Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216745WITMARSUM203 - Sjoerd Roukema (1908-1967)
- Neeltje Preeker (1909-1969)
 
1216746WITMARSUM204 - Jacob C. de Boer (1892-1930)
- Edmundus Saey (1895-1962)
- Anna Bergsma (1894-1986)
 
1216747WITMARSUM205 - Sjoukje Bakker (1927-2011)
- Tseard Kikstra (1921-1994)
 
1216748WITMARSUM206 - Pieter Lemstra (1917-2002)
- Catharina Visser (1919-2010)
 
1216749WITMARSUM207 - Jacob Adema (1870-1945)
- Antje Schouten (1871-1960)
 
1216750WITMARSUM208 - Maria Adema (1898-1969)  
1216751WITMARSUM209 - Judigje Adema (1887-1976)
- Tjeerd Jongsma (1885-1967)
 
1216752WITMARSUM210 - Abel Stallinga (1894-1973)
- Wiebe Stallinga (1930-2007)
- Baukje Molenaar (1895-1988)
 
1216753WITMARSUM211 - Willem Postma (1930-2005)
- Rienkje Andela (1932-2007)
 
1216754WITMARSUM212 - P.M. Cosgrove (-1943)  
1216755WITMARSUM213 - Jelle C. Lemstra (1928-1953)  
1216756WITMARSUM214 - IJtje Osinga (1890-1945)
- Murk Kamstra (1886-1967)
 
1216757WITMARSUM215 - E. Short (1943-)
- S.A. Bishop (-1943)
 
1216758WITMARSUM216 - J.P. Fitchett (-1943)
- A.E. Chapman (-1943)
 
1216759WITMARSUM217 - Renske Rienstra (1916-1980)
- Jelle Menage (1915-1998)
- Siep Menage (1941-1947)
 
1216760WITMARSUM218 - Kornelis Jan Lok (1910-1982)
- Sietske Rienstra (1912-1947)
 
1216761WITMARSUM219 - Lieuwe de Vries (1927-2008)  
1216762WITMARSUM220 - D. Lemstra (1852-1927)
- F. Burrie (1855-1944)
- S. Posthuma de Boer (1878-1948)
- G. Lemstra (1880-1960)
- Freerkje Posthuma de Boer (1903-1990)
- Anne de Boer (1905-1981)
 
1216764WITMARSUM221 - Taetsche Reidsma (1930-1985)
- Gatze van de Witte (1925-1998)
 
1216765WITMARSUM222 - Froukje Visser (1890-1962)
- Wiebren v.d. Witte (1892-1972)
 
1216767WITMARSUM223 - Wiebren van de Witte (1956-1978)  
1216768WITMARSUM224 - Jacob Zaagemans (1935-2011)  
1216769WITMARSUM225 - Baukjen Nieuwland (1909-1961)
- Gerrit Zaagemans (1909-1990)
 
1216770WITMARSUM226 - Cornelia Lijkeltje Euverman (1928-2008)  
1216771WITMARSUM228 - Grietje Sietzema
- Jacobus Heeringa (1930-2006)
 
1216844WITMARSUM229 - Wouter Bandstra (1944-2011)  
1216845WITMARSUM230 - Lambartus T. Rijpma (1875-1917)
- Aaltje A. de Boer (1878-1962)
 
1216846WITMARSUM231 - Anna L. Rijpma (1907-1989)
- Aukje L. Rijpma (1908-1958)
 
1216847WITMARSUM232 - Jan Hendrik Reinders (1911-1995)
- Jeltje Rijpma (1909-1985)
 
1216848WITMARSUM233 - Aaltje Lemstra (-2004)
- Jarig Zijlstra (1918-1993)
- Tjitske Broersma (1891-1956)
- Sijmon Lemstra (1919-1989)
- Catrinus S. Lemstra (1880-1946)
 
1216849WITMARSUM234 - Jacob Sipkema (1933-1978)
- Age Sipkema (1957-2011)
- Aaltje Kikstra (1930-1990)
- Bettie Sipkema (1960-1975)
 
1216850WITMARSUM235 - Hans J. Geertsma (1864-1947)
- Wiepkje P. v.d. Heide (1870-1961)
 
1216851WITMARSUM236 - Anne Koopmans (1931-2002)  
1216852WITMARSUM237 - Pieter Geertsma (1906-1973)
- Aukje van Slageren (1907-1994)
 
1216853WITMARSUM238 - Pieter Adema (1888-1967)
- Anna Eekhof (1896-1948)
 
1216854WITMARSUM239 - Pier Hemstra (1897-1967)
- Janna Cuperus (1895-1973)
- Anna Hemstra (1922-1998)
- Bote Boersma (1919-1990)
 
1216855WITMARSUM240 - Tjitske Munniksma (1884-1961)
- Thomas Tjeerdema (1881-1955)
 
1216856WITMARSUM241 - Catrinus de Boer (1911-1982)
- Syberina Faber (1911-1988)
 
1216857WITMARSUM242 - Feanskje Bruinsma (1906-1988)
- Johan Wilhelm Lautenbach (1900-1987)
 
1216858WITMARSUM243 - Eelkje de Boer (1930-2014)
- Jacob Koopmans (1929-1998)
 
1216859WITMARSUM244 - Tjitje Bergsma (1901-1991)
- Willem Koopmans (1901-1990)
 
1216860WITMARSUM245 - Hinke Rijpma (1913-1986)
- Dirk van der Burg (1909-1969)
 
1216861WITMARSUM246 - Reinder Yntema (1891-1987)
- Trijntje Kamminga (1891-1965)
 
1216862WITMARSUM247 - Sjoerd Klazes Meekma (1877-1949)
- Johanna Maria Boersma (1875-1952)
 
1216863WITMARSUM248 - Lieuwkje Tjitske Elsma (1938-2000)  
1216864WITMARSUM249 - Geertje Hiemstra (1899-1978)
- Jan Koopmans (1897-1972)
 
1216865WITMARSUM250 - Sijbe Pollema (1909-1983)
- Akke Buwalda (1910-1996)
 
1216866WITMARSUM251 - Jouke Brandsma (1944-2009)
- Rinske van Zandbergen (1909-1971)
- Abe Brandsma (1906-1987)
 
1216867WITMARSUM252 - Jan v.d. Witte (1956-1989)
- Pier v.d. Witte (1946-1981)
- Gatze v.d. Witte (1923-1994)
 
1216868WITMARSUM253 - Pieter Willem Zijlstra (1953-1998)
- Sjoerd Zijlstra (1914-1980)
- Jeltje Stenekes (1915-1997)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ