Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats
Adres:Molenweg Vierlingsbeek

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
135979201 - Louis de Wijze (1922-2009)  
135979402 - Samuel de Wijze (1853-1933) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een goed en oprecht man, onberispelijk van wandel en geëerd als (?) vaardig in zijn werk. Hij had gerechtigheid lief en joeg oprechtheid na.
De luister van zijn vrouw en kinderen en geliefd door wie hem kenden. Hij ging naar zijn eeuwigheid in hoge ouderdom en werd begraven met grote eer en in goede naam. Dit is Sjmoe’eel, zoon van Jehoeda en de naam van zijn moeder Sprients. T.N.Ts.B.H. 
135979503 - Sybilla Defries (1853-1938) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een goede vrouw, die de Eeuwige vreesde. De kroon van haar man en haar kinderen. Zij ging naar haar eeuwigheid op hoge ouderdom en werd begraven met grote eer en in goede naam op donderdag 20 Niesan 5698 volgens de kleine telling.
Dit is Bilha, dochter van Avraham en de naam van haar moeder Sprients. 18 Niesan. T.N.Ts.B.H. 
135979704 - Wilhelmina de Wijze (1861-1935) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust 5622 3 Niesan 5695 T.N.Ts.B.H. 
135979805 - Henrietta Lion (1849-1935) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust de ongetrouwde vrouw Jetche, dochter van Jehoeda en de naam van haar moeder Rachel. De vreze voor de Eeuwige was haar schat en het bewijzen van liefdadigheid was haar luister. Zij was geliefd bij ieder mens en bij haar familie. Zij ging naar haar eeuwigheid aan de vooravond van de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Tevet 5696 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
135980006 - Sara Cohen (1843-1936) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een oude vrouw, mevrouw Sara, dochter van de heer Mosje Jitschak HaCohen en de naam van haar moeder Claire. Zij steeg op naar den hoge op 8 Sjevat 5696 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
135980207 - Lodewijk Franken (1848-1938) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een rechtvaardig en onberispelijk man. Waarheid was altijd in zijn daden en zijn woorden. Dit is Jehoeda, zoon van Baroech, die werd geboren uit Gittele. Hij overleed in hoge ouderdom op woensdag 3 Ijar en werd begraven met grote eer op de dag voor de heilige sabbat 5 in die maand (in het jaar) 5698 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
135980308 - Gustel Sara Hirschmann (1858-1939) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een bescheiden vrouw, die de Eeuwige vreesde. Zij ging naar haar eeuwigheid in hoge ouderdom. Dit is Gittele, dochtervan Mosje en de naam van haar moeder Lea. T.N.Ts.B.H. 
135980409 - Helga Gottlieb (1925-1941) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: “Gevallen is de kroon van ons hoofd.” Hier rust de ongetrouwde vrouw Hanna, dochter van Sjmoe’eel en de naam van haar moeder Keila. Zij ging naar haar eeuwigheid op 9 Sjevat 5701 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136026310 - Isaac Jacob (1830-1912) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een man, vroom en oprecht. De vreze voor de Eeuwige was zijn schat en zijn geboden had hij lief met heel zijn hart. Gerechtigheid en liefde joeg hij na, een betrouwbaar man, wandelend op de rechte weg. Hij omgordde met kracht zijn lendenen om zijn kinderen te leiden op wegen van oprechtheid. Hij maakte naam als vaardige slachter. In den hoge zal hij beloning en geluk ontvangen. Dit is Jitschak, zoon van Jo’eel en de naam van zijn moeder Reitsche. T.N.Ts.B.H. 
136026411 - Jacob Lion (1869-1912) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Ja’akov, zoon van Joseef. De tweede dag van Roosj HaSjana 5673 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136026512 - Rozetta van Leeuwen (1825-1913) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: “Zij is gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste.” Hier rust een flinke vrouw, de kroon van haar huis. Met wijsheid opende zij haar mond. Haar handen breidde zij uit naar de ellendige. Mevrouw Rachel, dochter van de heer Mosje, weduwe van de heer Jehoeda Lion en de naam van haar moeder Hindele. Zij ging naar haar eeuwigheid op 27 Sjevat van het jaar “Mijn ziel smacht naar U” T.N.Ts.B.H. 
136026613 - Seligman Leviticus (1817-1914) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een vroom man, Jekoeti’eel, zoon van Jisra’eel HaLevi en de naam van zijn moeder Sara. Hij ging naar zijn eeuwigheid op 23 Teveet 5674. T.N.Ts.B.H. 
136026714 - Betje Franken (1858-1918) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Beila, dochter van Baroech. Zij ging naar haar eeuwigheid op 6 Kislew 5679 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136026815 - Jeannette de Wijze (1864-1920)
- Rosa de Wijze (1857-1920)
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: “...en in sterven niet gescheiden.” Hier rust de ongetrouwde vrouw Miram Reits, dochter van Jehoeda, die werd geboren uit Sprients.

“De beminden en de lieflijken waren in hun leven...” Hier rust de ongetrouwde vrouw Ester, dochter van Jehoeda, die werd geboren uit Sprients. 
136026916 - Elizabeth Koppels (1864-1922) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust de belangrijke vrouw mevrouw Boele, dochter van de heer Na’aman en de naam van haar moeder Sprients. Zij ging naar haar eeuwigheid op “Isroe chag” van Pesach 5682 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027017 - Meijer Andriesse (1858-1924) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een man, vroom en oprecht, Re’oeveen, zoon van Menachem en de naam van zijn moeder Breina. Hij ging naar zijn eeuwigheid op zondag 7 Sjevat 5684 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027118 - Oscar de Vries (1865-1924)  
136027219 - Louisa Heijmans (1861-1925) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een belangrijke vrouw, Bilha, dochter van Chaim HaCohen en de naam van haar moeder Rivka. Zij ging naar haar eeuwigheid op maandag, de eerste van de tussendagen van Soekkot 5686 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027320 - Louis Mozes (1878-1928) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een goed en oprecht man. Dit is de heer Avraham Jehoeda, zoon van de heer Ja’akov en de naam van zijn moeder Jent. Hij stierf op 20 Ijar 5688 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027421 - Isaac Cohen (1855-1928) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een man, vroom en oprecht, de geëerde Jitschak, zoon van David HaCohen, die werd geboren uit Gutraht. Hij overleed na het uitgaan van de tweede dag van Sjavoe’ot 5688 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027522 - Esther Andriesse (1864-1928) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een bescheiden en dierbare vrouw, de luister van haar man en de kroon van haar dochter. Dit is Ester, dochter van Menachem HaLevi, vrouw van Azri’eel, zoon van Jehoeda. Zij overleed en werd begraven op 22 Menachem 5688 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027623 - Israel van Baaren (1866-1941) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een vroom en oprecht man, onberispelijk wandelend en doende wat recht is. Dit is de heer Azri’eel, zoon van de heer Juda van Baaren
en de naam van zijn moeder Gittele. Hij stierf op donderdag 24 Teveet 5701 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
 
136027724 - Wilhelmina Rath (1840-1931) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een flinke vrouw, de kroon van haar man, van een fatsoenlijke familie, zij kende de goede weg. De vreze voor de Eeuwige en zijn geboden had zij in haar hart geplant. Zij verwierf genegenheid en eer van allen die haar kenden. Het spreken van waarheid en het najagen van vrede was al haar begeren. Het grootbrengen van haar kinderen op de wegen van de oprechtheid was haar doel. Moeder van de armen. In den hoge zal zij de vrucht van haar daden eten. Dit is mevrouw Mindele, dochter van Jehosjoea, weduwe van Jitschak, zoon van Jo’eel en de naam van haar moeder Breina. Zij ging naar haar eeuwigheid in hoge ouderdom op 13 Sjevat en werd begraven op 15 in die maand (in het jaar) 5691 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027825 - Bruintje van Amerongen (1863-1933) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een onberispelijke en oprechte vrouw, mevrouw Breine, dochter van Jehoeda, weduwe van de geëerde Jitschak, zoon van David HaCohen en de naam van haar moeder Reische. Zij overleed op 15 Menachem 5693 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136027926 - Roosje Meijer (1841-1928) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Reische, dochter van Pinchas, vrouw van Mordechai van Oss. Zij ging naar haar eeuwigheid op de dag voor de heilige sabbat 14 Tisjrie 5689. T.N.Ts.B.H. 
136028027 - Marcus van Oss (1833-1910) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Mordechai, zoon van Asjer van Oss. Hij ging naar zijn eeuwigheid op donderdag 2 Siwan 5670 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136028128 - Johanna van Driel (-1908)  
136028229 - Izaac Leviticus (1815-1907) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Jitschak, zoon van Jisra’eel HaLevi. Hij ging naar zijn eeuwigheid op woensdag 21 Teveet in het jaar 5668 volgens de kleine telling. N.T.Ts.B.H. 
136028330 - Lizetta Lion (1835-1907) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Jochent (?), dochter van Ja’akov. 23 Chesjwan 5668 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136028431 - Frederika van Oss (1826-1907) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Fratche, dochter van Asjer 5587-5667 T.N.Ts.B.H. 
136028532 - Joseph Lion (1828-1905) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen "En hij was niet meer, want God had hem opgenomen." Hier rust een dierbare man, geëerd door allen die hem kenden, die zaken deed in vertrouwen en zich bezighield met de behoeften van zijn gemeente gedurende 27 jaar. Dit is de geëerde Joseef, zoon van Ja’akov Lion en de naam van zijn moeder Hendele. Hij stierf plotseling aan de vooravond van vrijdag, de dag voor de heilige sabbat 28 Ijar 5665 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136028633 - Amalia Lion (1856-1904) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Meerle, dochter van Jehoeda. Zij ging naar haar eeuwigheid op woensdag 13 Teveet 5665 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136028734 - Judith Cohen (1851-1904) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Gittele, dochter van David K-Ts. Zij ging naar haar eeuwigheid aan de vooravond van vrijdag, de dag voor de heilige sabbat 3 Kislew 5665 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136028835 - Judith Lion (1820-1904) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen [..........] [..........] Ja’akov [..........]ch zoon van Menachem.
[Zij ging naar] eeuwigheid op maandag [..] Tisjrie 5665 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
 
136028936 - Adelina Lion (1818-1900) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust “Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen.” Hittsle, dochter van Ja’akov Lion. Zij stierf aan de vooravond van maandag 11 Kislew en werd begraven op woensdag 13 Kislew van het jaar 5661 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029037 - Mozes Leviticus (1854-1899) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust Mosje, een man uit het huis van Levi, zachtmoedig en betrouwbaar. Hij bewaarde de weg van het geloof (of: vertrouwen) en was voor zijn huis een barmhartige vader. De chaveer, de heer (?) Mosje, zoon van rabbi Jitschak HaLevi. Hij overleed op 19 Niesan. Hij werd begraven op 20 Niesan 5659 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029138 - Simon Joseph Vles (1830-1911) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een vroom man, Sjim’on, zoon van Joseef en de naam van zijn moeder Rachel. Hij ging naar zijn eeuwigheid op 23 Menachem 5671 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029239 - Sara van Gelderen (1824-1890) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een dierbare vrouw, de hulpe van haar man en de kroon van haar kinderen, mevrouw Sprientse, vrouw van de heer Jehoeda de Wijze, die plotseling door God werd weggenomen op de dag van de heilige sabbat 18 Sjevat 5650 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029340 - Levi Lion (1817-1890) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: “En de Eeuwige zei: Jehoeda zal optrekken.” Hier rust een vroom en oprecht man, echtgenoot van zijn vrouw, vader van zijn kinderen. Dit is Jehoeda, zoon van de geëerde heer Joseef Lion, die werd geboren uit Reitse. Hij ging naar zijn eeuwigheid op woensdag 6 Adar en werd in goede naam begraven op 8 Adar 5670 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
 
136029441 - Rachel Cohen (1796-1891) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust mevrouw Rechla, dochter van Jehoeda HaCohen, vrouw van de geëerde rabbijn, rabbi Mosje,zoon van Tsvi, die naar haar eeuwigheid ging op donderdag 18 Chesjwan van het jaar 5652. T.N.Ts.B.H. 
136029542 - Jehoeda Samuel (-1894) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust de vooraanstaande heer Jehoeda, zoon van de geëerde heer Sjmoe’eel. Hij overleed op donderdag 10 van de maand Siwan in het jaar 5654 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029643 - David Cohen (1806-1893)
- Geertruida de Wit (1814-1894)
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een oprecht en betrouwbaar man, de geëerde heer David, zoon van de geëerde heer Jehoeda K-Ts. Hij stierf aan de vooravond van vrijdag, de dag voor de heilige sabbat 22 Kislew van het jaar 5654 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
Hier rust en zijn vrouw Gutrath, dochter van de geëerde heer Eli’ezer. Zij stierf aan de vooravond van de heilige sabbat 28 Teveet
van het jaar 5654 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
 
136029744 - Barend Franken (1823-1894) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust de geëerde heer Baroech, zoon van de geëerde heer Menachem. Hij stierf op de dag van de heilige sabbat 22 van de maand Niesan van het jaar 5654 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136029945 - Marjanne Oppenheimer (1814-1894) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen “Mirjam stierf daar en werd daar begraven.” Hier rust een vrouw, oprecht in haar daden, de kroon van haar man en haar kinderen. Bijna 80 jaar waren de dagen van haar leven. Dit is mevrouw Mirjam, vrouw van Jitschak HaLevi van het huis Leviticus, overleden in goede naam op 7 Ijar 5654 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H.
 
136030046 - Estella van Rees (1880-1895) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een meisje van vijftien jaar en haar naam Ester Gelle van Rees. Zij overleed op de dag van de heilige sabbat en werd begraven op maandag 4 Siwan 5655 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136030147 - Rachel Hertzberger (1795-1880) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust mevrouw Rachel, dochter van Menachem, vrouw van de geëerde heer Jisra’eel, zoon van Mosje HaLevi, die naar haar eeuwigheid ging op woensdag 5 Niesan in het jaar 5640 volgens de kleine telling. N.T.Ts.B.H.
 
136030248 - Clara Hertzberger (1804-1871) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een ijverige vrouw, mevrouw Keila, dochter van de geëerde Menachem, vrouw van de geëerde heer Jitschak, zoon van de geëerde heer Jehoeda HaCohen. Zij ging naar haar eeuwigheid op donderdag 28 Eloel van het jaar 5631 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136030449 - Veronica (Feronika) Cohen (1803-1878) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: -- Een oprechte vrouw -- Zij vreesde God en omgordde haar lendenen en naar de nooddruftige breidde zij haar handen uit. Kroon van haar huis en heerlijkheid van haar kinderen. Op een effen baan stonden haar voeten. Haar weg was aangenaam voor allen die haar kenden. Dit is mevrouw Jochčvčd Fratche, dochter van de geëerde heer Ja’akov K-Ts, vrouw van Sjim’on K-Ts. Zij werd geboren op 12 Sjevat 5563 volgens de kleine telling en ging naar haar eeuwigheid in goede naam na het uitgaan van Roosj HaSjana van het jaar 5639 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
136030550 - Silo Lion (1821-1877) Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een man, oprecht in zijn vrijgevigheid, die de weg der goeden bewandelde. Al zijn daden deed hij naar vermogen. Zo was zijn ziel gehecht aan oprechtheid. Zijn lichaam zal in de aarde slapen en zijn ziel is voor de Hof van Eden welgevallig. Dit is Jehosjoea, zoon van Joseef. Hij overleed en werd begraven in goede naam op donderdag 9 Adar 5637 volgens de kleine telling. T.N.Ts.B.H. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies