Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.aanleg urnenvallei te Papendrecht - 2-3-2018

De gemeente Papendrecht heeft één algemene begraafplaats.

Om voldoende capaciteit voor nu en in de toekomst te houden ook wat betreft de mogelijkheden van asbestemmingen/urnenplaatsen gaat de gemeente over tot de aanleg van een nieuwe urnenvallei met daarin nieuwe urnenplaatsen. Er zullen 35 taludnissen en 98 urnengraven aangelegd gaan worden welke geschikt zijn voor het plaatsen van 2 asbussen per locatie.

In week 11 (de week vanaf 12 maart) zullen de werkzaamheden starten (ijs en weder dienende daar gelaten). Voor deze werkzaamheden is een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld die de werkzaamheden zal uitvoeren. In deze periode is het dus mogelijk dat er eventueel wat overlast zal zijn op de begraafplaats en er tijdelijk sommige urnenplaatsen lastig te bereiken zijn door de werkzaamheden. Dit geldt vooral voor de urnenmuur die in het werkgebied ligt, maar we zullen proberen dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo'n 4 weken in beslag nemen.

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de beheerder van de begraafplaats, telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl


Tekening Urnenvallei

Opheffen Algemene Graven Papendrecht - 24-2-2018

De beheerder van de Algemene Begraafplaats Papendrecht maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de algemene begraafplaats verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 21 van de "Beheersverordening begraafplaats Papendrecht"van de gemeente Papendrecht zal 20 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven:

Algemene begraafplaats Papendrecht, Admiraal de Ruijterweg 21-23, 3354XA Papendrecht

Veld N, grafnummer 1 t/m 49 (vervallen na 31-12-2018)
Veld Rka, grafnummers 20 t/m 26 (vervallen na 31-12-2018)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 1-2-1996 t/m 1-12-1998

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 februari 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Markt 22, 3351 PB te Papendrecht , telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

Papendrecht, 15-2-2018

E.P. (Edwin) Korsmit
Beheerder begraafplaats
Familie eist 90.000 euro van begraafplaats Zorgvlied - 16-2-2018

AMSTELVEEN – Een familie die van mening is dat de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd, vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. Dat heeft wethouder Peter Bot (bbA) gemeld in een brief aan de gemeenteraad, nadat afgelopen vrijdag een rechtszaak plaatsvond. Bot spreekt van ‘een uitermate pijnlijke kwestie’.

Diverse media (AT5, De Telegraaf) berichtten over de kwestie, nadat afgelopen vrijdag een rechtszaak plaatsvond tegen Zorgvlied. Op de plek van een van de naar verluidt onterecht geruimde graven ligt nu Harry Mulisch begraven.

Begraafplaats Zorgvlied ligt op Amstelveens grondgebied; de reden dat de wethouder de gemeenteraad van Amstelveen informeert over de kwestie. Hij deed dat met bijgaande brief, nadat de bewuste familie in de publiciteit was gekomen:

‘Afgelopen vrijdag vond een rechtszaak plaats tegen Zorgvlied, aangespannen door een familie die van mening is dat Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd. Met de familie was afgesproken om niet de publiciteit te zoeken gedurende de rechtsbehandeling. De familie heeft met AT5 gesproken. Na berichtgeving in de Telegraaf hebben wij vragen van het ANP beantwoord. We vinden het een uitermate pijnlijke kwestie.’

Geen eeuwigdurend grafrecht
‘De familie is van mening dat zij eeuwigdurend grafrecht op twee graven heeft. Zorgvlied kent echter geen eeuwigdurende graven, maar heeft graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het grafrecht vervalt drie jaar nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen. Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht. Zorgvlied biedt erfgenamen na het overlijden van een rechthebbende op een grafrecht, drie jaar de tijd om het graf over te laten schrijven. ‘

‘Dit is zo geregeld in de beheersverordening van onze gemeente. Na die periode vervalt het grafrecht en heeft Zorgvlied in beginsel het recht en de plicht het graf te ruimen. Voor beide graven zijn geen verzoeken tot overschrijving in die periode binnengekomen. Het voornemen tot het ruimen van een graf, maakt Zorgvlied gedurende een aantal jaren bekend voordat de grafruimte opnieuw wordt uitgeven.’

Nooit verzoek ingediend voor graf waar nu de heer Mulisch begraven ligt
‘De rechthebbende op het grafrecht waar nu Harry Mulisch ligt begraven, is in 1968 overleden. Het grafrecht verviel in 1971. Er is nooit een overschrijvingsverzoek voor binnengekomen. Ook niet naar aanleiding van publicaties over de voorgenomen ruiming (bordjes op het graf, mededelingenbord).’

Verzoek buiten wettelijke termijn
‘Voor het andere graf, waarvan de rechthebbende in 1999 overleed en het grafrecht in 2002 verviel, is buiten de wettelijke termijn in 2006 een overschrijvingsverzoek ingediend en abusievelijk niet in behandeling genomen. Daar heeft de familie nooit op gereageerd en ook geen stappen ondernomen. Beide graven waren in 2010 gereed gemaakt voor uitgifte.’

‘Een aantal jaar later kreeg Zorgvlied het verzoek tot bijzetting van een familielid in dat graf. Tot dan was het Zorgvlied niet bekend dat er een familieverband was tussen beide graven. De graven stonden op naam van twee verschillende familienamen.’

Nieuw graf niet aangenomen
‘Zorgvlied heeft uit coulance de familie een nieuw graf met monument aangeboden. Daar is de familie niet op ingegaan. De familie vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart’, aldus wethouder Bot in de brief.


Al 1.273.128 monumenten on-line! - 20-3-2018 22:11:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.273.128 grafmonumenten, 2.378 begraafplaatsen, 1.961.856 personen, 9.153 monitorrecords, 462 vrijwilligers en 24.294 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (10393x), Jansen (9665x), de Vries (8878x), Bakker (7904x), Visser (7206x), van Dijk (6974x), van den Berg (6097x), Janssen (6079x), Smit (5591x), de Boer (5478x), Bos (5393x), Meijer (5257x), de Groot (4942x), Mulder (4835x), Vos (4479x), Dekker (4223x), Brouwer (3927x), van Leeuwen (3005x), Hendriks (2990x), Peters (2988x).Kok (2973x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
't HardeBegraafplaats Bovenweg1
Almere-StadBegraafplaats en Crematorium13
AmerongenNieuwe Begraafplaats33
AmersfoortRK Begraafplaats3
BrakelAlgemene Begraafplaats28
DoetinchemBegraafplaats Slangenburg6
DrutenRK Begraafplaats6
EdeBegraafplaats18
GamerenAlgemene begraafplaats16
HaarlemAlgemene Begraafplaats Akendam16
HeinoRK Begraafplaats3
IJsselmuidenAlg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg"31
KootwijkerbroekBegraafplaats Veluwegaard 3
LeimuidenR.K. Begraafplaats1
LeusdenBegraafplaats Oud Leusden1
LoenenEreveld Loenen1
LooRK Kerkhof H. Antonius Abt1
LunterenGemeentelijke Begraafplaats4
NispenBegraafplaats64
OegstgeestBegraafplaats bij het Groene Kerkje31
OrthenBegraafplaats Orthen63
OudewaterBegraafplaats7
RotterdamBegraafplaats Herv. Gem. Rotterdam (IJsselmonde)75
Schoten (B)Gemeentelijke begraafplaats70
StavenisseOude Begraafplaats5
TielRK Begraafplaats1
UrkBegraafplaats De Vormt13
VeldhovenAlgemene Begraafplaats De Hoge Boght2
WellBegraafplaats bij Dorpskerk Well1
WestmaasAlgemene Begraafplaats 1
ZuilichemAlgemene begraafplaats7
 Totaal:525


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51240.489
200727.01067.499
200834.020101.519
200954.450155.969
201092.969248.938
2011122.749371.687
201287.562459.249
2013110.343569.592
2014162.637732.229
2015267.9151.000.144
2016132.8311.132.975
2017121.1461.254.121
201819.0071.273.128
Ruimen van graven Zevenhuizen - 4-7-2017

In verband met de benodigde capaciteit, zal de gemeente de algemene én koopgraven waarvan de termijn is verstreken, gaan ruimen op diverse begraafplaatsen in Zuidplas.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar u kunt deze bij de ruiming ook apart laten houden. U heeft dan de keuze om de stoffelijke resten opnieuw te laten begraven of cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Grafrust termijn
De wet kent een grafrust termijn van 10 jaar. Pas ná die termijn mag een algemeen graf worden geruimd. Algemene graven die zijn uitgegeven voor 15 jaar, worden nooit binnen 15 jaar geruimd. De stoffelijke resten van de overledenen worden herbegraven op een apart deel van de begraafplaats. Dit deel is afgesloten voor publiek.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij cluster begraafplaats administratie via begraafplaats@zuidplas.nl of via (0180) 330 300 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Aankondiging ruimen graven
Vanaf tweede helft van juni 2017 start de gemeente met het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Zevenhuizen.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Het gedeelte waar de ruimingen plaatsvinden is met schotten afgesloten. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2017 afgerond.


In het document "Ruiming begraafplaats Zevenhuizen juni 2017' vindt u een overzicht met grafnummers van de graven die geruimd gaan worden, waarvan de termijn tot en met 2015 verlopen is. Contactpersonen, die in de begraafplaatsadministratie geregistreerd staan, zijn per brief geïnformeerd over de verlopen grafrust en de verschillende mogelijkheden. Bij graven, waarvan geen contactpersonen bekend zijn, staan informatiebordjes op de begraafplaats en zijn publicaties in de krant geplaatst.
Gemeente site Zuidplas


Werkzaamheden begraafplaats Scheldestraat - 18-5-2017

De komende twee jaar staan er diverse werkzaamheden gepland op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting. Wanneer grafmonumenten rechtgezet moeten worden, wordt vooraf eerst een foto gemaakt, zodat alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Deze werkzaamheden duren maximaal een halve dag. Grafbeplanting wordt zorgvuldig terug geplant.

Planning
Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar. De aannemer zal zorgvuldig en respectvol te werk gaan, hier worden duidelijke afspraken over gemaakt. Tijdens begrafenissen wordt niet gewerkt. Tijdens rouwdiensten in de aula gaan de werkzaamheden wel door, mits deze geen overlast veroorzaken.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er woensdagavond 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in de aula op de begraafplaats. Hier kunt u binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Tijdens deze avond worden uw eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord. Wethouder Vermaat is ook aanwezig en onthult rond 19.30 uur het infobord met daarop het nieuwe ontwerp van de begraafplaats. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan vooraf aan bij Anné Plaisier via e-mailadres a.plaisier@bar-organisatie.nl . Ook voorafgaand aan de informatieavond kunt u met hem contact opnemen als u vragen heeft. Dit kan via e-mail of via telefoonnummer 14 0180.

bron: barendrechtsdagblad.nl
Ruimen graven Rotterdam Crooswijk - 25-2-2018

Met ingang van 1 september 2018 komen een aantal algemene graven in aanmerking voor ruiming. Deze algemene graven bevinden zich op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk.

Op de algemene begraafplaats Crooswijk (Kerkhoflaan 1) gaat het om de volgende vakken en graven:

Vak CC met de grafnummers 270 t/m 588.
Vak HH met de grafnummers 3730 t/m 3948.
Vak T met de grafnummers 1000 t/m 1039.
In deze vakken is van april 1994 tot en met juli 2003 begraven.

De voorgenomen ruiming start ná 1 september 2018.

De gemeente Rotterdam benadert nabestaanden van te ruimen graven bij voorkeur persoonlijk. In sommige gevallen lukt dat niet omdat de nabestaanden niet te achterhalen zijn. Daarom staan vanaf 1 september 2017 mededelingenborden bij de te ruimen vakken. De bekendmaking wordt ook in de publicatieborden bij de ingang van de begraafplaats geplaatst.

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene graven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Let op: aan een opgraving en overplaatsing zijn kosten verbonden. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk, via (010) 489 85 40. Het secretariaat is bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Ruimen graven Hoek van Holland - 25-2-2018

Met ingang van 1 september 2018 komen een aantal algemene graven in aanmerking voor ruiming. Deze algemene graven bevinden zich op de gemeentelijke begraafplaats Hoek van Holland.


Op de gemeentelijke begraafplaats Hoek van Holland (Kerkhofweg 6 te Hoek van Holland) gaat het om Vak E, grafnummers 60 t/m 108. In deze vakken is van juli 1989 tot en met januari 2001 begraven.

De voorgenomen ruiming start ná 1 september 2018.

De gemeente Rotterdam benadert nabestaanden van te ruimen graven bij voorkeur persoonlijk. In sommige gevallen lukt dat niet omdat de nabestaanden niet te achterhalen zijn. Daarom staan vanaf 1 september 2017 mededelingenborden bij de te ruimen vakken. De bekendmaking wordt ook in de publicatieborden bij de ingang van de begraafplaatsen geplaatst.

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene graven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Let op: aan een opgraving en overplaatsing zijn kosten verbonden. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk, via (010) 489 85 40. Het secretariaat is bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Stichting Ter navolging krijgt gouden Terebinth - 16-2-2018

De Stichting Ter Navolging is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de twee historische begraafplaatsen in Tiel. Dat zijn begraafplaats Ter Navolging, die stamt uit 1786 en daarmee een van de oudste buitenbegraafplaatsen van Nederland is, en de joodse begraafplaats uit 1827. Beide begraafplaatsen zijn Rijksmonumenten. De Gouden Terebinth bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van 1000 euro. Het juryrapport prijst de talloze initiatieven van de leden van de Tielse stichting. ‘ Zij organiseren tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen en vele andere culturele activiteiten over en op de begraafplaatsen. Daarnaast is er veel gepresteerd door monumentale graven met hulp van professionals te restaureren en het dagelijks en periodiek onderhoud naar een veel hoger niveau te tillen. Ter Navolging was in 2010, toen de stichting met zijn werk begon sterk verwaarloosd en vooral een bramenparadijs. Nu is het een intiem stadspark met enkele honderden vaak eeuwenoude monumenten en monumentale bomen. Op de begraafplaats rustten veel Tielenaren van naam en bevinden zich enkele bijzondere graven. De bijzondere en sfeervolle begraafplaats is vrij toegankelijk. Dat geldt niet voor de Joodse begraafplaats. Die is slechts enkele malen per jaar te bezoeken. Ook hier hebben de vrijwilligers van Ter Navolging al veel werk verzet. In het metaheerhuisje van de Joodse begraafplaats en in het baarhuisje op Ter Navolging zijn kleine tentoonstellingen ingericht. Wethouder Melissen is er blij mee: “Als college zijn we geweldig trots op de mensen van de Stichting ter Navolging. Zij doen ongelooflijk goed werk. Ik heb respect voor de manier waarop daar gewerkt wordt. Het uit handen geven van het onderhoud van de twee begraafplaatsen aan de Stichting blijkt een goed besluit, dat u als raad genomen heeft”. Met deze woorden informeerde hij de leden van de Commissie Ruimte over de toekening van de prijs aan ‘Ter Navolging’.
Opheffen huurgraven Sliedrecht - 9-1-2018

De Algemene Begraafplaats aan de Thorbeckelaan heeft ruimte nodig. Daarom zullen een aantal huurgraven zonder rechten worden opgeheven. Nabestaanden hebben afstand gedaan van deze graven en de stoffelijke resten krijgen een plaats in een verzamelgraf. Gedenkstenen van graven met nog lopende rechten zullen worden teruggeplaatst. Nabestaanden zijn hierover geïnformeerd.

Om in de toekomst te kunnen blijven begraven op de begraafplaats is ruimte nodig. Deze ruimte wordt gemaakt door graven waar afstand van is gedaan op het veld huurgraven rij A tot en met J te gaan ruimen. De wettelijke grafrusttermijn op deze graven is al geruime tijd verlopen en op de betreffende graven zijn geen gedenkstenen meer aanwezig.


Drainage en ophoging noodzakelijk
Nadat de ruiming heeft plaatsgevonden wordt het grafveld opnieuw ingericht, zodat er beter met de ruimte kan worden omgegaan. Om opnieuw te kunnen begraven op dit veld is draineren en ophogen noodzakelijk. Rechthebbenden van circa 100 graven zijn op de hoogte gebracht. Graven met rechten worden namelijk niet geruimd en de ingemeten grafbedekkingen worden hier op hoogte weer terug geplaatst.

Naast het ruimen van graven is de gemeente op zoek naar voldoende capaciteit om in de toekomst te kunnen blijven begraven. Dit onderzoek vergt veel tijd en een zorgvuldig traject. Zodra hier meer over duidelijk is wordt hierover bericht.

De Algemene Begraafplaats in Sliedrecht is sinds 1885 in gebruik. Eerder werden in 2005 en 2012 op de begraafplaats graven geruimd.

Aanpassing graven Sliedrecht

Monument op begraafplaats St. Jozefkerk Kaatsheuvel vernield - 25-12-2017

KAATSHEUVEL - Het monument op de begraafplaats voor de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel is vermoedelijk vernield op zondag nog vóór kerstavond. Wie het gedaan heeft is niet duidelijk.

Onder het monument liggen de geestelijken begraven die de parochie hebben geleid. Het bestuur van de kerk was onbereikbaar voor commentaar.

Er is vanmiddag aangifte gedaan bij de politie.
Veertien graven vernield op begraafplaats 's-Heerenberg - 24-12-2017

'S-HEERENBERG - In 's-Heerenberg is geschokt gereageerd op de vernieling van 14 graven op de protestantse begraafplaats aan het Hof van Bergh. Volgens Fred Heuvel, koster van de protestantse gemeente, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag onder meer grafstenen omgegooid en werden planten uit de grond gerukt.

Een aantal grafstenen is doormidden gebroken. Bloempotten zijn omver getrapt. ,,Het is een redelijke puinhoop’’, zegt Heuvel.

Wie de vernielingen heeft aangericht en waarom, is vooralsnog niet duidelijk. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan. ,,De bewoners van Huis Bergh (het kasteel naast de begraafplaats, red.) hebben 's nachts achteraf wel lawaai gehoord, maar niemand heeft iets gezien. Sporenonderzoek moet nu meer informatie opleveren.’’

De nabestaanden zijn vrijdag geïnformeerd. ,,De mensen zijn verdrietig en kwaad’’, zegt Heuvel. ,,Iedereen is geschokt dat iemand zoiets kan aanrichten. En dat vlak voor de kerstdagen. Dat komt behoorlijk hard aan. Veel mensen hadden juist de bloemen op de graven ververst.’’

Eeuwenoud
De begraafplaats naast Huis Bergh is eeuwenoud en telt zo'n 60 graven, waaronder een aantal monumentale graven. Die zijn ongeschonden. De vernielingen zijn aangericht aan meer recente graven, her en der verspreid op de begraafplaats, in diverse rijen.

Een jaar of vijf geleden is volgens Heuvel een groepje jongeren opgepakt nadat ze op dezelfde begraafplaats planten uit de grond trokken.

De begraafplaats aan het Hof van Bergh is niet afgesloten en is zowel overdag als 's nachts toegankelijk. ,,Als nabestaanden behoefte hebben om een graf te bezoeken, moet dat mogelijk zijn zonder te hoeven letten op openingstijden’’, vindt Heuvel. ,,Bovendien: welke openingstijden zou je moeten hanteren?
Voorloper opnieuw ingevoerd! - 1-11-2017

De gemeente Papendrecht gaat met ingang van 1 november voorlopen op de begraafplaats invoeren.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van diverse uitvaartondernemers in vervulling. Men hoeft niet meer van tevoren te komen kijken waar het betreffende graf is en hoe men daar dan moet komen met de kans verkeerd te lopen.

Vanaf bovengenoemde datum zullen de uitvaartondernemers dus ontvangen en begeleidt worden door één van de medewerkers die als gastheer namens de gemeente zal fungeren.

Wat mag de uitvaartondernemer van de voorloper verwachten:

- Het ontvangen van de rouwstoet bij de ingang van de begraafplaats, of bij de deuren van de aula naar de begraafplaats.
- Het in ontvangst nemen en controleren van de wettelijke papieren.
- De rouwstoet begeleiden naar het graf.
- Er voor zorgen dat de kist met de overledene op correcte wijze op de graflift wordt gezet.
- Er voor zorgen dat de kist na aanwijzing van de uitvaartleider tot de juiste diepte daalt (indien gewenst)
- Begeleiden van de belangstellenden naar de uitgang of de koffiekamer.
- Er zijn voor eventuele calamiteiten.

We hopen op deze manier de service en dienstverlening op de begraafplaats verder te verhogen.
De gemeente is voornemens om 2018 algemene graven te gaan ruimen. - 27-9-2017

RHOON - Algemene Begraafplaats

De gemeente is voornemens om in 2018 algemene graven te gaan ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.
Het gaat hierbij om de algemene graven met nummers:
223A t/m 223K; 224A t/m 224k; 225A t/m 225B; 226A t/m 226E

Voor meer informatie kunt u tijdens kanttooruren bellen naar 010-5061727.

Bron: Gemeente Albrandswaard
Gemeente gaat graven ruimen van ruim 20 jaar oud - 28-7-2017

In oktober 2017 ruimt de gemeente Alblasserdam algemene graven die meer dan 20 jaar geleden zijn uitgegeven.

ALBLASSERDAM - De stoffelijke resten worden overgebracht naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen ook aangeven dat ze willen herbegraven of cremeren. Het ruimen van de graven gebeurt door een deskundig bedrijf. Het gaat om de volgende graven: Vak L, lijn 6, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 11 februari 1995 tot en met 6 april 1996 en Vak L, lijn 5, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 9 april 1996 tot en met 11 juni 1997.

De exacte datums in oktober waarop geruimd wordt komen op het publicatiebord bij de ingang. De begraafplaats is op die dagen gesloten tussen 7.00 en 16.00 uur. Na 16.00 uur is de begraafplaats open tot zonsondergang. De te ruimen grafvakken zijn de hele periode afgeschermd. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Bent u nabestaande en wilt u de grafsteen of andere voorwerpen ophalen? Maak dan vóór 30 september een afspraak met onze beheerder via telefoonnummer 06-23748676. De vaste beplanting heeft de gemeente al verwijderd bij de renovatie van de paden. Herbegraven op de Oude Torenhof is mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven voor herbegraven, grafrecht, bijdrage onderhoud en gedenktekens.

Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Dit moet voor 22 september 2017 bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend zijn. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats. De gemeente heeft zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief gestuurd over de ruiming.

Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met de gemeente op via gemeente@alblasserdam.nl, per brief naar postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of vanaf 24 augustus via telefoonnummer 14078.
Ruimen graven Krimpen aan den IJssel - 4-7-2017

RUIMEN
De capaciteit van de Krimpense begraafplaatsen staat onder druk. Over een paar jaar verwachten we een tekort aan graven. We vinden het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst hun overledenen dierbaren kunnen begraven in Krimpen aan den IJssel. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 het besluit genomen om graven -die daarvoor in aanmerking komen- te gaan ruimen. Medio het derde kwartaal van 2016 wordt gestart op de begraafplaats Waalhoven.
Welke graven worden geruimd?
De graven op Waalhoven die in aanmerking komen voor ruiming zijn algemene graven waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken. Ook ruimen we particuliere graven en urnengraven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan. Hierna worden graven op de begraafplaats IJsseldijk geruimd.
In totaal gaat het om 412 algemene graven, 169 particuliere graven waarvan afstand is gedaan en 4 particuliere urnengraven. De lijsten met grafnummers hangen ter inzage op de informatieborden op de begraafplaats Waalhoven. De lijsten liggen ook ter inzage in het raadhuis en zijn digitaal te raadplegen op deze pagina, onder het kopje 'documenten'. Op de Gemeente Site

Ruimen graven Almelo - 4-7-2017

Ruiming graven
De begraafplaats kampt met een tekort aan grafruimte. Ondanks de uitbreiding in 2015 is het noodzakelijk om nog meer ruimte te realiseren. Dit is mogelijk door oude graven, waarop geen actuele grafrechten meer rusten, te ruimen. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst geen uitbreiding van de begraafplaats meer hoeft plaats te vinden. Het gaat hierbij om graven waarvan de grafrechten zijn uitgegeven tussen 1971 en 1984 en waarvan de rechthebbenden zijn overleden. De nabestaanden hebben geen belangstelling voor het overschrijven van de grafrechten.
De lijst met te ruimen graven vind U hier

Ruimen graven Binnenweg Zoetermeer - 12-5-2017

Ruimen graven Binnenweg

De gemeente Zoetermeer is voornemens om de algemenen graven binnen dit grafvak waarvan de grafrechten verlopen zijn, opnieuw uit te geven als eigen graven.

Het gaat hier om de volgende graven:

B 476 t/m B 488
B 517 t/m B 522
B 553
B 555 t/m B 565

Een jaar na plaatsing van deze borden worden de stenen van het graf afgehaald. In de periode daarna worden de graven opnieuw uitgegeven als eigen graven. Omdat de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn dient u zelf contact op te nemen met de gemeente via het hieronder vermelde telefoonnummer. Met u worden dan de mogelijkheden voor herbegraven besproken.
Dit voornemen tot ruimen zal ook in de lokale en regionale bladen gepubliceerd worden. De kindergraven en eigen graven op dit grafveld worden niet meegenomen in de ruiming. De gedenksteen of het monument kan door de nabestaanden worden opgehaald of deze komen te
vervallen aan de gemeente.

Ontbreken rechthebbende
Indien er geen rechthebbende contact heeft opgenomen wordt de steen afgehaald en bij hernieuwde uitgifte het graf geruimd. De steen wordt na afhalen nog een half jaar in bewaring gehouden.

Mevrouw M. Schenk
tel. 14079

Namens de medewerkers van de begraafplaats
R.M. Gillissen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp - 24-1-2017

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 12 januari 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.ODBegraafplaats-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is gelegen achter Dirkdoensweg 19-35 in Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe begraafplaats. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een regel waarmee het aantal plechtigheden dat per dag mag plaatsvinden geregeld wordt.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 25 januari 2017 tot en met 7 maart 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:


belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ