Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Greate Pierwei 11 8821 LV Kimswerd

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216154KIMSWERD060 - Andries Jouke Sjollema (1930-1998)
- Janny Wijnsma (1934-2017)
 
1216219KIMSWERD061 - Johannes Joltinga (1875-1922)
- Trijntje van der Pol (1921-2010)
- Jan Joltinga (1917-1998)
- Ietje Tjeerdema (1872-1943)
 
1216220KIMSWERD062 - Jan Mellema (1841-1911)
- Jan Mellema (1904-1904)
- Jan Mellema (1908-1979)
- Afke Visser (1872-1938)
- Anna Wikje Rollema (1909-1997)
- Baukje Noordmans (1842-1913)
- Tjitse Mellema (1872-1944)
 
1216221KIMSWERD063 - Reinder Politiek (1861-1948)
- Tjitske Zijlstra (1863-1942)
 
1216222KIMSWERD064 - Catharinus Helfrich (1872-1942)
- Hitje Brunia (1875-1964)
 
1216223KIMSWERD065 - Sijbe Pollema (1915-2006)
- Aafke Pollema (1940-1942)
- Durk Pollema (1945-2012)
 
1216224KIMSWERD066 - Auke Pollema (1883-1954)
- Lieuwkje Bruinsma (1883-1972)
 
1216225KIMSWERD067 - Hendrikje Sipma (1934-1943)  
1216226KIMSWERD068 - Simon Klaas Sipma Gzn. (1905-1945)
- Elizabeth A. Veenstra (1907-1986)
 
1216227KIMSWERD069 - Alle Sipma (1936-1947)  
1216228KIMSWERD070 - Cornelia Strandstra (1871-1945)
- Tjeerd Bouma (1870-1954)
 
1216229KIMSWERD071 - Dirk Helfrich (1897-1972)
- Trijntje Bouma (1897-1945)
 
1216230KIMSWERD072 - Hendrikje Roosjen (1877-1943)
- Jacob IJbema (1868-1949)
 
1216231KIMSWERD073 - Taetske Bangma (1902-1990)
- Willem Ybema (1902-1986)
 
1216232KIMSWERD074 - Jacob Takema (1869-1947)
- Berber van Straten (1871-1930)
 
1216233KIMSWERD075 - Jan Bouma (1905-1992)
- Trijntje Weidema (1909-1993)
 
1216234KIMSWERD076 - Pier Dijkstra (1862-1952)
- Tjitsche Offinga (1862-1954)
 
1216235KIMSWERD077 - Roelofke Roedema (1857-1947)
- Jan de Boer (1855-1925)
 
1216236KIMSWERD078 - Jan Veenstra (1916-1960)  
1216237KIMSWERD079 - Grietje M. Wiersma (1879-1952)
- Antje Fokkes van Bartjes (1855-1913)
- Marten Taeke Wiersma (1848-1912)
 
1216238KIMSWERD080 - Leelke (Elly) Dijkstra (1932-2017)  
1216239KIMSWERD081 - Auke W. Dykstra (1896-1964)
- Tryntsje Kleasterman (1897-1993)
 
1216240KIMSWERD082 - Catharina Broek (1913-2006)  
1216241KIMSWERD083 - Gerrit J. Brunia (1824-1888)  
1216242KIMSWERD084 - Wilhelmina Johanna Reiniera Schlaman (1923-2016)
- Piet Frans Joseph Westra (1923-2000)
 
1216243KIMSWERD085 - Sjoerd Politiek (1898-1977)
- Anna Bouma (1898-1973)
 
1216294KIMSWERD086 - Jochum Brunia (1868-1947)
- Wijbrigje Smit (1873-1955)
 
1216295KIMSWERD087 - Klaas B. Elzinga (1846-1896)
- Sijke T. Hoogterp (1850-1936)
 
1216296KIMSWERD088 - Jan J. Dijkstra (1869-1925)
- Tjitje S. Adema (1863-1925)
 
1216297KIMSWERD089 - Jan J. Dijkstra (1894-1966)
- Jan Dijkstra (1925-1944)
- Trijntje v.d. Witte (1899-1978)
 
1216298KIMSWERD090 - Jan Smidstra (1921-1975)
- Tjittje Klaske Dijkstra (1927-2003)
 
1216299KIMSWERD091 - Evert Johannes Tigchelaar (1786-1860)
- Trijntje Haijes Bangma (1789-1859)
 
1216300KIMSWERD092 - Antje Smidt (1906-2000)
- Albert Faber (1907-1973)
 
1216301KIMSWERD093 - Pietertje de Jong (1901-1963)
- Harmen Ki. Westra (1896-1962)
 
1216302KIMSWERD094 - Jorik van Stormbroek (2002-2002)  
1216303KIMSWERD095 - Trijntje K. Westra (1889-1946)
- Trijntje S. Dijkstra (1833-1927)
- Aafke K. Westra (1887-1963)
- IJpe D. Kikstra (1881-1963)
- Jan Kikstra (1924-2014)
- Lijsbeth Yntema (1931-2013)
- Jan Westra (1891-1968)
- Klaas J. Westra (1851-1937)
 
1216304KIMSWERD098 - Elly Jeiles (1923-2014)
- Johannes van Stormbroek (1923-1998)
 
1216305KIMSWERD099 - Enne Faber (1861-1947)
- Beitske Hibma (1859-1936)
 
1216306KIMSWERD100 - Hielkje Faber (1893-1982)
- Albert v.d. Meer (1894-1956)
 
1216307KIMSWERD101 - Janke Goinga (1941-2016)  
1216308KIMSWERD102 - Reinder Politiek (1920-2017)
- Anna Pollema (1921-2012)
 
1216309KIMSWERD103 - Klaas Jans Westra (1795-1876)
- Tryntje Klazes Postma (1792-1867)
 
1216310KIMSWERD104 - Klaas de Vries (1952-2003)  
1216311KIMSWERD105 - Jacob D. de Vries (1914-2005)
- Dina Kuipers (1917-1990)
 
1216312KIMSWERD106 - Wilhelmus de Moor (1908-1980)
- Lijsbeth Kuipers (1912-2000)
- Rinske de Moor (1936-1937)
 
1216313KIMSWERD107 - Renske Hoitinga (1886-1973)
- Rintje Kuipers (1885-1955)
 
1216314KIMSWERD108 - Anna Kuipers (1920-)  
1216315KIMSWERD109 - Kl Tiemstra (1877-1948)
- Rinske Bonnema (1878-1938)
 
1214604KIMSWERD110 - Jarig Koopmans (1933-1954)  
1216316KIMSWERD111 - Jan Banning (1895-1968)
- Klaaske van Straten (1896-1987)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies