Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Personenlijst

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Lemmer +R.K.begraafplaats
Adres:Straatweg 33 8531PZ Lemmer

Persoonslijst

? - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z

naamgeborenoverledenleeftijde.v.opmerkingaanduiding
Bartha Samplonius18-12-1930 11-09-1953 22  Fam.D.Samplonius R.rij 008 nr-172 
Jacobje Samplonius23-07-1897 15-04-1953 55 Frankema Hijr rest űs leave frou en mem R.rij 007 nr-167 
Johanna Samplonius16-03-1891 14-08-1948 57 Dekker  R.rij 004 nr-086 
Sipke Samplonius19-04-1911 30-10-2008 97 Verf "Veilig in Jezus armen" RB.rij 006 nr-103 
M. van 't Sant10-06-1906 22-11-1984 78 Wessels Wacht op de stem des Bruidegom R.rij 001 nr-030 
Bartha Santing12-10-1907 03-07-1951 43 Looy  R.rij 006 nr-128 
Saakje Janke Schaaf28-09-1947 14-06-1948  Fam.D.Schaap-de Jong L.rij 010 nr-210 
Jeltje Schaap08-10-1905 01-02-1962 56 Dijkstra Geb.te Spanga Overl.te Heerenveen RB.rij 003 nr-045 
Dirk Jan Schaper19-07-1916 04-08-1950 34 Betsema  R.rij 005 nr-122 
Andries Scheffer23-04-1883 21-06-1956 73 Bijl z.v.Wiebe Scheffer en Aagje Ras LB.rij 003 nr-032 
Antje Scheffer08-01-1879 22-08-1952 73 Jong Geb.te Lemmer Overl.te Amsterdam/Romke de Jong R.rij 007 nr-162 
Geesje Scheffer06-11-1890 05-06-1975 84 Molenberg Hendrik, Maartje en Koosje L.rij 005 nr-101 
Geeske Scheffer28-03-1930 19-01-2013 82 Vries Atty en Alco RB.rij 004 nr-059 
Gepke Jans Scheffer16-12-1889 25-12-1974 85 Visser d.v. Jan Scheffer en Geeske Spiekholt LB.rij 004 nr-076 
Gerke Scheffer01-01-1875 22-10-1966 91 Visser Geb. en Overl.te Lemmer LB.rij 004 nr-062 
Jan Andriesz. Scheffer27-12-1866 26-03-1955 88  v.a.7 juni 1930 w.v.Geeske Spiekholt[Gr.tuin R-159 LB.rij 001 nr-001 
Jan Tjalling Scheffer03-09-1940 14-01-1943  Fam. Scheffer- Bijma L.rij 011 nr-239 
Jantje Scheffer11-07-1856 01-05-1927 70  echtg.van Tj. van Brug Graftuin R-169 
Simon Scheffer23-04-1883 23-06-1959 76  Geb.te Lemmer Overl.te Bussem LB.rij 005 nr-096 
Wiebe Scheffer12-12-1862 05-03-1953 90 Groep  L.rij 001 nr-005 
Wijbrand Scheffer27-04-1875 17-02-1951 75  Geb.te Lemmer Overl.te Joure/ w.v.Aaltje de Vries R.rij 006 nr-132 
An van Scheltinga09-07-1878 08-10-1966 88 Haringa Geb.te Heeg Overl.te Follega R.rij 009 nr-197 
Geertje Scheper07-04-1910 31-05-1994 84 Looy  R.rij 006 nr-128 
Antonia Francisca Schepers13-03-1867 16-03-1941 74 Bruijn Geb.te Enschede Overl.te Lemmer RK. nr-004 
Froukje Schepers09-03-1871 27-07-1943 72 Blauw Geb.te Olderbekoop Overl.te Lemmer Graftuin L-134 
Grietje Schimmel29-09-1840 05-01-1936 95 Boer Geb.en Overl.te Lemmer Graftuin R-093 
H. Schippers13-04-1879 10-09-1965 86 Veen  RB.rij 005 nr-082 
Douwe Schirm09-07-1870 03-04-1923 52  Geb.en Overl.Lemmer/wedn.van Hiltje van der Gaast Graftuin R-146 
Frederik Schirm01-08-1866 07-03-1962 95  sedert 16-10-1935 w.v.Jantje Bouma Gr.tuin L-180 RB.rij 003 nr-049 
Johannes Schirm21-08-1879 04-03-1960 80 Bijlsma  LB.rij 006 nr-117 
Siebe Schirm03-06-1875 17-03-1918 42  echtg.van H.M.Bacchus Graftuin L-178 
Matje Schoegje27-07-1843 19-03-1928 84 Lasker Geb.te Delfstrahuizen Overl.te Lemmer Graftuin R-034 
Alberdina Schokker29-04-1891 22-01-1961 69 Bootsma Geb.te Hoogeveen Overl.te Lemmer RB.rij 001 nr-016 
Hendrika Scholte05-11-1886 30-04-1945 58  Fam.S.Drent en kinderen R.rij 001 nr-023 
Gerrit Hendrik Scholten04-11-1901 19-10-1967 65 Lingen  RB.rij 008 nr-162 
Jacob Scholten01-04-1897 04-01-1965 67 Vries  RB.rij 006 nr-099 
Rintjen Scholten20-12-1898 15-07-1970 71 Huisman  RB.rij 004 nr-060 
Teunis Scholten1892 1981 89 Kluin Geb.te Giethoorn Overl.te Lemmer R.rij 007 nr-165 
Nanne Schoorl20-12-1868 01-07-1945 76 Boom  R.rij 001 nr-015 
van Schoot    Ons eerste dochtertje RK.Kindergraf nr-011 
Dorothea Magdalena van Schoot09-07-1902 31-07-1963 61   RK. nr-027 
Hendrikus van Schoot07-06-1871 09-05-1952 80 Jorna Geb.en Overl.te Lemmer RK. nr-015 
Cor Schotanus27-03-1966 16-07-1968  Fam. S.Schotanus R.rij 010 nr-210 
Eling D. Schotanus19-05-1902 14-02-1967 64 Mulder  RB.rij 008 nr-152 
Hielkjen Schotanus22-01-1903 17-01-1964 60 Kok  RB.rij 005 nr-075 
Lucas Aiden Schotanus¹)     RB.rij 010 nr-187 
Wieger Schotanus17-05-1892 03-09-1977 85 Kramer  RB.rij 007 nr-130 
Antonius Johannes Schotman14-01-1921 21-03-2011 90 Hendriks  RK. nr-173 
Juliana Schots31-10-1865 27-06-1927 61 Bakker Geb.te Ameland Overl.te Lemmer Graftuin L-128 
Minke Schotsman04-10-1897 29-12-1990 93 Vries  Graftuin R-115 
Petronella Schotsman09-05-1865 22-08-1949 84  Geb.te Amsterdam/ wed.van Taeke Bijlsma R.rij 004 nr-103 
Pieter Schotsman13-05-1871 28-09-1954 83 Dijkstra  L.rij 008 nr-184 
Akke Schouwerwou04-02-1891 31-03-1989 98 Luik  L.rij 007 nr-160 
Jantje Schram07-06-1847 26-02-1938 90 Rippen  L.rij 001 nr-026 
Wimke Bouke Schuren09-07-1891 11-03-1952 60  "Myn genede is dy genoch" R.rij 007 nr-152 
Bouke Schurer1863 1940 77 Wagenaar Kristus' ienfaldige tsjugge L.rij 003 nr-077 
Aaltje Schurink27-01-1925 24-07-1926  Geb.te Angelo Overl.te Leeuwarden Graftuin R-117 
Freerkje Schut18-08-1845 21-03-1929 83  wed.van H.Visscher Graftuin R-107 
Luitje Schut07-11-1851 28-07-1923 71  echtg.van A.H.Felmena e.wed.van G.Ritsema Graftuin R-016 
Carin Schütler04-01-1945 05-04-2002 57   RK. nr-125 
Anna Seldenthuis16-12-1879 24-08-1944 64 Visser d.v.Wiebren Seldenthuis en Hielkjen Schram L.rij 005 nr-118 
Jantje Seldenthuis03-04-1881 19-06-1947 66 Coehoorn  R.rij 003 nr-062 
Marten Seldenthuis20-10-1916 19-06-1991 74 Rottiné  LB.rij 004 nr-063 
Renskjen Seldenthuis12-07-1877 19-12-1932 55 Visser  Graftuin R-074 
Wiebren Seldenthuis24-03-1908 16-10-1991 83  z.v.Rense A.Visser en Anna Seldenthuis L.rij 005 nr-118 
Folkert Semplonius31-10-1892 26-07-1967 74 Roelevink  RB.rij 008 nr-166 
Joltje Semplonius24-05-1896 08-07-1962 66 Frankema "Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven" R.rij 009 nr-199 
Aukje Siegersma25-07-1868 11-01-1947 78 Coehoorn "In het huis des Vaders zijn vele woningen" R.rij 002 nr-058 
Aaltje Sietsma 03-10-1930   overl.op 36 jarige leeftijd/ e.v.A.v.d.Meer  Graftuin R-179 
Foekje Sietsma21-01-1866 17-01-1951 84 Visser d.v.Johannes Beernst Sietsma en Rimke B.Kouwehoven R.rij 003 nr-070 
Hette S. Sietsma 10-07-1931   overl.op 67 jarige leeftijd/ wedn.van G.T.de Boer Graftuin R-177 
Jacobje Sietsma09-09-1873 16-01-1909 35 Visser d.v.Johannes Beernst Sietsma - Rimke B.Kouwenhoven R.rij 003 nr-071 
Tiemen Rintje Sietsma12-02-1901 19-01-1967 65 Meer  RB.rij 008 nr-139 
Ypke J. Sijpersma10-08-1899 22-07-1922 22  Geb.te Arum Overl.te Amsterdam Graftuin R-092 
Rigtje Sijtsema15-08-1893 04-03-1954 60 Visser  R.rij 008 nr-183 
Tietje Sijtsma09-05-1906 19-05-1983 77 Berg  RK. nr-018 
Trijntje Sijtsma10-03-1902 27-08-1986 84 Haagsma Joh. 14:2 R.rij 004 nr-094 
Sikkes 1964   niet te lezen RK.Kindergraf nr-004 
Andries D. Sikkes22-05-1914 28-02-1965 50  Ús leave man en heit RK. nr-026 
Uilke van de Singel24-03-1899 07-08-1939 40  Fam.K.van der Wal en kinderen L.rij 002 nr-048 
Heertsedina Sjaarda12-01-1902 10-11-1997 95 Stel "In het kruis zal 'k eeuwig roemen" RB.rij 006 nr-095 
Trijntje van Slageren22-12-1852 23-01-1895 42 Blauw Waar de wetenschap begint, eindigt het geloof Graftuin L-134 
Almina Slagter04-03-1881 04-06-1956 75 Kruithof  LB.rij 003 nr-034 
Willem van Slagteren23-07-1861 16-09-1925 64 Vries  Graftuin L-204 
Cornelia Sleeswijk22-03-1824 24-08-1912 88  echtg.van F.Sleeswijk-Visser Graftuin L-074 
F.O.Wegener Sleeswijk27-12-1877 05-11-1928 50  Overl. op schip Prins der Nederlanden Graftuin L-126 
Frederik Otto Sleeswijk 27-05-1905   echtg.van Trijntje van der Goot Graftuin L-025 
Frederika Wilhelmina Sleeswijk 20-09-1868   Wed.van Dr. Petrus Casparus Römer Graftuin L-022 
Mink Rienk Sleeswijk 18-05-1878   e.v.Sietse Douwes van Veen /80jarige leeft.overl. Graftuin L-057 
Rienk Sleeswijk08-01-1828 19-09-1898 70  Geb.te Lemmer Overl.te Amsterdam Graftuin L-045 
Tjarder Sleeswijk10-06-1870 27-01-1916 45  in leven Kantonrechter Graftuin L-144 
Frederik Sleeswijk Visser07-12-1830 03-04-1905 74  echtg.van C.Sleeswijk Graftuin L-075 
Cornelis Rienks Sleeswyk1795 1857 62  echtg.van Fetje Wegener Graftuin L-073 
Fettje Rienks Sleeswyk 06-09-1859   ouderdom van 70 jaren Graftuin L-046 
Lammert Sloothaak15-01-1888 16-06-1976 88 Wilde  RB.rij 007 nr-126 
Rika Petronella Sloothaak03-08-1896 28-01-1951 54 Haan  R.rij 006 nr-133 
Margje Slootheer30-08-1897 23-01-1967 69 Bootsma "Geborgen in Gods liefde" RB.rij 008 nr-150 
Lolkje J. Sloterdijk19-11-1824 25-03-1908 83  echtg. van Ate Adema Graftuin L-157 
Bennie Slump17-02-1962 21-07-1966  Fam.P.Slump en H.Slump-de Vries R.rij 011 nr-220 
Jan Slump31-03-1952 01-04-1952  Fam.R.Slump en J.Slump-Schaap L.rij 009 nr-206 
Willem Smeding15-02-1859 17-02-1949 90 Boer  Graftuin R-065 
Jantje Smink20-05-1864 18-06-1923 59 Haagsma  Graftuin R-042 
Harmke Smit0412889 04-02-1957  Rippen  LB.rij 003 nr-049 
Joukje Smit23-12-1898 23-10-1978 79 Poepjes  RB.rij 005 nr-087 
Pieter Smit20-01-1869 01-10-1930 61 Meer Geb.te Wierum Overl.te Dokkum Graftuin R-121 
Willem Snijder10-02-1918 19-09-1960 42 Dam Geb.Oosterzee Overl.Lemmer/e.v.N.Snijder-Dam RB.rij 001 nr-002 
Helena Elisabeth van Soestbergen01-02-1890 21-02-1965 75 Vries  L.rij 006 nr-128 
Jan Soeten19-04-1901 02-06-1972 71 Duim  LB.rij 002 nr-016 
Geeske van Solkema1850 03-04-1913 62  wed.van W.Netters Geb.te Echten Overl.te Lemmer Graftuin R-132 
Jahanna Jacoba Somer15-07-1906 01-01-1952 45 Roos Douwe-Tine-Henk R.rij 002 nr-048 
Jan Sonsma05-04-1891 12-07-1979 88 Jong  RK. nr-024 
Johannes Sonsma03-02-1926 26-05-1990 64   RK. nr-166 
Albert Spaan1864 1940 76 Kruis  L.rij 003 nr-078 
Pietje Spaan16-12-1873 31-03-1960 86 Tijsseling  LB.rij 006 nr-114 
Wieger Spaan17-04-1951 25-01-2008 56  "Blijvend in onze gedachten" L.rij 003 nr-079a 
Fluurtje Spannenburg29-03-1885 13-10-1888  Fam. S.Spannenburg en M.v.d.Wal Graftuin L-105 
Siebrand Spannenburg19-07-1855 12-05-1912 56  echtg.van Minke van der Wal Graftuin L-124 
Afke Jans Spiekhold25-02-1873 13-03-1957 84 Koopmans d.v.Jan Andries Spiekhold - Lupkjen Franzes Visser R.rij 009 nr-190 
Kaatje Jans Spiekhold06-06-1865 18-12-1956 91 Feenstra d.v.Jan Andries Spiekhold en Lupke Franzes Visser LB.rij 003 nr-047 
Geeske Spiekholt14-08-1867 07-06-1930 62 Scheffer d.v.Jan Andries Spiekholt - Lupkjen Franzes Visser Graftuin R-159 
Renske Spiekholt03-04-1863 05-08-1938 75 Rottiné d.v.Jan Andries Spiekholt - Lupkjen Franzes Visser L.rij 002 nr-045 
Elisabeth Sprenkeling09-01-1915 13-03-1988 73 Hannema Geb.te Stroe {N-H} Overl.te Rutten { NOP} RB.rij 007 nr-118 
Johannes Staarink22-04-1878 18-11-1973 95 Loots Geb.te Hoogezand Overl.te Koudum R.rij 005 nr-104 
Tetje Sjoerds Stappert 27-09-1938   huisvrouw van Rienk Cornelis Sleeswijk  Graftuin L-046a 
Jouke Tj. Stavenga14-03-1898 01-08-1986 88 Ligthart  LB.rij 004 nr-066 
Piet Stavenga16-04-1930 16-10-1957 27   LB.rij 004 nr-065 
Hiltje Steenbeek14-09-1905 14-12-1977 72 Meer  RB.rij 006 nr-107 
Guurtje Magdalena Steenmijer09-03-1889 20-12-1916 27  Geb.te Edam Overl.te Lemmer/e.v. G.Faber Graftuin R-145 
Antje Steensma11-03-1887 01-03-1961 73 Brouwer  RB.rij 001 nr-014 
Bauke Christiaan Steenstra¹)     RB.rij 009 nr-182a 
Bauke Minze Steenstra14-09-1912 20-04-1968 55 Neut  RB.rij 009 nr-182 
Dickie Steenstra24-03-1939 03-12-1941  Fam.B.M.Steenstra en N.Steenstra-v.d.Neut L.rij 011 nr-242 
Tjepke Grietje Steenstra19-12-1898 27-03-1946 47 Kuipers Geb.en Overl.te Lemmer  Graftuin R-162 
Berendje Stegenga20-04-1871 19-08-1940 69 Bijlsma  L.rij 004 nr-094 
Fintje Stegenga25-07-1919 04-01-2001 81  d.v.Tjitte Stegenga en Geeske Hoogeveen LB.rij 006 nr-118 
Jantje Stegenga11-11-1905 27-12-1983 78 Lemstra Geb.te Follega Overl.te Sneek RB.rij 008 nr-154 
Tjitte Stegenga10-10-1881 09-07-1965 83 Hoogeveen  LB.rij 006 nr-118 
Tjeerd Stel13-07-1900 01-04-1965 64 Sjaarda Geb.te Twijzel Overl.te Lemmer RB.rij 006 nr-095 
Luite Stenstra09-08-1875 15-09-1925 50  Wedn.van Wijtsche van der Bijl Gr.nr.L-181 Graftuin L-202 
Anna Sterk19-09-1914 22-02-1944 29 Jong Geb.te Lemmer Overl.te Nijmegen RK. nr-078 
Anna Sterk24-09-1882 20-12-1953 71   RK. nr-067 
Anthoon Sterk08-06-1923 29-10-2008 85 Feenstra  RK. nr-041 
Bernadina A.M. Sterk01-10-1909 10-07-1984 74 Nijholt  RK. nr-150 
Dia Sterk03-12-1927 27-02-1946 18  Fam. A.Sterk-Wierdsma Lia en Hans RK. nr-075 
Dorothea Maria Sterk09-05-1922 29-12-1944 22  Onze dochter en zuster RK. nr-077 
Gerardus Joh. Sterk11-05-1884 19-10-1962 78 Lijten wedn.van M.Wierdsma RK. nr-054 
Gerhardus Sterk24-09-1882 17-05-1965 82 Agricola  RK. nr-077 
Herman Sterk15-02-1920 05-01-2011 90 Jong Geb.te Oosterzee Overl.te Lemmer RK.Urnenhof nr-01 
Johanna Antonia Sterk¹)     RK.Urnenhof nr-08 
Johannes Sterk20-02-1890 08-04-1966 76   RK. nr-067 
Juliana Berendina Sterk16-10-1919 06-12-2014 95 Bijlholt  RK. nr-013 
Klaas Sterk25-01-1886 09-09-1975 89 Jong  RK. nr-140 
Margaretha Sterk13-04-1884 30-01-1951 66 Wierdsma  RK. nr-076 
Margaretha Grietje Sterk29-09-1894 04-03-1987 92   RK. nr-036 
Meintje Sterk02-03-1881 06-07-1956 75 Huitema  RK. nr-095 
Stephanus Joh. Sterk05-11-1886 22-05-1943 56 Jong  RK. nr-002 
Susanna Sterk21-02-1889 31-03-1968 79   RK. nr-036 
Th. Sterk     RK. nr-037 
Theodorus N. Sterk29-08-1924 03-02-2006 81 Kuipers  RK.Urnenhof nr-04 
Willem Sterk1918 2002 84 Groenewoud  RK. nr-127 
Wiro Johannes Sterk18-01-1912 07-02-1996 84 Hogeling  RK. nr-121 
Jacob Stiemstra21-12-1844 06-08-1923 78 Bijlsma Geb.te Kollum Overl.te Lemmer Graftuin R-010 
Jacob Stienstra31-03-1893 21-10-1942 49 Rottiné  L.rij 006 nr-148 
Mient Stienstra30-12-1890 16-09-1969 78 Vaartjes  LB.rij 002 nr-014 
J.R. Stone 14-05-1943   1333951 Sergeant Air Gunner/ 20 years old Oorlogsmonument-011 
Jantje Strampel03-07-1865 16-10-1937 72 Vaartjes Geb.te Echten Overl.te Lemmer L.rij 001 nr-036 
Jantje J. Strampel15-02-1868 16-01-1946 77 Koopmans Zalig zijn de doden die in de Heer sterven R.rij 001 nr-035 
Jacob Stroband03-05-1879 30-09-1962 83  sedert nov.1929 wedn.van Minke Visser L.rij 005 nr-103 
Geertruida Maria Stroot01-01-1917 22-12-1999 82 Agricola  RK. nr-147 
Bauke Christiaan Sttenstra¹)     RB.rij 009 nr-182a 
Marijke Swart05-10-1895 11-02-1967 71 Bosma Geb.te Joure Overl.te Sneek RK. nr-052 

¹) - Recente gegevens worden niet weergegeven in het openbare gedeelte van deze site
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact