Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Oproep rechthebbenden - 7-3-2017

Ter publicatie op bord Begraafplaats Wijkamplaan

Willen de rechthebbenden van de volgende graven contact opnemen
met de beheerder van de begraafplaats of bij diens afwezigheid met
de medewerkers team Burgerzaken, tel. 035-5481611
Het betreft:
Graf EK-1-28 de heer of mevrouw Boot (kindergraf)
Graf IV-27-13 mevrouw de Ruig-Veenbaas (Elzinga Anthonia)
Graf VI-19-15 de heer Bos (H. van Boeijen/Roos A/Boeijen A)
Graf IV-32-3 mevrouw Adriani (Poot C/Abma Antje)

Bij deze graven is ook een bordje geplaatst om contact op te nemen.
Baarn 5 juli 2017 Team Burgerzaken

Ruiming algemene grafkelders begraafplaats Tiendweg - 22-2-2017

LEERDAM - Om het begraven in algemene grafkelders op de begraafplaats Tiendweg ook in de toekomst als mogelijkheid te behouden, is het van belang dat er steeds voldoende ruimte beschikbaar is op de begraafplaats.

Ruimen grafkelders
Op dit moment is deze ruimte er niet voldoende. Daarom gaat de gemeente vanaf september 2017 de algemene graven AGK-G-157 t/m AGK-G-190 ruimen. Van deze graven is de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar verstreken. Bij het ruimen of herbegraven van stoffelijke resten spelen emoties een grote rol. De gemeente bereidt daarom de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk voor.

Gedenktekens en stoffelijke resten
Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens van het graf af. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze in de maanden voorafgaand aan de ruiming op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar nabestaanden kunnen deze bij de ruiming ook apart laten houden. Er is dan de keuze om de stoffelijke resten in een particulier graf te herbegraven of te cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Stoffelijke resten die niet in een particulier graf worden herbegraven of worden gecremeerd, krijgen een plek in het verzamelgraf op de gemeentelijke begraafplaats.

Informatie
Bent u belanghebbende en heeft u vragen? Neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats, de heer Pieter Baas via 0345 636 190 of p.baas@leerdam.nl.


Week van de Begraafplaats 2017 27 mei t/m 4 juni 2017 - 14-2-2017

Begraven natúúrlijk

Dit jaar wordt voor de vierde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd. Het thema van de Week is duurzaamheid. Met de slogan Begraven natúúrlijk wordt tijdens de Week het duurzame karakter van begraven en begraafplaatsen benadrukt en onder een breed publiek bekend gemaakt.

Na de persoonlijke uitvaart krijgt nu de duurzame uitvaart steeds meer aandacht. Verschillende uitvaartondernemers bieden hun klanten mogelijkheden met betrekking tot een duurzame uitvaart: van kisten, grafmonumenten en urnen tot catering met lokale producten.
Wie voor begraven kiest, kiest voor een groene vorm van uitvaartverzorging. Meer en meer begraafplaatsen presenteren zich als duurzame ondernemers.
Bij duurzaamheid op begraafplaatsen wordt gelet op milieuaspecten (herkomst en (her)gebruik van grafmonumenten, ecologische groenbeheer) en sociale aspecten (hoe zijn de arbeidsomstandigheden, wordt er respectvol met klanten omgegaan).

In de Week van de Begraafplaats laten zo’n honderd begraafplaatsen zich van hun duurzame kant zien. Ze organiseren open dagen in samenwerking met betrokken uitvaartondernemers, steenhouwers, bloemisten, cateraars en educatieve en natuurorganisaties. Ook vinden er lezingen, rondleidingen, excursies, muziekuitvoeringen en kinderactiviteiten rond ‘Begraven natúúrlijk’.

De Begraafplaats, het tijdschrift voor begraafplaatsbeheerders, besteedt dit jaar in diverse artikelen ruim aandacht aan het thema Duurzaamheid. Stichting Terebinth, een van de medeorganisatoren, brengt rond de Week een speciaal katern uit over het thema.

www.weekvandebegraafplaats.nl
Volg de Week op Facebook en Twitter

Foto: Begraafplaats Bergklooster (Zwolle) is een van de voorlopers op het gebied van duurzaam begraafplaatsbeheer
Vandalen plunderen begraafplaatsen, Heemskerk en Beverwijk - 7-2-2017

HEEMSKERK Vandalen hebben tussen 22 en 26 januari huisgehouden op de begraafplaatsen Duinrust in Beverwijk en De Eikenhof in Heemskerk.
De politie meldt dat van verschillende graven van de begraafplaatsen aan de Bankenlaan in Beverwijk en de Marquettelaan in Heemskerk spullen zijn weggenomen. Vooral opvallende beeldjes van graven zijn verdwenen.
Sandra Groot was al een aantal weken niet op begraafplaats Duinrust geweest, maar toen ze afgelopen zaterdag het graf van haar vader bezocht, zag ze dat ook daar vernielingen waren gepleegd.
Buddhabeeld gesloopt
"Het was de sterfdag van mijn vader en ik ging met mijn kleindochter langs het graf. Daar zag ik dat een buddhabeeld aan diggelen lag. In eerste instantie dacht ik dat het gewoon gevallen was. Later hoorde ik dat er dingen van de begraafplaats waren gestolen en bedacht ik me dat ze waarschijnlijk hebben geprobeerd hebben het beeld te stelen, maar dat het is gevallen."
Toen haar vader vijf jaar geleden werd begraven, vertelde de beheerder Sandra al dat er met regelmaat kruiwagens gestolen werden. Sandra begrijp niet waarom mensen zoiets doen. Uit angst dat er meer wordt gesloopt, zet ze niets meer op het graf. "Ik heb bollen geplant, maar een beeld komt er niet meer."
De recherche onderzoekt de diefstal en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.
Vandalen plunderen begraafplaatsen, Heemskerk en Beverwijk - 7-2-2017

HEEMSKERK Vandalen hebben tussen 22 en 26 januari huisgehouden op de begraafplaatsen Duinrust in Beverwijk en De Eikenhof in Heemskerk.
De politie meldt dat van verschillende graven van de begraafplaatsen aan de Bankenlaan in Beverwijk en de Marquettelaan in Heemskerk spullen zijn weggenomen. Vooral opvallende beeldjes van graven zijn verdwenen.
Sandra Groot was al een aantal weken niet op begraafplaats Duinrust geweest, maar toen ze afgelopen zaterdag het graf van haar vader bezocht, zag ze dat ook daar vernielingen waren gepleegd.
Buddhabeeld gesloopt
"Het was de sterfdag van mijn vader en ik ging met mijn kleindochter langs het graf. Daar zag ik dat een buddhabeeld aan diggelen lag. In eerste instantie dacht ik dat het gewoon gevallen was. Later hoorde ik dat er dingen van de begraafplaats waren gestolen en bedacht ik me dat ze waarschijnlijk hebben geprobeerd hebben het beeld te stelen, maar dat het is gevallen."
Toen haar vader vijf jaar geleden werd begraven, vertelde de beheerder Sandra al dat er met regelmaat kruiwagens gestolen werden. Sandra begrijp niet waarom mensen zoiets doen. Uit angst dat er meer wordt gesloopt, zet ze niets meer op het graf. "Ik heb bollen geplant, maar een beeld komt er niet meer."
De recherche onderzoekt de diefstal en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.
Begraafplaats Dordrecht blijft van gemeente - 3-2-2017

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht ziet af van privatisering van de begraafplaats Essenhof in Dordrecht. Dat staat in het raadsvoorstel 'Heroverweging ‘Essenhof Samen met de markt''.

Na uitwerking van de plannen voor een gedeeltelijke privatisering en gesprekken hierover in de gemeenteraad wil het college nu zowel de begraafplaatsen als het crematorium van de Essenhof de komende 15 jaar in beheer van de gemeente houden. Vorig jaar vroeg het gemeentebestuur aan de mensen van de Essenhof om een plan van aanpak op te stellen voor een gedeeltelijke privatisering. Doel was het verkleinen van financiële risico’s en garantie van de dienstverlening op de langere termijn.

Risico's
Bij de uitwerking bleek dat de beoogde opsplitsing van de Essenhof complex is en ook risico’s met zich meebrengt. De gemeente blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. In gemeenteraad was bovendien voldoende steun om mogelijke bedrijfsvoerings- en marktrisico’s van de Essenhof als gemeente te blijven dragen en diverse raadsfracties hadden bezwaren tegen privatisering. De vertraging van plannen voor de bouw van een crematorium in Zwijndrecht speelde ook een rol bij de heroverweging.
Gemeente wil grafmonumenten het Keern aanwijzen als monument - 3-2-2017

HOORN - Gemeente wil grafmonumenten en deel begraafplaats Keern aanwijzen als gemeentelijke monumenten.

De gemeente wil zeven karakteristieke grafmonumenten en het oudste deel van de begraafplaats Keern aanwijzen als gemeentelijke monumenten. Hiermee wil de gemeente dit erfgoed en de bijbehorende verhalen behouden voor de toekomst.

Wethouder Judith de Jong: ‘Het oudste deel van de begraafplaats aan het Keern en zeven cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten op andere begraafplaatsen in Hoorn zijn een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en onze geschiedenis. Deze plekken vertellen het verhaal over hoe we vroeger met de dood omgingen, en verhalen over belangrijke mensen en gebeurtenissen uit onze geschiedenis. We willen deze verhalen aan de huidige en volgende generaties kunnen blijven vertellen, en daarom willen we de grafmonumenten en de begraafplaats Keern beschermen met een monumentale status.’

Aanleiding
De gemeente heeft onder andere van Vereniging Oud Hoorn het verzoek gekregen om de begraafplaats aan het Keern en een aantal grafmonumenten op andere begraafplaatsen te beschermen. Dit was aanleiding voor een uitgebreid onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van begraafplaatsen en grafmonumenten in Hoorn. Met als resultaat het voornemen om meerdere grafmonumenten en een deel van begraafplaats Keern te benoemen tot gemeentelijk monument.

Algemene begraafplaats Keern
In 1829 vaardigde Koning Willem I een verbod uit op het begraven in kerken. Plaatsen met meer dan duizend inwoners, dus ook Hoorn, werden verplicht een begraafplaats buiten de bebouwde kom aan te leggen. Het Hoornse gemeentebestuur kocht een stuk grasland aan het Keern en richtte deze in tot een algemene begraafplaats. De begraafplaats kreeg een indeling naar godsdienstige gezindheid. Ten noorden van het middenpad kwamen de protestantse graven, ten zuiden de katholieke. Zowel het protestantse als het katholieke deel werden onderverdeeld in drie vakken. Vak A voor diegenen die eerder een graf in de Grote Kerk hadden en de duurste graven, vak B voor de eigenaren van de graven in de Noorder- en Oosterkerk en de minder dure graven en vak C voor de armen. Een afzonderlijk vak D was bestemd voor mensen van buiten de stad die in Hoorn waren overleden. De begraafplaats aan het Keern bevat bijzondere grafmonumenten en graven van onder andere burgemeesters en ereburgers van Hoorn. Het berghuisje op de begraafplaats is al eerder aangewezen als gemeentelijk monument. In 1958 is de begraafplaats aan de zuidkant uitgebreid. De gemeente wil het oudste deel van de begraafplaats, dat van 1830 tot 1958 is ontstaan, aanwijzen als gemeentelijk monument.

Zeven grafmonumenten
In Hoorn zijn vele bijzondere grafmonumenten. De gemeente wil de volgende cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten aanwijzen als gemeentelijk monument:
• Op de begraafplaats Berkhouterweg het grafmonument van Aafje Dell en Dieuwtje van Vliet;
• Op de algemene begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester Ooijevaar en het grafmonument van burgemeester Dibbits;
• Op de protestantse begraafplaats Blokker het grafmonument van schoolmeester Mantel en het grafmonument van burgemeester J. Koster;
• Op de rooms-katholieke begraafplaats Blokker het zustergraf uit 1922;
• Op de rooms-katholieke begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester J. Wiering.

Verdere proces
De gemeente heeft de betrokken eigenaren en rechthebbenden geïnformeerd over het voornemen en naar hun reactie gevraagd. Na het advies van de Commissie voor Monumenten en Welstand neemt het college een definitief besluit over de aanwijzing van de grafmonumenten en een deel van de begraafplaats Keern tot gemeentelijk monumenten.

Bescherming en onderhoud
Ook na de aanwijzing tot gemeentelijk monument blijven de rechthebbenden verantwoordelijk voor het in stand houden van de graven. Zij kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente voor onderhoud aan deze monumenten. De gemeente stelt voor de jaren 2018, 2019 en 2020 elk jaar 5.000 euro beschikbaar voor behoud van dit erfgoed.


Gemeente Wierden maakt begraven in eigen grond mogelijk - 27-1-2017

WIERDEN - Het college van B&W heeft een aantal verzoeken gekregen van mensen die, als de tijd daar is, begraven willen worden in hun eigen grond. Naar aanleiding van die verzoeken heeft de gemeente beleid opgesteld om dat mogelijk te maken. Er zijn wel een aantal criteria en eisen waaraan voldaan moet worden.

Wethouder Span: "Als er een verzoek tot begraven in eigen grond voorligt, willen we daar in principe aan meewerken. Wettelijk gezien mag je dat ook niet zomaar weigeren. Maar, je moet zoiets natuurlijk wel zorgvuldig regelen." Daarom heeft de gemeente Wierden hier specifiek beleid voor gemaakt.

Kleine begraafplaats
In een bos van 5.000 m2 mag straks begraven worden. De aanvrager moet ook een duidelijke binding met de grond hebben. De grond wordt een kleine begraafplaats, met plaats voor maximaal twee personen.

Op 7 februari zal de gemeenteraad het voorstel van B&W bespreken tijdens de informatieronde Grondgebied.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp - 24-1-2017

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 12 januari 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.ODBegraafplaats-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is gelegen achter Dirkdoensweg 19-35 in Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe begraafplaats. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een regel waarmee het aantal plechtigheden dat per dag mag plaatsvinden geregeld wordt.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 25 januari 2017 tot en met 7 maart 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:


belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.
Niet gewenste situaties op algemene begraafplaats - 8-1-2017

SLIEDRECHT – Forse misstanden op de algemene begraafplaats in Sliedrecht. “Uit de gesprekken met de beheerders blijkt dat er in de praktijk tijdens begrafenissen (bij dubbeldiep begraven) regelmatig water in de graven staat waardoor kisten vaak in het water worden geplaatst. Afgezien van het niet voldoen aan de voorschriften uit de Wet op de lijkbezorging zorgt dit voor een slechte lijkvertering en een niet gewenste situatie bij begrafenissen”. Dat concludeert bureau Kybys in het raport ‘Inventarisatie huidige situatie en verkenning oplossingsrichtingen begraafcapaciteit’ in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

Dinsdagavond 10 januari 2017 praat de gemeenteraad van Sliedrecht tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de toekomst van begraven in Sliedrecht. De gemeente is verplicht de mogelijkheid tot begraven blijvend te kunnen aanbieden. In de huidige situatie is er binnen enkele jaren geen mogelijkheid meer tot begraven vanwege de capaciteit op de algemene begraafplaats.

Het schort volgens de onderzoekers aan meer. De huidige afmeting van de graven is kleiner dan voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit. “Hierdoor passen grafkisten niet binnen de beschikbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat de huidige padenstructuur deels over bestaande graven loopt (“voeten onder het pad”). Ook zorgt dit voor problemen bij het plaatsen van de bekisting benodigd voor het delven van het graf doordat deze bekistingen door de jaren heen groter zijn geworden om ruimte te bieden aan de steeds langere grafkisten”, staat in het rapport beschreven.

Niet mogelijk
Volgens de onderzoekers van Kybys moet worden aangetekend dat door het steeds langer worden van kisten ook de maat uit het uitvoeringsbesluit (2,2 m bij 1,0 m) in veel gevallen al niet meer afdoende is. “Voor nieuwe maatvoering wordt op veel begraafplaatsen een afmeting van 2,50 bij 1,25 m gehanteerd als afmeting voor een nieuw graf. Bij de uitgifte van nieuwe graven dient de inrichting van de grafvelden aangepast te worden op de vereiste maatvoering wat in veel gevallen problematisch of zelfs geheel niet mogelijk is door de bestaande padenstructuur en aangrenzende grafvelden.”

Geen optie
Individueel ruimen is volgens de onderzoekers hierdoor ook geen optie doordat tussen bestaande graven onvoldoende ruimte is om de huidige (grotere) grafkisten te plaatsen. Eind mei vorig jaar is de gemeenteraad beeldvormend bijgepraat over de situatie rond de algemene begraafplaats. Om in de toekomst aan de verplichting te kunnen voldoen wordt door het college van B & W voorgesteld om over te gaan tot het ruimen van graven en het proces starten voor een onderzoek naar een nieuwe begraafplaats. Daarover praat de gemeenteraad onder meer dinsdagavond 10 januari 2017. Deze openbare oordeelsvormende vergadering begint op 21.00 uur.
Begraafplaats watersnoodramp Oude-Tonge opgeknapt - 29-12-2016

OUDE-TONGE - De afgelopen weken knapte de gemeente Goeree-Overflakkee de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge op. De gemeente verwijderde de huidige beplanting en richtte de locatie opnieuw in ter verbetering van de algehele uitstraling van de begraafplaats.

De gemeente Goeree-Overflakkee zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De afgelopen weken pakte de gemeente de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge aan.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de huidige beplanting en het opnieuw inrichten van de locatie. Het bleek namelijk dat de huidige beplanting in het middenvak ten koste ging van de uitstraling van deze begraafplaats. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond zodat de begraafplaats er weer netjes bij ligt voor de watersnoodrampherdenking op 1 februari 2017.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leen Breeman, teamleider buitengroepen districten Oost en West, bereikbaar via het e-mailadres l.breeman@goeree-overflakkee of via het algemene telefoonnummer 14 0187.
Ruimen graven begraafplaats Eiteren - 28-12-2016

IJSSELSTEIN - Van donderdag 19 tot en met vrijdag 27 januari 2017 vinden de werkzaamheden plaats voor het ruimen van eigen (koop)graven aan de begraafplaats Eiteren waarvan de termijn van uitgifte is verstreken.
Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn, hebben hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal 1 jaar, bordjes met de mededeling dat de gemeente voornemens is dit graf te ruimen en verzoeken nabestaanden/rechthebbenden contact met de gemeente op te nemen.

Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen, via tel. 14 030 of via e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl

Ruimwerkzaamheden
Tijdens het ruimen van de graven wordt een gedeelte van de begraafplaats afgezet met doeken. Bij het ruimen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de handleiding opgraven en ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. Graven worden machinaal geruimd.

Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben.
Het is dan ook niet toegestaan bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken. Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf van een dierbare in deze grafkamer willen bezoeken dat niet geruimd wordt. Deze overlast is helaas onvermijdelijk. De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op deze website en het informatiebord op de begraafplaats.
Gepubliceerd vanaf 27-12-2016 11:49
Kleindochter herkent in brok steen op straat de zerk van haar opa/oma - 22-2-2017

BERKEL-ENSCHOT - "Dat is de grafsteen van mijn opa en oma", dacht Miriam De Natris-Mels, toen ze bij Omroep Brabant de foto zag van een brok steen dat Cynthia Hoezen uit Tilburg had gevonden. In december bezocht ze het graf voor het laatst.

Ze heeft mooie herinneringen aan haar grootouders: "Het waren superlieve, gewone mensen - mijn opa en oma van moeders kant. Ik denk met plezier terug aan logeerpartijtjes bij hen op zolder; ze woonden aan het spoor in Berkel. Je kon er altijd terecht; het was er altijd gezellig."

Emotionele beslissing
Opa en oma hadden vijf kinderen, alleen een tante van Miriam is nog in leven. "Die is inmiddels ook al 77. Ze was gevraagd of het graf moest blijven en heeft besloten het op te geven. Dat was voor haar een emotionele beslissing."

Van het dubbele graf was de steen verzakt. En na dertig jaar waren de grafrechten verlopen.

Midden op de weg
De ruiming was afgelopen maandag. De steen met opdruk 'ERS 1987 ST' lag midden op de Molenstraat in Berkel-Enschot. Cynthia reed daar met de auto en kon er niet langs.

Ze stapte uit om de steen naar de kant te verplaatsen. "Toen ik hem omdraaide, zag ik pas het opschrift. Zo kwam ik erachter dat het om een grafsteen ging. Ik schrok."

Vandalisme?
Ze vond het niet netjes om de steen aan de kant te gooien. "Ik dacht aan vandalisme. Daarom plaatste ik een foto op Facebook: wie herkent de steen?".

Cynthia Hoeven nam de steen - 'Hartstikke zwaar' - mee naar huis. "Maar ik ben niet zo spiritueel, dus ik vind het fijn als de steen weer weg is."

Miriam komt de steen binnenkort halen: "Zij heeft de moeite genomen om de steen op te rapen, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ik de zerk kom halen. Maar ik weet nog niet waar ik hem laat."

Excuses aangeboden
De steen komt van het graf van Cornelis Jonkers (overleden in 1987) en van zijn echtgenote Johanna van Zelst (overleden in 1996). Het graf lag op de katholieke begraafplaats Berkel in Berkel-Enschot.

Na de ruiming hebben vrijwilligers de steen met andere resten afgevoerd in een container. Vermoedelijk is het dekzeil van de wagen losgeraakt en is de steen op de weg gevallen. De kerhofbeheerder heeft de familie excuses aangeboden.

bron: Omroep Brabant
Rooien bomen op algemene begraafplaats Scheldestraat - 18-2-2017

In de maanden februari en maart worden op de algemene begraafplaats aan de Scheldestraat in Barendrecht bomen gerooid. Dit is onderdeel van de herinrichtingswerkzaamheden die later dit jaar plaatsvinden. Door het rooien in de winter uit te voeren, vindt er geen verstoring plaats van vogels tijdens het broedseizoen.
De uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden staat gepland voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2017. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt een inloopavond gehouden waar informatie over het project wordt medegedeeld. Op dit moment is de datum hiervan nog niet bekend.
(bron: gem. Barendrecht)
Aula op begraafplaats Eperweg Nunspeet wordt gesloopt - 13-2-2017

NUNSPEET - De aula op de begraafplaats aan de Eperweg 51a in Nunspeet wordt gesloopt. Vervolgens wordt op dezelfde locatie een prefab unit geplaatst. Dat hebben burgemeester en wethouders van Nunspeet besloten.
De huidige aula omvat een aulazaal met opbaarruimte, een bergruimte en schaftruimte en twee toiletruimten. Het gebouw is in 1962 gebouwd en daarna nooit gerenoveerd. De aulazaal en opbaarruimte zijn al jaren niet meer in gebruik, worden niet meer verwarmd en er staat geen meubilair meer. De schaftruimte en toiletten worden beperkt gebruikt.
Het gebouw wordt slechts beperkt gebruikt, maar is wel toe aan groot onderhoud. Door het gebouw te slopen en een prefab unit te plaatsen met een schaftruimte, een mindervalidentoilet en een bergruimte wordt bespaard op de beheer- en onderhoudskosten.
bron: http://nunspeetsbelang.nl/


Al 1.152.468 monumenten on-line! - 23-3-2017 17:11:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.152.468 grafmonumenten, 2.141 begraafplaatsen, 1.765.811 personen, 8.530 monitorrecords, 430 vrijwilligers en 21.087 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de JONG (9180x), JANSEN (8904x), de VRIES (7798x), BAKKER (7034x), VISSER (6462x), van DIJK (5809x), JANSSEN (5475x), van den BERG (5347x), SMIT (4949x), BOS (4739x), MEIJER (4691x), de BOER (4612x), MULDER (4276x), de GROOT (4156x), VOS (4035x), DEKKER (3625x), BROUWER (3534x), ONBEKEND (3142x), PETERS (2785x), HENDRIKS (2726x).van LEEUWEN (2621x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
't HardeBegraafplaats Bovenweg1
AmsterdamBegraafplaats De Nieuwe Ooster32
BaarnRK Begraafplaats3
BredaBegraafplaats Driesprong1
BredaBegraafplaats Zuylen89
DreumelKerkhof H. Barbara Kerk1
ElburgBegraafplaats Burchtstraat4
ElburgBegraafplaats Oostelijke Rondweg9
Gangelt (D)Begraafplaats50
GoudaStichting Oude Begraafplaats6
Hardinxveld-GiessendamAlgemene Begraafplaats Neder Hardinxveld10
HuizenOude Begraafplaats4
LelystadAlgemene begraafplaats1
LeusdenBegraafplaats Oud Leusden3
MaarssenJoodse Begraafplaats1
Membruggen (B)Oude Begraafplaats St. Hubertuskerk8
Mierlo-HoutRK Begraafplaats St. Lucia1
OudorpRK Begraafplaats15
RenkumAlgemene Begraafplaats Onder de Bomen17
WerkendamAlgemene Begraafplaats1
WeurtKerkhof Rooms Katholieke kerk 1
ZandvoortBegraafplaats6
 Totaal:264


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51540.492
200727.01767.509
200834.027101.536
200954.489156.025
201093.073249.098
2011122.787371.885
201287.684459.569
2013110.494570.063
2014163.205733.268
2015268.3051.001.573
2016133.3241.134.897
201717.5711.152.468


Plots grafzerken verdwenen op Tongers kerkhof (België) - 1-2-2017

TONGEREN - Op het kerkhof van Berg bij Tongeren bleken vanmorgen enkele grafzerken verdwenen. Bezoekers reageerden aangeslagen, en ook het stadsbestuur was verbijsterd.
"Heel erg dat zulke dingen gebeuren", klinkt het bij een aangeslagen bezoeker. De stenen op het graf van zijn schoonouders lagen er wel nog, de man was snel komen controleren. "We betreuren dit ten zeerste," klinkt het bij An Christiaens (CD&V), schepen van Begraafplaatsen.

Even later bleek dat de stenen werden weggehaald op vraag van de verzekering van een aannemer die tijdens werken op het kerkhof enkele graven beschadigde. De opdracht om de werken uit te voeren werd gegeven en de stenen werden weggehaald."Op zich een goede zaak," aldus Christiaens, maar niemand was op de hoogte.Het stadsbestuur heeft dan ook expliciet gevraagd om in de toekomst steeds openlijk te communiceren over dergelijke zaken. Donderdag zouden alle grafzerken weer op hun plaats moeten liggen.
Bron: http://www.hbvl.be


Vrijwilligers, Donaties en Advertenties - 27-1-2017

Onze site heeft geen inkomsten, we verkopen niets, we rekenen niets. De site draait op vrijwilligers (ruim 400). En niemand krijgt betaald.
Wel hebben we forse kosten, we draaien de site op de meest geavanceerde apparatuur in een modern en groen datacenter. De kosten voor Hosting, Licenties en Backup betalen we, voor zover dat lukt, uit advertentieinkomsten van Google en donaties.

Donateurs
We krijgen gelukkig regelmatig donaties. Vanaf 1 jan 2016 ontvingen we donaties van o.a. Harm Buiter, I.A. Melde, Cornelia Nan, Hans Nijman, C.T. Bartels, Roel van Kleef, Johan Stolze, Willem Kranendonk, C.J. Louwen, P.W.J. vd Schee, J. Overduin, M.J.M. Feenstra, J.A. Manders, Samuel Francke, Joop Goedegebuure, L van 't Hof, J Correlje, J.M. Biesbroek, Derk Jan Warrink, Theo Hesselink, A.C.J. Linthorst, Y van Vuurden, Ad Vermulst, Adriaan Leendert Minderhoud, C J M Vis
Dank allen voor de donatie. Mist u uw naam, geef dat even door aan ons.

Advertenties
Zoals vermeld zijn de Google Advertenties ook een inkomstenbron. Het is een noodzakelijk kwaad. Zonder deze inkomsten stopt de site!

Donateurs krijgen, indien hun email bekend is, gedurende een bepaalde periode de beschikking over een advertentievrije site. Zie http://www.online-begraafplaatsen.nl/donatie.asp voor meer informatie.
Nieuwe website voor de Algemene Begraafplaats Zandvoort - 27-1-2017

ZANDVOORT - Gemeente Zandvoort heeft een eigen begraafplaats met een zeer sfeervol en groen karakter. Overledenen kunnen worden begraven onder de bomen in de lommerrijke lanen, maar ook in een prachtig open veld. Voor asbestemmingen heeft de algemene begraafplaats Zandvoort verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een urnengraf of urnennis, maar ook het plaatsen van een asbus in een graf behoort tot de mogelijkheden. Op de begraafplaats kunt u ook een hele mooie dierenbegraafplaats vinden. Meer weten? Kijk dan gauw op de vernieuwde website www.begraafplaatszandvoort.nl.
Snel besluiten over (tweede) begraafplaats - 25-1-2017

SLIEDRECHT ,,Start zo snel mogelijk de maatschappelijke discussie (in de vorm van bewonersbijeenkomsten, red.) en de onderzoeken op zodat we aan het einde van het tweede kwartaal besluiten kunnen nemen." Dat is de boodschap die wethouder Aldrik Dijkstra dinsdagavond meekreeg van PvdA-fractievoorzitter Anton van Rees. Alsmede, maar niet met zoveel woorden uitgesproken, van de rest van de gemeenteraad. Alle fracties stemden in met het raadsvoorstel.

Dat wil zeggen dat de weg open ligt voor de gemeente om in samenspraak met inwoners te kijken wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn op de huidige begraafplaats aan de Stationsweg en op welke locatie de noodzakelijke tweede begraafplaats kan worden gerealiseerd. Van Rees zei blij te zijn dat het dempen van de watergang (om zo ruimte te creëren voor nieuwe graven) uit het voorstel is geschrapt. Peter de Borst van PRO Sliedrecht merkte dit ook op en complimenteerde Dijkstra dat hij twee weken geleden tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft geluisterd naar de zorgen die werden geuit. ,,De watergang is gezichtsbepalend. Daar moet je niet nu al over besluiten, maar het betrekken in de maatschappelijke discussie." Datzelfde geldt volgens hem voor nieuwe mogelijkheden van begraven. De vorige keer haalde De Borst al bovengrondse galerijgraven aan, ditmaal deed hij dat met natuurbegraven. Ton Spek (CDA) droeg de wethouder op een 'list' te verzinnen. ,,Reserveer alvast geld zodat bewoners bij een tweede begraafplaats geen last hebben van exorbitant stijgende prijzen. We zeiden het twee weken geleden al: begraven moet betaalbaar blijven."
Politie zoekt getuigen inbraak begraafplaats Haulerwijk - 24-1-2017

HAULERWIJK – Afgelopen weekeind is ingebroken in een gebouw van de begraafplaats Eikenhorst aan de Eikensingel in Haulerwijk. Er werd een raam geforceerd. Weggenomen werd gereedschap waaronder een bosmaaier, een bladblazer en een hakhamer. Heeft u tussen donderdagavond en maandagmorgen iets verdachts gezien, geef dit dan door aan de politie via 0900-8844.


Omroep MAX (Update: link naar de uitzending) - 22-1-2017

UPDATE: Keurige uitzending. Wel wat gekleurd maar dat mag. De strekking: Het mag en op verzoek wordt een foto verwijderd. Alleen jammer van de reclame.
De mevrouw die bezwaar had tegen de foto op de site, zegt dat de foto op verzoek verwijderd is van de site, maar laat wel de foto levensgroot op TV zien.

Vragen:
- Waarom reclame?
Het kost heel veel om deze site met ruim 1 miljoen foto's in de lucht te houden, door beperkte reclame inkomsten kunnen we daar een gedeelte van betalen. Er zijn verder geen inkomsten, alles is gratis.
- Waarom niet vooraf toestemming vragen?
Dit is ondoenlijk en we beschikken niet over gegevens van de nabestaanden.
- Kan ik vragen of een foto verwijderd wordt?
Ja via email, niet via een knop of button, want dan hebben we geen controle of de vraag redelijk is. Met een knop zou iedereen alle foto's kunnen wegklikken.

Vandaag 17 januari besteedt omroep MAX in het programma Meldpunt (19:20-19:50) aandacht aan "Foto's van graven op Internet".
Hier wordt onze site ook genoemd. Er is ons door de omroep gevraagd om "aan te schuiven" maar we kunnen daar helaas niet bij zijn.
Wel zijn vooraf telefonisch vragen beantwoord. En natuurlijk kan en zal onze webredactie alle vragen die via email gesteld worden beantwoorden.
We zullen, als daar reden toe is, de vragen die onbeantwoord blijven in de uitzending achteraf via onze site beantwoorden. Ook zullen we een link opnemen waarmee iedereen die het gemist heeft de uitzending kan terugkijken.

Kijk de uitzending terug: http://www.omroepmax.nl/meldpunt/uitzending/tv/meldpunt-dinsdag-17-januari-2017/
Renovatie monumentale graf velden afgerond - 20-1-2017

DORDRECHT De renovatie van de Rijksmonumentale graf velden op de algemene begraafplaats Essenhof is afgerond. De twee grafvelden dateren uit 1829 en waren tot 2009 in gebruik. Door te hoge grondwaterstanden konden er sindsdien geen nieuwe graven meer worden uitgegeven. Na een intensieve renovatie en herinrichting is dit nu weer wel mogelijk.
Met de aanleg van grafkelders, deels bovengronds, wordt verwezen naar de oude graftombes die kenmerkend zijn voor dit historische deel van de begraafplaats. Daarnaast zijn er nu ook wandgraven beschikbaar. Deze vorm van begraven is niet meer uniek in Nederland, maar wel bijzonder in een dergelijke monumentale omgeving. Bijzonder is ook dat met deze wandgraven er een landschappelijke verbinding is ontstaan tussen heden en verleden. Ze zijn gesitueerd in de aarden wal die de grens vormt tussen het opgehoogde deel van de begraafplaats, waar zich de nieuwe Kinderhof bevindt. Met nieuwe rolstoelvriendelijke paden is het oude gedeelte nu ontsloten en is de begraafplaats als geheel weer een groene wandelroute rijker.

Gewijde grond
De heropening. die donderdagmiddag werd verricht door wethouder Peter Heijkoop (CDA), betekent ook dat de gemeentelijke verplichtingen jegens de Oud Katholieke gemeenschap in Dordrecht en omgeving weer nagekomen kunnen warden. Na een periode van ontheemding, het begraven in de eigen gewijde grond was sinds 2009 niet meer mogelijk, kan aan de leden van dit kerkgenootschap hier weer een laatste rustplaats worden geboden.
Koalabeerbeeltje gestolen vanaf begraafplaats Alblasserdam - 7-1-2017

ALBLASSERDAM – Tussen Kerst en Oud en Nieuw is vanaf de begraafplaats aan de Kerkstraat in Alblasserdam een beeldje van een koalabeer gestolen. Het beeld zat vastgelijmd op een steen en is door een onbekende losgemaakt en meegenomen. Het beeld heeft een symbolische betekenis omdat de overledene een reis had gepland naar Australië die zij –helaas- niet meer mocht meemaken.

De diefstal vond plaats bij een graf in het nieuwe gedeelte, nabij de Randweg.

Nabestaanden willen het beeldje graag terug hebben. Mensen die weten waar het beeldje is of weten wie het beeldje heeft meegenomen, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie van Alblasserdamsnieuws.nl. Dit kan via het nummer 0640092253 of via het mailadres info@alblasserdamsnieuws.nl
Putten wil begraafplaats flink uitbreiden - 6-1-2017

PUTTEN - Begraafplaats Schootmanshof in Putten wordt waarschijnlijk uitgebreid. Het gaat om een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter, waarmee circa 800 plaatsen kunnen worden gerealiseerd. Het college van de gemeente Putten wil het komende jaar gebruiken om daarvoor grond aan te kopen.
En dat is nodig ook, want in 2013 bleek al dat er in Putten vanaf 2023 geen kindergraven meer beschikbaar zijn. Uit deze opzet blijkt ook dat er vanaf 2030 niet genoeg ruimte is voor volwassenen. In eerdere fases is het aantal kindergraven al gegroeid.
Maar om de capaciteit ook op langere termijn veilig te stellen, is uitbreiding van de begraafplaats volgens het college noodzakelijk. In een verkennend onderzoek blijkt dat voor de uitbreiding grond nodig is, waarvan een deel nog niet in eigendom is bij de gemeente. De percelen dient de gemeente aan te kopen. Na aankoop kan er planvorming en inrichting gaan plaatsvinden.
Door de geplande uitbreiding wordt er extra capaciteit gecreëerd voor negen jaar lang begraven. Daarnaast wordt op de Nieuwe Algemene Begraafplaats (aan de Engweg Zuid) gekeken naar de uitgifte van extra graven. Op de locatie is ruimte vrijgekomen door een herinrichting.
De aankoop van de grond is volgens het college een tijdrovend proces dat een goede voorbereiding vraagt. De verwachting is dat het proces rondom de aankoop eind 2017 of begin 2018 is afgerond. De voorbereiding en uitvoering van de inrichting kan dan in 2019 klaar zijn.
Voor de aankoop van de grond is een voorbereidingskrediet van een halve ton nodig. Het college vraagt de raad daarmee akkoord te gaan. De commissie ruimte bespreekt het voorstel 23 januari.

bron: de Stentor
Begraafplaats Terschelling bijna vol - 26-12-2016

De gemeente Terschelling wil een oud deel van de begraafplaats Longway op West-Terschelling opnieuw gebruiken want de begraafplaats is bijna vol.

Het gaat om het deel waarin in 1966 en 1967 voor het laatst is begraven. De gemeente zoekt volgend jaar de rechthebbenden van deze graven. Die kunnen zich melden en nieuw recht op een oud graf krijgen.

Op 1 januari 2018 wordt de ruimte in gebruik genomen. Oude stoffelijke resten worden herbegraven onder de bestaande grafruimte.
Ruimingen begraafplaats Hofwijk - 20-9-2016

ROTTERDAM - Op begraafplaats Hofwijk worden na 1 maart 2017 de algemene graven 109 t/m 356 van vak 5 geruimd. Informatie is te verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats. Tel. 010-4898570.


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact