Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Herinrichting gedeelte begraafplaats Nuth - 11-12-2017

NUTH - Op de begraafplaats Nuth gaat de gemeente een gedeelte van de oude begraafplaats “Slagboomsweg” opnieuw inrichten. Oude en vervallen graven waarop geen rechten meer rusten worden verwijderd. Deze vrije ruimte wordt als gazon afgewerkt en een aantal paden wordt beklinkerd. Het betreft de vakken Slagboomsweg E,F,G en H (zie situatieschets).

Begraafplaats Slagboomsweg, vakken E, F, G en H

Door de herinrichting worden de paden beter toegankelijk, wordt de begraafplaats makkelijker te onderhouden en ontstaat er een verzorgder beeld.

De werkzaamheden zullen in januari 2018 starten en, afhankelijk van de weersomstandigheden, 4-6 weken duren.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij trachten de overlast tot een minimum te beperken.

Indien uw vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Nuth tel. 14045 of emailadres gemeente@nuth.nl

met vriendelijke groeten
College van burgemeester en wethouders van Nuth
namens dezen,
dhr. Fons Heuts
Portefeuillehouder Gemeenschapshuizen en bijzondere projecten


Man neemt beeld mee van begraafplaats, want in Iran is dat normaal - 2-12-2017

DIEMEN - Een man wandelt in juli 2016 rond op een begraafplaats te Diemen en stuit op een koperkleurig beeldje. U las de titel reeds en weet dan dat het besluit volgt om het gevonden voorwerp mee naar huis te nemen. Hoe het kan kan het, maar de politie is succesvol en weet de man op te pakken. Die verklaart in hoger beroep bij het Hof te Amsterdam onschuldig te zijn: het beeld stond niet op een graf en was oud, vies en roestig. Dus kan je ervan uitgaan dat het beeld niemand toebehoorde en dan mag je spullen toe-eigenen, gelijk men een een versleten tennisbal bij het grofvuil vindt en aan de hond geeft. Bovendien, dat is het tweede deel van het pleidooi, gelden in Iran andere regels op begraafplaatsen dan in Nederland. Daar kan elk grafornament dat niet nagelvast met grafzerken is verbonden gewoon in eigen zak worden gestoken. Weten we niet of de man Pers is, een rechtsvergelijkend onderzoek heeft gedaan naar regelgeving inzake begraafplaatsen all over the world of beide. De rechter toont in ieder geval weinig begrip: 'de begraafplaats is een voldoende afgesloten terrein met een zeer uitgesproken bestemming waarvan niet waarschijnlijk is dat mensen daar komen om spullen weg te gooien', daarnaast heeft de verdachte 'verklaard dat hij zich bewust was van het bijzondere karakter van een begraafplaats'. Door aldus te handelen, zegt de rechter, 'heeft de verdachte geen respect getoond voor de overledenen en hun nabestaanden. Het creëert een maatschappelijk gevoel van groot onbehagen als zelfs een begraafplaats niet gevrijwaard is van criminele activiteiten'. Daarom die torenhoge straf: €300 boete met €50 aftrek voor per in voorarrest doorgebrachte dag.
Zie Uitspraak
Tiel wil inwoners met aanbiedingen naar begraafplaats lokken - 20-11-2017

TIEL - Om begraafplaatsen in de stad te behouden, gaat Tiel de asbestemming hierop veel aantrekkelijker maken. Zo wordt het honderden euro's goedkoper.

Naast een urnenwand en strooiveld komen er op de Tielse begraafplaatsen meer mogelijkheden om nabestaanden die zijn gecremeerd te herdenken, zoals een urnentuin met groen en kunstwerken of zogenoemde urnamenten: kunstwerkjes waarin de as bewaard wordt.

Flexibel
Daarbij wordt het fors goedkoper om van deze plekken gebruik te maken en wordt de gemeente flexibeler in de termijnen waarvoor je kunt kiezen, zowel bij asbestemming als bij graven.

Achterliggende reden is dat steeds minder mensen begraven worden. In Tiel kiest circa 70 procent van de mensen voor crematie. Maar een heel klein deel van hen kiest echter voor een plek op een van de begraafplaatsen. Het is voor het behoud van die begraafplaatsen volgens de gemeente van groot belang dat meer mensen voor deze manier van asbestemming kiezen.

Termijnen
Voor alle asbestemmingen wordt het vanaf 2018 mogelijk om te kiezen voor een termijn van 5, 10 en 20 jaar. Momenteel kan er alleen voor de laatste twee gekozen worden. In andere gemeenten blijkt dat er behoefte is aan de korte, goedkopere termijn. Het verstrooien en een particuliere gedenkplaats voor vijf jaar kost 375 euro. Momenteel is dat alleen voor tien jaar mogelijk à 925 euro. Dit kost vanaf 2018 300 euro minder.

Ook plekken in de urnen-nissen worden honderden euro's goedkoper. Zo betalen mensen voor een kleine plek voor 20 jaar nu 2.275 euro, straks is dat 1.425 euro. Een grote plek voor deze termijn kost nu 3.075 euro, straks 1.825.
Lagere leges voor trouwen en begraven in Molenwaard - 9-11-2017

MOLENWAARD • De gemeente Molenwaard gaat de leges voor trouwen en begraven met 5 procent verlagen.

De SGP diende daarvoor dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in die steun kreeg van CDA, CU en PvdA. De SGP constateert in de motie dat er in Molenwaard sprake is van hoge belastingdruk, met name voor het begraven en het afsluiten van huwelijken. Bovendien hanteert fusiepartner Giessenlanden voor deze diensten leges die 10 procent lager liggen.

Crematie

Ook de tarieven in andere omliggende gemeenten zijn lager. Een afweging voor de SGP is ook dat begraven financieel niet onaantrekkelijker moet zijn dan crematie.
Voorloper opnieuw ingevoerd! - 1-11-2017

De gemeente Papendrecht gaat met ingang van 1 november voorlopen op de begraafplaats invoeren.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van diverse uitvaartondernemers in vervulling. Men hoeft niet meer van tevoren te komen kijken waar het betreffende graf is en hoe men daar dan moet komen met de kans verkeerd te lopen.

Vanaf bovengenoemde datum zullen de uitvaartondernemers dus ontvangen en begeleidt worden door één van de medewerkers die als gastheer namens de gemeente zal fungeren.

Wat mag de uitvaartondernemer van de voorloper verwachten:

- Het ontvangen van de rouwstoet bij de ingang van de begraafplaats, of bij de deuren van de aula naar de begraafplaats.
- Het in ontvangst nemen en controleren van de wettelijke papieren.
- De rouwstoet begeleiden naar het graf.
- Er voor zorgen dat de kist met de overledene op correcte wijze op de graflift wordt gezet.
- Er voor zorgen dat de kist na aanwijzing van de uitvaartleider tot de juiste diepte daalt (indien gewenst)
- Begeleiden van de belangstellenden naar de uitgang of de koffiekamer.
- Er zijn voor eventuele calamiteiten.

We hopen op deze manier de service en dienstverlening op de begraafplaats verder te verhogen.
Begraafplaats Leersum: Te ruimen graven 2017 - 28-10-2017

LEERSUM - De volgende graven worden in 2017 geruimd

Grafnummers:
20-018 20-N-173 30-N-088
10-N-035 20-N-174 30-N-089
10-N-045 20-N-177 30-N-093
20-N-008 20-N-180 30-N-097
20-N-073 20-P-003
Begraafplaats Amerongen: Te ruimen graven 2017. - 28-10-2017

AMERONGEN - De volgende graven worden in 2017 geruimd:

Grafnummers:
NAB-A I-18 NAB-N-276
NAB-N-120 NAB-N-282
NAB-N-185 NAB-N-285
NAB-N-263 NAB-N-287
NAB-N-270 NAB-N-291
NAB-N-274 NAB-N-294
Begraafplaats Maarn: Te ruimen graven 2017 - 28-10-2017

MAARN - De volgende graven worden in 2017 geruimd:

Grafnummers: K-032 K-035 K-036 K-038 K-044
De gemeente is voornemens om 2018 algemene graven te gaan ruimen. - 27-9-2017

RHOON - Algemene Begraafplaats

De gemeente is voornemens om in 2018 algemene graven te gaan ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.
Het gaat hierbij om de algemene graven met nummers:
223A t/m 223K; 224A t/m 224k; 225A t/m 225B; 226A t/m 226E

Voor meer informatie kunt u tijdens kanttooruren bellen naar 010-5061727.

Bron: Gemeente Albrandswaard
Graven ruimen begraafplaats Heistraat ligt niet gevoelig - 26-9-2017

SPRANG-CAPELLE - De gemeente Waalwijk is van plan om 317 graven op de begraafplaats aan de Heistraat in Sprang-Capelle te ruimen. Gevoelige materie? Dat viel alleszins mee, zo bleek tijdens een informatieavond.

Volgens wethouder Jan van Groos is het noodzakelijk om te gaan ruimen. ,,We moeten plaats creëren voor nieuwe graven, anders is de begraafplaats in 2018 of 2019 vol." De optie om grond aan te kopen om de graven te ontzien, wordt niet gelicht. ,,Meer grond betekent nog meer kosten. En de kosten zijn voor de gemeente al hoog, want die worden maar voor de helft gedekt door de grafrechten die de nabestaanden betalen." Met het ruimen van de graven kan ook de begraafplaats worden heringericht. Van Groos: ,,De paden worden opgeknapt en er komt nieuwe beplanting." Aannemer Verhagen gaat alle werkzaamheden uitvoeren. Op 4 juni 2018 wordt daarmee gestart; op 24 november wordt het werk opgeleverd.
Na de pauze konden er vragen worden gesteld. Slechts twaalf formulieren werden ingevuld. Emoties speelden in die vragen maar amper een rol. Zo wilde iemand weten of nabestaanden bij het ruimen van een graf bij mochten zijn. Gerrit Verhagen: ,,Wettelijk mag het niet. Soms maken we een uitzondering. Liever niet, je kunt er last van krijgen. Bijvoorbeeld als de lijkvertering niet goed is verlopen."

bron: bd.nl
Gemeente gaat graven ruimen van ruim 20 jaar oud - 28-7-2017

In oktober 2017 ruimt de gemeente Alblasserdam algemene graven die meer dan 20 jaar geleden zijn uitgegeven.

ALBLASSERDAM - De stoffelijke resten worden overgebracht naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen ook aangeven dat ze willen herbegraven of cremeren. Het ruimen van de graven gebeurt door een deskundig bedrijf. Het gaat om de volgende graven: Vak L, lijn 6, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 11 februari 1995 tot en met 6 april 1996 en Vak L, lijn 5, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 9 april 1996 tot en met 11 juni 1997.

De exacte datums in oktober waarop geruimd wordt komen op het publicatiebord bij de ingang. De begraafplaats is op die dagen gesloten tussen 7.00 en 16.00 uur. Na 16.00 uur is de begraafplaats open tot zonsondergang. De te ruimen grafvakken zijn de hele periode afgeschermd. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Bent u nabestaande en wilt u de grafsteen of andere voorwerpen ophalen? Maak dan vóór 30 september een afspraak met onze beheerder via telefoonnummer 06-23748676. De vaste beplanting heeft de gemeente al verwijderd bij de renovatie van de paden. Herbegraven op de Oude Torenhof is mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven voor herbegraven, grafrecht, bijdrage onderhoud en gedenktekens.

Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Dit moet voor 22 september 2017 bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend zijn. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats. De gemeente heeft zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief gestuurd over de ruiming.

Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met de gemeente op via gemeente@alblasserdam.nl, per brief naar postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of vanaf 24 augustus via telefoonnummer 14078.
Ruimen graven Krimpen aan den IJssel - 4-7-2017

RUIMEN
De capaciteit van de Krimpense begraafplaatsen staat onder druk. Over een paar jaar verwachten we een tekort aan graven. We vinden het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst hun overledenen dierbaren kunnen begraven in Krimpen aan den IJssel. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 het besluit genomen om graven -die daarvoor in aanmerking komen- te gaan ruimen. Medio het derde kwartaal van 2016 wordt gestart op de begraafplaats Waalhoven.
Welke graven worden geruimd?
De graven op Waalhoven die in aanmerking komen voor ruiming zijn algemene graven waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken. Ook ruimen we particuliere graven en urnengraven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan. Hierna worden graven op de begraafplaats IJsseldijk geruimd.
In totaal gaat het om 412 algemene graven, 169 particuliere graven waarvan afstand is gedaan en 4 particuliere urnengraven. De lijsten met grafnummers hangen ter inzage op de informatieborden op de begraafplaats Waalhoven. De lijsten liggen ook ter inzage in het raadhuis en zijn digitaal te raadplegen op deze pagina, onder het kopje 'documenten'. Op de Gemeente Site

Ruimen graven Almelo - 4-7-2017

Ruiming graven
De begraafplaats kampt met een tekort aan grafruimte. Ondanks de uitbreiding in 2015 is het noodzakelijk om nog meer ruimte te realiseren. Dit is mogelijk door oude graven, waarop geen actuele grafrechten meer rusten, te ruimen. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst geen uitbreiding van de begraafplaats meer hoeft plaats te vinden. Het gaat hierbij om graven waarvan de grafrechten zijn uitgegeven tussen 1971 en 1984 en waarvan de rechthebbenden zijn overleden. De nabestaanden hebben geen belangstelling voor het overschrijven van de grafrechten.
De lijst met te ruimen graven vind U hier

Werkzaamheden begraafplaats Scheldestraat - 18-5-2017

De komende twee jaar staan er diverse werkzaamheden gepland op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting. Wanneer grafmonumenten rechtgezet moeten worden, wordt vooraf eerst een foto gemaakt, zodat alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Deze werkzaamheden duren maximaal een halve dag. Grafbeplanting wordt zorgvuldig terug geplant.

Planning
Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar. De aannemer zal zorgvuldig en respectvol te werk gaan, hier worden duidelijke afspraken over gemaakt. Tijdens begrafenissen wordt niet gewerkt. Tijdens rouwdiensten in de aula gaan de werkzaamheden wel door, mits deze geen overlast veroorzaken.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er woensdagavond 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in de aula op de begraafplaats. Hier kunt u binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Tijdens deze avond worden uw eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord. Wethouder Vermaat is ook aanwezig en onthult rond 19.30 uur het infobord met daarop het nieuwe ontwerp van de begraafplaats. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan vooraf aan bij Anné Plaisier via e-mailadres a.plaisier@bar-organisatie.nl . Ook voorafgaand aan de informatieavond kunt u met hem contact opnemen als u vragen heeft. Dit kan via e-mail of via telefoonnummer 14 0180.

bron: barendrechtsdagblad.nl
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp - 24-1-2017

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 12 januari 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.ODBegraafplaats-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is gelegen achter Dirkdoensweg 19-35 in Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe begraafplaats. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een regel waarmee het aantal plechtigheden dat per dag mag plaatsvinden geregeld wordt.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 25 januari 2017 tot en met 7 maart 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:


belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.
Ruimen van algemene graven - 10-6-2016

De gemeenteraad van Molenwaard heeft besloten om graven waar geen inkomsten meer tegenover staan te gaan ruimen. De reden voor dit besluit is dat anders bepaalde begraafplaatsen gesloten moeten worden wegens ruimtegebrek en begraven in Molenwaard onverantwoord duur wordt.
Gefaseerd

Het ruimen van deze graven vindt gefaseerd in drie jaar plaats. Als eerste worden gedeelten van de algemene begraafplaatsen in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden oud en nieuw geruimd en heringericht. Het betreft algemene graven ouder dan 10 jaar en particuliere graven waarvan het grafrecht vervallen verklaard is. De historische graven en graven met een opvallende grafbedekking worden uitgesloten van het ruimen. Het ruimen van de graven vindt plaats medio juni 2017.

De te ruimen graven worden kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de graven en op het hek van de begraafplaats zal een plattegrond hangen met daarop aangegeven de te ruimen graven.

Op- en herbegraven
Er is een mogelijkheid om de stoffelijke resten van uw dierbare te laten opgraven en herbegraven in een nieuw of bestaand particulier graf of te laten cremeren. Wordt hier niet voor gekozen wordt dan worden de stoffelijke resten begraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst.

Grafbedekking
Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.
Ruimen van particuliere graven

Gelijktijdig met de algemene graven worden ook een aantal particuliere graven geruimd waarvan het college het recht vervallen heeft verklaard op 6 juni 2016. Dit recht is vervallen omdat na aanschrijvingen en een bordje bij het graf: het recht niet is verlengd; afstand is gedaan van het recht; het recht na overlijden van de rechthebbende niet tijdig is overgeschreven of de rechthebbende niet meer te traceren is.

Voor de particuliere graven gaat het om de volgende nummers:
op de algemene begraafplaats in Ottoland; oudE-1, oudE-5, oudE-8, oudE-19, oudE-23, oudE-27, oudE-31, oudE-37,oudE-38a, oudE-43, oudE-52, oudE-58, oudE-64 oudE-100 en 26.

Bezwaar
Een belanghebbende kan bezwaar indienen tegen het vervallen verklaren van het grafrecht op een particulier graf binnen 6 weken na publicatie van dit persbericht en alsnog het graf op naam zetten, onder vermelding van de relatie tot de overledene. Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur via www.gemeentemolenwaard.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezwaar kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Wordt er geen bezwaar aangetekend dan wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten begraven in het verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Grafbedekking

Als er bezwaar gemaakt wordt, dan gaan we er vanuit dat u de grafbedekking wilt behouden dan is hiervoor geen actie nodig. Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.

Informatie
Heeft u over het bovenstaande geen brief heeft ontvangen, en u heeft vragen, een wens of twijfelt u of het graf uw dierbare geruimd gaat worden, dan kunt u altijd bellen met mevr. Van der Wulp, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 0184.

U kunt ook een mail sturen naar begrafenis@gemeentemolenwaard.nl of een brief sturen naar Gemeente Molenwaard, t.a.v. begraafplaatsenadministratie, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Graag met vermelding van de begraafplaats en het grafnummer.
Dubbeldam- Opheffing Algemene graven - 12-4-2016

De directeur van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de ultgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven:

Gemeentelijke begraafplaats Zuidendijk, Zuidendijk 270 te Dordrecht

Veld E, rij S, grafnummer 60 t/m 73 (vervallen na 31—8-2016)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 8-9-2000 t/m 31-8-2001

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 september 2016 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mall Essenhof@Dordrecht.nl

Dordrecht, 30-11-2015

P. (Pauline) Harmsen
Directeur Essenhof
opheffing Algemene graven - 30-11-2015

De directeur van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de ultgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.
In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven:

Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht

Veld U, rij 2, grafnummer 124 t/m rij 3, grafnummer 64 (vervallen na 28—8-2016)
Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 19-8-2000 t/m 28-8-2001

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 september 2016 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mall Essenhof@Dordrecht.nl

Dordrecht, 30-11-2015

P. (Pauline) Harmsen
Directeur Essenhof
Opnieuw grafrecht verkrijgen - 2-12-2017

LANGEDIJK - Op de openbare begraafplaatsen in Langedijk liggen enkele honderden graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, maar die vaak wel in stand worden gehouden door nabestaanden.

De leges zijn echter bedoeld voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid: het is oneerlijk tegenover nabestaanden die wel grafrechten betalen. Daarom geeft gemeente Langedijk nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten voor deze graven te verkrijgen.

Vanuit de bevolking werd de gemeente geattendeerd op deze vorm van rechtsongelijkheid. Graven waarvoor geen leges meer worden betaald, worden toch in stand gehouden en ook grafmonumenten worden niet verwijderd. Tegelijkertijd is de ruimte op de begraafplaatsen beperkt. Vooral bij de Allemanskerk, de Kooger Kerk en aan de Kerklaan raken de begraafplaatsen vol.

Nieuwe werkwijze
Het college heeft daarom besloten om een nieuwe werkwijze te hanteren voor het beheer van de algemene begraafplaatsen. De gemeente wil de graven waarvoor geen leges meer wordt betaald, vrijgeven voor hergebruik. Als een graf vrijkomt, vervalt het recht hiervan aan de gemeente. Dat geeft op termijn de mogelijkheid het graf te ruimen. Zo komt er weer ruimte op de begraafplaatsen. Omdat het college de typerende, rustieke begraafplaatssfeer wil behouden, wordt een graf alleen geruimd als dit nodig is voor hergebruik of als er sprake is van verwaarlozing.

Hoe gaan we te werk?
Gemeente Langedijk wil zorgvuldig omgaan met de graven. Daarom krijgen nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten te verkrijgen. Om iedere belanghebbende op de hoogte te brengen, komt bij elk graf waarvoor geen grafrechten worden betaald een klein bordje te staan. Dit bordje verwijst naar een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats, waarop de graven genummerd staan aangegeven.
Als u als nabestaande (opnieuw) huurrechten wilt verkrijgen voor het desbetreffende graf, kunt u dit kenbaar maken via dhr. N. Blom. De gemeente neemt dan contact met u op.
Als nabestaande heeft u de mogelijkheid om alsnog iets met het graf te doen. Bijvoorbeeld de stoffelijke resten herbegraven of cremeren, opnieuw het grafrecht vestigen of het grafmonument ophalen. Als een jaar na bekendmaking voor het graf geen grafrecht wordt aangevraagd, komt het graf te vervallen aan de gemeente en komt het weer beschikbaar voor hergebruik.
Al een paar jaar maken vrijwilligers vervallen graven schoon - 22-11-2017

APELDOORN - Al voor het 8e jaar maken gemiddeld 15 vrijwilligers elke woensdagmiddag bij mooi weer graven schoon op de historische begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn. Het is een uitdaging en verrassing dat er een grafsteen onder een dikke laag mos verscholen weer zichtbaar wordt gemaakt. Soms zijn stenen met de tekst naar beneden omgevallen en overwoekerd. Oude graven worden schoongemaakt, opgeknapt, glasplaten gelijmd, graftrommels gerestaureerd. Van ruim 300 zerken zijn de teksten geschilderd en tientallen hekwerken zijn van nieuwe verf voorzien. Het betreft voornamelijk onbeheerde graven. De werkzaamheden gaan in overleg met de gemeentelijke beheerder. De kosten worden gedekt door de gemeente, sponsoren en enkele donaties. De vrijwilligers zijn erg betrokken bij de begraafplaats en ieder heeft zijn eigen verhaal bij datgene wat hij of zij doet. Als blijk van waardering biedt de gemeente Apeldoorn de vrijwilligers een etentje aan.
Bekijk het activiteiten verslag op de website.
Informatie over vrijwilligerswerk e-mail: andreasstaal@gmail.com en ljhkaal@hetnet.nl


Eén keer betalen voor 2-in-1-graf - 11-11-2017

Dat in een graf plek is voor twee overledenen, betekent nog niet dat de gemeente dubbele onderhoudskosten mag rekenen.

Zo luidt de mondelinge uitspraak van Rechtbank Gelderland in een zaak waarbij de gemeente Oldebroek twee keer €950 aan onderhoudskosten in rekening heeft gebracht, voor grafruimtes 000 en 001. Deze grafruimtes bevinden zich echter in één graf, daarom vindt de eiseres dubbele onderhoudskosten niet terecht.

Volgens de gemeente zijn de dubbele onderhoudskosten wel terecht in rekening gebracht, omdat deze ook betrekking hebben op het onderhoud van de hele begraafplaats. Dat staat ook beschreven in de verordening met betrekking op de begraafplaatsen binnen de gemeente.

De rechtbank oordeelt echter dat de eiseres niet per se iets merkt, laat staan twee keer zoveel, van het algemene onderhoud aan de begraafplaats. De dubbele onderhoudskosten zijn daarom onterecht. De gemeente moet de aanslag verminderen.


Al 1.251.915 monumenten on-line! - 18-12-2017 23:11:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.251.915 grafmonumenten, 2.347 begraafplaatsen, 1.917.813 personen, 9.051 monitorrecords, 458 vrijwilligers en 23.421 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (10124x), Jansen (9529x), de Vries (8615x), Bakker (7701x), Visser (7041x), van Dijk (6793x), Janssen (5976x), van den Berg (5906x), Smit (5441x), Bos (5238x), de Boer (5193x), Meijer (5098x), de Groot (4798x), Mulder (4695x), Vos (4398x), Dekker (4097x), Brouwer (3817x), Peters (2949x), Hendriks (2937x), van Leeuwen (2923x).Kok (2893x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
's GravenmoerBegraafplaats1
AlvernaBegraafplaats1
AmsterdamBegraafplaats De Nieuwe Ooster44
ArnhemBegraafplaats Moscowa1
AssenNoorderbegraafplaats1
BennebroekNH Kerkhof1
BorculoBegraafplaats Deugenweerd1
BuurmalsenAlgemene Begraafplaats 1
DordrechtAlgemene Begraafplaats Essenhof1
EastereinKerkhof NH Kerk1
EibergenAlgemene Begraafplaats3
ElburgBegraafplaats Burchtstraat1
GeesterenBegraafplaats1
GeldermalsenAlgemene Begraafplaats9
Gellik (B)Begraafplaats15
Gerdingen (B)begraafplaats23
Groot-AmmersAlgemene Begraafplaats343
Groot-AmmersGraven in en om de Kerk1
HaarlemRK Begraafplaats Sint Jozef1
HarderwijkBegraafplaats Oostergaarde2
Hazerswoude-DorpAlgemene Begraafplaats1
HeerlenBegraafplaats Akerstraat1
HeezeNatuurbegraafplaats Schoorsveld5
HeinoRK Begraafplaats1
HillegomAlgemene Begraafplaats4
HorssenRK Begraafplaats6
KnegselHH. Monulphus & Gondulphus Parochie1
Koudekerk aan den RijnAlgemene Begraafplaats17
Lanaken (B)Begraafplaats Lanaken (B)35
LeerdamAlgemene Begraafplaats1
LeersumOude Algemene Begraafplaats17
LeusdenRK Kerkhof1
MaarnAlgemene Begraafplaats1
MarkeloAlgemene Begraafplaats & Oorlogsgraven1
NeedeBegraafplaats Drostenkamp3
Nieuw-VennepAlgemene Begraafplaats Taxushof1
Nieuwe PekelaHervormde Begraafplaats1
NieuwegeinAlgemene Begraafplaats Noorderveld1
OostvoorneBegraafplaats1
OssBegraafplaats Gerardus Majella, H. Geestparochie1
OudewaterBegraafplaats47
RotterdamBegraafplaats Charlois1
RuurloBegraafplaats3
Sittard(British) War Cemetery1
Smeermaas (B)Begraafplaats2
SpijkBegraafplaats Spijk10
SteenbergenAlgemene/R.K. Begraafplaats12
TilburgBegraafplaats St. Petrus Donders15
UrkOude Begraafplaats Kerkje aan de Zee4
UrkVissersmomument Urk3
VordenBegraafplaats1
WoudenbergAlgemene Begraafplaats2
ZoelenZerken NH Kerk1
ZuidhornOude Begraafplaats1
ZutphenOude Begraafplaats1
 Totaal:656


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51240.489
200727.01067.499
200834.022101.521
200954.461155.982
201093.040249.022
2011122.753371.775
201287.579459.354
2013110.385569.739
2014162.701732.440
2015268.0661.000.506
2016132.8911.133.397
2017118.5181.251.915
Ruimen van graven Zevenhuizen - 4-7-2017

In verband met de benodigde capaciteit, zal de gemeente de algemene én koopgraven waarvan de termijn is verstreken, gaan ruimen op diverse begraafplaatsen in Zuidplas.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar u kunt deze bij de ruiming ook apart laten houden. U heeft dan de keuze om de stoffelijke resten opnieuw te laten begraven of cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Grafrust termijn
De wet kent een grafrust termijn van 10 jaar. Pas ná die termijn mag een algemeen graf worden geruimd. Algemene graven die zijn uitgegeven voor 15 jaar, worden nooit binnen 15 jaar geruimd. De stoffelijke resten van de overledenen worden herbegraven op een apart deel van de begraafplaats. Dit deel is afgesloten voor publiek.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij cluster begraafplaats administratie via begraafplaats@zuidplas.nl of via (0180) 330 300 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Aankondiging ruimen graven
Vanaf tweede helft van juni 2017 start de gemeente met het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Zevenhuizen.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Het gedeelte waar de ruimingen plaatsvinden is met schotten afgesloten. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2017 afgerond.


In het document "Ruiming begraafplaats Zevenhuizen juni 2017' vindt u een overzicht met grafnummers van de graven die geruimd gaan worden, waarvan de termijn tot en met 2015 verlopen is. Contactpersonen, die in de begraafplaatsadministratie geregistreerd staan, zijn per brief geïnformeerd over de verlopen grafrust en de verschillende mogelijkheden. Bij graven, waarvan geen contactpersonen bekend zijn, staan informatiebordjes op de begraafplaats en zijn publicaties in de krant geplaatst.
Gemeente site Zuidplas


Stadsgids vindt graf van Groninger burgemeester - 13-6-2017

Er is in Groningen weinig dat herinnert aan oud-burgemeester De Savornin Lohman (1770-1833), maar nu is tenminste zijn graf teruggevonden.

Henk Bakker, zelfstandig stadsgids en specialist Zuiderbegraafplaats, gebruikt een stevige borstel om te kijken of de archieven kloppen.

Erg duidelijk is de zerk na het vegen nog steeds niet maar de letters zijn enigszins herkenbaar. Hier, op rij 6, ligt Maurits Adriaan de Savornin Lohman, geboren aan de Vismarkt, rechter, Heer van Zonnemaire en burgemeester van Groningen in 1819 en 1820.

Verrassingsvondst

Een verrassing. ,,Via via vroeg de familie of ik kon achterhalen of hier graven zijn en van wie. Ik probeer al een tijdje een compleet beeld te schetsen van dit vak op de begraafplaats. Er liggen ongeveer 300 mensen. Nooit gedacht dat er een burgemeester tussen zou liggen.’’

Die deelt het graf met zijn echtgenote rijksgravinne Frederika Louise Wilhelmina von Heiden- Reinesheim (1774-1848) en drie kinderen.

Familie

Zijn zoon H.W.A. en schoondochter F.I.H. de Ranitz liggen er vlak naast onder een even onleesbare steen. Bakker ontdekte op rij 5 onder gras een puntgave zerk. ,,De nabestaanden zijn gerechtigd om te kijken en een freule heeft dat met mijn hulp gedaan. Daarna hebben we dat graf weer afgedekt. De familie moet nu beslissen wat ermee gebeurt: naar boven halen of laten liggen.’’

In totaal vond Bakker twaalf namen van familieleden. De burgemeester deelde het ambt met Franciscus Cremers, Pieter Roelfzema en Jean François van Iddekinge, zoals gebruikelijk tussen 1256 en 1824.

Rondleidingen

Van Iddekinge (van de weg aan de westkant van de Hereweg) werd de eerste solo-burgemeester van Groningen. De Groningse De Savornin Lohmanlaan, aan de oostkant van de Hereweg, is zoals meer straten in die buurt vernoemd naar een Haags politicus: jonkheer Alexander Frederik (1837-1924). Hij was kleinzoon van de burgemeester en is wel in Groningen geboren maar niet begraven.

Bakker geeft in de zomermaanden drie rondleidingen op het kerkhof. De eerste is op 9 juli om 14 uur. Aanstaande zondag 18 juni geeft hij om 14 uur een excursie op begraafplaats Esserveld.

bron: http://www.dvhn.nl
Ruimen graven Binnenweg Zoetermeer - 12-5-2017

Ruimen graven Binnenweg

De gemeente Zoetermeer is voornemens om de algemenen graven binnen dit grafvak waarvan de grafrechten verlopen zijn, opnieuw uit te geven als eigen graven.

Het gaat hier om de volgende graven:

B 476 t/m B 488
B 517 t/m B 522
B 553
B 555 t/m B 565

Een jaar na plaatsing van deze borden worden de stenen van het graf afgehaald. In de periode daarna worden de graven opnieuw uitgegeven als eigen graven. Omdat de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn dient u zelf contact op te nemen met de gemeente via het hieronder vermelde telefoonnummer. Met u worden dan de mogelijkheden voor herbegraven besproken.
Dit voornemen tot ruimen zal ook in de lokale en regionale bladen gepubliceerd worden. De kindergraven en eigen graven op dit grafveld worden niet meegenomen in de ruiming. De gedenksteen of het monument kan door de nabestaanden worden opgehaald of deze komen te
vervallen aan de gemeente.

Ontbreken rechthebbende
Indien er geen rechthebbende contact heeft opgenomen wordt de steen afgehaald en bij hernieuwde uitgifte het graf geruimd. De steen wordt na afhalen nog een half jaar in bewaring gehouden.

Mevrouw M. Schenk
tel. 14079

Namens de medewerkers van de begraafplaats
R.M. Gillissen
Begraafplaats Soesterberg: Aflopende grafrechten - 21-12-2016

SOESTERBERG - Overzicht van particuliere graven en urnennissen waarvan het recht gaat verlopen in 2016. Aankondiging: De rechthebbenden van onderstaande graven/ urnennissen zijn inmiddels individueel aangeschreven, met het verzoek aan te geven of men het (graf)recht wenst te verlengen voor een periode van 10 jaar óf dat men afstand wenst te doen van het graf c.q. de urnennis.

Graf/urnennis Namen van overleden personen Datum afloop (graf)recht
UM 0 5 M.W. Rossewij-Hellemons 9 februari 2017
UM 0 9 T. bij 't Vuur 15 juli 2017
UM 0 16 H.A. Hinderks 22 juli 2017
UM 0 21 C.H. Korver 26 maart 2017
B 3 67 F.W.M. Arnoldus/J. van Boeijen 9 oktober 2017
X 5 143 M.A. van den Broek/J.A.C. Bodamèr/J.A.W.H. Nikujuluw 1 september 2017
Y 5 155 M. Hup 22 september 2017
B 7 212 A.J. ten Brink/A. van 't Hoenderdal 8 juli 2017
B 7 214 M. Bazuin/H. Aalders-Socala/H.C. Aalders 1 juni 2017
B 7 217 J. Apeldoorn 12 februari 2017
B 8 249 M.W. Kraaijenhagen/J. Kraaijenhagen 26 augustus 2017
B 8 269 H.B. de Bree/R.J. de Bree/J.C. van der Poel 19 januari 2017
B 8 270 R.A. Huisinga/M.J. van der Stelt 23 juli 2017
B 9 272 G.J. Rozeboom/G. van Smirren 30 september 2017
BX 11 333 G. van der Velde/H. Hartholt 5 februari 2017
BX 11 335 W.H. Zwanepol 26 juli 2017
BX 13 420 H.C. van der Riet 25 augustus 2017
Ruimen van algemene graven - 10-6-2016

De gemeenteraad van Molenwaard heeft besloten om graven waar geen inkomsten meer tegenover staan te gaan ruimen. De reden voor dit besluit is dat anders bepaalde begraafplaatsen gesloten moeten worden wegens ruimtegebrek en begraven in Molenwaard onverantwoord duur wordt.
Gefaseerd

Het ruimen van deze graven vindt gefaseerd in drie jaar plaats. Als eerste worden gedeelten van de algemene begraafplaatsen in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden oud en nieuw geruimd en heringericht. Het betreft algemene graven ouder dan 10 jaar en particuliere graven waarvan het grafrecht vervallen verklaard is. De historische graven en graven met een opvallende grafbedekking worden uitgesloten van het ruimen. Het ruimen van de graven vindt plaats medio juni 2017.

De te ruimen graven worden kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de graven en op het hek van de begraafplaats zal een plattegrond hangen met daarop aangegeven de te ruimen graven.

Op- en herbegraven
Er is een mogelijkheid om de stoffelijke resten van uw dierbare te laten opgraven en herbegraven in een nieuw of bestaand particulier graf of te laten cremeren. Wordt hier niet voor gekozen wordt dan worden de stoffelijke resten begraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst.

Grafbedekking
Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.
Ruimen van particuliere graven

Gelijktijdig met de algemene graven worden ook een aantal particuliere graven geruimd waarvan het college het recht vervallen heeft verklaard op 6 juni 2016. Dit recht is vervallen omdat na aanschrijvingen en een bordje bij het graf: het recht niet is verlengd; afstand is gedaan van het recht; het recht na overlijden van de rechthebbende niet tijdig is overgeschreven of de rechthebbende niet meer te traceren is.

Voor de particuliere graven gaat het om de volgende nummers:
op de algemene begraafplaats in Wijngaarden oud; E2, E11, E15 en E28.

Bezwaar
Een belanghebbende kan bezwaar indienen tegen het vervallen verklaren van het grafrecht op een particulier graf binnen 6 weken na publicatie van dit persbericht en alsnog het graf op naam zetten, onder vermelding van de relatie tot de overledene. Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur via www.gemeentemolenwaard.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezwaar kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Wordt er geen bezwaar aangetekend dan wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten begraven in het verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Grafbedekking

Als er bezwaar gemaakt wordt, dan gaan we er vanuit dat u de grafbedekking wilt behouden dan is hiervoor geen actie nodig. Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.

Informatie
Heeft u over het bovenstaande geen brief heeft ontvangen, en u heeft vragen, een wens of twijfelt u of het graf uw dierbare geruimd gaat worden, dan kunt u altijd bellen met mevr. Van der Wulp, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 0184.

U kunt ook een mail sturen naar begrafenis@gemeentemolenwaard.nl of een brief sturen naar Gemeente Molenwaard, t.a.v. begraafplaatsenadministratie, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Graag met vermelding van de begraafplaats en het grafnummer.
Ruimen van algemene graven - 10-6-2016

De gemeenteraad van Molenwaard heeft besloten om graven waar geen inkomsten meer tegenover staan te gaan ruimen. De reden voor dit besluit is dat anders bepaalde begraafplaatsen gesloten moeten worden wegens ruimtegebrek en begraven in Molenwaard onverantwoord duur wordt.
Gefaseerd

Het ruimen van deze graven vindt gefaseerd in drie jaar plaats. Als eerste worden gedeelten van de algemene begraafplaatsen in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden oud en nieuw geruimd en heringericht. Het betreft algemene graven ouder dan 10 jaar en particuliere graven waarvan het grafrecht vervallen verklaard is. De historische graven en graven met een opvallende grafbedekking worden uitgesloten van het ruimen. Het ruimen van de graven vindt plaats medio juni 2017.

De te ruimen graven worden kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de graven en op het hek van de begraafplaats zal een plattegrond hangen met daarop aangegeven de te ruimen graven.

Op- en herbegraven
Er is een mogelijkheid om de stoffelijke resten van uw dierbare te laten opgraven en herbegraven in een nieuw of bestaand particulier graf of te laten cremeren. Wordt hier niet voor gekozen wordt dan worden de stoffelijke resten begraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst.

Grafbedekking
Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.
Ruimen van particuliere graven

Gelijktijdig met de algemene graven worden ook een aantal particuliere graven geruimd waarvan het college het recht vervallen heeft verklaard op 6 juni 2016. Dit recht is vervallen omdat na aanschrijvingen en een bordje bij het graf: het recht niet is verlengd; afstand is gedaan van het recht; het recht na overlijden van de rechthebbende niet tijdig is overgeschreven of de rechthebbende niet meer te traceren is.

Voor de particuliere graven gaat het om de volgende nummers:
op de algemene begraafplaats in Molenaarsgraaf: E-3, E-5, E-9, E-10, E-11, E-12, E-15, E-16, E-17, E-19, E-27, E-28, E-29, E-31, E-32, E-33, E-36, E-37, E-38, E-39, E-40, E-49, E-55, E-61, E-62a, E-63, E-109, E-139, E-217, E-233, E-250, E-251 en E-255.

Bezwaar
Een belanghebbende kan bezwaar indienen tegen het vervallen verklaren van het grafrecht op een particulier graf binnen 6 weken na publicatie van dit persbericht en alsnog het graf op naam zetten, onder vermelding van de relatie tot de overledene. Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur via www.gemeentemolenwaard.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezwaar kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Wordt er geen bezwaar aangetekend dan wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten begraven in het verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Grafbedekking

Als er bezwaar gemaakt wordt, dan gaan we er vanuit dat u de grafbedekking wilt behouden dan is hiervoor geen actie nodig. Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.

Informatie
Heeft u over het bovenstaande geen brief heeft ontvangen, en u heeft vragen, een wens of twijfelt u of het graf uw dierbare geruimd gaat worden, dan kunt u altijd bellen met mevr. Van der Wulp, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 0184.

U kunt ook een mail sturen naar begrafenis@gemeentemolenwaard.nl of een brief sturen naar Gemeente Molenwaard, t.a.v. begraafplaatsenadministratie, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Graag met vermelding van de begraafplaats en het grafnummer.


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ