen contactpersonen bekend zijn, staan informatiebordjes op de begraafplaats en zijn publicaties in de krant geplaatst.
Gemeente site Zuidplas


Ruimen graven Almelo - 4-7-2017

Ruiming graven
De begraafplaats kampt met een tekort aan grafruimte. Ondanks de uitbreiding in 2015 is het noodzakelijk om nog meer ruimte te realiseren. Dit is mogelijk door oude graven, waarop geen actuele grafrechten meer rusten, te ruimen. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst geen uitbreiding van de begraafplaats meer hoeft plaats te vinden. Het gaat hierbij om graven waarvan de grafrechten zijn uitgegeven tussen 1971 en 1984 en waarvan de rechthebbenden zijn overleden. De nabestaanden hebben geen belangstelling voor het overschrijven van de grafrechten.
De lijst met te ruimen graven vind U hier

Ruimen graven Binnenweg Zoetermeer - 12-5-2017

Ruimen graven Binnenweg

De gemeente Zoetermeer is voornemens om de algemenen graven binnen dit grafvak waarvan de grafrechten verlopen zijn, opnieuw uit te geven als eigen graven.

Het gaat hier om de volgende graven:

B 476 t/m B 488
B 517 t/m B 522
B 553
B 555 t/m B 565

Een jaar na plaatsing van deze borden worden de stenen van het graf afgehaald. In de periode daarna worden de graven opnieuw uitgegeven als eigen graven. Omdat de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn dient u zelf contact op te nemen met de gemeente via het hieronder vermelde telefoonnummer. Met u worden dan de mogelijkheden voor herbegraven besproken.
Dit voornemen tot ruimen zal ook in de lokale en regionale bladen gepubliceerd worden. De kindergraven en eigen graven op dit grafveld worden niet meegenomen in de ruiming. De gedenksteen of het monument kan door de nabestaanden worden opgehaald of deze komen te
vervallen aan de gemeente.

Ontbreken rechthebbende
Indien er geen rechthebbende contact heeft opgenomen wordt de steen afgehaald en bij hernieuwde uitgifte het graf geruimd. De steen wordt na afhalen nog een half jaar in bewaring gehouden.

Mevrouw M. Schenk
tel. 14079

Namens de medewerkers van de begraafplaats
R.M. Gillissen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp - 24-1-2017

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 12 januari 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.ODBegraafplaats-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is gelegen achter Dirkdoensweg 19-35 in Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe begraafplaats. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een regel waarmee het aantal plechtigheden dat per dag mag plaatsvinden geregeld wordt.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 25 januari 2017 tot en met 7 maart 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:


belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ