Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Greate Pierwei 11 8821 LV Kimswerd

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216529KIMSWERD170 - Klaas E. Tigchelaar (1886-1975)
- Grietje Hoekstra (1887-1936)
 
1216530KIMSWERD171 - Akke Postma (1925-2016)
- Eibert K. Tigchelaar (1918-1981)
 
1216531KIMSWERD172 - (-)  
1216532KIMSWERD173 - Hendrik van Lint (1842-1860)  
1216533KIMSWERD174 - Ruurdje Bierema (1917-2002)
- Oepke Tigchelaar (1914-1987)
 
1216534KIMSWERD175 - Ingeborg Aertel (1939-2008)  
1216535KIMSWERD176 - Jan Ozinga (1945-1981)  
1216536KIMSWERD177 - Jan Zijlstra (1914-1938)  
1216537KIMSWERD178 - Rindertje Bleeker (1876-1945)
- Anna Kloosterman (1906-1998)
- Jacobus Bonnema (1903-1983)
 
1216538KIMSWERD179 - Jan Kalksma (1875-1972)
- Jacoba Anema (-1963)
 
1216540KIMSWERD180 - Wilhelmus L.L. Smits (1888-1950)
- Feikje S. Lemstra (1892-1995)
 
1216541KIMSWERD181 - Jan van Oudheusden (1935-2001)
- Geertje van Oudheusden (1943-2008)
 
1216542KIMSWERD182 - Margaretha T. Glotzbach (1862-1956)
- Jan F. v.d. Veen (1876-1944)
 
1216543KIMSWERD183 - (-)  
1216544KIMSWERD184 - Pietertje Andries Velling (1838-1913)  
1216545KIMSWERD185 - Gerben v.d. Meer (1902-1966)
- Rinske Bonnema (1901-1944)
- Cornelia Huizinga (1912-2000)
 
1216546KIMSWERD186 - Rindert Dijkstra (1921-1987)
- Aafke Dijkstra (1919-2011)
 
1216547KIMSWERD187 - Klaas Westra (1886-1969)
- Reintje W. Anema (1891-1941)
 
1216548KIMSWERD188 - Klaas van der Zee (1856-1939)
- Antje de Vries (1857-1943)
 
1216549KIMSWERD189 - Boukje Veltman (1883-1957)
- Geert v.d. Plaats (1882-1941)
 
1216550KIMSWERD190 - Janna de Groot (1890-1974)
- Johanna Ketel (1853-1923)
- Philippus de Groot (1850-1926)
 
1216551KIMSWERD191 - Trijntje Wijnanda van de Wijngaard (1926-2008)
- Gerrit Tigchelaar (1921-2002)
 
1216604KIMSWERD192 - Freerk de Vries (1930-2006)  
1216605KIMSWERD193 - Klaas Westra (1927-1999)  
1216606KIMSWERD194 - Antje T. Anema (1860-1916)
- Klaas Tj. Westra (1860-1931)
- Elisabeth Westra (1885-1974)
 
1216607KIMSWERD195 - Antje Faber (1896-1979)
- Tietje Anema (1895-1981)
 
1216608KIMSWERD196 - Jan de Vries (1904-1994)
- Akke de Boer (1895-1961)
 
1216609KIMSWERD197 - Zoethout (1936-1936)  
1216610KIMSWERD198 - Fokje de Bruin (1909-1997)
- Rinse Zoethout (1905-1983)
 
1216611KIMSWERD199 - Aafke Westra (1867-1945)
- Wigle Anema (1864-1945)
 
1216612KIMSWERD200 - Klaas Ruurd van der Lei (1925-2005)
- Wytske Anna Hiemstra (1928-1993)
- Mink van der Lei (1955-1969)
 
1216613KIMSWERD201 - Harm Westra (1932-1993)  
1216614KIMSWERD202 - Barbara Emilia Joanna Mejor (1919-2003)  
1216615KIMSWERD203 - Auke Aukema (1876-1956)
- Maria Piebinga (1873-1949)
 
1216616KIMSWERD204 - Douwe Braaksma (1932-2016)  
1216617KIMSWERD205 - Douwe Jacobs de Vries (1876-1956)
- Jacob Harmens de Vries (1844-1924)
- Tetje Kikstra (1878-1979)
- Wiepkjetjeerds v.d. Weide (1845-1929)
 
1216618KIMSWERD206 - Trijntje J. Hingst (1874-1951)
- Harmen J. de Vries (1869-1925)
 
1216619KIMSWERD207 - Tjeerd de Vries (1871-1935)
- Riemkje Rauwerda (1871-1958)
 
1216620KIMSWERD208 - Willemke Zwart (-1940)  
1216621KIMSWERD209 - Janna Wieling (1860-1922)
- Otte van der Weide (1852-1951)
 
1216622KIMSWERD210 - Harmen C. Harkema (1872-1942)
- Jeltje Wieling (1876-1972)
 
1216623KIMSWERD211 - Cornelis Attema (1917-1975)
- Hitje van der Lei (1917-2007)
 
1216624KIMSWERD212 - Wilhelmina de Vries (1905-1948)
- Jan Braaksma (1905-1980)
 
1216625KIMSWERD213 - Trijntje Hielkje Brandsma (1935-2001)  
1216626KIMSWERD214 - Douwe M. van Straten (1871-1954)
- Beitske Bonnema (1873-1934)
 
1216627KIMSWERD215 - Gerritje de Haan (1893-1928)
- Johannes D Anema (1890-1961)
- Anne Anema (1898-1971)
 
1216628KIMSWERD216 - Doeke Johs. Anema (1860-1932)
- Minke Heins (1865-1957)
 
1216688KIMSWERD217 - Douwe v.d. Berg (1891-1969)
- Hieke Politiek (1893-1960)
 
1216690KIMSWERD218 - Jikke van der Boom (1905-1994)
- Wander D. Graafsma (1901-1981)
 
1216691KIMSWERD219 - Sipke D. Graafsma (1898-1996)  
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies