Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof Koepelkerk
Adres:Kerkplein 9 8748 BP Witmarsum

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1216097WITMARSUM001 - Jetske van der Ploeg (1879-1968)
- Dirk Bangma (1905-1958)
 
1216098WITMARSUM002 - Antje E. de Vries (1915-1964)  
1216099WITMARSUM003 - Gerrit Steiginga (1922-2003)  
1216100WITMARSUM004 - Grietje de Boer (1872-1928)
- Anna Deinum (1904-1943)
- Gerben Deinum (1872-1961)
- Hendrik Deinum (1900-1980)
- Johanna de Boer (1905-1986)
 
1216101WITMARSUM005 - Jetse Sijtses Buwalda (1870-1963)
- Sjoukje Jetses Schuurmans (1852-1892)
 
1216102WITMARSUM006 - Jetske Sijtzes Buwalda (1891-1981)
- Sjuttje Buwalda (1893-1894)
- Sijtse Jans Buwalda (1848-1893)
 
1216103WITMARSUM007 - Reintje Westra (1888-1945)
- Ane H. de Vries (1952-2007)
- Hidde de Vries (1918-1993)
- Sietske de Vries (1920-2005)
- Ane H. de Vries (1889-1954)
 
1216104WITMARSUM008 - Wieger J. Deinum (1901-1984)
- Jacob Deinum (1865-1946)
- Jiskjen Sieswerda (1864-1949)
- Trijntje Rusticus (1905-2003)
 
1216105WITMARSUM009 - Jitte P. v.d. Witte (1879-1929)
- Tjerk J. v.d. Witte (1918-1941)
 
1216106WITMARSUM010 - Trijntje Oegema (1904-1982)
- Bauke Wybenga (1901-1944)
 
1216107WITMARSUM011 - Jan Kuperus (1875-1962)
- Harkje Smid (1914-2003)
- IJtje Buwalda (1881-1961)
- Sjoerd Kuperus (1903-1994)
 
1216109WITMARSUM012 - Adrianus Jonker (1926-1978)
- Willy Doornberg (1928-2007)
 
1216110WITMARSUM013 - Kornelis Deinum (1933-1998)  
1216111WITMARSUM014 - Bregtje Bouma (1920-2007)
- Wilhelm Reitsma (1917-1971)
 
1216112WITMARSUM015 - Gerben Deinum (1923-1997)
- Feikje v.d. Berg (1923-1978)
 
1216113WITMARSUM016 - Jantina ten Cate (1914-2005)
- Sjouke Kooistra (1916-1990)
 
1216114WITMARSUM017 - Egbert Goslinga (1910-1984)
- Pietje Kwast (1918-1996)
 
1216115WITMARSUM018 - Adriaantje Kuiken (1869-1943)
- Jan Stokje (1865-1946)
- Folkert Stokje (1898-1977)
- Fokeltje Woudstra (1901-1989)
- Jan Stokje (1945-2003)
 
1216116WITMARSUM019 - Jacob Kooistra (1910-1955)  
1216117WITMARSUM020 - Trijntje Hoogland (1892-1964)
- Pieter Hibma (1892-1964)
 
1216118WITMARSUM021 - Bertus A. Walsma (1889-1979)
- Freerkje Ganzinga (1889-1971)
 
1216119WITMARSUM022 - Bouwen Bouma (1895-1968)
- Antje Kuipers (1898-1991)
 
1216120WITMARSUM023 - Siementje Deinum (1892-1980)
- Jelmer W. Boonstra (1890-1951)
 
1216121WITMARSUM024 - Siebe Heinsma (1908-1987)
- Pietje G. Andringa (1909-1976)
 
1216122WITMARSUM025 - Aafke Buwalda (1912-1972)
- Salvus Bleeker (1910-1999)
 
1216182WITMARSUM026 - Trijntje A. Buwlada (1870-1891)
- Auke J. Buwalda (1844-1870)
 
1216183WITMARSUM027 - M.N. Sibrius Buwalda (1809-1875)  
1216184WITMARSUM028 - Antje Johannes Breeuwsma (1815-1875)  
1216185WITMARSUM029 - Johannes Buwalda (1915-2009)
- Antje Buwalda (1906-1993)
 
1216186WITMARSUM030 - Meindert de Boer (1871-1938)
- Antje Buwalda (1872-1952)
 
1216187WITMARSUM031 - Albert v.d. Meer (1899-1983)
- Anna W. Reitsma (1903-1962)
 
1216188WITMARSUM032 - Jochem Sieswerda (1902-1980)
- Geertje Bergsma (1903-1989)
 
1216189WITMARSUM033 - Roelof D. de Jong (1898-1942)
- IJfke Kooistra (1898-1992)
 
1216190WITMARSUM034 - Baukje Philippina Boersma (1904-1996)
- Tobias Bakker (1900-1967)
 
1216191WITMARSUM035 - Reinder Tjalling van den Berg (1971-1975)  
1216192WITMARSUM036 - Geertje Faber (1879-1966)
- Catrienus Bosch (1878-1975)
 
1216194WITMARSUM037 - Maatje Adema (1898-1987)  
1216195WITMARSUM038 - Fokje J. Hofman (1869-1921)
- Reinschje Adema (1891-1910)
 
1216196WITMARSUM039 - Renske van der Ploeg (1912-2002)
- Bauke S. Jansen (1877-1942)
- Akke S. Blanksma (1875-1956)
- Cornelis Jansen (1905-1988)
 
1216197WITMARSUM040 - Jan Walsma (1922-2004)
- Maaike Bijlstra (1918-2006)
 
1216198WITMARSUM041 - Hittje Terpstra (1857-1897)
- Warner J. Veltman (1851-1928)
 
1216199WITMARSUM042 - Wilhelm van der Meer (1935-2006)  
1216200WITMARSUM043 - Riemke Deinum (1898-1991)  
1216201WITMARSUM044 - Ytske Terpstra (1871-1959)
- Reinder Ypeij (1869-1934)
 
1216202WITMARSUM045 - Elsbeth Marie Hetzel (1927-2002)
- Aukje Boersma (1895-1982)
- Selius Timmenga (1922-2003)
- Andries Timmenga Szn. (1890-1940)
 
1216203WITMARSUM046 - Ruurdtje Buwalda (1894-1972)
- Piet Meijer (1887-1969)
 
1216204WITMARSUM047 - Tettie Meijer (1924-1942)  
1216205WITMARSUM048 - Thijs J. Rusticus (1876-1952)
- Sybren Rusticus (1903-1985)
- Freerkje Braaksma (1875-1954)
- Freerkje Rusticus (1932-1997)
- Gerkje Wijngaarden (1843-1912)
- Jacob R. Rusticus (1840-1906)
- Romkje Dijkstra (1900-1977)
 
1216206WITMARSUM051 - Anne Visser (1885-1957)
- Anneke Visser (1922-2010)
- Tjeerd Visser (1916-1936)
- Gettje Visser (1917-1986)
- Baukje v.d. Meer (1888-1955)
 
1216207WITMARSUM052 - Wisse Hofstra (1916-1997)
- Ellij Kowalczijk (1910-1997)
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies