Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216418WITMARSUM103 - Catharina R. Faber (1875-1922)
- Anne J. Reitsma (1859-1943)
 
1216419WITMARSUM104 - Pieter Zijlstra (1882-1953)
- Sijbrigje Roukema (1890-1944)
 
1216420WITMARSUM105 - Gezina P. Karsten (1858-1928)  
1216421WITMARSUM106 - Taede Zijlstra (1901-1946)  
1216422WITMARSUM107 - Abe Bleeker (1881-1936)
- Janke Diemersen (1879-1963)
 
1216423WITMARSUM108 - Rinske Bleeker (1916-2008)
- Jan G. Brouwer (1912-1968)
 
1216424WITMARSUM109 - Jan Anne'S Reitsma (1901-1955)
- Pietje Boer (1913-1983)
 
1216425WITMARSUM110 - Anna Jan Reitsma (1938-2011)  
1216426WITMARSUM111 - Gerben IJntema (1903-1976)
- Attje IJntema (1917-1946)
 
1216427WITMARSUM112 - Brechtje de Jong (1865-1907)
- Rients Rienstra (1863-1936)
- Jouw Bouma (1893-1950)
- Fritia Rienstra (1889-1971)
 
1216428WITMARSUM113 - Minke Veenstra (1920-2004)  
1216429WITMARSUM114 - Jan Rinse Blanksma (1910-2006)
- Christina Johanna Boterman (1915-2008)
 
1216430WITMARSUM115 - Klaas de Groot (1898-1979)
- Jorritje van Dijk (1895-1973)
 
1216431WITMARSUM116 - Barend van Esveld (1915-1985)
- Cornelia Nieuwland (1922-1999)
 
1216432WITMARSUM117 - Trijntje Poortstra (1887-1983)
- Rein Zaagemans (1886-1969)
 
1216433WITMARSUM118 - Sijbren Ulbes Rijpma (1767-1856)  
1216434WITMARSUM119 - Klaas S. de Vries (1847-1909)  
1216435WITMARSUM120 - IJsbrandia S. Rijpma (-1928)  
1216436WITMARSUM121 - Sybren K. de Vries (1878-1964)
- Sytske Hoogland (1880-1949)
 
1216437WITMARSUM122 - Auke Buwalda (1873-1939)
- Sipkje Smit (1876-1947)
 
1216438WITMARSUM123 - Bartele Faber (1895-1974)
- Antje Aartsma (1898-1988)
- Jantje B. de Vries (1869-1943)
- Sjoerd H. Faber (1868-1940)
 
1216439WITMARSUM124 - Sjoerd T. Rijpma (1890-1934)
- Anna Rijpma (1927-2009)
 
1216440WITMARSUM125 - Neeltje Jndr. Govers (1891-1939)  
1216441WITMARSUM126 - Johannes S. Rijpma (-1908)
- Wijpkje H. Bangma (-1928)
 
1216442WITMARSUM127 - Tjitske Eiberts Blanksma (1842-1878)  
1216496WITMARSUM128 - Trijntje J. Bergsma (1864-1948)
- Anne J. Tolsma (1869-1951)
 
1216497WITMARSUM129 - Pietje Bekkema (1909-1996)  
1216498WITMARSUM130 - Jelle Postma (1924-2001)  
1216499WITMARSUM131 - Johannes S. Werkhoven (1842-1901)
- Feikej J. Ruardi (1849-1903)
 
1216500WITMARSUM132 - Jan Zijlstra (1886-1966)
- Riemke Reinsma (1893-1972)
 
1216501WITMARSUM133 - Wijnzen Faber (1897-1984)
- Janke Westra (1899-1972)
 
1216502WITMARSUM134 - Marinus Fortuin (1963-1963)  
1216503WITMARSUM135 - Jan Tjeerdema (1917-1997)
- Evert Tjeerdema (1876-1964)
- Antje Falkena (1883-1959)
 
1216504WITMARSUM136 - Wopkje Hoitinga (1900-1999)
- Hinke Takema (1875-1957)
- Libbe Hoogeveen (1895-1968)
- Taeke Hotinga (1904-1974)
 
1216505WITMARSUM137 - Jeltje Heins (1901-1976)
- Sjoerd Broersma (1899-1978)
- Jan Broersma (1925-1940)
 
1216506WITMARSUM138 - Aaltje Anema (1892-1985)
- Jan Smidstra (1866-1941)
- Dieuwke Tjeerdema (1864-1949)
- Herke Smidstra (1890-1964)
 
1216507WITMARSUM139 - Piet Faber (1901-1962)
- Regina van der Eems (1906-1998)
 
1216508WITMARSUM140 - Willem Vellinga (1891-1977)
- Elisabeth Mink (1895-1970)
 
1216509WITMARSUM141 - Douwina Terpstra
- Jan Fokkema (1933-1992)
 
1216510WITMARSUM142 - Lutzen Buma (1866-1954)
- Teuntje Buma (1893-1972)
- Rinske v.d. Veen (1868-1941)
- Keimpe Reitsma (1890-1980)
 
1216511WITMARSUM143 - Sietze Jansen (1881-1951)
- Hinke Jorritsma (1892-1966)
 
1216512WITMARSUM144 - Anne Fokkema (1905-1978)
- Jan A. Fokkema (1875-1955)
- Japke Belksma (1907-2001)
- Hesseltje Brandsma (1880-1954)
 
1216513WITMARSUM145 - Aafke van Wier (1883-1951)
- Jouke van Zandbergen (1883-1961)
 
1216514WITMARSUM146 - Sjouke Jans Tolsma (1871-1935)
- Jantje J. Bergsma (1870-1950)
 
1216515WITMARSUM147 - Geertje Hardenberg (1920-2007)
- Reinder Meekma (1910-1982)
 
1216517WITMARSUM148 - Henk Meekma (1953-2013)  
1216518WITMARSUM149 - Janke Faber (1931-2001)  
1216519WITMARSUM150 - Pierkje Faber (1928-1983)  
1216520WITMARSUM151 - Aukje Hoekstra (1891-1989)
- Sibren Steiginga (1886-1971)
 
1216521WITMARSUM152 - Christina Osenga (1916-2001)
- Grijtje Blijsma (1890-1974)
- Ruurd Osenga (1883-1956)
 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ