Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof NH Kerk
Adres:Seerp van Galemawei Mantgum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1260896001 - Anton Geert Kamminga (1914-1914)  
1260897002 - Piet Tolsma (1929-1996)
- Tietje Marijke Klaversma (1931-2007)
 
1260898003 - Baukje Koopmans (1876-1946)
- Lolle Goïnga (-1930)
 
1260899004 - Fimke J. Post (1840-1922)
- Auke A. Rauwerda (1837-1908)
 
1260900005 - H. Kooistra (1859-1943)
- Janke Hempenius (1904-1977)
- L.S. Fransbergen (1897-1898)
- Libbe S. Fransbergen (1902-1964)
- S.L. Fransbergen (1860-1925)
 
1260901006 - Grietje Jans Heslinga (1892-1924)  
1260903007 - Elisabeth Dijkstra (1910-1997)
- Jan Bijlsma (1910-1995)
 
1260904008 - Wijtze Bijlsma (1885-1975)
- Antje Bosch (1886-1960)
 
1260905009 - Thijs B. Kuiphof (1870-1932)  
1260906010 - Maaike Kuiphof (1874-1947)  
1260907011 - Geert Tj. Reitsma (1870-1935)  
1260908012 - Fokeltje Fridsma (1897-1974)
- Jitze Kloetstra (1898-1984)
 
1260909013 - Tjeerdtje Kalma (1890-1982)
- Siebren S. van der Hem (1888-1965)
 
1260910014 - Petronella Catharina Sybrens Schuurmans (1859-1889)
- Jantje Sjoerds van der Hem (1886-1889)
- Sjoerd Tjerks van der Hem (1859-1895)
 
1260911015 - Wytske J. Alberda (1882-1945)
- Lykle Tj. Lyklama (1866-1935)
- Baukje J. Hoogland (1863-1929)
 
1260912016 - George Jellema (1949-1972)  
1260913017 - Haije Visser (1882-1932)
- Jantje Smid (1885-1971)
- Jan Visser (1924-1945)
 
1260914018 - Pieter Kiestra (1909-1995)
- Hermine Düselder (1905-2001)
- Weert Gerard Kiestra (1941-1943)
 
1260915019 - Gabe Piet Kiestra (1935-2014)  
1260916020 - Minke van der Heide (1902-1979)
- Dirk van Dellen (1894-1971)
- Frans van Dellen (1931-1950)
 
1260997021 - Jelle van Dellen (1905-1919)  
1260998022 - Folkert Rein de Boer (1884-1904)
- Rein de Boer (1859-1913)
- Eeke Kamstra (1851-1939)
 
1260999023 - Geertje S. Fopma (1868-1923)
- Klaas E. Buitinga (1869-1911)
 
1261000024 - Pietje Goslinga (1885-1978)
- Tjitske Fopma (1915-1997)
- Homme de Jong (1912-2001)
- IJme G. Fopma (1883-1951)
 
1261001025 - Hinke IJpma (1909-2005)
- Jacobus Jan Roorda (1908-1995)
 
1261002026 - Gerrit (1815-)
- Piet de Bos (-)
 
1261003027 - (1856-)  
1261004028 - Anne J. Grouwstra (1867-1943)  
1261005029 - Koentje A. Speekhout (1866-1934)  
1261006030 - Andele Kiestra (1920-1992)
- Djoke Kiestra (1947-1948)
- Baukje Jellema (1921-2009)
 
1261007031 - Saapke Terpstra (1902-1989)
- Tjitte G. Reitsma (1901-1975)
 
1261008032 - Jannigje Hoekema (1881-1964)
- Gabe P. Kiestra (1881-1929)
 
1261009033 - Sijmen Jongstra (1902-1959)
- Grietje Rinsma (1901-1962)
- Jurjen Jongstra (1932-1932)
- Einte van der Veen (1935-2010)
 
1261010034 - Folkert Bosma (1925-2016)
- IJntze J. Bosma (1893-1963)
- Wijpkje van Steinvoren (1927-2014)
- Ruurdtje Cuperus (1894-1957)
 
1261011035 - Bosch (1894-)  
1261012036 - (-)  
1261013037 - (-)  
1261014038 - Jan A. Rauwerda (1869-1921)
- Baukje J. Jellema (1865-1936)
 
1261015039 - Schelte Faber (1903-1963)  
1261016040 - Jeltje M. Fennema (1893-1941)
- Sijbren H. Tilma (1891-1971)
 
1261017041 - Riek Oostra (1906-1979)
- (-1935)
 
1261018042 - IJda de Jong (1912-1976)
- Willem Jellema (1910-1994)
 
1261128043 - Jacob Sijperda (1889-1967)
- Jeltje Fokma (1891-1971)
 
1261129044 - Trijntje Jacobs Kalma (1860-1935)
- Anske Gerbens Sijperda (1863-1917)
 
1261130045 - Jeltje Oostra (1876-1960)
- Sytze Sytzes de Jong (1879-1956)
 
1261131046 - Roelof Oostra (1893-1967)  
1261132047 - Petrus Jetzes Kalma (1870-1942)
- Elizabeth W. Postma (1871-1948)
 
1261133048 - Theun Johan van der Hem (1898-1985)
- Teatske Kalma (1903-1988)
 
1261135049 - Taetsche J. Fokke (1842-1890)  
1261136050 - Sara Faber (1906-1996)
- Sieds B. Meintema (1903-1973)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies