Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216954WITMARSUM304 - Hessel van de Witte (1938-1992)  
1216955WITMARSUM305 - Klaas Steinfort (-1982)
- Anna Miedema (1895-1989)
 
1216956WITMARSUM306 - Lijsbeth Algera (1919-1920)
- Carolus J. Algera (1878-1968)
- Elske Hofstra (1877-1970)
 
1216957WITMARSUM307 - Harmen Katstra (-1923)
- Willemke Bergsma (1893-1973)
 
1216958WITMARSUM308 - Romke Hardenberg (1887-1908)
- Wijpke Hardenberg (1893-1895)
- Geertje Nieuwland (1865-1933)
- Hendrik Hardenberg (1905-1929)
- Hendrik S. Hardenberg (1862-1923)
 
1216959WITMARSUM309 - Lijsbert Norder (1900-1976)
- Jan Hardenberg (1898-1949)
 
1216960WITMARSUM310 - Wijtze Vos (1871-1955)
- Neeltje Schouten (1878-1970)
 
1216961WITMARSUM311 - Neeltje Vos (1921-2010)
- Jan de With (1916-1988)
 
1216962WITMARSUM312 - Pieter de Vries (1894-1980)  
1216963WITMARSUM313 - Djurretje Schaafsma (1891-1976)  
1216964WITMARSUM314 - Alderina Zylstra (1913-1999)
- Johan Georg Bylsma (1906-1988)
 
1216965WITMARSUM315 - Jantje Hiemstra (1920-2013)  
1216966WITMARSUM316 - Harmen Dreijer (1928-2004)
- Saapke de Jager
 
1216967WITMARSUM317 - Tjebbe van Beets 
1216968WITMARSUM318 - Folkert Hofstra (1931-1931)
- Froukje Boorsma (1902-1990)
- Ulbe F. Hofstra (1900-1978)
- Folkert Hofstra (1932-2007)
 
1216969WITMARSUM319 - J.S. Nauta (1880-1941)
- G. Schuuring (1886-1967)
 
1216970WITMARSUM320 - Hille A. Hoekstra (1877-1949)  
1216971WITMARSUM321 - Rinnert Adema (1864-1933)  
1216972WITMARSUM322 - Akke Haitsma (1905-1983)
- Jan Samplonius (1897-1972)
 
1216973WITMARSUM323 - Pieter Tol (1907-1964)  
1216975WITMARSUM324 - Gerrit Tol (1949-1996)  
1216976WITMARSUM325 - Sietske Rinia (1924-1999)
- Siebe Tuinstra (1920-1961)
 
1216977WITMARSUM326 - Dieuwke Wielinga (1894-1983)
- Willem Tuinstra (1887-1987)
 
1216978WITMARSUM327 - Sjoerdtje de Groot (1940-1969)  
1216979WITMARSUM328 - Afke Kooistra (1909-1999)
- Rein de Groot (1904-1992)
 
1216986WITMARSUM329 - Johannes Postma (1908-1985)
- Saakje G. Aukema (1915-1959)
- Houkje Buwalda (1926-2008)
 
1216987WITMARSUM330 - Haije Haitsma (1927-1962)  
1216988WITMARSUM331 - v.d. Kuur (-1960)  
1216989WITMARSUM332 - Elisabeth Zijlstra (1917-1983)
- Gerrit van Esveld (1913-1962)
 
1216990WITMARSUM333 - Anne Zijlstra (1892-1977)  
1216991WITMARSUM334 - Jantje van der Zee (1864-1941)
- Douwe A. Wijbenga (1860-1933)
 
1216992WITMARSUM335 - Yeb K. de Jong (1861-1932)
- Liesbeth J. Tolsma (1863-1941)
- Klaas Y. de Jong (1889-1959)
- Gesina Smidstra (1892-1972)
 
1216993WITMARSUM336 - G.H.S. Sikken (1910-2001)
- Willem Sikken (1875-1948)
- Suster Boonstra (1876-1944)
- J.M. Sikken (1923-2011)
- W.Tj. Binnerts (1923-2011)
 
1216994WITMARSUM337 - Geertje Broersma (1911-1991)
- Freerk Algera (1907-1998)
 
1216995WITMARSUM338 - Sjoerd Kooistra (-)
- Marijke S. Bakker (1858-1933)
- Pietertje Flameling (1884-1889)
- Schelte G. Flameling (1857-1941)
 
1216996WITMARSUM339 - Thomas Rienstra (1893-1984)  
1216997WITMARSUM340 - Antje Buwalda (1869-1956)
- Jan Kremer (1852-1918)
- Catharina Johanna Kremer (1898-1975)
 
1216998WITMARSUM341 - Aukje Flameling (1882-1956)
- Cornelis K. Rauwerda (1882-1954)
 
1216999WITMARSUM342 - Geertje Steiginga (1897-1988)
- Rinse Cuperus (1903-1976)
 
1217000WITMARSUM343 - Adriaantje Hiemstra (1889-1971)
- Grietje R. Hofstra (1866-1929)
 
1217001WITMARSUM344 - Catharinus Faber (1922-1973)  
1217002WITMARSUM345 - Dennis de Boer (1985-1990)  
1217003WITMARSUM346 - Sikke Sj. Tolsma (1873-1946)
- Siebren Tolsma (1904-1916)
- Aaltje J. de Boer (1877-1916)
 
1217004WITMARSUM347 - Jeltje Flameling (1886-1974)
- Sijbren A. Kooistra (1872-1942)
 
1217005WITMARSUM348 - Titie Dreijer (1955-2010)  
1217006WITMARSUM349 - Pieter Boonstra (1893-1970)
- Dirkje Stoffels (1897-1970)
 
1217007WITMARSUM350 - Jacob van Slageren (1891-1969)
- Geertje Tigchelaar (1893-1982)
 
1217008WITMARSUM351 - Tsjeard de Vries (1914-1985)
- Geartsje van der Zwaag (1883-1970)
- Tettje Hoekema (1920-2012)
- Thomas de Vries (1882-1960)
 
1217009WITMARSUM352 - Wybric W. van Popta (1875-1951)
- Keimpe I. Jansen (1870-1933)
- Elizabeth K. Jansen (1904-1968)
- Inkje K. Jansen (1915-1943)
 
1217010WITMARSUM353 - Gerrit Miedema (1899-1973)
- Pierkje Faber (1903-1983)
- Metje Huismans (1857-1942)
- Meile Miedema (1854-1923)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ