Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216577WITMARSUM153 - Tamara de Jong (2010-2011)  
1216578WITMARSUM154 - Jan Dijkstra (1907-1965)
- Aaltje v.d. Meer (1918-2008)
 
1216579WITMARSUM155 - Hieke Politiek (1904-2000)
- Bauke Politiek (1899-1986)
- Reinder B. Politiek (1876-1960)
- Johanna K. Heins (1877-1958)
 
1216580WITMARSUM156 - Doede Louwsma (1939-1998)
- Hiltje de Vries (1902-1983)
- Rinse Louwsma (1904-1957)
 
1216581WITMARSUM157 - Anna Jongsma (1897-1982)
- Sietze Posthumus (1895-1955)
 
1216582WITMARSUM158 - Tine Sieswerda (1909-1944)
- Afke Sipkema (1886-1968)
- Reinder Sieswerda (1883-1935)
 
1216583WITMARSUM159 - Klaas v.d. Weide (1914-1987)
- Hinke Wiersma (1914-1966)
 
1216584WITMARSUM160 - Tjitte Wiersma (1875-1965)
- IJtje Faber (1876-1951)
 
1216585WITMARSUM161 - Foppe de Jong (1895-1955)
- Rommert de Jong (1930-2011)
- Uilkje Tacoma (1894-1978)
 
1216586WITMARSUM162 - Jeltje Strikwerda (1895-1996)
- Hessel Katstra (1892-1958)
 
1216587WITMARSUM163 - Heimen Stoffels (1903-1968)
- Geertje Jongsma (1915-2012)
 
1216588WITMARSUM164 - Wietske Wynia (1920-1988)
- Wiepke Tol (1919-1971)
 
1216589WITMARSUM165 - Johannes Rienstra (1896-1970)
- Janke Brunia (1898-1995)
 
1216590WITMARSUM166 - Aukje Faber (1902-1992)
- Pieter Stallinga (1896-1969)
 
1216591WITMARSUM167 - Gerrit van der Eems (1903-1967)
- Willemke van Zon (1907-1995)
 
1216592WITMARSUM168 - Geesje Akkerman (1916-1960)
- Douwe Poortstra (1912-1981)
 
1216593WITMARSUM169 - Antje de Boer (1915-2010)  
1216594WITMARSUM170 - Hidde Poortstra (1914-1974)  
1216595WITMARSUM171 - Klaas Tolsma (1879-1938)
- Antje Reitsma (1881-1980)
 
1216596WITMARSUM172 - Gepke Deelstra (1850-1939)
- Gepke Elgersma (1901-1983)
 
1216597WITMARSUM173 - Janke Haitsma (1917-2009)
- Luutsen Feenstra (1914-1952)
 
1216598WITMARSUM174 - Titia Meekma (1971-1989)  
1216599WITMARSUM175 - Willem Louwsma (1892-1965)
- Jeltje Hiemstra (1893-1954)
 
1216601WITMARSUM176 - Pieter Bruinsma (1939-2006)  
1216602WITMARSUM177 - Anna Folkerts (1893-1959)
- Sijtze Hidma (1887-1957)
 
1216654WITMARSUM178 - Maaike Tigchelaar (1921-2002)  
1216655WITMARSUM179 - Foeke Rijpma (1911-1980)
- Sietske van Zon (1913-1982)
- Jeltje Miedema (1876-1955)
- Dirk van Zon (1872-1960)
 
1216656WITMARSUM180 - Jelly Anema (1928-1957)  
1216657WITMARSUM181 - Anna Kwast (1921-2009)
- Jan Wiebe Lemstra (1949-2001)
- Catharinus Lemstra (1919-2002)
 
1216658WITMARSUM182 - Theunis Oegema (1877-1956)
- Johanna Schaafsma (1880-1944)
 
1216659WITMARSUM183 - Evert Zwier (1883-1918)
- Pietsje Oosterdijk (-1968)
- Rinnertje Bleeker (1921-1988)
- Jan Zwier (1913-1992)
 
1216660WITMARSUM184 - A. Bonga (1871-1943)
- M.M. v.d. Willigen (1879-1957)
- W.P. Bonga
- Gr. M. Bonga (1913-1998)
 
1216661WITMARSUM185 - Pietje Sinnema (1876-1932)
- Anna F. Elgersma (1871-1943)
 
1216662WITMARSUM186 - Tjalke S. Jansen (1874-1934)
- Bauke S. Jansen (1876-1939)
 
1216663WITMARSUM187 - Dirk Stallinga (1928-2007)  
1216664WITMARSUM188 - Oeds J. Broersma (1889-1942)
- IJmkje Postma (1886-1965)
 
1216665WITMARSUM189 - Theunis Steinfort (1895-1991)
- Antje Andela (1903-1998)
 
1216666WITMARSUM190 - Pieter D. Falkena (1863-1934)
- Rinke D. Reitsma (1898-1961)
- Hinke P. Falkena (1899-1985)
- Tjitske Joh. Borger (1870-1950)
 
1216667WITMARSUM191 - Jacob Haitsma (1914-2005)  
1216668WITMARSUM192 - Frans Kooijenga (1897-1952)
- Grietje Westra (1905-1985)
 
1216669WITMARSUM193 - Jan v.d. Eems (1873-1952)
- Sijbregje v.d. Meer (1871-1951)
 
1216670WITMARSUM194 - Otte T. Attema (1905-1953)
- Anna J. Feenstra (1905-1970)
 
1216671WITMARSUM195 - Leentje Wijmenga (1897-1955)
- Sietse v.d. Veen (1890-1956)
- Schelte Haitsma (1922-2012)
- Johanna van der Veen (1923-1990)
 
1216672WITMARSUM196 - Jan Cuperus (1947-2002)  
1216673WITMARSUM197 - Trijntje Boonstra (1878-1960)
- Melle H. Tiekstra (1875-1945)
 
1216674WITMARSUM198 - Feikje Cuperus (1948-2003)  
1216675WITMARSUM199 - Rein Cuperus (1907-1995)
- Akke Stallinga (1919-2010)
 
1216676WITMARSUM200 - Grietje C. Broersma (1900-1981)
- Jan C. Lemstra (1894-1964)
 
1216677WITMARSUM201 - Gre Prins (1918-2014)
- Johanna Prins (1916-1995)
 
1216678WITMARSUM202 - Barbera Haan (1894-1979)
- Haaije Hoogeveen (1895-1977)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ