Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:Schoolstraat Schraard

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1187594SCHRAARD051 - Ype Bouke de Haas (1895-1977)
- Fokeltje Hannema (1900-1951)
 
1187595SCHRAARD052 - Doutje B. Jansen (1865-1950)
- Cornelis IJ. de Haas (1864-1929)
 
1187596SCHRAARD053 - Femmy Strikwerda (1953-1987)  
1187597SCHRAARD054 - Thijs Strikwerda (1928-1987)  
1187598SCHRAARD055 - Berend Miedema (1929-1993)  
1187599SCHRAARD056 - Jelte P. Strikwerda (1893-1924)
- Ruurdje A. van der Woude (1896-1983)
 
1187600SCHRAARD057 - Hendrik Jorritsma (1938-1957)
- Grietje Admiraal (1909-1972)
- Andries Jorritsma (1909-1974)
 
1187601SCHRAARD058 - Folkert Boersma (1925-2006)  
1187602SCHRAARD059 - Anne Bosma (1923-2004)
- Sijke Brandsma (1929-2011)
 
1187603SCHRAARD060 - Gosse J. Hofstra (1896-1965)
- Trijntje Ybema (1900-1993)
 
1187701SCHRAARD061 - Hendrik S. Runia (1869-1946)
- Froukje Strop (1875-1955)
 
1187702SCHRAARD062 - Johannes Runia (1899-1968)
- Trijntje Runia (1919-2003)
 
1187703SCHRAARD063 - Froukjen Tigchelaar (1915-1994)
- Hendrik Westra (1908-1976)
 
1187704SCHRAARD064 - Pieter Kamstra (1880-1962)
- Trijntje Vermeer (1885-1978)
 
1187705SCHRAARD065 - Klaaske J. v.d. Akker (1878-1947)
- Romke Abes Wiersma (1875-1937)
 
1187706SCHRAARD066 - Hinke Sijbrens Zijsling (1849-1923)
- Abe Lijkles Wiersma (1844-1911)
 
1187707SCHRAARD067 - Hotske Bajema (1891-1955)
- Jeltje Lykles Wiersma (1853-1912)
- Romkje Notten (1884-1919)
- Romkje Notten (1881-1882)
- Diederik Theodorus Notten (1882-1952)
 
1187708SCHRAARD068 - Abe M. Brandsma (1857-1946)  
1187709SCHRAARD069 - Meinte A. Brandsma (-1905)  
1187710SCHRAARD070 - Dirk Brinksma (1918-1978)
- Sjoukje Brandsma (1920-2000)
 
1187804SCHRAARD071 - Eise Douna (1924-1980)
- Aagje Hofstra (1926-1969)
 
1187805SCHRAARD072 - Epkjen Rienstra (1906-1993)  
1187806SCHRAARD073 - Jetze Jan Idzenga (1903-1981)  
1187807SCHRAARD074 - Hinke Boukes Jansen (1864-1925)
- Geertje Elgersma (1889-1963)
 
1187808SCHRAARD075 - Sijbren Annes Elgersma (1862-1936)
- Gosse Reinsma (1883-1963)
 
1187809SCHRAARD076 - Jan Hofstra (1924-2004)
- Aaltje de Jong (1928-2015)
 
1187810SCHRAARD077 - Ynskje Schuil (1887-1968)
- Anna Wiersma (1910-1979)
- S.A. Wiersma (1877-1938)
- Sjoerd Nauta (1908-1984)
 
1187811SCHRAARD078 - Ulbe Bijlsma (1896-1964)
- Elisabeth Hofing (1899-1986)
 
1187812SCHRAARD079 - Jan Bijlsma (1923-1972)  
1187813SCHRAARD080 - Tjeerd Wispelwey (1891-1946)
- Tjeerd Sjoerd Boersma (1941-2010)
- Riemke Terpstra (1888-1973)
 
1187899SCHRAARD081 - Trijntje B. Runia (1873-1939)
- Dirk T. Westra (1868-1910)
 
1187900SCHRAARD082 - Pierkje de Koning (1912-1998)  
1187901SCHRAARD083 - Reinder Burghgraef (1913-1995)
- Afke Wiersma (1905-1996)
 
1187902SCHRAARD084 - Jacob H. Breimer (1898-1950)
- Tetje L. Wiersma (1900-1952)
- Trijntje v.d. Meulen (1930-2002)
- Hinke Y. Kooistra (1867-1935)
 
1187903SCHRAARD085 - Griet Postma (1961-2012)  
1187904SCHRAARD086 - Janke Boersma (1885-1978)  
1187905SCHRAARD087 - Anna Hofstra (1922-2012)
- Coenraad Bruinsma (1921-1960)
 
1187906SCHRAARD088 - Wijtske Hotske de Boer (1963-1964)  
1187907SCHRAARD089 - IJtje IJ. Jansen (1900-1920)
- Anne Elgersma (1938-1939)
- Gerbrig Elgersma (1925-1999)
- IJtje Elgersma (1928-1928)
- IJpe F. Elgersma (1933-1951)
- Sjoerdtje Jansen (1902-1983)
- Levenloos geboren Elgersma (1931-1931)
 
1187908SCHRAARD090 - Hotze Nauta (1909-1995)
- Maria P.H. Hooimeyer (1912-1998)
 
1187994SCHRAARD091 - R. Politiek (1870-1960)
- G. Feenstra (1873-1960)
 
1187995SCHRAARD092 - Jan Bakker (1907-1974)
- Antje Meester (1901-1977)
 
1187996SCHRAARD093 - Wijke Burghgraef (1904-1982)
- Gerrit Terpstra (1902-1976)
 
1187997SCHRAARD094 - Sijbren Nauta (1876-1942)
- Griet Nauta (1915-1997)
- Wijpkje Rusticus (1875-1942)
 
1187998SCHRAARD095 - Joukje Wiersma (1890-1986)
- Fetze Nauta (1875-1957)
 
1187999SCHRAARD096 - Joukje Akke (1923-1925)
- Baukje Nettinga (1884-1969)
- Broer Burghgraef (1924-2016)
- Age Broers Burghgraef (1882-1930)
 
1188000SCHRAARD097 - Nolle Wiepke Brandsma (1925-2000)  
1188001SCHRAARD098 - Jattske D. Reitsma (1869-1933)
- Douwe Sjoukes IJntema (1867-1952)
 
1188002SCHRAARD099 - Sytze Douwes Reitsma (1896-1973)
- Pietje Dijkstra (1904-1998)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact