Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216898WITMARSUM254 - Sijke A. Brandsma (1887-1965)
- Enne L. Feenstra (1885-1962)
 
1216899WITMARSUM255 - Tseard Hofstra (1937-1988)  
1216900WITMARSUM256 - Freerkje Broersma (1928-1984)
- Jelle Jouwsma (1925-2013)
 
1216901WITMARSUM257 - Reinskje Adema (1891-1979)
- Janke Wielsma (1965-1980)
- Tjipke Dijkstra (1891-1976)
- Trijntje Dijkstra
- Willem Wielsma (1924-2009)
 
1216902WITMARSUM258 - Douwe Dijkstra (-1926)  
1216903WITMARSUM259 - Jelle Wijnja (1908-1973)
- Djurre Wijnja (1947-1948)
- Foekjen Spijksma (1910-1997)
 
1216904WITMARSUM260 - Rinske Jongsma (1916-2002)
- Beatrix Dijkstra (1876-1950)
- Jelt R. Cuperus (1873-1949)
- Rinze Cuperus (1913-1996)
 
1216905WITMARSUM261 - Sijtske v.d. Schaaf (1931-2014)
- Sjoukje Terpstra (1891-1982)
- Piebe Jan v.d. Schaaf (1885-1965)
 
1216906WITMARSUM262 - Taeke v.d. Werf (1913-1983)
- Maartje Blanksma (1914-2002)
 
1216907WITMARSUM263 - Sierd Elgersma (1927-1989)
- Sijbrigje de Haan (1926-2012)
 
1216908WITMARSUM264 - Trijntje G. Gerkema (1854-1928)
- Eeltje H. Smidstra (1851-1925)
 
1216909WITMARSUM265 - Tjitsche Terpstra (1885-1970)
- Jan Blanksma (1879-1944)
 
1216910WITMARSUM266 - Jehannes Rienstra (1961-1963)  
1216911WITMARSUM267 - Johannes Rienstra (1930-1998)  
1216912WITMARSUM268 - Douwe Rienstra (1925-1989)  
1216913WITMARSUM269 - Trienke van 't Zet (1928-1991)  
1216914WITMARSUM270 - Johannes Luitzen Oosterhoff (1929-2011)  
1216915WITMARSUM271 - Geertje Koopmans (1914-1996)
- Ruurd Smeding (1913-1980)
 
1216916WITMARSUM272 - Tjitske Posthumus (1939-1941)  
1216917WITMARSUM273 - Willemke de Jong (1923-2003)
- Alle de Boer (1919-1974)
 
1216918WITMARSUM274 - Pietje de Boer (1902-1988)
- Otte Hidma (1892-1967)
 
1216919WITMARSUM275 - Lammert Klaas Mol (1945-2003)  
1216920WITMARSUM276 - Gerben Leijendekker (1892-1965)
- Sikke Leijendekker (1926-2013)
- Ynskje Sijtsma (1897-1996)
 
1216921WITMARSUM277 - K.H. Cats (1910-1987)
- A.E.C. Bonne
 
1216922WITMARSUM278 - Klaas P. Bangma (1850-1911)  
1216923WITMARSUM279 - Pieter Kl. Bangma (1915-1951)
- Teetske van der Wal (1853-1905)
 
1216924WITMARSUM280 - Binne Bijker (1889-1984)
- Maria P. Akkerman (1899-1976)
- Brugt Bijker (1931-2005)
 
1216925WITMARSUM281 - Janke Zijlstra (1905-1989)
- Maarten D. Kroon (1903-1970)
- Klaas Kroon (1930-2006)
 
1216926WITMARSUM282 - Anna M. IJntema (1868-1899)
- Klaas Bins Kroon (1865-1947)
- Bin Kroon (1897-1900)
- Cornelia Martens IJntema (1870-1903)
 
1216927WITMARSUM283 - Johanna G. van Tongeren (1868-1947)
- Geurt Stoffels (1865-1956)
 
1216928WITMARSUM284 - Martha E. Stoffels (1910-2002)  
1216929WITMARSUM285 - M. Strikwerda (1865-1947)
- A. de Groot (1870-1969)
 
1216930WITMARSUM286 - Auke Faber (1927-1978)
- Wiepkje Heinsma (1924-2012)
 
1216931WITMARSUM287 - Everdina Langenkamp (1915-2001)  
1216932WITMARSUM288 - Wiepkje Cuperus (1905-1997)
- Uilke Hellingwerf (1903-1981)
 
1216933WITMARSUM289 - Freerk F. Steiginga (1919-2001)
- Dirkje de Graaf (1920-2013)
 
1216934WITMARSUM290 - Sjoukje v.d. Weide (1893-1939)
- Jan B. de Witte (1889-1964)
 
1216935WITMARSUM291 - Sijbrigje de Haas (1887-1965)
- Pier Elgersma (1908-1999)
- Otto C. Elgersma (1879-1944)
- Jacob Elgersma (1915-1987)
 
1216936WITMARSUM292 - Klaaske Elgersma (1919-1998)  
1216937WITMARSUM293 - Otto Elgersma (1916-1998)
- Aaltje Faber (1925-1987)
- Harmannus Hageman (1947-2004)
 
1216938WITMARSUM294 - IJmkje Feenstra (1950-1962)  
1216939WITMARSUM295 - Geertje Beeksma (1921-1970)
- Jan Feenstra (1919-1982)
 
1216940WITMARSUM296 - Jan Lemstra (1939-2001)  
1216941WITMARSUM297 - Willem van der Velde (1908-1990)
- Attje Jansen (1908-1986)
 
1216942WITMARSUM298 - Sjoerd van der Velde (1940-2014)  
1216943WITMARSUM299 - Marietje Cuperus (1872-1947)
- Folkert Tijsma (1872-1949)
 
1216944WITMARSUM300 - Douwe de Vries (1883-1967)
- Jetske Rusticus (1883-1964)
 
1216945WITMARSUM301 - Henkie Dijkstra (1946-1959)  
1216946WITMARSUM302 - Lolke Dijkstra (1909-1971)
- Trijntje Fokkens (1910-1988)
- Grietje Dijkstra (1935-1995)
 
1216947WITMARSUM303 - Trijntje Tiekstra (1911-1984)
- Hidde van de Witte (1945-2007)
- IJsbrand H. v.d. Witte (1905-1974)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ