Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216269WITMARSUM053 - Dennis (-1998)  
1216270WITMARSUM054 - Itske Bangma (1899-1987)
- Pieter C. van Popta (1899-1961)
 
1216271WITMARSUM055 - Pietertje Bosch (1914-1992)  
1216272WITMARSUM056 - Sipke de Vries (1914-2005)
- Antje Bosch (1914-1980)
 
1216273WITMARSUM057 - Douwe B. Kamstra (1958-2014)  
1216274WITMARSUM058 - Rein H. Adema (1870-1928)  
1216275WITMARSUM059 - Catrienus Wopke Bosch (1947-2006)  
1216276WITMARSUM060 - Jan Klaasesz. de Boer (1845-1902)  
1216277WITMARSUM061 - Peter Zwerver (1972-1994)  
1216278WITMARSUM062 - Auke Zwerver (1945-2011)  
1216279WITMARSUM063 - Auke Abels Wiarda Kooistra (1862-1942)
- Hotsche Postma (1869-1947)
 
1216280WITMARSUM064 - Jacob J. Straatsma (1902-1948)  
1216281WITMARSUM065 - Pieter P. Straatsma (1863-1934)
- Trijntje Jaarsma (1867-1948)
 
1216282WITMARSUM066 - Pieter P. Straatsma (1835-1893)
- Antje J. Seekles (1838-1911)
 
1216283WITMARSUM067 - Pieter Jogchum Straatsma (1891-1987)
- Taetske Bangma (1902-1987)
 
1216284WITMARSUM068 - Johannes Bosch (1916-2011)
- Rigtje van Popta (1918-1995)
 
1216285WITMARSUM069 - Aafke Hoitinga (1921-2004)
- Ulbe Hiemstra (1924-2002)
 
1216286WITMARSUM070 - Theunis M. Wiersma (1888-1967)
- Corneliske Kooijenga (1882-1925)
 
1216287WITMARSUM071 - Kornelis Wijbenga (1916-1970)
- Jeltje van Zandbergen (1916-1997)
 
1216288WITMARSUM072 - Antje Meijer (1886-1964)
- Catrinus Werkhoven (1884-1959)
 
1216289WITMARSUM073 - Lamkje Werkhoven (1908-1998)  
1216290WITMARSUM074 - Lijkle Jacob Hibma (1923-2006)
- Trijntje Hiske Doorenbos (1928-2001)
 
1216291WITMARSUM075 - Martzen Jans Schuurmans (1835-1922)
- Jan Jakles Tacoma (1835-1897)
 
1216292WITMARSUM076 - Geertje Straatsma (1890-1975)
- Jan A. Kooistra (1889-1967)
 
1216293WITMARSUM077 - Auke J. Kooistra (1920-1997)
- Baukje Anema (1920-2010)
 
1216343WITMARSUM078 - Petronella Andela (1916-1997)
- Doede Boomsma (1917-2008)
 
1216344WITMARSUM079 - Aaltje Hania (1881-1971)
- Wijtze Ales Andela (1881-1922)
 
1216345WITMARSUM080 - Nicolaas Jacob Veltman (1856-1920)  
1216346WITMARSUM081 - Jacob Jouke v.d. Heij (1891-1957)
- Geertje Meijer (1891-1947)
 
1216347WITMARSUM082 - Fokje Wijbenga (1892-1919)
- Douwe Wijbenga (1897-1967)
 
1216348WITMARSUM083 - Ymkje van Gosliga (1874-1962)
- Dieuwke Bangma (1898-1992)
- Anne Bangma (1871-1942)
 
1216349WITMARSUM084 - Douwe Koezema (1930-2012)
- Lolkje van der Veen
 
1216350WITMARSUM085 - Antje Bouwsma (1905-1999)
- Albert van der Meer (1904-1969)
 
1216351WITMARSUM086 - Jelle Hiemstra (1928-1972)  
1216352WITMARSUM087 - Fr. de Boer (1860-1941)
- J. Hiemstra (1854-1925)
- Baukje Ploegstra (1897-1967)
- Hendrik Hiemstra (1896-1991)
 
1216353WITMARSUM088 - Kornelis de Haan (1927-2002)  
1216354WITMARSUM089 - Wietske Visser (1922-1922)
- Melle Visser (1881-1942)
- Piertje de Jager (1890-1958)
- Piertje Visser (1916-2000)
 
1216355WITMARSUM090 - Trijntje Hiemstra (1887-1920)
- Jelle van Ruiten (-1917)
 
1216356WITMARSUM091 - Lijckle Boersma (1866-1944)
- Trijntje Rijpma (1870-1945)
 
1216357WITMARSUM092 - Wapke Reitsma (1898-1990)
- Willem Boersma (1900-1984)
 
1216358WITMARSUM093 - Hermanus Sterringa (1896-1979)
- Antje Boersma (1898-1986)
 
1216359WITMARSUM094 - Jan S. Buwalda (1874-1950)
- Baukje Philippina Boersma (1874-1947)
 
1216360WITMARSUM095 - Hoitinga (-)  
1216361WITMARSUM096 - Saekle Hoitinga (1888-1962)
- Freerkje van Straten (1886-1958)
 
1216362WITMARSUM097 - Grietje Faber (1872-1954)
- Tjeerd Postma (1872-1921)
 
1216363WITMARSUM098 - Haije Bosch (1912-2005)
- Sije Bosch (1910-2003)
 
1216364WITMARSUM099 - Joukje Hornstra (1909-2004)
- Wopke Bosch (1904-1984)
 
1216365WITMARSUM100 - Ids Annes Bierma (1864-1957)
- Pietje van der Woude (1867-1942)
- Maaike Walsma (1925-2008)
- Ids Bierma (1925-2007)
 
1216366WITMARSUM101 - Rinske Postma (1903-1929)  
1216367WITMARSUM102 - Lauwrens Sierkstra (-1913)
- Grietje Langedijk (-1933)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact