Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Greate Pierwei 11 8821 LV Kimswerd

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216317KIMSWERD112 - Japikje Broersma (1912-1992)
- Harmen L. van Straten (1907-1959)
 
1216368KIMSWERD113 - Willem Usselstein (1824-1825)  
1216369KIMSWERD114 - Jan (1899-1900)
- IJfke Goinga (1905-1946)
- Janke Goinga (1893-1910)
- Gerrit Dijkstra (1900-1973)
- Jarig IJ. Goinga (1867-1938)
- Aafke J. Bakker (1870-1929)
- Pietje Goinga (1901-1987)
 
1216370KIMSWERD115 - Sietse Rienstra (1867-1965)
- Rinske Visser (1868-1954)
 
1216372KIMSWERD117 - Dirk F. de Vries (1901-1963)
- Baukje de Vries (1897-1922)
- Trijntje de Vries (1912-1987)
- Foppe de Vries (1867-1920)
- Eelkje de Groot (1868-1918)
 
1216373KIMSWERD118 - Frans de Vries (1900-)
- Dieuwke van Wier (1902-1984)
 
1216374KIMSWERD119 - Riekele Hoogeveen (1899-1991)
- Geertje Tolsma (1901-1971)
 
1216375KIMSWERD120 - Grietje Klazes Westra (1864-1950)  
1216376KIMSWERD121 - Janke de Boer (1911-1912)
- Jeltje van der Zee (1885-1950)
- Uiltje Ruurd de Boer (1879-1950)
- Ruurd Wiebe de Boer (1922-1989)
- Aukje de Boer (1921-2012)
- Klaske de Boer (1911-1914)
- Geertje Bierma (1884-1915)
 
1216377KIMSWERD122 - Wietsche de Vries (1823-1904)
- Willem Bins Unia (1821-1911)
- Trijntje W. Unia (1858-1931)
- Bregtje W. Unia (1854-1936)
- Tettje Unia (1853-1944)
- Wijtske W Dijkstra (1892-1944)
- Tjipke Unia (1860-1945)
- Jacoba Unia (1864-1947)
- Tammo D Huizinga (1891-1974)
- Jantje W. Unia (1862-1898)
 
1216378KIMSWERD123 - Bin L. Postma (1844-1919)
- Tjitske K. Westra (1854-1892)
 
1216379KIMSWERD124 - Tjalling Westra (1902-1978)
- Rinske Bonnema (1908-1981)
 
1216380KIMSWERD125 - Dieuwke Wielsma (1917-1998)
- Hille Zuiderhof (1924-1994)
 
1216381KIMSWERD126 - Meindert Helfrich (1879-1962)
- Gesina Joltinga (1912-2015)
- Sijtske Wielsma (1882-1950)
- Willem D. Helfrich (1910-1978)
 
1216382KIMSWERD127 - Pieter Bonnema (1873-1944)
- Neeltje Sijbesma (1876-1963)
 
1216383KIMSWERD128 - Rinse P. Bonnema (1875-1946)  
1216384KIMSWERD129 - Grietje Bergsma (1881-1939)  
1216385KIMSWERD130 - Hitje J. Westra (1866-1945)
- Klaas H. Westra (1862-1938)
 
1216387KIMSWERD132 - Geertje Anema (1858-1949)
- Egbertus Westra (1859-1939)
 
1216388KIMSWERD133 - Jan Klazes Westra (1820-1874)  
1216389KIMSWERD134 - Klaaske Pieters Miedema (1831-1901)  
1216390KIMSWERD135 - Wiebe E. Westra (1884-1932)
- Jan Westra (1883-1886)
 
1216391KIMSWERD136 - IJtje Eiberts Blanksma (1835-1926)
- Harmen Klazes Westra (1833-1922)
 
1216392KIMSWERD137 - Klaas Westra (1898-1922)  
1216443KIMSWERD138 - Tjalling Westra (1899-1902)
- Reinder J. Westra (1860-1938)
- Grietje Westra (1864-1934)
 
1216446KIMSWERD141 - Romkje U. Hannema (1804-1887)
- Tjitske T. Tacoma (1803-1837)
- Jan J. Timmer (1859-1923)
- Hugo C.S. Wanting (1881-1953)
- Andries Bouma (1875-1934)
- Klaas L. Bangma (1800-1882)
- Jetske Timmer (1883-1963)
- Wiepkje Timmer (1885-1954)
- Jetske E. Engna (1836-1860)
- Romkje Anema (1862-1935)
- Wiepkje K. Bangma (1825-1844)
 
1216447KIMSWERD144 - Siek P. Postma (1875-1953)
- Tjaltje v.d. Linde (1874-1968)
 
1216448KIMSWERD145 - Douwe F. Jellema (1850-1936)
- Reinskje J. v.d. Zee (1858-1919)
 
1216449KIMSWERD146 - Pieter Vijnk (1874-1949)
- Reinskje Berkenpas (1878-1952)
 
1216450KIMSWERD147 - Wiebe van der Zee (1859-1931)
- Aukje U. Blanksma (1851-1922)
 
1216451KIMSWERD148 - Bouke Tiemstra (1886-1920)
- Neeltje v.d. Meer (1887-1967)
 
1216452KIMSWERD149 - Gwenn Meijer (1975-1980)  
1216453KIMSWERD150 - Petronella van Berkum (1911-1982)
- Rinse Postma (1911-1998)
 
1216454KIMSWERD151 - Sijbrigje Wijnalda (1879-1916)
- Jan J. Anema (1877-1954)
- Romelia de Jong (1895-1970)
- Hendrik Anema (1919-1997)
 
1216455KIMSWERD152 - Siemen Zwerver (1905-1985)
- Reinskje Anema (1910-1992)
 
1216456KIMSWERD153 - Eke Anema (1878-1936)
- Sjoerd B. Cousijn (1869-1935)
 
1216457KIMSWERD154 - Aaltje Smedinga (1920-2006)
- Rein Anema (1917-1985)
 
1216458KIMSWERD155 - Hilbrand Postma (1876-1956)
- Jeltje Roosma (1879-1948)
 
1216460KIMSWERD156 - Gatske A. Tijsma (1873-1948)
- Jan S.J. Anema (1876-1965)
- Anne Zwerver (1941-2006)
 
1216461KIMSWERD157 - Gerrit E. Tigchelaar (1878-1932)  
1216462KIMSWERD158 - Oepke v.d. Boom (1905-1969)
- Johanna Adriana de Bil (1916-1972)
 
1216463KIMSWERD159 - Cornelis van der Boom (1948-2002)  
1216464KIMSWERD160 - Jouw Postma (1914-1963)
- Grietje van Nimwegen (1913-1994)
 
1216465KIMSWERD161 - Sibbeltje Zeilstra (1850-1924)
- Klaas Joh. Tigchelaar( (1846-1925)
 
1216466KIMSWERD162 - Grietje Tigchelaar (1915-1918)
- Houkje Tigchelaar (1918-1918)
 
1216467KIMSWERD163 - Geertje v.d. Schaaf (1881-1960)
- Sjoerd v.d. Boom (1875-1958)
 
1216468KIMSWERD164 - Cornelis O. van der Boom (1882-1971)
- Jipke Vogel (1881-1952)
 
1216526KIMSWERD165 - Hittje Nijdam (1867-1915)  
1216527KIMSWERD166 - Antje Offinga (1862-1936)
- Siemon Brunia (1863-1946)
- Richtsje Takema (1928-2018)
- Simon Brunia (1919-2003)
 
1216528KIMSWERD169 - Dirk Harmen Broekstra (1953-1953)
- Angtje van der Meer (1922-2005)
- Arjan Broekstra (1947-1950)
- Freerk Broekstra (1921-1962)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies